Bu haber kez okundu.

2015'DE HİZMET ATAĞI

KENT MEYDANI: Kent kimliğinin oluşturulması, park sorununun çözülmesi, kültürlerin kaynaşması ve ortak kültür anlayışının oluşturulması için Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı İsmail Sidal Sokak ve Ruhi Cöbekoğlu Caddesine cephesi olan toplam 10 bin 600 m2 alanda kent meydanı alanının oluşturulması.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde kentin eskiyen yıpranan ve çözümsüz altyapı problemlerinin olduğu alanlarda kentsel dönüşüm olgusu kullanılarak insan dostu çevre dostu estetik bir marka şehir inşa etmek hedefi ile Kdz.Ereğli şehir mezarlığı Kandilli Lojmanlarının bulunduğu alan kentsel dönüşüm.

 

PAZARYERİ PROJESİ: Mevcut pazaryerinin geleneksel kültürü devam ettirecek ve gelecek nesillere aktarılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi için gerekli olan 11 bin 325 m2 ihtiyaç olunan alanının oluşturulması sağlanacak.

 

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ: Bilimsellik, uzmanlık, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik, saydamlık, katılımcılık, paylaşımcılık, insan haklarına saygılı olmak, estetik, duyarlılık ve güncellik değerlerini gözeterek sosyal kültürel anlamda kentin gelişimini sağlamak için Kültür ve Kongre Merkezi yapımı için gerekli olan Potbaşı mevkisindeki 22 bin m2 alanın oluşturulmasının sağlanması.

 

 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Yerel Yönetimler Yasası ile şeffaf ve çağdaş yönetim anlayışının en büyük değişiklerinden biri olan belediye kanununun, ‘Stratejik plan ve Performans Programı’ dahilinde belediyenin 2015-2019 dönemine ait 5 yıllık stratejik planı da meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kabul edilen program kapsamında 2015 yılı başta olmak üzere ciddi yatırımların yapılacağı da belirtildi.

 

ÖNEMLİ YATIRIM VE CARİ HARCAMALAR PLANLANDI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndaki Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin olarak hazırlanan Performans Programında, 2015 mali yılında yatırımların, gelecekle ilgili analizi yapılabilen, ölçülebilen ve analitik öngörü kazandıran mali disiplini ön planda tutan; kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen performansa dayalı bütçenin oluşturulması amaçlandığını belirten Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Opr.Dr.Hüseyin Uysal, “Bu program, 2015 Mali Yılı Bütçesinde hedeflenmiş olan, ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, önemli yatırım ve cari harcamaların planlamasını göstermektedir” dedi.

 

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Hazırlanan raporda da önemli mesajların yanı sıra hedefler de tek tek detayları ile anlatıldı. Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçenin kentsel gelişimini ve Karadeniz Ereğli halkının yaşam kalitesini artırabilmek amacıyla 2015 yılını kapsayan 1 yıllık çalışmasını planladı. Bu çalışma; gerek Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin iç bünyesinden kaynaklanan (mali, beşeri ve fiziki kaynaklar örgütsel yapı ve iş süreçleri) ve gerekse belediyeyi doğrudan ya da dolaylı etkileyen dış çevre şartları (Uluslararası Gelişmeler, AB Süreci, Mevzuat, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Makro Ekonomik Gelişmeler, Bölgenin ve Karadeniz Ereğli’nin gelişme trendleri ile fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel durumu) dikkate alınarak hazırlandı.

 

HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

Bu programda öncelikli olarak;  Planlamada, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri önceliğimiz olup, hizmetlerin sunumunda vatandaş - belediye işbirliği diyalogu geliştirilerek hizmet odaklı hızlı çözümler üretmek. Kamu kaynaklarının kullanımında, etkin, ekonomik ve verimli olması için mali yönetim ve bütçe disiplinine azami derecede dikkat etmek. Çevre konusunda bilinç oluşturularak, kirliliği önleyici ve azaltıcı önlemler almak. Şehrin temizliğini üst düzeyde tutmak için gerekli çalışmaları yapmak. Halkımızın temiz ve sağlıklı bir suya, kaynakların etkin kullanılarak ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Sosyal Belediyecilik açısından kentimizi ve halkımızı en üst düzeye ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak. Hizmetlerimizde teknolojiyi aktif olarak kullanmak, günün değişen ihtiyaçlarına göre güncellenecek, vatandaşa kolay ulaşılabilirlik hizmetlerini sunmak üzere çalışmalar yapmak. Çalışmaların yürütülmesinde personelin motivasyonunu üst düzeyde tutmak. Katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerde kaliteyi arttırarak kurumsallaşmayı sağlamak.

 

AMAÇ ve HEDEFLER

Karadeniz Ereğli Belediyesi 2015-2019 yılları arası Stratejik Planı’nın yasal dayanağı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi belediye meclisince kabul edildi.

 

MİSYON

Modern belediyecilik ve hizmet kültürünü, kentimizin her noktasında var olan canlı, cansız tüm değerlere ulaştıran, huzurlu, doğaya saygılı, çevreye duyarlı ve sağlıklı toplum kenti oluşması için tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışan, vatandaş odaklı hizmet politikasını uygulayan bir kurum.

 

VİZYON

Sahip olunan tüm değerleri gelecek nesillere aktarmak, kentimizin ekonomik, kültürel ve sosyal hayat standartlarını vatandaş-belediye işbirliği içerisinde muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak.

 

İLKE

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik. Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik. Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk. Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti. Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma eğitim. Çalışmalarına öncelik vermek Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.

 

İMARCILIK VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacıyla 6306 sayılı kanunu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde kentin eskiyen yıpranan ve çözümsüz altyapı problemlerinin olduğu alanlarda kentsel dönüşüm olgusu kullanılarak insan dostu çevre dostu estetik bir marka şehir inşa etmek hedefi ile Kdz.Ereğli şehir mezarlığı Kandilli Lojmanlarının bulunduğu alan kentsel dönüşüm hedeflenmekte.

 

KENT MEYDANI PROJESİ

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacı, kent kimliğinin oluşturulması, park sorununun çözülmesi, kültürlerin kaynaşması ve ortak kültür anlayışının oluşturulması için Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı İsmail Sidal Sokak ve Ruhi Cöbekoğlu Caddesine cephesi olan toplam 10 bin 600 m2 alanda kent meydanı alanının oluşturulması hedeflenmekte.

 

PAZARYERİ PROJESİ

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacıyla mevcut pazaryerinin geleneksel kültürü devam ettirecek ve gelecek nesillere aktarılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi için gerekli olan 11 bin 325 m2 ihtiyaç olunan alanının oluşturulması sağlanacak.

 

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacı, Bilimsellik, uzmanlık, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik, saydamlık, katılımcılık, paylaşımcılık, insan haklarına saygılı olmak, estetik, duyarlılık ve güncellik değerlerini gözeterek sosyal kültürel anlamda kentin gelişimini sağlamak için Kültür ve Kongre Merkezi yapımı için gerekli olan Potbaşı mevkisindeki 22 bin m2 alanın oluşturulmasının sağlanması.

 

YENİ ALANLAR KAMULAŞTIRILACAK

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacı, yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapımı açısından sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edilmesi, imar planında belirlenen ve gerekli olan alanlarda kamulaştırma yapılmasını sağlamak.

 

İTFAİYE YENİ HİZMET BİNASI

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak amacı, hızla artan nüfus ve yerleşim yerlerinin çoğalması nedeni ile yangın ve afetlere daha hızlı ulaşılabilmesi için itfaiye hizmet alanlarının oluşturulmasının sağlanması hedefleniyor.

 

 

(Haber: Mustafa Kemal Bektaş)


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Celal TATAR 3 yıl önce

kaldırımlar işgal altında yayaların can güvenliği yok,bu konuda verilen dilekçelere de cevap hala yok ? !!!!!

Misafir Avatar
ereğlili 2 3 yıl önce

ereğlili arkadaş anlamayack bişey yok orada rant var kışla ve kavaklık kaç para eder

Misafir Avatar
emekli 3 yıl önce

size oy veririken yürekten inanarak verdim ama siz daha meclisi bile çalıştıramazken bu güya yapacaklarınıza zerre kadar inanmıyorum, bu reklamları daha önceki yönetimde yapardı

Misafir Avatar
kazım 3 yıl önce

valla başkan hiç kusura bakmada 1 seneden beri şunu yapacaz bunu yapacaz konuşup duruyorsun emin ol ercan candan olmasa şuan ereğlinin hali perişan merkezi hükümet bişeyler yapıyorda halk sana fazla tepki göstermiyor..eski kadrolarla çalışmanda cabası..o eski kadrolardan hele bazıları varki bunların yakınları posbıyık zamanı üst kademedelerdi ve 2009 da posbıyık geldiğinden onlarca işçinin atılmasında bizzat pay sahibiydi ve sen hala bunların yakınlarını orda tutuyorsun sana bunun için oy vermedik biz haberin olsun

Misafir Avatar
ereglili 3 yıl önce

Kdz eregli kandilli lojmanlari icin kentsel donusum yaparken burada oturan yasli insanlari hic dusundunuzmu sayin baskan ereglide o kadar kotu imarlar ywrlesim yerleri varken niye kandilli lojmanlari kavaklik elma tepe sanayi bolgesi dis cesme varken niye kandiili lojmanlari size bu kadar yasli insani 80 yasindan sonra kiraya cikarip evlerinin bitmesini beklemeleri icin mi oy verildi elinizi vicdaniniza koyun bu evlere kalana kadar ereglide onceligi olan yerden baskayin evlerimize dokunmayin .

Misafir Avatar
isimsiz 3 yıl önce

Şehrin göbeğinde bakımsız eski dökük evler 80 yaşındaki yaşlılar kiraya gitmesin diye bekleyelim 10 sene sonra geriden gelenler yaşlamayacak sanki ne zaman yapılacak bir fikri plan varmı

Beğenmedim (0)

banner251

banner185