Bu haber kez okundu.

“ELEŞTİREL  GAZETECİLİĞE OLANAK TANINMAMAKTADIR”
  

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’yle ilgili yaptığı açıklamada “Gazetecilerin çalışması engellenmesin!” dedi

10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü  ve  gazeteciler için sorunların dile getirildiği bir gün olduğuna dikkat çeken TGC açıklamasına şöyle devam etti:

Türkiye’de son 10 yılda çalışan gazetecilerin üçte biri işsiz kalmıştır. Çalışabilen gazetecilerin ise çoğu Basın İş Yasası kapsamında değildir. Yoksulluk sınırında maaş almaktadır. Gazeteciler,  ekonomik ve sosyal haklarını kullanamamaktadır. Avrupa’da yüzde 25 olan sendikalaşma oranı Türkiye’de yüzde 6’dır.

Eleştirel  gazeteciliğe olanak tanınmamaktadır. Gazetecilik ‘suç’ olarak tarif edilmekte ve gazeteciler hedef gösterilmektedir. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında 1954 basın kartı iptal edilmiştir. Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ise önceki yönetmeliklerin gerisinde kalmıştır. Yayın yasakları, para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür artık günlük olaylar haline gelmiştir. Türkiye’de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği bir ortamda, her gazeteci kendini mahkeme karşısında bulabilmekte ve hüküm giyebilmektedir. 142 gazeteci cezaevindedir. Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırılara karşı ‘cezasızlık’ yaklaşımı sürmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak; gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçilmesini, tutuklu gazetecilerin özgür bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını  istiyoruz. Gazetecilerin çalışabilir ve görevlerini yapabilir olmasının bu ülkede demokrasinin yeşermesine katkı sağlayacağını hatırlatmayı sürdürüyoruz.”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün tarihçesi

4 Ocak 1961'de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak dokuz gazete patronu, 212 sayılı yasaya ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasaya karşı çıktılar. Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah’ın patronları ortak bildiriye imza atarak gazetelerini üç gün kapattıklarını duyurdu. İstanbul Gazeteciler Sendikası ise çalışanlarla birlikte karara katılmadıklarını açıkladı. Sendika üyesi gazeteciler, patronların boykotu boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın Gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında yayını sürdürdü. Üç gün süren bu dayanışmasının ardından 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1971 yılındaki  askeri müdahaleden sonra ise gazetecilere yönelik ağır baskılar nedeniyle günün adı, ”10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi.


BASIN KONSEYİ

 "10 Ocak 1961de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gündür. Bu gün, "çalışan gazeteciler günü ya da "bayramı" olarak anılıyor. 58 yıl sonra bugün, basın-yayın yaşamına baktığımızda, bu sektörde çalışanların ekonomik ve sosyal hakları kullanılamaz haldedir. Özellikle Anadolu Basınının hali İçler acısı durumdadır.

"12 Eylül" düzeni ile birlikte başlayan sansür, baskı ve gazeteciyi sindirmeye yönelik  uygulamalar ilgili yasayı kullanılamaz hale getirilmiş, sendikal haklar işlevsiz duruma sokulmuştur. İş güvencesi medya tekellinin insafına terkedilmiştir. Basındaki işsizlik ve düşük ücretle çalışma rekor düzeydedir.

Yerel basında çalışan arkadaşlarımızın hiç bir sosyal güvencesi yoktur...

Anadolu Basını ekonomik koşullar altında can çekişmektedir.

Zonguldak özeline baktığımızda yerel basının geleceğinde büyük umutsuzluk vardır. Ekonomik sorunlar etik  değerleri de yok etmektedir.…

Demokrasiyi, özgürlükleri, AB standartlarını getireceğini vaat ederek iktidar olanların hedef aldığı kurumların başında medya ve çalışanları olmuştur. İdari erk'in kendisini eleştiren, farklı görüşü savunan gazeteciler, yayıncılar için açtığı davalarda rekorlar kırmaktadır.

Gazetecilere yönelik ölüm tehditleri asla kabul edilemez. Devlet bu ölüm tehditlerine karşı sessiz kalmamalı hesap sormalıdır.

Biz ÇGD olarak 10 Ocak’ı kutlamıyor, sorguluyoruz, her türlü baskı, şiddet ve sömürünün ortadan kaldırılmasını talep ediyor; bunun için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

                                               

ZONGULDAK VALİSİ ERDOĞAN BEKTAŞ:

Gazetecilerimiz; demokratik hayatın gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerine faaliyetlerinde yardımcı olmaya çalışan,  doğru bilgi ve haber akışını sağlayarak toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve  kamuoyu oluşturulmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Bunun yanısıra yaşadıkları kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda gelişimine de  katkıda bulunmak suretiyle  yararlı olmaktadırlar.

Doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışı başta olmak üzere insan haklarına saygı ve özel hayata gereken özeni göstermek gibi evrensel meslek  ilkeleri ışığında görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren güçlü bir basın toplumsal hayatımızda da  yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduğunu düşündüğümüz gazetecilik mesleğini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla sürdüren Değerli Basın Mensuplarımızın  “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü en içten duygularımla kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

 

 

25-26. DÖNEM ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ FARUK ÇATUROĞLU:

“Bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının varlığıdır. Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren, yazılı, görsel ve sanal basınımız, demokrasinin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlamaktadır.İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte, insanlar tüm dünyadaki gelişmelere daha duyarlı ve haberlere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Basın mensuplarımızın sorumluluğunun her geçen gün artmaktadır.Basın mensuplarımız, sahip oldukları bu sorumluluk ile insan hakları, özel hayata saygı, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir.Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum”                                          

CHP KDZ. EREĞLİ İLÇE BAŞKANI SEVDEKAR ARAS:

Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün çabayla topluma hizmet eden, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, biz yöneticilerin de sesini, çalışmalarını, yeni projelerini toplumumuza ileten, öncelikle ilçemizdeki değerli basın mensupları olmak üzere, tüm basın mensuplarının,  gazete çalışanlarının bu güzel gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU:

 

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Açıklama şöyle;

“10 Ocak tarihi, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasimiz için de verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarihtir.

1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, Sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde BASIN adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına, hem basın özgürlüğüne, hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir.

Bölgemizde görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının Zonguldak’ın ve bölgemiz halkının yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur.

Basınımızın; her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz.

Zor şartlar altında, özveriyle çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”


KDZ. EREĞLİ GAZETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI NECATİ GÜNAY:

Kdz.Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı İ.Necati Günay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Günay açıklamasında, gazetecilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasının öneminin altını çizerek; “21. yüzyılın baş döndürücü gelişmeleri içinde basın, bugün artık, radyo ve televizyon gibi klasik iletişim araçlarının ötesinde, kesintisiz bir internet medyasına da kavuşmuş durumdadır.”, dedi.

Tarihsel gelişim seyri içerisinde basın, özellikle 19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren toplum vicdanının sesi olmuştur.

Anılan süreçte, toplumsal iradenin ve modernitenin de öncüsü olan “vilayet gazeteleri”, meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde toplumsal bilincin şekillenmesinde önemli inisiyatifler üstlenmiştir.

Cumhuriyet dönemi ise bir anlamda basının çağdaş dinamiklere paralel bir ivme kazanmasına pozitif zemini olmuştur.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fazilet adaları’ olarak betimlediği yerel basın, bu kapsamda Anadolu’nun dört bir yanında fazilet örneği özveriler sergilerken; bir yandan da evrensel ve demokratik değerlerin halka iletilmesinde dönemin şartları çerçevesinde son derece fonksiyonel olmuştur.

21. yüzyılın baş döndürücü gelişmeleri içinde basın, bugün artık, radyo ve televizyon gibi klasik iletişim araçlarının ötesinde, kesintisiz bir internet medyasına da kavuşmuş durumdadır.

Fakat global ölçekteki teknolojik gelişmeler her ne olursa olsun yerel basın, toplumsal sağduyunun sesi olması itibariyle, hiçbir dönemde önemini yitirmemelidir.

Bu bağlamda, madalyonun bir tarafında yerel basının yerel kaynaklarca sahiplenilmesinin gereği yer alırken; diğer tarafında ise yerel basının çağdaş gereklilikleri uygun donatılarla kendisini sürekli revize etmesi bir gereklilik olarak yer almaktadır.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği hizmet, her türlü takdirin üzerindedir. Umuyorum ki; önümüzdeki süreçte başta yerel basın olmak üzere Türkiye’de basının önündeki özgürlükleri engelleyen diğer hükümlerde kaldırılacaktır.

Bu doğrultuda, her koşulda son derece özverili bir efor sarf ederek medeniyet tarihine değerli notlar düşen basın mensuplarının çalışma şartlarının, iyileştirilmesini ve haklarının korunmasını yürekten temenni ediyorum.

Bu vesileyle bölgemizde görev yapan değerli gazetecilerimizin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum, bölgemizde dünden bugüne yerel basına emeği geçen tüm çalışanları vefa ile anarken; 2019 yılında huzur ve esenlikler diliyorum.

 

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KANTARCI:

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı mesajında, “10 Ocak,  Türkiye’de, 1961 tarihinde yürürlüğe girerek gazetecilerin hak ve özgürlüklerini genişleten 212 Sayılı Kanun’un kabulü nedeniyle, ‘Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanıyor. Her yıl 10 Ocak’ta basın çalışanlarının sorunları konuşulup, çözüm yolları tartışılıyor, bu konuda temenniler dile getiriliyor. Hiç kuşku yok ki, demokrasilerin dördüncü kuvveti olarak tanımlanan basın idarenin denetlenmesinden, kamuoyunun her konuda bilgilendirilerek fikir sahibi olmasına kadar pek çok alanda büyük görev üstlenen, çağdaş demokrasilerin vaz geçilmez unsurlarıdır. Basın özgürlüğü bir ülkedeki demokrasinin, çağdaşlığın, farklı fikirlere olan hoşgörünün en temel göstergelerinden biridir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin aynı zamanda basın özgürlüğüne en çok değer veren ülkeler olduğu göz önüne alınırsa, ‘hür basın’ ile ülkenin ekonomik gelişimi arasında sıkı bir bağ bulunduğu da tartışmasız bir gerçektir” dedi.

Basının Türkiye’deki görünümünü anlatarak açıklamasına devam eden Kantarcı, “Gazeteciliğin görevleri arasında ilk sırada olan toplumun bilgi alma hakkı gelmektedir. Ancak özellikle son yıllarda, ülkemizde, haber yaparak kamuoyunu bilgilendirmek, ağır cezaları göze almakla eşdeğer hale gelmiştir.  Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü Bilançosu'na göre, Türkiye tutuklu gazeteci sayısında dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Örgütün hazırladığı yıllık raporda Çin, Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülkeler olarak sayılıyor.  Yine bu rapora göre, Türkiye, basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 157. sırada bulunuyor. Ülkedeki meslek kuruluşları, 2018 yılında en az 114 basın çalışanının gözaltına alındığını, bir yıllık süreçte en az 48 gazetecinin tutuklandığını, en az 120 basın çalışanına çeşitli hapis cezaları verildiğini bildiriyor. Hiç de sürdürülebilir olmayan ve Türkiye’yi bir üçüncü dünya ülkesi konumuna sokan bu tablo değiştirilmelidir” dedi.

Kantarcı açıklamasını, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi basın tümüyle kartelleşiyor, belli güç odakları gerçeği kendi çıkarları doğrultusunda sunmak için kendi medyalarını oluşturuyor. Muhalif basının reklam kıskacı altında tutulduğuna dair her gün gazetelerde haberler yer alıyor. Bu ortamda gerçek gazeteciler işsiz kalıyor, hukuksal sorunların yanı sıra, bir de, ekonomik baskıya maruz kalıyor. Dünyada internetin yaygınlaşmasıyla inanılmaz derecede yükselen ‘bağımsız gazetecilik’, Türkiye’de, sürekli konum kaybediyor. Ülkemizin geleceğini evrensel değerlerle şekillendirmek ve tüm kurum ve kurallarıyla işleyen eksiksiz bir demokrasiyi kurmak istiyorsak, basın özgürlüğü önündeki her türlü engel kaldırılmak, gazetecilerin en özgür şekilde haber yapmalarını sağlamak zorundayız. Dünyadaki kötü görünümü değiştirmek için cezaevinde bulunan gazetecilerin hızlı ve adil şekilde yargılamaları yapılmalı, mahkeme sonuçları konusunda hiç kimsenin kafasında en küçük soru işareti kalmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, her koşulda mesleğinin onuruyla hareket eden tüm gazeteci arkadaşlarımın gününü kutluyor, saygılar, sevgiler sunuyorum” diyerek tamamladı.

 

 

MÜSİAD KDZ. EREĞLİ BAŞKANI ABDÜLKADİR ÇINAR:

10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 58. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.

 

Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır.

 

Bu vesileyle hali hazırda tüm  basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10  Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” ’nü, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

ÇTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKAİ KAMİTOĞLU:

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu bölgemizdeki basın kuruluşları temsilcilerinin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak bir mesaj yayınladı:

“Toplumun aynası olan Basın; aynı zamanda toplumu oluşturan fertlerin doğru haber alma ve doğru bilgilenme hakkının da teminatıdır. Çünkü yazılı ve görsel basın kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif ve tarafsız olarak yansıtarak demokrasinin tam işlerliğine ve gelişmesine katkıda bulunur. Bu yüzden basın toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında da çok önemli görevler ifa etmektedir.

Bu yüzden demokrasi temellerinin geliştirilmesi için sağlam bir harç olan Basının özgürlüğüne önem verilmelidir. Bu doğrultuda basın mensubunun da, mesleğinin gerektirdiği dirayet ve bilgi ile donanmış olması, mesleğini sağlıklı bir şekilde icra edebilmesi gerekir. Fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir.

Bu hususta bölgemizdeki tüm basın yayın kuruluşlarımızın, kamu yararını ilgilendiren konularda halkımızı doğru bilgilendirmede, kamuoyu oluşturmada, alınan tedbirlerin, getirilen yeniliklerin kamuoyuna yansıtılmasında gösterdiğiniz duyarlılığı takdirle karşılıyoruz ve bu önemli kamu hizmetini layıkıyla yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın bu gayret ve çabalarını alkışlıyoruz.

Gazetecilik mesleğinin geliştirilmesi, pozitif rekabet yoluyla meslek ilkelerinin daha sağlam bir şekilde yaşatılması, vatandaşların haber alma özgürlüğüne hizmet eden, yeni kurum ve kuruluşların geliştirilmesi ve bu yolla kamunun denetlenmesi, iş ve hizmetlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması için ortam ve imkânı sağlayan ulusal ve yerel basınımıza katılım ve katkıları adına teşekkür eder, “10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü”nüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.


KGD YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN SAV:

Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sav, “Ülkemiz medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Medya sektörünün ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirten Sav, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basının sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekti.

KGD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sav şöyle devam etti: “10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğünden basında çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.”

 

10 OCAK’IN TARİHÇESİ…

5953 sayılı basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların özlük haklarında çok önemli kazanımlar sağladı. Bu kazanımlar, dönemin Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın örgütleri tarafından “bayram” olarak kabullenildi. Ne var ki, basın işverenleri yasayı protesto etti ve gazetelerini çıkarmama kararı aldılar. 3 gün süre ile 5 büyük gazete, işverenlerin kararı ile yayınlanmadı. Gazeteciler, okuru gazetesiz bırakmamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında kenetlendiler ve “Basın” adı altında gazete yayınladılar. Gazete yöneticisinden, üretimin her aşamasında görevli emekçiye kadar tüm basın çalışanlarının sendika çatısı altında kenetlenmeleri, gazete sahiplerinin direnişini kırdı. 212 sayılı yasa böylece yürürlüğe girdi ve yaygın uygulama alanı kazandı. Ancak, özellikle 1990 sonrası dönemde ve basından medyaya dönüşüm sürecinde, sermayenin sektöre girmesiyle bu kazanımlar “uygulamada” tek tek elden çıktı.

 

AK PARTİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI EROL ŞAHİN:

'Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım.'

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner185