Bu haber kez okundu.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI’

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

İl ve ilçe genelinde de çeşitli etkinliklerle kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınlanan mesajlar şu şekilde:

VALİ ERDOĞAN BEKTAŞ:

Doğru, tarafsız ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi olan basın; haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesini sağlayan en temel kurumlarımızdan birisi olmuştur.

Doğru ve tarafsız haberlerle bilgilendirilen kamuoyunun sorunlara duyarlı yaklaşması ve demokrasimizin güçlenmesine katkısı büyüktür.  Türk basınının da basında sansürün kaldırılışından sonra geçen süreçte toplumsal yaşantımızdaki etkinliği hızla artmış, ülkemizde ihtiyaç duyulan temel hak ve özgürlüklerin korunup kullanılmasında önemli katkıları olmuştur.

Toplumu aydınlatıp haber verme, aksayan hususları dile getirme,  gerekiyorsa eleştirme, toplumsal bilinci güçlendirme gibi sorumlulukları bulunan basının yerine getirdiği bu önemli kamusal göreviyle sağduyulu, toplumsal sorunlara duyarlı bir kamuoyunun oluşması yönündeki sorumluluklarını da hassasiyetle yerine getirdiği görülmektedir.

Basınımızın toplumsal hayatımızda var olan yeri ve güvenilirliğinin devam etmesi; tarafsız, objektif, doğru, basın meslek esaslarına bağlı, kişilik haklarına saygılı bir habercilik anlayışının her daim benimsenmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü olan bu günde “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyor,  basınımıza çalışmalarında başarılar, çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KANTARCI:

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklamasında, “Çıkarılan bir yasa ile basından sansürün 111 yıl önce kaldırılması nedeniyle, 24 Temmuz, ‘Gazetecilik ve Basın Bayramı’ olarak kutlanıyor. Ancak son yıllarda ayrımsız tüm basın meslek örgütleri gazetecilik mesleğinin ülke tarihinin en güç döneminden geçtiğini, gazetecilerin işsizlik, sansür, oto sansür ve baskılar nedeniyle görevini yapamaz duruma düştüğünü söyleyerek, 24 Temmuz’u, bayramdan kutlamasından daha çok meslek sorunlarının konuşulduğu bir gün olarak ele alıyor. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, vatandaş denetimi çağdaş demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur. Demokrasilerde dördüncü güç sayılan medya ayrımsız tüm devlet organlarını halk adına denetler, ulaştığı bilgileri kamuoyu ile paylaşarak vatandaşlara bilgi verir. Yurttaşlar da bu sayede kendi adına yapılan işlemlerden bilgi sahibi olarak denetim sürecine katılır. Basının her türlü baskıdan uzak, bağımsız ve objektif olarak yayın yapmasının sağlanması, şeffaflık ve kamunun hesap verebilirliği açısından çok önemlidir” dedi.

BASINA YÖNELİK BASKILAR EKSİKSİZ DEMOKRASİ TALEBİMİZİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Kantarcı açıklamasını, “Bugün ülkemizde, bu alanda, ne yazık ki kötü bir tablo bulunuyor. Yüzlerce gazeteci görüşlerinden dolayı cezaevinde tutulurken, çok sayıda gazetecinin yargılaması devam ediyor. Ekonomik ve siyasal nedenlerle yazılı ve görsel birçok yayın organı kapatılırken, binlerce çalışan işsizlikle boşuyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi resmi ilan alan gazetelerin durumunu daha da zora sokacak yeni düzenlemelere gidiliyor. Bu da önümüzdeki süreçte, özellikle yerel basında birçok yayın organının daha kendiliğinden kapanacağı anlamına geliyor. Toplumun bilgi edinme hakkının ihlali anlamına gelen bu durum, bizlerin ‘eksiksiz demokrasi’ talebinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bu süreç durdurulmalı, ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki her türlü engel kaldırılmalıdır. Bu şartlar altında mesleğin onuruna sahip çıkarak, halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, adaletin her biçimiyle tecelli ettiği bir Türkiye’de özgürce yayın yapmalarını diliyorum” dedi.

GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI:

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Mesaj şöyle;            

“24 Temmuz 2019 tarihi basından sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü. 24 Temmuz 1908 tarihinde Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden yayınlanmaya başlandığı gündür.

Basının özgür konumunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasının ve özgür düşüncenin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engel 111 yıl önce kaldırılmıştır. Ancak bugün de basın kuruluşlarımıza özgür düşüncelerini yayma konusunda yapılan baskılar ne yazık ki sürmektedir.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkin aracı olan basın, aynı zamanda en temel haklardan olan; her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün de en temel unsurlarından biridir.

Toplum değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Bu nedenle basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürce kamu yararı doğrultusunda haber yayma haklarını kullanabilmeleri en büyük dileğimizdir.

Diğer yandan resmi ilan statüsünde olan ilanlarının, ulusal/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere paylaştırılan ilanlar, yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynaklarından biridir. Yazılı basını ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak bu düzenlemeden vazgeçilmesi gerekmektedir.

Başta Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgemizde yayın hayatını sürdüren yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

KGD YÖNETİM KURULU:

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Mesaj şöyle;

“Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da "Gazeteciler ve Basın Bayramı" kutlanmaktadır.

II. Meşrutiyet'in yürürlüğe girmesiyle birlikte, çıkan gazeteler sansür memurlarına verilmeden basılmış ve bugün, sansürün kaldırılması olarak tarihe geçmiştir.

Biz gazeteciler ve Türk demokrasisi için çok anlamlı olan bugün, halkın haber alma özgürlüğünün de simgesi bir gündür. Demokrasinin temel koşullarından biri basın özgürlüğüdür.

İletişimin en güçlü kanallarından olan basın; toplumun gerçekleri öğrenmesi, olayları tartışabilmesi ve düşüncelerinin duyurulmasının yanı sıra, yerine getirdiği kamu göreviyle bireylerin bölge, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamakta, halkın yönetimi denetleyebilmesinde etkin bir araç rolü üstlenmektedir. Bu rolde hiç kuşkusuz "Ben gazeteciyim" diyen ve kamusal sorumluluk gerektiren mesleği icra edenler, basın ahlak kurallarına eksiksiz uymayı ve uygulamayı kendilerine vazgeçilmez ilke edinmelidirler.

Kamu yönetiminde ve temsilinde bulunanlar da, basın meslek ilkeleri ve iletişim etiğinden uzak yayın yapan ve gazeteciliği kendileri için bir araç olarak kullanmaya kalkışanlara karşılık, gazeteciliği tüm kurallarıyla ve özümseyerek kamu yararı doğrultusunda yapanlar arasındaki ayrıma dikkat etmelidirler.

Basın özgürlüğü önündeki tüm engellerin zaman geçirilmeksizin kaldırılmasını diliyoruz.

Resmi ilan statüsünde olan ilanlarının, yazılı-basılı gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasının planlanmış olmasını endişeyle karşılıyoruz. Basın İlan Kurumu tarafından basılı-yazılı basın-yayın organlarına verilen ilanlar, basınımızın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ekonomik güçlükler içinde yayın hayatını sürdürmeye çalışan yazılı basınımızı ekonomik anlamda daha da zor durumda bırakacak olan bu düzenlemeden vazgeçilmesi istiyoruz.

Simgesel kökeni 24 Temmuz 1908'de gazetecilerin sansüre başkaldırısına dayanan Basın Özgürlüğü için biz gazeteciler; habere ulaşma ve yayınlama sürecindeki engellemelere karşı özgürlük mücadelesini, tam demokrasiye ulaşılıncaya dek sürdürmeye kararlı olduğumuzu duyuruyor, tüm meslektaşlarımızın Basın Bayramını kutluyoruz.”

ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKAİ KAMİTOĞLU:

İlk kez 24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansür kaldırılmış ve o gün gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış; sansür de ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle her 24 Temmuz ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın; tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz bu gücü faaliyetlerimizi duyururken, çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşırken oldukça yakından hissediyoruz. Bu nedenle toplum açısından oldukça haber alma gibi önemli bir işlevi de yerine getirdikleri için ve basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur.

Basın özgür olmadığı sürece ülke için demokrasi ve insan haklarından bahsetmek de mümkün değildir. Toplum değerlerine sadık, hak ve özgürlükleri tarafsız uygulayan, bağımsız ve çok sesli basını demokrasinin en güzel göstergesidir.

Bu vesile ile başta Zonguldak’ta faaliyet gösteren gazete, televizyon, dergi, radyo ve ajanslarda işlerini layığıyla yapan gazeteci ve haberci arkadaşlarımız olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.