Bu haber kez okundu.

'YATIRIMLAR İÇİN ZONGULDAK CAZİP KENT'

Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, mevcut pazarı genişletmek ve ilin rekabet gücünü artırmak amacıyla Zonguldak’a yatırım yapacak olan yatırımcılar için özellikle yatırım destek ofisi aracılığı ile danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak sağlıyor.

Kalkınma sürecinde yerel dinamiklere öncülük eden, yenilikçi olmak ‘vizyonu’, işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve potansiyellerin akılcı değerlendirilmesini koordine ederek bölgesel kalkınmayı sağlamak ‘misyonu’ ile kurulan Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öncülük ve yetkinlik, insan odaklılık, kaynak kullanımında etkinlik ve kamu yararını gözetmek, girişimcilik, çözüm üretme ve sonuç odaklılık, güvenilirlik ve saydamlık, sürdürülebilir üretkenlik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlılık temel değerleri bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Zonguldak Yatırım Ofisi ve Zonguldak ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:

YATIRIM
DESTEK OFİSİ
 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, mevcut pazarını genişletmek ve ilimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla Zonguldak’a yatırım yapacak olan yatırımcılar için özellikle Yatırım Destek Ofisi aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yatırım Destek Ofisimiz, görev alanı olan Zonguldak’ta, yatırımın her aşamasında bilgi desteği ve danışmanlık hizmeti, gerekli izin ve ruhsat işlemleri-nin tek elden koordinasyon ve takibi görevlerini yerine getirmektedir. Yatırım Destek Ofislerimizin sunduğu hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

ULAŞIM
İlimiz yüzölçümü 3 bin 310 km2’dir ve İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi büyük merkezlere oldukça yakın mesafede bulunun ilimize İstanbul-Ankara otoyolu bağlantısıyla rahatça ulaşılabilir. Ankara-İstanbul otoyoluna uzaklığı (Yeniçağa sapağı) 108 km’dir.

SOSYAL YAPI
Zonguldak İlinin toplam nüfusu 2009 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 619 bin 812 ve ve nüfus yoğunluğu 188 kişi/ km2’dir. Kentsel nüfus oranı %45 iken, kırsal nüfus oranı %55’dir. Zengin yerüstü su kaynaklarına ve taşkömürü yataklarına sahip olan ilimizin topraklarının %52’si orman alanıdır.

EĞİTİM
1 Ocak 1993’te kurumsal kimliğine kavuşan Karaelmas Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tıp Fakülteleri ile çok sayıda yüksekokul ve meslek yüksekokuluyla öğrencilere hizmet etmektedir. İlimizde farklı sektörlere nitelikli işgücü sağlayan pek çok meslek lisesi ve lise ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Okulu, Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Okulu, İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi ile Üstün veya Özel Yetenekliler Merkezi bulunmaktadır.

SAĞLIK
İlimizde toplam hastane yatak sayısı 2 bin 141’dir ve yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısında(348) Türkiye’de 13.sıradadır.

EKONOMİ
Zonguldak, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisidir. İlin ekonomisi yer altı kaynaklarının yönlendirdiği madencilik ve sanayiye dayanmaktadır. Zengin kömür yatakları bölgede demir-çelik sektörünün gelişmesini ve buna bağlı olarak da yan sanayilerin oluşmasını sağlamıştır. Bahsedilen sanayi alanlarıyla beraber ilimizde orman ürünleri, taş ve toprağa dayalı sanayi (tuğla, seramik v.b.), tekstil ve tersanecilik gibi diğer sanayi kolları da gelişmiştir. Coğrafi konumu, elverişli ulaşım, enerji olanakları ve yer altı kaynakları Zonguldak’ı yeni yatırımlar için de oldukça cazip kılmaktadır.

OSB’LER
İlimiz sınırları içinde 3 adet OSB bulunmaktadır. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 125 Hektar, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi 200 hektar, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi 150 hektar ayrıca Filyos Vadisi Projesi kapsamında Filyos Havzası Serbest Bölge olarak ilan edilmiştir. Yine bu proje kapsamında yeni organize sanayi bölgesi kurulma çalışmaları da devam etmektedir.

LOJİSTİK
Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nin karakteristik özelliği olan engebeli arazi yapısına rağmen ulaşım ağları çeşitliliği bakımından iyi bir konuma sahiptir.

LİMANLAR
Zonguldak Limanı 121.753 ton/yıl, Erdemir Limanı 16.500.000 ton/yıl, Ereğli Limanı 450.000 ton/yıl, Ereğli Barınak Rıhtım İskelesi 200.000 ton/yıl. Şuan yapım aşamasında olan Çatalağzı Limanı ve Filyos Vadisi Projesi kapsamında yer alan Filyos Limanı da, ilin deniz taşımacılığında ve ulaşım ağının entegrasyonunda önemli bir merkez olmasını sağlayacaktır.

DEMİRYOLU
Zonguldak - Karabük Hattı 122 km, Ereğli-Armutçuk hattı 14 km olmak üzere toplam 136 km demiryolu Zonguldak il sınırları içinde bulunmaktadır. Bu hat vasıtasıyla ilin Çankırı üzerinden Ankara’ya demiryolu bağlantısı da mevcuttur. Bu hatlarda yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Bununla beraber Zonguldak’ın Ereğli ve Düzce üzerinden Arife’ye, böylece İstanbul’a bağlanması için önerilen Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Zonguldak-Bartın güzergâhından oluşan 250 km’lik demiryolu hattı da proje aşamasındadır. Bu bilgiler yer alırken Kandilli-Ereğli arasındaki demir yolu ağı bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde sökülmüştü.

HAVAYOLU
Saltukova Havaalanı (500.000 kişi/yıl) Çaycuma ilçesinde bulunan havaalanının Zonguldak’a uzaklığı 65 km’dir. Çevre illerden Karabük’e 89 km, Bartın’a 38 km uzaklıkta bulunan havaalanından şu an sadece Almanya uçuşları yapılmakta olup yakın zamanda yurtiçi uçuşlarına da açılması planlanmaktadır.

TURİZM
Zonguldak’ın kökleri, M.Ö. 1200’lere uzanan bir kültürden beslenmektedir. Friglerden Lidyalılara, Perslerden Roma İmparatorluğu’na birçok uygarlıkca yerleşim yeri ve ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Bölge mitolojide dahi sık sık değinilen mağaralar, saraylar ve çeşitli mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu mekanlar, günümüzde üzerlerindeki toprak örtüden tam anlamıyla kurtulamamış olsalar da, bölgenin büyük turizm potansiyeline sahip olduğu aşikardır. Filyos’ta bulunan birinci ve ikinci derece sit alanı ilan edilen Tios Kentinin çalışmalar bittiğinde Anadolu’nun en büyük tarihi kentlerinden biri olacağı arkeologlar tarafından belirtilmektedir. Bu potansiyellerin yanı sıra Zonguldak İli doğa turizmi ve diğer alternatif turizm seçenekleri için merkez haline gelmesini sağlayacak değerlere sahiptir. 80 km boyunca uzanan sahil şeridi, irili ufaklı plajlarıyla deniz kullanımına olanak verirken; Türkiye’nin en uzun mağaralarına sahip bu topraklar, çağlayanları ve yaylalarıyla turistleri fotosafari, rafting, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle cezbetmekte; botanik zenginliği, geniş ormanları ve av olanakları ise çok farklı kesimlere hitap etmektedir. Ayrıca ilin Safranbolu, Abant ve Yedigöller gibi önemli merkezlere yakınlığı daha geniş zamanlı tatiller için olanak yaratarak bölgenin potansiyelini artırmaktadır.

ÖNCELİKLİ YÖRELER
Zonguldak İli’nin “Kalkınmada Öncelikli Yöre” kapsamında olması kamunun destek politikalarından yararlanılması için özel ve kamu sektörüne fırsat oluşturmaktadır. Teşvik sisteminde birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerin, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta prim işveren hissesi desteği, enerji desteği konularında teşvik uygulaması olanağını getirmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu’nun ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verileri dikkate alınmıştır.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sitemine göre Bartın 3. bölgede yer almaktadır. III. Bölgede Yapılacak Yatırımlara; Gümrük vergisi muafiyeti, kdv istisnası, vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği, gibi destekler uygulanabilir.

KALKINMA AJANSI NEDİR?
Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yorumcu 10 yıl önce

Bu bilgiler gercekten yatırımcı cekmek içinmi yoksa iş olsun diyemi verilmiş Ereğli Armutcuk arasında 14 km demiryolu demişler ,450.000 ton kapasiteli Ereğli limanı demişler nerde bunlar lütfen bilgilerinizi güncelleyin böylemi yatırımcı cekeceğiz..

banner185