Bu haber kez okundu.

'KASABAYI SANAYİ KENTİNE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Teknoloji yenileme, verimlilik ve kalite artırma, müşteri beklentileri ve ülkenin artan yassı çelik ihtiyacı paralelinde yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarını aralıksız devam ettiren Erdemir, 4. Kok Bataryası, Yeni Turbo Blower, Hava Ayrıştırma Tesisi, 2. Yüksek Fırın Reline Yatırımı ve buna bağlı Demir Üretim Tesislerinde, Çelikhane ve diğer tesislerde yapılacak iyileştirmeler gibi birçok yatırım çalışmalarını kamuoyuna açıkladı.

ÖNCELİK BÖLGE İNSANINA: Kurulu bulunduğu bölgede ekonomik hayata katkısının yanı sıra Erdemir, sosyal hayata verdiği destek ile küçük bir balıkçı kasabasını modern bir sanayi kentine dönüştürerek, yerleşik bulunduğu coğrafyada özgün bir toplumsal yaşam ve kültür geliştirmiştir. Bugün Erdemir'de 6 bin 704 Erdemir personeli ve bin 150 taşeron personeli çalışmaktadır. Personel seçiminde bölge insanına öncelik veren Erdemir yarattığı direkt ve dolaylı istihdam ile ülkemizin çalışma hayatını destekleyen en önemli kuruluşlardan biridir.

ÇEVREYE DUYARLILIK: Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların haklarını ihlal etmeden karşılamak ve kazasız çelik üretmek ilkesiyle yola çıkan Erdemir'in çevre politikasında temel prensipleri, ekolojik dengelerin korunması için suların, toprağın, havanın hem Erdemir hem de çevre için en fazla faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi, doğaya en az atık veren teknolojilerin seçilmesi olarak tanımlanmıştır.

 

Haber Merkezi: 6 Bin 704 Erdemir çalışanı ve bin 150 taşeron personeli ile bölgenin en yüksek istihdam sağlayan şirketi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda işçisi ve mühendisi binlerce çalışan 7/24 modernizasyon ve bakım faaliyetlerinde görev yapıyor. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Basın Şefliği, ilçe de görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerini 2 No'lu Yüksek Fırını Zübeyde, Kuvvet Santrali Tesisi ve 2. Sıcak haddehane Müdürlüğünde devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ZÜBEYDE DE RELİNE ÇALIŞMALARI

İlk olarak 2. Nolu Yüksek Fırın Zübeyde de devam eden Reline çalışmaları hakkında Demir Üretim Başmühendisi Şevket Erol tarafından bilgi aktarıldı. Erol açıklamasında, "Bu fırın 1977 yılında Japonlar tarafından kurulmuş bugüne kadar Japon dizaynı ile çalışıla geldi bugünden itibaren fırının gövdesinin dizaynı, dökümhanenin dizaynı değiştirilerek yüzde yüz Türk fırını haline getiriyoruz. Sobalar hariç fırının tamamı değişiyor. Bu dizayn değişikliği ile birlikte 100 bin tonluk bir yıllık üretim artışı sağlayacağız. Kömür enjeksiyonu oranını 110 kilogramlardan 150 kilograma çıkartacağız, bu bize üretim artışı ile birlikte maliyet tasarrufu sağlayacak. Yıllık 16-18 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufumuz olacaktır. Reline'nin bütçesi 45 milyon dolar ve süresi 90 gün olarak planlandı. 90 Günden önce burayı tamamlayacağız. Bundan önce Ayşe fırınını yapmıştık bu ekip ile, 18 ayda tamamlamış 65 milyon dolara maletmiştik. Benzer fırınlar dünyada 3-4 senede 250 milyon dolar civarında bir maliyet gerektiriyor. Türkiye'nin ilk demir çelik yeril tesisi Ayşe'de gerçekleşmişti ikincisi ise yerliye benzetme, çevirme operasyonu oluyor. Bin 500 kişiye yakın bir çalışanımız var. 17 Temmuz tarihinde bitirilmesi hedefleniyor ama biz Temmuz'un başında inşallah bunu tamamlayacağız sözleri ile konuştu.

ENERJİNİN YÜZDE 85'İNİ ERDEMİR ÜRETİYOR

Burada gerçekleştirilen incelemelerin ardından Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Kuvvet Santrali Başmühendisliği ziyaret edildi. Enerji Üretim Dağıtım Müdürü Tamer Adanır tesisin çalışmaları ve devam eden modernizasyonuna ilişkin bilgiler aktardı. Adanır, Bütün enerjinin üretimi yönetimi buradan oluyor. Kurulu gücümüz 195 megavat tükettiğimiz enerji Türkiye'nin tükettiği enerjinin yüzde 2'sine eşit bir enerji tüketiyoruz. Bu enerjinin de yüzde 86'ini de biz üretiyoruz. Yüksek fırın Reline döneminde oldukça büyük büyük bakım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz dedi. Daha sonra 2. Sıcak Haddehane Müdürlüğünde Müdür Kürşat Gonca devam eden 2. Slab Fırını Modernizasyon Projesi ile ilgili bilgiler aktardı. Erdemir'den toplantının ardından yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin ise detaylı açıklama yazılı olarak yapıldı. Erdemir Basın Şefliğinden gönderilen açıklama şu şekilde: 

ERDEMİR'E BAKIŞ

47. İşletme yıldönümünü idrak eden Erdemir kuruluşundan bugüne yeni yatırımlarla kapasitesini sürekli artırmış, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım projelerine imza atmıştır. Sıcak ve soğuk haddelenmiş, kalay-krom-galvaniz kaplı yassı çelik ürünleriyle boru ve profil, makine, gemi, ambalaj, otomotiv ve yan sanayi, ev ve büro eşyası gibi pek çok sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisine katma değer yaratan Erdemir, 358 çelik kalitesini pazara sunmaktadır. Erdemir, 2011 yılında İMKB'nin En Çok İşlem Gören Hisse Senedi ödülünü almıştır. Erdemir faaliyet gösterdiği yerel çevreye, topluma ve devlete karşı tüm yükümlülüklerini iyi bir kurumsal vatandaş kimliğiyle yerine getirmektedir. Erdemir büyüme stratejileri doğrultusunda yeni şirketler kurarak, yurt içinde ve yurt dışında satın almalar yaparak bir şirketler topluluğuna dönüşmüştür. Erdemir Grubu, ülkemizin güçlü ekonomik göstergelerine paralel olarak 2011 yılında başarılı bir performans sergilemiş ve 1 milyar 5 milyon 562 bin 503 TL ile kuruluşundan buyana en yüksek net karını elde etmiştir. Erdemir Grubu; 2011 yılı net karını 2010 yılına oranla %31 artırarak 1 milyar TL üzerinde bir net karlılık düzeyine ulaşmıştır. Grup 6 bin 119 bin tonu yassı ve 794 bin tonu uzun mamul olmak üzere, toplam 6 bin 913 bin ton nihai mamul üretmiş, nihai mamul satışları ise 6 bin 647 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  2011 yılında konsolide satış gelirleri, 2010 yılına göre %34 oranında artırarak 8.920,5 milyon TL'ye (5.338,4 milyon USD) çıkmıştır. Grup geçen yıla göre, FAVÖK ( faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) değeri %43 artırarak 2.034,1 milyon TL'ye (1.217,3 milyon USD) ve FAVÖK marjı da %23'e ulaşmıştır.

YATIRIMLAR

Erdemir'de teknoloji yenileme, verimlilik ve kalite artırma, müşteri beklentileri ve ülkenin artan yassı çelik ihtiyacı paralelinde yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şirketin temel yatırım stratejileri rekabet gücünün ve yurtiçi pazar payının artırılması ve uluslararası pazarda daha etkin olunması doğrultusunda geliştirilmekte ve inovasyon ve teknolojik yenilenmeye yönelik altyapı yatırımları Erdemir'in kurumsal gelişiminin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Ereğli tesislerinde 4. Kok Bataryası, Yeni Turbo Blower, Hava Ayrıştırma Tesisi, 2. Yüksek Fırın Reline Yatırımı ve buna bağlı olarak Demir Üretim Tesislerinde, Çelikhane'de ve diğer tesislerde yapılacak iyileştirmeler gibi birçok yatırım çalışmaları devam etmektedir.

İŞÇİMİ MÜHENDİSİ MODERNİZASYON

VE BAKIM FAALİYETLERİNDE

Tesislerdeki başlıca bakım faaliyetleri, 2. Yüksek Fırın Reline Çalışmaları, Reline'a Bağlı Olarak Çelik Üretim Tesisleri Bakım Ve Modernizasyon Faaliyetleri, Sürekli Döküm Tesisleri Otomasyon Modernizasyonları, 2. Sıcak Haddehane 2. Slab Fırını Modernizasyonu, Kireç Fabrikalarının Bakım Faaliyetleri, Oksijen Fabrikalarının Bakım Faaliyetleri.

ZÜBEYDE % 100 ERDEMİR ESERİ

Erdemir'in 2. Yüksek Fırını Zübeyde de Reline heyecanı yaşanıyor. Yüksek Fırınlarda Reline, refrakterlerin yenilendiği, fırının tüm sistemlerinin elden geçirildiği ve modernizasyonların gerçekleştirildiği bakım periyodudur. 2. Yüksek Fırın Zübeyde 1988 yılındaki tam reline sonrası 1995 yılında yarım reline'a alınmıştır. 2000 yılında yapılan tam reline'nın ardından 2. Kampanya ömrünü tamamlamıştır. 17 Nisan 2012 tarihinde başlayan tam reline ile 3. Kampanya ömrünü yarım reline yapmadan kesintisiz 11 yıl 4 ay olarak tamamlayacaktır. 17 Nisan 2012 tarihinde başlayan ve 90 gün sürmesi planlanan çalışmalarda 24 saat esasına göre 900 kişilik bir kadro görev yapıyor. 45 milyon dolarlık bütçe ile yapılan reline'ın tamamlanmasıyla, 1978 yılında Japon Teknolojisiyle kurulup devreye alınan 2. Yüksek Fırın Zübeyde,  geçmiş Reline'larda yapılan dizayn değişikleri de dahil olmak üzere nerdeyse tamamen değiştirilmiş olacak ve 1.Yüksek Fırın Ayşe gibi sobalar hariç % 100 Erdemir eseri olan bir fırın haline gelecektir.

2 NOLU SLAB FIRINI MODERNİZASYONU

Nolu Slab Tavlama Fırını Modernizasyonu Projesi 14 Nisan tarihinde fırının söndürülmesi ile başlamıştır. 42 günlük süre içerisinde tamamlanarak, fırından malzeme alınması hedeflenen projenin 4 ana bölümü vardır. Buhar Tankı ve Borulama Faaliyetleri, Fırın Giriş ve Küllük Duvarı, Isıtma Bölgesi, Cehennemlik Bölgesi.

YATIRIMLAR VE BEKLENİLENLER

2. Slab Fırını Modernizasyonu ve Soğutma Sistemi (ECS) İyileştirmesi, Buhar Türbini - Blower No.5 Projesi, 4. Kok Bataryası Projesi, 7. Hava Ayrıştırma Tesisi, Yüksek Fırınlar Tepe Basıncı Genleştirme Türbinleri (TRT)

EREĞLİ ÇELİK SERVİS MERKEZİ

Müşteri beklentilerini en iyi şekilde gerçekleştiren, hızlı, esnek, zamanında teslimi sağlayan, operasyon çeşitliliği olan (kesme, dilme, şekillendirme vb) katma değer yaratan bir dağıtım kanalı olması planlanmaktadır. Otomotiv ve beyaz eşya sanayine de hizmet verebilecek kalite düzeyinde üretim yapabilmesi hedeflenmektedir.

ÇEVRE YATIRIMLARI

Mevcut durumdaki salınımlarımızı iyileştirmek için; Yüksek fırın gaz yıkama sistemine ek toz ayırıcı yapılması ve çökeltme havuzu kapasitesinin artırılması, Su tesislerine yeni atık yağlı su arıtma tesisi kurulması ve mevcut kimyasal arıtma tesislerinin modernize edilmesi ve Toz toplama sistemleri geliştirilmektedir. Galvanizleme Hattı Hava Bıçağı Modernizasyonu, Teneke Hattı Otomasyon Sisteminin Modernizasyonunun Yapılması, Kuvvet Santrali Kojenerasyon Tesisleri'ne Harici Yanma Sistemi Kurulması, Sinter Fabrikası Dairesel Soğutucuya Atık Isı Kazanı Yapılması projeleri vardır.

ERDEMİR'İN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların haklarını ihlal etmeden karşılamak ve kazasız çelik üretmek ilkesiyle yola çıkan Erdemir'in çevre politikasında temel prensipleri, ekolojik dengelerin korunması için suların, toprağın, havanın hem Erdemir hem de çevre için en fazla faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi, doğaya en az atık veren teknolojilerin seçilmesi olarak tanımlanmıştır. Erdemir bu ilkeleri doğrultusunda, çevre yatırımlarını sürdürmektedir.

ERDEMİR RİO+20 ZİRVESİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Erdemir, Çevre Yönetim Süreci, Çevre Performans Endeksi ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri isimli başvurusu ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20) ülkemizi temsil edecek en iyi uygulamalar arasında yer aldı. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kolaylaştırıcılığında yürütülen ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma konusundaki deneyiminin Rio zirvesinde paylaşılarak uluslararası platformda duyurulmasını amaçlayan Türkiye'nin 2012 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Türkiye'nin en başarılı uygulamaları İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) desteğiyle seçildi.  Sürdürülebilir kalkınma alanında en iyi uygulamaların belirlenmesi sürecine katılan ERDEMİR,  Çevre Yönetim Süreci, Çevre Performans Endeksi ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri isimli başvurusuyla en iyi uygulamalar arasında yer aldı. Erdemir'in çevre performansına yönelik uygulamalarının uluslararası platformda ülkemizi temsilen örnek gösterilerek paylaşılacak olması ve Türkiye Ulusal Raporu'nda yer alacak olması ERDEMİR'in çevre konusundaki başarılı performansının kanıtıdır. Haziran 2012 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşecek Rio+20 Konferansı'nda ülkemizi temsil edecek olan sürdürülebilir kalkınma alanında en iyi uygulamalara sahip kuruluşlara ödülleri 20 Nisan 2012 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen törende verildi. Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın katıldığı törende Erdemir'in ödülünü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özgen aldı. Erdemir 2006 yılında da, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı Yönetim Sistemleri Kategorisinde En Başarılı Şirket seçilerek Birincilik Ödülü almıştı.

HAYATA GEÇİRİLEN ÇEVRE YATIRIMLARI

Sinter Fabrikası Elektrofiltresinin modernizasyonu 18 Ekim 2011 tarihinde tamamlanarak, filtre devreye alınmıştır. 2,7 milyon USD tutarındaki modernizasyon sonrası elektrofiltrenin çıkışındaki maksimum toz değeri, 50 mg/Nm3 olan yasal değerin çok altında olan 30 mg/Nm3'e inmiştir. 2010 yılında yatırım çalışmaları başlayan 4,2 milyon USD tutarındaki Kok Fabrikası Amonyak Sıyırma Kolonunu Mart 2011 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Projeyle, 2 bin ton/yıl amonyum sülfat gübresi üretilerek, mevcut Kok Fabrikası atık sularının arıtıldığı Fenol Arıtma Tesisinin amonyak girdisi azaltılarak, tesisin arıtma performansı arttırılmıştır. Deşarj edilen atıksuyun kalitesi AB Standartlarına getirilmiştir. Katı atıkların geri kazanım oranını artırmak, demir (Fe) içerikli malzemelerin üretimde yeniden kullanılmasını sağlayan ve yatırım maliyeti 1 milyon USD olan pilot ölçekli briketleme tesisi Temmuz 2011 yılında inşa edilmiştir. Tesiste 2 bin ton pelet tozu briketlenerek, Çelikhane prosesinde hurda ikamesi olarak kullanılmaktadır. Tesiste Yüksek Fırın ve Çelikhane çamurlarının briketlenmesiyle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Stok alanlarından kaynaklanan tozlaşmanın engellenmesi için Cevher ve Kömür maniplasyon sahalarındaki mevcut olan otomatik yağmurlama sisteminin aynısı 2009 yılında Lojistik Sahası Kömür Stok Alanlarına uygulanmıştır. Proje çalışmaları, otomasyon çalışmaları, panel imalatları dahil tüm montaj işleri ERDEMİR imkanlarıyla tamamlanmıştır. Curuf Tumba Tesisi Bölgesi için yağmurlama sistemlerinin montajı da 2011 yılında tamamlanmış olup, sistem devreye alınmıştır.  Bir tankta toplanarak, pH ayarlaması yapıldıktan sonra deşarj edilen Sürekli Döküm Atelyesiatıksuları için 2010 yılında depolama tankı konulmuştur. Atıksu vidanjörle tanktan alınarak, mevcut Kimyasal Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır. Deşarj noktalarımızın sürekli izlenmesi ve analizlerin 24 saatlik numunelerle yapılması için Güney Kollektörü deşarj noktasına debimetre ve online numune alma cihazı 2010 yılında satın alınmış ve montajı yapılmıştır. Landfill Tesisinde depolanan florasan lambaların içerdiği civayı yok etmek amacıyla 2011 yılında florasan kırma makinası satın alınmıştır.  Zonguldak Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ereğli hava kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesi için SO2, NOx, CO ve ozon ölçüm cihazları satınalınarak, hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmuştur.

SEKTÖRÜNÜN EN BEĞENİLEN ŞİRKETİ ERDEMİR

İnsan kaynakları çözümleri firması İsviçre merkezli Adecco ile iş ve ekonomi dergisi Capital işbirliğinde düzenlenen Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2011 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 37 farklı sektörde değerlendirmenin yapıldığı araştırmada Erdemir, Sektörünün En Beğenilen Şirketi seçildi. Şirketimizin ödülü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyemiz Oğuz Özgen'e takdim edildi.  Türkiye'nin en beğenilen şirketleri, 37 farklı sektör için 500'ün üzerinde şirketten 1592 orta ve üst düzey yöneticinin değerlendirmeleri ile belirlendi. İş dünyasına göre ideal şirket kriterlerinde ilk sırada, yüzde 35,6 ile hizmet ve ürün kalitesi geliyor. Bunu yüzde 35,1 ile müşteri memnuniyeti, yüzde 30,4 ile güvenilir şirket olma, yüzde 23,8 ile yönetim kalitesi ve şeffaflığı, yüzde 22,6 ile yenilikçilik takip ediyor. Bu kriterler arasında finansal sağlamlık yüzde 21,4, çalışan memnuniyeti ise yüzde 20 pay aldı. Üst düzey yöneticilere göre itibarlı şirket olmanın yolu, kalite, yenilikçilik ve güvenilirlikten geçiyor.

ERDEMİR'İN SAĞLADIĞI İSTİHDAM VE TOPLUMA KATKI

Erdemir için toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi sürdürülebilir gelişmenin sosyal boyutunun da tamamlayıcısıdır. Erdemir'in topluma karşı yarattığı en büyük katma değer kuşkusuz ülkenin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak sağladığı istihdam ve diğer sanayilerin gelişimine olan katkısıdır. Karlılığını koruyan bir kuruluş olarak Erdemir her türlü yasal ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesinin yanı sıra kuruluşundan bu yana eğitim, sağlık, sanat ve spor alanlarında katkı faaliyetleri de yürütmektedir. Kurulu bulunduğu bölgede ekonomik hayata katkısının yanı sıra Erdemir, sosyal hayata verdiği destek ile küçük bir balıkçı kasabasını modern bir sanayi kentine dönüştürerek, yerleşik bulunduğu coğrafyada özgün bir toplumsal yaşam ve kültür geliştirmiştir. Bugün Erdemir'de 6 bin 704 Erdemir personeli ve bin 150 taşeron personeli çalışmaktadır. Personel seçiminde bölge insanına öncelik veren Erdemir yarattığı direkt ve dolaylı istihdam ile ülkemizin çalışma hayatını destekleyen en önemli kuruluşlardan biridir.

SGK'YA YÜKSEK SEVİYEDEN DÜZENLİ PRİM ÖDENİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye genelinde en yüksek prim ödeyen kuruluşları ülkemizin çalışma hayatına verdikleri katkı dolayısıyla ödüllendirdi. 17 Mayıs 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Ankara'da düzenlediği Resepsiyonda Erdemir'in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Aydın alırken, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Zonguldak'ta gerçekleşen törende ise Şirketimizin ödülünü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Kaan Böke aldı. Erdemir'in başarıları çeşitli platformlarda ödüller ile belgelenmektedir.

YELPAZE ZENGİNLEŞİYOR

2012 yılında Ereğli tesislerimizde otomotiv sektörüne yönelik üç adet galvanizli ürün kalitesi, bir adet soğuk emaye kalitesi, boru imalatına uygun üç adet çelik kalitesi geliştirilmiştir. Erdemir ürün gamına yedi adet yeni çelik kalitesi eklenmiş ve toplam çelik kalitesi 358 adet olmuştur. Soğuk ürünlerde B yüzey, galvanizli ürünlerde ise B ve C yüzey talep edilen siparişlerin sistematik bir şekilde takip edilmesi ve karşılanması için toplam altı adet yeni ürün cinsi geliştirilmiş ve toplam ürün cinsi 78 adet olmuştur.  Şirketimiz Yönetim Sistemleri kapsamında; TSE'den alınan "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi, TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi, TÜV-NORD kuruluşundan alınan otomotiv sanayine yönelik ISO TS 16949 kalite sistem belgesine sahiptir. Bununla birlikte TSE'den alınan TS EN 10025, TS EN 10130 ve TS EN 10202 Türk Standartlarına Uygunluk belgeleri bulunmaktadır. SZUTEST firmasından alınan, yapı çelikleri için CE belgesi ve basınçlı kaplar içinde PED belgesi mevcuttur. Ayrıca gemi saclarını için Lloyd'sRegister(LR), AmericanBureau of Shipping(ABS), BureauVeritas(BV), Türk Loydu(TL) ve İtalyan Loydu (RINA) kalite belgelerine sahip olup, Norveç Loydu ile başlatılan sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.

Demir Üretim Başmüdürü Şevket Erol, Erdemir Basın Şefi Noyan Keskin ile Zübeyde'de devam eden Reline çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktardı.

2.Sıcak Haddehane Müdürü Kürşat Gonca'da çalışmaları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlattı.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
mehmet 6 yıl önce

Erdemir mühendislerinin büyük başarısı , lakin Erdemir mühendislerine 1 saat fazla mesai bile ödenmiyor.

Misafir Avatar
Mehmet Göçek 6 yıl önce

Kim inanıyor bu anlatılanlara. Fırtınaya rağmen neden sulama yapamamışlar o bahsettikleri sulama tesisinden. Neden sinter kara dumanları hala salıyor havaya. Siz birde gidip Gülüçte oturanlarla konuşun.Evlerine gidip misafir olun.
Ereğlideki agaç dokularını inceleyin.Erdemirin içinde 4 saat çalışan bir aracın üzerine bakın. Bu tozlar biz çalışanların ciğerlerine girmiyormu? Tümü yalan çevre için söylenenlerin.

Misafir Avatar
gerçekçi 6 yıl önce

YİNE Mİ…? Kdz ereğli ekip gazetesi kaynak? tekzip varmı hayır dünya şirketi olsan ne olur hukuk
''Son dönemlerde darp olayları ve çeşitli iddiaların eksik olmadığı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (ERDEMİR), geçtiğimiz hafta bir formenin daha, sendika iş yeri temsilcisi tarafından darp edilip dövüldüğü iddia ediliyor ''
Zira bu gazetetce bu haberde olduğu gibi bir çok darp olayını basına taşıdı lakin ne tekzip nede bir huku süreç o yüzden erdemir yöneticileri bu anlayışla bizce bu olayları tasvip etmiş oluyorlarki buda ayrı bir suçtur ondan sonra şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz bu hikayelere ereğli halkının karnı tok kimse kusura bakmasın beyler sayın tar ve özgen bu olayların hukuki karşılığının gereğini yapmadıkları müdetçe bu fiili durumun ortağı sayılırlar günü geldiği zaman bilmiyordum haberim yok demekle hukuki yükümlülükten kurtulamaz kimse

Misafir Avatar
fırat yalman67 6 yıl önce

erdemirin normal bir kdz ereğli vatANDaşına ne faydası var sorarım size yahu ben doğma büyüme kdz ereğlide yaşayan vatANDaşım ve erdemirin çalışanlarının çoğu ereğli dışın dan insanlar olduğunu da çok iyi biliyorum bu fabrikanın bölge insanına da ististam sağladığına inanmıyorum yok efendim erdemir şukadar kar elde etmişte yok efendim erdemir bölge insanına ististam sağlamış ta mışta mışta işte bırakın palavra atmayı beeee ben on senedir işsizim bana erdemirin bir faydasını görmedim işsizliğe kesin çare bulacak adamlar lazım bu ülkeye.

banner251

banner185