Bu haber kez okundu.

BÖLGENİN RÖNTGENİNİ TÜİK ÇEKTİ

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü, bölge ile ilgili çok önemli detaylı istatistikleri kamuoyunun bilgisine sundu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından Temmuz ayında yayımlanan haber bültenleri, TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından özetlendi. TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş’ın konuya ilişkin verdiği istatistiki bilgiler şu şekilde:

 

İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri, 2013

Türkiye genelinde, 2013 yılı için işsizlik oranı %9,7 olarak tahmin edildi. Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2014 TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,31 artış gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,23 arttı.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2014

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre%0,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,03 artış gösterdi.

 

Katı Yakıtlar, Mart 2014

Katı yakıtların 2014 yılı Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 163 270 ton, linyitin 4 844 543 ton ve taşkömürü kokunun 395 236 ton, teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 109 507 ton, linyitin 5 462 952 ton ve taşkömürü kokunun 347 399 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Haziran 2014

En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,37, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,11 oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

 

Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2014

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 azaldı; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aynı kaldı.

 

Perakende Satış Hacim Endeksi, Mayıs 2014

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 oranında arttı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları %0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları %1,5 azaldı.

 

Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2014

İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %1,1, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %3,3 ve “yakıtlar”da %1 azalırken, “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %0,3 arttı. Zonguldak’ta işsizlik oranı %7,6 , istihdam oranı %51,2, Karabük’te işsizlik oranı %8,0, istihdam oranı %50,7, Bartın'da ise işsizlik oranı %6,2 , istihdam oranı %54,9 olarak gerçekleşmiştir.

 

Sanayi Ciro Endeksi, Mayıs 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %1,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise %1,4 azaldı.

 

Dünya Nüfus Günü, 2014

Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahip olmakla birlikte, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun %41,1’ini çocuklar ve gençler oluşturmaktadır.

 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mayıs 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre %2,7 azalırken tavuk eti üretimi ise %3,1 azaldı. Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mayıs 2014 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,2 artış, inek peyniri üretimi %2,7 azalış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %10 artış gösterdi.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2014

Tarım ÜFE, 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,18 azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,87 artış gösterdi. Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Nisan 2014 Nisan 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 194 bin kişi, istihdam oranı ise %46,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %27,6 olarak gerçekleşti.

 

Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2014

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18 288 137 adet taşıtın %52’sini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %15,1’ini motosiklet, %8,7’sini traktör, %4,2’sini kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,2’sini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2013

Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında toplam 1 207 354 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 046 048 adedi maddi hasarlı 161 306 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %74,5’i yerleşim yeri içinde %25,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.  Zonguldak’ta toplam 970 adet ölümlü yaralanmalı, Karabük’te 476 adet ölümlü yaralanmalı, Bartın’da ise 479 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Zonguldak’ta 2013 yılında toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranı %19,9 iken genç nüfus oranı %14,3’tür. Karabük’te çocuk nüfus oranı %17,7 iken genç nüfus oranı %18,6’dır. Bartın’da ise çocuk nüfus oranı %18,5 iken genç nüfus oranı %14,8’dir. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 128 214 adet, Karabük’te 54 957 adet, Bartın’da ise 41 825 adet oldu.

 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Nisan–Mayıs–Haziran aylarını kapsayan 2014 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre %1,7, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,4 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %9,1 arttı.

 

Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2014

Türkiye’de 2014 Haziran ayında 92 936 konut satıldı. Zonguldak’ta 2014 yılı Haziran ayında 394 konut, Karabük’te 345 konut, Bartın’da ise 160 konut satıldı. Sektörel Güven Endeksleri, Temmuz 2014 Haziran ayında 97,9 olan hizmet sektörü güven endeksi, Temmuz ayında 95,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış; son üç aylık dönemdeki iş durumunun kötüleştiğini, hizmetlere olan talebin azaldığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin azalacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2014

İhracat 2014 yılı Haziran ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,2 artarak 12 milyar 923 milyon dolar, ithalat %1,1 azalarak 20 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2014

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,56 artış gösterdi. Zonguldak’ta 2014 Haziran ayında ihracat 40 051 bin dolar, ithalat 93 758 bin dolar, Karabük’te ihracat 18 676 bin dolar, ithalat 56 847 bin dolar, Bartın’da ise ihracat 863 bin dolar, ithalat 392 bin dolar oldu.

 

Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2014

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı; Haziran ayında 73,7 olan endeks, Temmuz ayında 73,9 değerine yükseldi. Turizm İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014 Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,9 artarak 8 975 976 bin $ oldu. Turizm gelirinin %84,5’i yabancı ziyaretçilerden, %15,5’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

 

(Haber Merkezi)


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185