Bu haber kez okundu.

BÜZÜŞME POLEMİĞİ
  

Zonguldak Şehir Plancısı Odası İl Temsilcisi Kamuran Ayyıldız, "Büzüşme" polemiği konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Günlerdir Zonguldak kamuoyunu meşgul eden ve yıllardır Mimarlar Odası gibi kentin yerleşimine, değişimine, gelişimine ve vizyonuna etki sağlamakla sorumlu önemli bir sivil toplum kuruluşunun, Mimarlar odasının temsilciliğini yapmış bir abimizin diline pelesenk olmuş 'büzüşme' polemiği nedir diye merak ettim" sözleri ile yazılı açıklamasına başlayan Ayyıldız şu bilgilere yer verdi:

"Temsilciliğimize yöneltilen sorulara yanıt verebilmek ve gündemi yorumlayabilmek adına birkaç ufak araştırma yaptım.  Hiç zor olmadı, çünkü bahsi geçen projenin mimarları arasında mesleğimin duayen hocası ve meslektaşlarım var. Ayrıca internet aracılığıyla da konunun detaylarına erişmek mümkün. Öncelikle Zonguldak Belediye Meclisi’nde görüşülen ve ayyuka çıkan tartışma konusu proje, Belediyenin yaptığı bir proje değildir. Kentimiz nüfus kaybeden bir kent olma özelliğinden dolayı, bu proje kapsamında incelenecek diğer Avrupa kentleri arasına dahil olmuştur. Farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek yeni yaratım süreci ve bilimsel fikirlerin paylaşılıp yeniden şekillendirilmesini hedefleyen proje, yeni metodojilerin geliştirilmesi, bilgi ve data alışverişinin yapılması, radikal ve yenilikçi çözümler üretilmesi gibi konuları kapsamaktadır. Bu tür projeler, Kent gelişiminin önünü açacak, vizyonuna katkı sağlayacak, ve kentsel sorunları tespit etmede önemli doneler sunacaktır. Zonguldak’ımızın her geçen gün göç verme sebeplerinin hem sosyolojik, hem ekonomik açıdan bu platformda incelenecek olması ve bu inceleme sonucunda bu olumsuzluğun nasıl önlenebileceğine dair çözüm önerilerini kapsayan bir metodoloji geliştirecek olması bakımından desteklediğimiz bu projenin, yerel ve ulusal yönetimlerin bölgemize bakış açısını değiştireceğini umut etmekteyim. Medeni ve gelişmiş ülkelerin deneyimlerini paylaşmak da ayrıca vizyonel anlamda kentimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu tür projelerde, proje bütçesi önceden yapıldığı ve hibe çağrısına bu bütçe üzerinden çıkıldığı için, projeye ait masraflar Avrupa Birliği fonundan karşılanmaktadır. Yani ülkemizde herhangi bir kurum veya yerel yönetim; söz konusu projeye dahil olan 7 üniversitenin uzmanlarını bir araya getirerek böyle bir proje yaptırması büyük çaplı bir maliyet doğuracaktır. Avrupa Birliği’nin böylesi bir projeyi önemseyip fon aktarmış olması da oldukça önemli bir kazanımdır. Desteklenmesi gereken böylesine önemli bir konsorsiyuma ait projenin, kentimizin tartışılması gereken ve çözüm bekleyen onca sorunu varken günlerdir Belediye meclis gündemini ve yerel basını meşgul etmiş olması üzüntü vericidir. Projenin İngilizce olan isminin çevirisiyle dalga geçilmesi, içeriğinin yanlış anlaşılması ve kamuoyuna farklı aktarılması, uluslararası platformda şehrimizi küçük düşürecektir. Böylesine önemli bir konunun, profesyonel düşünerek, şahsi çatışmalar bir kenara bırakılarak, siyasete alet edilmeden desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Aşağıda, bahse konu projeyle ilgili kısa bilgiler yer almakta olup; eğer istenirse Meclisimize konuyla ilgili detaylı bilgi vermek üzere göreve hazırım. Avrupa Birliği hibe projeleri” kavramı hepimizin aşina olduğu ve Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne aday ülkelerde kabul edilen AB Uyum Yasaları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ve vakıflara Avrupa Birliği düşünsel ütopyası anlamında insanlık projesi kapsamında yöresel kültüre, yöresel zanaatlara ve sanatsal çalışmaları desteklemek için proje anlamıyla maddi ve manevi destekleme projesidir. Dünya gündeminde yer alan sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda destekleyeceği projelerin formatını ve çerçevesini belirleyen bir şartnameyle “çağrı”ya çıkan Avrupa Birliği, projenin mali bütçesine göre hibe kredi verir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler de, sosyal ve kültürel faaliyetleri destekleyen bu bütçeden yararlanmak için çağrıya uygun proje fikirleri geliştirir ve sunar. Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedefleyen ERA.NET (EuropeanResearchArea) projeleri; Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından başlatılan ERA-NET Programı tarafından desteklenmek üzere, 7 ülkenin araştırma kurumları tarafından uluslararasıprojekonsorsiyumu oluşturulmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. GüldemÖzatağan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayda Eraydın da bu konsorsiyumun proje önerisi hazırlıklarında yer almışlardır. Bahse konu konsorsiyum tarafından hazırlanan “3S RECIPE: Smart Shrinkage Solutions-FosteringResilientCities in Inner Peripheries of Europe” (Akıllı Büzülme Çözümleri-Avrupa’nın Çeperinde Dayanıklı Kentlerin Gelişimini Desteklemek) başlıklı proje önerisi Avrupa Birliği’nce kabul görmüştür. Projenin Türkiye ayağında yapılacak çalışmalar, Zonguldak kentine odaklanacak olup, “Nüfus Kaybeden Kentler için Akıllı Büzülme Önerileri: Büzülen Kentlerin Yeni Koşullara Uyum Sağlayabilen Dirençli Kentler Olarak Gelişebilmeleri için Politikalar” başlıklı bir çalışmanın parçası olarak yürütülecektir. Yani bir başka deyişle Kentimiz, nüfus kaybediyor olması sebebiyle bu projeye dahil olmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. GüldemÖzatağan ve öğrencilerinin geçmiş yıllarda kentimizde yaptığı öğrenci projesi sonucu kentimiz hakkında bilgi sahibi olmuştur.

 

Projenin amacı, proje kapsamında incelenecek olan 7 kentte, gündeme gelen sorunları çözmek için geliştirilen politika, müdahale biçimi ve uygulamaların, gelecekteki tehditlere karşı daha az kırılgan bir kent yaratmak için uygun araçlar olup olmadığını irdelemek ve bu kentlerin hızla değişen koşullara uyum sağlayarak kendini yenilemelerine yardımcı olacak çözüm önerileri geliştirmektir. Geliştirilecek olan çözüm önerilerinin çalışılan kentlere özgü ve uygulamaya hazır öneriler olması hedeflenmektedir.

 

Projenin ortakları:

1. Proje yöneticisi, İngiltere, Birmingham Üniversitesi, Coğrafya, Dünya ve Çevre Birimleri Fakültesi (Dr. VladMykhnenko) 2. Fransa, Ecole Normale Superieure Üniversitesi, Coğrafya Departmanı (Prof. EmmanueleCunningham-Sabot 3. Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, Davranış Bilimleri Fakültesi (Prof. Dr. Sako Musterd, Dr. MarcoBontje) 4. Polonya, Lodz Üniversitesi, Coğrafya Fakültesi (Dr. Hab. SzymonMarcinczak) 5. Portekiz, Porto Üniversitesi, Bölgesel Planlama & Çevresel Bölümlendirme Fakültesi (Prof. PauloPinho) 6. Romanya, Timisioara Batı Üniversitesi, Sosyoloji ve Psikoloji Fakültesi (Dr. BogdanNadolu) 7. Romanya, Timisioara Batı Üniversitesi, B-Arts 8. Romanya, Timisioara Batı Üniversitesi, Kültürler Arası Enstitüsü. Türkiye bu projede ortak (partner) olarak yer almamıştır. Projenin Türkiye ayağında yapılacak çalışmaları yürütecek olan ekip (Prof. Dr. Ayda Eraydın ve Yrd. Doç. Dr. GüldemÖzatağan) Paydaş Danışma Kurulu üyeleri olarak çalışmalarını sürdürecektir.

 

Paydaş Danışma Kurulu:

Projenin hedefi doğrultusunda, çalışılacak olan kentlerin belediyelerinden, belediye meclislerinden, düşünce kuruluşlarından, uygulamadaki plancılardan, konunun uzmanı araştırmacılardan, vb. oluşan bir “Paydaş Danışma Kurulu (AdvisoryStakeholders Board)” oluşturulmuştur. Bu kurulun amacı kentlerin birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini kolaylaştırmak, proje bulguları konusunda paydaşları bilgilendirmek, proje kapsamında geliştirilecek olan önerilerin çalışılan kentte uygulanabilir hale getirilmesi konusunda birlikte çalışmaktır. Projeye kapsamında çalışılacak olan kentler: 1-Fransa’nın La Havre kenti 2-Romanya’nın Timişoara kenti, 3-Polonya’nın Lodz kenti, 4-İngiltere’nin Stoke-on-Trent kenti, 5-Portekiz’in Porto kenti, 6-Hollanda’nın Maastricht kenti, 7-Türkiye’nin Zonguldak kentidir. 1.7 milyon Euro destekli projenin uygulama süreci 3 yıldır. Bahse konu proje kapsamında; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi’nin talebiyle İmar Müdürlüğü personeli, meslektaşım Şehir Plancısı Gülsüm YILMAZ “Paydaş Danışma Kurulu” üyesi olarak görevlendirilmiştir. Projede incelenecek olan 7 ülkenin yerel aktörleri ile proje ekibindeki araştırmacıların katılımı ile gerçekleşecek olan “Yerel Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı” 29-30 Mayıs 2017 tarihlerinde Brüksel’de yapılmıştır. Toplantıya Türkiye ekibinden, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayda ERAYDIN ile birlikte katılmıştır. Proje kapsamında çalışılan, benzer özelliklere sahip kentlerin ana aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Brüksel’deki İngiltere ofisinde yapılan ilk toplantıda, projeye dahil olan kentlerin yerel yönetimlerinde önemli uygulamalar yapan aktörler ile proje yöneticileri olan akademik kadro tanışmak amacıyla bir araya gelmiş, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmuş ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Kentimizdeki planlama uygulamaları yapan aktörlerden biri olarakdavet edilen Odamız İl temsilci yardımcımız Gülsüm YILMAZ da,kentimizi tanıtan bir sunum yapmıştır"

 Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185