Bu haber kez okundu.

'EĞİTİM KAOSA SÜRÜKLENİYOR'

 

“Eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı sorunlar bugün içinden çıkılmaz hale getirilmiştir” diyen Eğitim İş Kdz. Ereğli Temsilciliği Yönetim Kurulu 2015-2015 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Okulların ödenek ve altyapı sorunlarının devam ettiğini belirten Yönetim, öğretmen açıklarının ise kapatılmadığını vurguladı.

“Anayasanın 42’nci maddesine göre, temel eğitim, tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmalıdır. Sosyal Devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak ortamlar hazırlamalıdır” diyen Eğitim İş Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu okula başlangıç giderlerinin ise çok yüksek olduğuna dikkatleri çekti.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere 14 Eylül’de başlaması gereken 2015-2015 eğitim öğretim yılı, artan terör eylemlerinin turizme darbe vurduğu gerekçesiyle Kurban bayramı tatili sonrasına ertelenmiştir.  

AKP iktidarı, turizm sektörünün ihtiyaçları karşısında, kâr hesabıyla gösterdiği hassasiyeti, söz konusu eğitim-öğretim olunca ne yazık ki gösterememiştir. Oysa özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artan terör eylemleri ve çatışma ortamının en fazla eğitime darbe vuracağı ortadır. Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğini sağlayacak önlemler alınmadığı gibi çatışmalar nedeniyle hasar gören birçok okulun tamiratı henüz yapılmamıştır.

Öte yandan, taşımalı eğitimin en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapıldığı dikkate alındığında, merkez okullara taşınan öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için hiçbir tedbir alınmamıştır.

Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen, eğitim biliminin en temel ilkelerine aykırı düzenlemelerde ısrarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi niteliksizliğe, düzensizliğe ve kaosa sürükleyerek çocuklarımızın geleceği ile oynamaya devam etmektedir.


ÖDENEK VE ALT YAPI SORUNLARI SÜRÜYOR

2015-2016 eğitim-öğretim yılına girerken okulların eğitim-öğretime fiziksel olarak hazır olması gerekir. Öğrencilerin okula olan ilgilerinin sağlanmasında fiziki ortamın etkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla özellikle ilköğretim okullarına yeterli ödenek aktarılmalıdır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ile verilen haklar, ödenekler okullara aktarılmalıdır. Çocuklar boyası, badanası yapılmış, temiz tertipli, düzenli bir okulla karşılaşmalıdırlar. Boyası, badanası, tamiratı devam eden ve dağınıklık içindeki bir okul hem onların, hem de öğretmenlerin psikolojileri üzerinde olumsuz etki yapar.

Ancak bir ay geç açılmasına rağmen, hala okullarımızda tamirat, boya ve badana işleri devam etmektedir. Mevcut okulların fiziki altyapıları dördüncü uygulama yılı olmasına rağmen 4+4+4 için hala son derece yetersizdir. Okulların giriş çıkışları, merdiven basamaklarının yüksekliği, sıralar, tuvaletler ve lavabolar 5 ve 6 yaş çocukların fiziki durumlarına uygun değildir.

Öte yandan okullarımızda yeterince memur ve yardımcı personel bulunmamaktadır. Bu alandaki pek çok eksiklik bu öğretim yılında da okul-aile birlikleri yoluyla velilerin sırtına yüklenerek karşılanmaya çalışılacaktır. Yardımcı hizmetler personelimizin atamasından adeta vazgeçilmiştir. Özel okullara kaynak aktaran bakanlık, devlet okullarına üvey evlat muamelesi yaparak kaynak aktarmamakta ve okul müdürlerini, velilerden para toplama cambazı yapmaktadır.    


KAMU KAYNAKLARIYLA ÖZEL OKULLARA KIYAK

AKP iktidara geldiği günden bu yana eğitimde özelleştirme kapsamında çeşitli adımlar atmıştır. Dershanelerin kapatılma süreci ile bu girişimler hızlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında binden fazla dershane Temel Liseye dönüşmüştür. Dershanelerin kapatılması ile üniversiteye hazırlık amacı ile öğrenciler Temel Liselere yoğun bir şekilde kayıt yaptırmış, üniversiteye hazırlık maliyeti 12-15 bin TL’ye kadar yükselmiştir.

AKP hükümeti, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında özel okullara kayıt yaptıracak olan öğrencilere 3 bin 750 TL’ye kadar destek vermektedir. Bu desteğin toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 116 milyon 300 bin TL’dir. Bu ödenek devlet okullarını geliştirme amacı ile kullanılmalıdır. Ödeneğin devlet okullarına aktarılması halinde öğrenci başına 63,78 TL’lik bir kaynak aktarımı yapılacaktır. Dolayısıyla bin kişilik bir okula yaklaşık 64 bin TL kaynak verileceğinden okulların velilerden zorunlu olarak bağış toplamasının da önüne geçilecektir.

Kamusal eğitime ayrılması gereken kaynakların dershanelerin dönüşümü bahanesiyle özel öğretime aktarılması, özel okulların eğitim içindeki payının arttırılması için sayısız teşvik ve destek getirilmek istenmesi, iktidarın eğitim politikasının merkezinde halkın değil, piyasa güçlerinin olduğunu göstermektedir.

 

Yıllardır bir taraftan devlet okullarında eğitimin niteliğini bilinçli olarak düşüren, özel öğretimi özendirmek için özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyen, kamusal eğitime ve okullara yeterli bütçe ayrılması ile ilgili talepler gündeme geldiğinde “kaynak yok” bahanesini ileri süren siyasi iktidar, adeta halkımızla alay etmektedir.


ÖĞRETMEN AÇIKLARI KAPATILAMADI

Bakanlığın resmi açıklamalarına göre mevcut öğretmen açığının 120 bin olmasına ve 400 bin civarında atanmayan öğretmen olmasına rağmen Eylül 2015’te 37 bin öğretmenin ataması yapılmıştır. Sayının bu kadar düşük olması, Bakanlığın önümüzdeki dönemde de ücretli öğretmen politikalarına devam edeceğinin göstergesidir. 

Atamalarda aslan payı ise yine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ayrılmıştır. 717  İ.H.L meslek dersleri öğretmeniyle birlikte toplam 4 bin 536 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanması olması dikkat çekicidir.

Birçok branşta öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşının ilk sırada olması eğitimin dinselleştirilmesi politikalarının devam edeceğinin açık bir göstergesidir.

Bugün okullarımızda bilim ve fen dersleri ile spor ve sanat derslerinin sayısı düşerken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin sayısı sözde seçmeli ama gerçekte zorunlu din bilgisi dersleriyle haftada 10 saate kadar çıkabilmektedir.


TAŞIMALI EĞİTİMDE ARTIŞ

2012-2013 eğitim öğretim yılında taşınan öğrenci sayısı 801 bin 708 iken, 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 23 bin 880 okul, 10 bin 551 merkez okula taşınırken taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 825 bin 90’a çıkmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise 27 bin 921 okul, 10 bin 748 merkez okula taşınmış, taşınan öğrenci sayısı ise 850.405 olmuştur. 

2015-2016 eğitim öğretim yılında da taşımalı eğitim artarak devam edecektir.    


İKİLİ EĞİTİM SORUNU ÇÖZÜLEMEMİŞTİR

Yıllardır sınıf mevcutlarının azaltılması ve tekli öğretime geçilmesi hedeflenmekteyken 4+4+4 düzenlemesi ve artan sınıf mevcutları nedeniyle okulların önemli bir bölümü ikili eğitime zorlanmaktadır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında da tam gün öğretime başlayan okulların önemli bir bölümü ikili öğretime geçmek durumunda kalmıştır. Türkiye genelinde ilköğretimde 9919 okulda, liselerde 1085 okulda olmak üzere toplam 11.004 okulda ikili eğitim yapılmaktadır.


GİDERLER %34.61 ORANINDA ARTTI

AKP iktidarı döneminde yaşanan hayat pahalılığı öğrencilerin kullandıkları malzemelere de yansımış, geçen yıla oranla % 34,61’lik bir artış gerçekleşmiştir. 


OKULA BAŞLANGIÇ GİDERLERİ

2015-2016 eğitim öğretim yılında;

·         Okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 707,71 TL’dir.

·         İlkokul 1 inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1153,83 TL’dir.

·         Ortaokula (5. Sınıfa) başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1300,05 TL’dir.

·         Liseye başlayan öğrencinin ise 1426,02 TL’dir.

 

 

Anayasanın 42’nci maddesine göre, temel eğitim, tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmalıdır. Sosyal Devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak ortamlar hazırlamalıdır.

Öğrencilere ücretsiz kitap vererek, giderlerin azaltılamayacağı açığa çıkmıştır. AKP iktidarı bu uygulamayı siyaseten kullanarak yaptığı özelleştirmelerin, fahiş zamların, özel eğitime verdiği desteğin üzerini örtmekte, adeta kamuoyunun gözünü boyamaktadır.                     


SONUÇ

Eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı sorunlar, 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamaya konulmasının ardından bugün içinden çıkılamaz hale getirilmiştir. Eğitim sorunlar yumağı haline gelmiş, bakanlığın ayağına dolanmıştır.

Bilim insanlarının ve eğitim örgütlerinin uyarıları dikkate alınmadan, yeterli hazırlık ve altyapı çalışmaları yapılmadan uygulamaya geçirilen 4+4+4 düzenlemesi eğitim sistemimizde yıkım yaratmıştır.

Dogma ve hurafelerin belirleyeceği bir toplumsal yapının oluşumuna zemin hazırlayan 4+4+4 düzenlemesi, ülkemize ve ulusumuza daha fazla zarar vermeden kaldırılmalıdır. Zorunlu 13 yıllık bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim yapılması için hızla çalışmalar başlatılmalıdır. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşaklar, akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmelidir.”

 


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185