Bu haber kez okundu.

ÇALIŞMADA 1’İNCİ, GELİRDE 6’NCI,  YAŞAMADA 76’NCIYIZ...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, “İllerde Yaşam Endeksi/2015” sonuçlarını açıkladı. TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, “İllerde Yaşam Endeksi/2015” araştırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan toplumsal ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Birey odaklı bu yeni ölçümde objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir. İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi bu haber bülteni ekinde verilmiştir” dedi.
Yaşam endeksinde ilk sırayı Isparta’nın aldığını belirten Bölge Müdürü Demirtaş, “Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile ilk sırayı aldı. Isparta’yı sırasıyla 0,6737 ile Sakarya ve 0,6553 ile Bolu takip etti. Endekste son sırayı en düşük endeks değeri 0,2765 ile Muş aldı. Muş’u sırasıyla 0,2936 ile Mardin ve 0,2975 ile Ağrı takip etti. Yaşam endeksinde Zonguldak, 0,5533 ile 41’inci sırada yer aldı” diye konuştu.
Demirtaş, konut endeksinde ilk sıranın Sakarya’nın olduğunu ifade ederek, “Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibariyle birey ve hanehalkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,9369 ile Sakarya aldı. Sakarya’yı sırasıyla 0,9304 ile Sinop ve 0,9247 ile Bolu takip etti. Ardahan ise en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı. Ardahan’ı sırasıyla 0,1647 ile Ağrı ve 0,1675 ile Mardin takip etti. Zonguldak, konut endeksinde 0,7985 ile 29’uncu sırada yer aldı” dedi.

ÇALIŞMA HAYATI ENDEKSİNDE İLK SIRAYI ZONGULDAK ALDI

Çalışma hayatı endeksinde ilk sırayı Zonguldak’ın aldığını vurgulayan Demirtaş, “Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkânı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak aldı. Zonguldak’ı 0,7063 ile Bilecik ve 0,7023 ile Kütahya takip etti. Çalışma hayatında son sırayı en düşük değer 0,0890 ile Batman aldı. Batman'ı 0,0956 ile Mardin ve 0,1663 ile Şırnak takip etti” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, gelir ve servet endeksinde İstanbul’un ilk sırayı aldığını belirterek, “Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkânı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değerini 0,8788 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 0,7972 ile Ankara ve 0,6553 ile İzmir izledi. Gelir ve servet endeksinde son sırayı 0,0191 ile Adıyaman aldı. Adıyaman’ı sırasıyla 0,0646 ile Ağrı ve 0,0740 ile Ardahan takip etti. Gelir ve servet endeksinde Zonguldak, 0,5987 ile 6’ncı sırada yer aldı” dedi.
Sağlık endeksinde ilk sıranın Isparta’nın olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkânlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,8408 ile Isparta aldı. Isparta’yı sırasıyla 0,8023 ile Bolu ve 0,7695 ile Rize takip etti. Sağlık endeksinde son sırayı 0,3014 ile Ağrı aldı. Ağrı’yı, 0,3192 değeri ile Kilis ve 0,3308 ile Şırnak izledi. Zonguldak, sağlık endeksinde 0,5799 ile 52’nci sırada yer aldı” diye konuştu.
Demirtaş, eğitim endeksinde ilk sırayı Tunceli’nin aldığına dikkat çekerek, “Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeri ile Tunceli aldı. Tunceli’yi sırasıyla 0,7370 ile Isparta ve 0,7036 ile Amasya izledi. Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırayı Hakkâri aldı. Hakkâri’yi, 0,1634 değeri ile Şırnak ve 0,2045 ile Ağrı takip etti. Eğitim endeksinde Zonguldak, 0,4848 ile 60’ncı sırada yer aldı” ifadelerine yer verdi.
Çevre endeksinde ilk sıranın Kastamonu’nun olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bireylerin mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etkisi bulunan çevre boyutuna ilişkin endekste ilk sırayı 0,8111 değeri ile Kastamonu aldı. Kastamonu’yu sırasıyla 0,7949 ile Karabük ve 0,7558 ile Bilecik izledi. Çevre endeksinde en düşük endeks değeri 0,1955 ile son sırada Iğdır yer aldı. Iğdır’ı, 0,2469 ile Muş ve 0,3111 ile Hakkâri takip etti. Çevre endeksinde Zonguldak, 0,6112 ile 42’nci sırada yer aldı” dedi.
Demirtaş, güvenlik endeksinde ilk sırayı Artvin’in aldığını vurgulayarak, “Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri 0,8222 ile ilk sırayı Artvin aldı. Artvin’i 0,7860 ile Sinop ve 0,7697 ile Gümüşhane izledi. Güvenlik endeksinde son sırayı 0,3210 ile Muğla aldı. Muğla’yı, 0,4041 ile Kilis ve 0,4114 ile Antalya takip etti. Güvenlik endeksinde Zonguldak, 0,6620 ile 42’nci sırada yer aldı” diye konuştu.
Sivil katılım endeksinde ilk sıranın Sakarya’nın olduğunu söyleyen Demirtaş, “İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya aldı. Sakarya’yı sırasıyla 0,6512 ile Kocaeli ve 0,6179 ile Sivas takip etti. Sivil katılım endeksinde son sırayı 0,1017 ile Hakkâri aldı. Hakkâri’yi, 0,1433 ile Ağrı ve 0,1773 ile Muş takip etti. Sivil katılım endeksinde Zonguldak, 0,4928 ile 16’ncı sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, altyapı hizmetlerine erişim endeksinde İstanbul’un ilk sırayı aldığını belirterek, “Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde, en yüksek endeks değeri 0,9592 ile ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u 0,7483 değeri ile İzmir ve 0,7355 ile Ankara izledi. Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde en düşük değer 0,0320 ile son sırayı Hakkâri aldı. Hakkâri’yi, 0,0989 ile Muş ve 0,1604 ile Ardahan takip etti. Altyapı hizmetlerine erişimde Zonguldak, 0,4217 ile 44’üncü sırada yer aldı” dedi.
Sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul’un aldığını ifade eden Demirtaş, “Güçlü toplumsal ilişkilere, çeşitli sosyal faaliyetlere sahip olma yoluyla bireylerin sağlık, çalışma hayatı gibi diğer yaşam boyutlarını da olumlu etkileyen sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı 0,6747 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 0,6534 değeri ile Uşak ve 0,6441 ile Bolu izledi. Sosyal yaşam endeksinde en düşük değer 0,1912 ile Şırnak son sırada yer aldı. Şırnak’ı sırası ile 0,1965 ile Mardin ve 0,2034 ile Adıyaman takip etti. Sosyal yaşam endeksinde Zonguldak, 0,3882 ile 51’inci sırada yer aldı” diye konuştu.
Demirtaş, yaşam memnuniyeti endeksinde ilk sıranın Sinop’un olduğunu söyleyerek, “İnsanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin düzeyini ifade eden yaşam memnuniyeti boyutunda en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Sinop aldı. Sinop’u sırasıyla 0,9655 ile Afyonkarahisar ve 0,9510 ile Bayburt takip etti. Yaşam memnuniyeti endeksinde son sırayı Tunceli aldı. Tunceli’yi sırasıyla 0,1062 ile Osmaniye ve 0,1875 ile Diyarbakır izledi. Yaşam memnuniyeti endeksinde Zonguldak, 0,2562 ile 76’ncı sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

İŞTE ZONGULDAK’IN YÜZDELERİ...

Bölge Müdürü Demirtaş, Zonguldak’la ilgili yapığı açıklamada şunları söyledi:
“Konut endeksinde; fert başına düşen oda sayısı 1,5, konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranı yüzde 99,7, konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı yüzde 21,9. Çalışma hayatında; istihdam oranı yüzde 51,2, işsizlik oranı yüzde 7,6, ortalama günlük kazanç 85,6 TL, işinden memnuniyet oranı yüzde 80,5. Gelir ve servet endeksinde; kişi başına düşen tasarruf mevduatı 7 bin 29 TL, orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı yüzde 50,0, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı yüzde 48,0. Sağlık endeksinde; bebek ölüm hızı binde 8,5, doğuşta beklenen yaşam süresi 77,9 yıl, hekim başına düşen müracaat sayısı 5 bin 327, sağlığından memnuniyet oranı yüzde 69,5, kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 72,9. Eğitim endeksinde; okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı yüzde 30,1, TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması 310,4 puan, YGS puan ortalaması 196,0 puan, fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı yüzde 11,8, kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 72,8. Çevre endeksinde; PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği) 64,5, kilometrekareye düşen orman alanı yüzde 68,5, atık hizmeti verilen nüfus oranı yüzde 69,8, sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı yüzde 19,8, belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 60,9. Güvenlik endeksinde; cinayet oranı (bir milyon kişide) 21,7, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası (bin kişide) 1,8, gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı yüzde 67,5, kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 82,7. Sivil katılım endeksi; mahalli idareler seçimlerine katılım oranı yüzde 88,7, siyasi partilere üyelik oranı yüzde 21,9, sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı yüzde 9,7. Altyapı hizmetlerine erişim endeksi; internet abone sayısı (yüz kişide) 1,2, kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı yüzde 64,6, havalimanına erişim oranı 0,1, belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 54,2. Sosyal yaşam endeksi; sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide) 65,7, bin kişi başına düşen alışveriş merkezi sayısı 51,9 metrekare, sosyal ilişkilerden memnuniyet oranı yüzde 85,2, sosyal hayatından memnuniyet oranı yüzde 53,4. Yaşam memnuniyeti endeksinde; mutluluk düzeyi yüzde 51,1.”

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Madenci 2 yıl önce

Bu değerler gerçeği yansıtmıyor bence. Bir maden mühendisi olarak kömür memleketinde işsizin daha ne olsun TÜİK. Where is the job??

banner251

banner185