Bu haber kez okundu.

'DUYURU YAPILMAMASI RAHATSIZ ETMEKTE'

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’ya açık bir mektup yayımlayan Çaycuma Eğitim-Sen Temsilciliği Zonguldak genelinde açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarını duyuruya çıkarılmasını istedi.

 

 

SİTEM: Yöneticilerin atanması konusunda, ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem ile bugüne kadar süren tartışmaların sonuna gelmek’ istediğiniz yönündeki açıklamalarınız basın yayın organlarına yansıdı. Atama Yönetmeliği işletilmeyerek Zonguldak’ta yukarıda örnekleri verilen görevlendirme ve atamaların yapılmış olması belirtmiş olduğunuz, ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem’ ile örtüşmemektedir.

 

 

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği Yönetim Kurulu Adına Baş Temsilci İsmet Akyol, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya gönderdiği mektupta, Zonguldak’taki müdür ve müdür yardımcıları kadrolarını sordu. Akyol, bu konuda duyuruya çıkılmamasını da eleştiren mektubunda şu görüşleri savundu:

 

Sendikamız Eğitim Sen, eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarını sürekli gündeminde tutup, bu sorunların çözülmesi yönünde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına da çözüm önerilerini ve bu yöndeki taleplerine iletmektedir. Yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar, Eğitim Öğretim Yılının çeşitli dönemlerinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili birimlere rapor olarak sunulmakta, ayrıca, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilenmesi de sağlanmaktadır.

 

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından, yönetici atamalarında görülen usulsüzlüklerin ve buna dayalı atama sorunlarının çözülmesi istemiyle 2 Ekim 2010 tarihinde Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamada; Zonguldak genelinde açık bulunan Müdür ve Müdür Yardımcılığı kadrolarına duyuru yapılmadığından atama yapılamadığı, buna karşın; duyurusu yapılmayan Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğüne ikinci kez atama yapıldığı, zorunlu yer değiştirme atamalarının Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğünde görevlendirme yoluyla delindiği ve Çaycuma’da yapılan öğretmen görevlendirmelerinde nesnel ölçütlere uyulmadığı dile getirilerek yetkili makamlar göreve çağırılmış ve makamınızdan da Zonguldak’taki bu durumun takip edilmesi talep edilmişti.

        

Ancak, gelinen noktada yukarıda belirtilen sorunlar çözülmediği gibi, özellikle açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına atamalar yapılmamıştır. Bunun nedeni, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği tarafından duyuru yapılmamasıdır.  Bu durum, sınav kazanmış, şartları tutan birçok eğitim yöneticisi ve yönetici adayının mağduriyetine neden olmuştur.

 

Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcılığı atamaları, ‘MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’ doğrultusunda, belirli bir takvimle, ülkemiz genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da;  Şubat 2010’dan başlayarak en son 13 Ağustos 2010 tarihinde yapılan zorunlu yer değiştirme atamalarına kadar yapılmıştır.  13 Ağustos tarihinde yapılan atamaların ardından Çaycuma’da; 18, Zonguldak genelinde; 50’nin üzerinde okul ve kurumda Müdür ve Müdür Yardımcılığı kadroları boş kalmıştır.

 

Bugüne kadar 48 ilde boş kalan yönetici kadrolarına Müdür ve Müdür Yardımcılığı atamalarının yapılması için geçtiğimiz Eylül ayı başından itibaren duyuru yapılarak atama takvimi işletilirken, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği’nin yetkisinde olan atama takvimi 13 Ağustos 2010 tarihinden sonra Zonguldak’ta işletilmemiş ve atama yapılmamıştır. Atama takviminin işletilmesi için gerek Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği gerekse Eğitim Sen Zonguldak Şubesi tarafından açıklamalar yapılmış, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği göreve çağrılmıştır. Ayrıca Eğitim Sen Zonguldak Şube tarafından Zonguldak genelinde açık bulunan kadrolarla ilgili Zonguldak Valilik Makamına ayrıntılı bir dosya verilerek bir an önce boş kadrolar için duyurunun yapılması istenmiştir.

 

Gelinen noktada hiçbir somut adım atılmadığı gibi, boş bulunan bu makamlara eğitim camiasını huzursuz eden görevlendirme ve atamalar yapılmaktadır. Atama Yönetmeliğine aykırı olarak, norm kadro fazlası Müdür ve Müdür Yardımcısı konumuna düşürülmüş yöneticiler, Atama Yönetmeliğinin 27. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan;“İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.” hükmü çerçevesinde atanmaktadır. Yönetmeliğin bu maddesi kötü amaçlı kullanılarak, boş bırakılan kadrolara yanlı atamalar ve görevlendirmeler yapılıp, hak eden eğitim yöneticilerinin mağduriyetine neden olunmaktadır. Yönetmeliğin bu kötüye kullanımı yoluyla, Çaycuma’da boş bulunan yönetici kadrolarının tamamının doldurulması yoluna gidilmektedir. Bu açık usulsüzlük sendikamız üyeleri başta olmak üzere diğer eğitim çalışanlarının iş barışını bozmakta, hak kayıplarına neden olmaktadır.

        

Örneğin;

1) Yeni açılan Çaycuma Gazi İlköğretim Okuluna geçtiğimiz ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirme atamalarında yönetmeliklere aykırı bir şekilde duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde müdür ataması yapılmıştır. Sendikamızın yaptığı açıklama üzerine bu atama iptal edilmiştir. Geçtiğimiz Eylül ayında Gazi İlköğretim Okuluna norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle hiç duyuruya çıkmamasına rağmen tekrar kadrolu müdür ataması yapılmıştır. Yapılan bu atama, yönetmeliğinin kötüye kullanımı sonucu ortaya çıkan bir tasarruftur.

 

Yapılan bu atama hukuki olmadığı gibi etik de değildir. Norm fazlası olan yöneticilerin ‘öncelikli atanması’ ile ilgili hüküm atama yönetmeliğinde vardır. Ancak Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğüne norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ataması yapılan yöneticinin norm fazlası olması, görev yaptığı okulunun kapanması gibi nedenlerden değil, isteğe bağlı atama döneminde yönetici olarak (Müdür Başyardımcılığı) atandığı okuldaki görevinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinden dolayıdır. Mahkeme kararıyla yöneticiliği iptal edilen ve önceki görev yeri olan Gökçebey İlçesindeki okulun müdürlük kadrosuna da ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirmelerde atama yapılmasından ötürü norm fazla olunması durumu, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hatasıdır ve hiçbir şekilde duyurusu yapılmayan okula atama yapılmasını da haklı kılmamaktadır.

 

Kaldı ki, Gazi İlköğretim Okuluna kadrolu olarak atanan yöneticinin önceki görev yaptığı ilçe olan Gökçebey’de, Hacımusa Herkime Rıfat Hayri Sinan İlköğretim Okulu ile Çaycuma Akçahatipler İlköğretim Okulu ve Gökçehatipler İlköğretim Okulu ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirme atamasında açık gösterilmiş ve bu okullarımıza talep olmadığı için müdür ataması yapılmamıştır ve şu anda da müdürlük kadroları boştur. Duyurusu yapılıp da boş kalan bu okullara atama yapmak yerine, hiçbir şekilde duyurusu yapılmayan Gazi İlköğretim Okulu’na bu atamanın niçin yapıldığı ve bu atamanın iptal edilip edilmeyeceği henüz açıklanmamıştır.

 

2) Gökçebey İlçesindeki bir okulun müdür yardımcısı Atama Yönetmeliğine aykırı bir şekilde norm kadro fazlası konumuna düşürülüp, açık bulunan Çaycuma Sandallar İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığına kadrolu olarak atanmıştır. Çaycuma Sandallar İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığına kadrolu olarak atanan Müdür Yardımcısının Gökçebey İlçesi’nde görev yaptığı okula ise Gökçebey’de başka bir okulda görev yapan ve yargı kararı gereği görevinden alınan bir müdür yardımcısı atanmıştır. Oysa yargı kararı gereği bulunduğu okuldan alınarak bu okula ataması yapılan Müdür Yardımcısı atama döneminde bu okulu 2. sırada değil son sırada tercih etmiştir.  Böylece, yönetmeliğe aykırı bir şekilde norm fazlası olma durumu yaratılarak boş bulunan Çaycuma Sandallar İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığına kadrolu atama yapılmasının yolu açılmıştır. Bu atamayla Atama Yönetmeliğinde yeri olmayan ‘özel bir durum’ oluşturularak hukuksuz bir uygulama yaratılmıştır.

Yine Çaycuma Barbaros Kutlutaş İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı kadrosunu yargı kararıyla kazanan bir Müdür Yardımcısı göreve başlatılmazken,  bu okulda fazlalık konumuna düşen Müdür Yardımcısı görevden alınarak diğer tercihlerine atanmak yerine Çaycuma’da açık bulunan başka bir okula atanmıştır.

 

3) Zonguldak merkeze bağlı bir okuldaki Müdür Yardımcısı, Çaycuma Öğretmen Lisesi Müdür Yardımcılığına görevlendirilmiştir.

 

4) Çaycuma Atatürk İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı kadrosuna, Çaycuma’da başka bir okuldaki sınıf öğretmeni, sınıfındaki görevinden alınarak görevlendirilmiştir.

 

Yukarıdaki örnekler göz önüne alındığında Zonguldak’ta açık bulunan yönetici kadrolarının duyuruya açılmaması kamuoyunda ciddi kuşkular uyandırmaktadır. Duyurunun yapılmıyor olması sınav kazanmış, şartları tutan birçok eğitim yöneticisine ve yönetici adayına büyük bir haksızlıktır. Atamaların geciktirilmesi, sınav kazanmış yönetici adaylarını mağdur ettiği gibi, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına da neden olmaktadır.

 

Diğer taraftan KPSS skandalı nedeniyle ertelenen öğretmen atamaları öncesinde, açık bulunan Müdür ve Müdür Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmaması durumunda ilimiz ve ilçemizdeki öğretmen açığı daha da artacaktır. Çünkü Müdür ve Müdür Yardımcılığı atamaları için şartları tutan kişilerin büyük çoğunluğu şu anda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Yönetici atama iş ve işlemleri önümüzdeki günlerde yapılacak öğretmen atamaları sonrasına bırakıldığında şu an görevde olan öğretmenlerimiz sınıflarını boşaltmak zorunda kalacaktır ve bu durum yeni öğretmen atamasına kadar devam edecektir.

 

Yöneticilerin atanması konusunda, ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem ile bugüne kadar süren tartışmaların sonuna gelmek’ istediğiniz yönündeki açıklamalarınız basın yayın organlarına yansıdı. Atama Yönetmeliği işletilmeyerek Zonguldak’ta yukarıda örnekleri verilen görevlendirme ve atamaların yapılmış olması belirtmiş olduğunuz, ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem’ ile örtüşmemektedir. Açık bulunan yönetici kadroları için Zonguldak’ta duyuru yapılmaması tüm eğitim camiasını rahatsız etmekte,  iş barışını bozmakta ve kurumlara güvensizlik duygusu yaratmaktadır.

 

Makamınızdan, Zonguldak’ta açık bulunan Müdür ve Müdür Yardımcılığı kadrolarının duyuruya çıkarılarak atama yapılması ve eğitim camiasında rahatsızlık yaratan hukuksuz ve usulsüz atama ve görevlendirmelerin iptali için girişimlerde bulunmanızı talep ediyor, saygılar sunuyoruz.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185