Bu haber kez okundu.

ENGELLERİ KALDIRALIM
Engelliler Günü ile ilgili yapılan açıklamalarda  “Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.” Vurgusu öne çıktı. 
Açıklamalar şöyle: 

ZONGULDAK VALİSİ SAYIN ALİ KABAN

Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarına eşit hak ve imkânlar sunma gayreti içerisinde olmuş, yasalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler konusunda engelli vatandaşlarımıza daha yakın olmaya onların sosyal yaşama katılımlarını arttırmaya çağdaş bir yaşam imkânı sağlamaya çalışmıştır.
Valilik olarak bizlerde İlimizde yaptığımız pek çok hizmet ve uygulamalarda engelli vatandaşlarımızın kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden olabildiğince yararlanması konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, ailelerine destek olmanın, sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmanın bir insanlık görevi olduğu ve ortak sorumluluğumuz olduğu asla unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve yaşantılarında kolaylıklar diliyorum.

AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ 
FARUK ÇATUROĞLU:

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu,” 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü” kutladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Engelli insanların yaşadıkları sorunların sadece onların değil ailelerinin, çevrenin, toplumun ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. AK Parti olarak insan merkezli anlayışımızla, fiziken ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesini öncelemekteyiz.  "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle hizmet eden AK Parti Hükümetleri, sosyal devlet kavramını hayatın her alanında güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Engellilerimizin ve ailelerinin daha kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için yeni sosyal yardım ve sosyal destek programları hayata geçirilmiş ve yapılan sosyal yardımlar katlanarak artmıştır. Engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla fiziksel ve sosyal altyapılarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Engellilerimiz için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz. Kamudaki engelli istihdam oranı da her geçen gün artmaktadır. Bizler her gün engellilerimizle beraberiz, onların her türlü sorunlarıyla da yakinen ilgileniyoruz.” 
Engellerin birlik ve beraber içerisinde aşılacağı düşüncesiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza daha mutlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." 

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ 
ÜNAL DEMİRTAŞ:

1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir karar ile 3 Aralık gününü ‘’Uluslararası Engeliler Günü’’olarak ilan etmiş BM İnsan Hakları üye ülkelerce 3 Aralık gününün engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacı ile tanınmasını istemiştir.
Engelliler ve yaşadıkları sorunlar, yaşadığımız yüzyılda toplumları yakından ilgilendiren bir insanlık sorunu olarak, her geçen gün daha çok önemini duyurmaktadır.
Sosyal demokrasinin ve sosyal adaletin görünür olabileceği en önemli toplumsal alanlardan biri engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve onların refahı, mutluluğudur.
Sosyal devletin bir gereği olarak yasal düzenlemelerle getirilen hak ve olanaklara karşın, engellilerin uygulamada birçok sıkıntılarla karşılaşmakta, kendilerine yönelik hizmetlere erişmekte zorlanmaktadırlar. Bir anlamda yaşamı engellenmektedir.
Yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılmasında karşılaşılan sorunlar giderilmeli, yapılan düzenlemelerde engelli ve engelli yakınlarının beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınmalı, engelli duruma düşmenin önlenebilmesi konusunda yurttaşlarımızın eğitilmesi temel yaklaşım olarak benimsenmelidir.
Bu nedenle, başta engellilerimize karşı her tür ayrımcılıkla ve ayrımcı zihniyet ile mücadele etmeli ve onların en temel sorunları olan sağlık alanındaki aksaklıklar bir an önce giderilmelidir.  Ancak o zaman, engellilerimizin toplum içerisinde görünür olması sağlanabilir ve engellilerin yaşamın her alanına katılım gösterdikleri, kimseye muhtaç olmadıkları çağdaş bir toplum düzeyi yakalanabilir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli vatandaşlarımızın “Dünya Engelliler Günü”nü yürekten kutlar, zihinlerdeki engellerin kalktığı bir toplumda hep birlikte, mutluluk ve sağlıkla yaşamayı dilerim.

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ 
ŞERAFETTİN TURPCU:

CHP Zonguldak Milletvekili Turpcu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. 
Turpcu, açıklamasında şu satırlara yer verdi.
“Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinden fazlasının engelli yurttaşlarımızdan oluştuğu bilinmektedir. Ancak engelli yurttaşlarımız sosyal hayatta ve iş hayatında aktif olarak yer alamamaktadır. Bunun nedeni, engelli yurttaşlarımızın sahip oldukları fiziksel ve ruhsal engellerden ziyade, kendilerine olan yaklaşımdır. 
Engellilerin sosyal yaşama karışması, engellerin kaldırılarak daha iyi bir noktaya gelmesi amacıyla hepimizin üzerine düşeni yapması için 3 Aralık bir uyarı görevi de görmektedir.
Engelliler iş yaşamında yeteri kadar yoklar. Gerek kamu gerek özel sektörde hak ettikleri kadroları paylaşamıyorlar. Rahatça sokağa çıkamıyorlar. Yaşama dahil olamıyorlar. İşte asıl engel bunlardır. Hep birlikte 3 Aralık’ta bir kez daha esaslı düşünmemiz gerekmektedir.
Sosyal hukuk devletinde herkesin insanca yaşama, topluma katkı sunma ve çalışma hakkı vardır. Bu nedenle, devlet, engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak, sosyal alanlar yaratmak ve çalışmak isteyen engelli yurttaşlarımız için istihdam sağlamak zorundadır.”
 
“ENGELLER KALDIRILMALIDIR 
ANCAK BU DURUMDA SAĞLIKLI BİR 
TOPLUMDAN SÖZ EDEBİLİRİZ”
“Kişisel olarak uygulanan saygı ve hoşgörü dışında devlet kurumlarının tasarımlarını, politikalarını ve her türlü projesini gerçekleştirirken engelli vatandaşlarımızın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımız için sosyal projeler sosyal ortamlar ve iş imkanları gibi politikalar yanında günlük hayatta herkesin yararlandığı şehircilik ve kamu hizmetlerinden de etkin biçimde yararlanmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Yani engeller kaldırılmalıdır. Ancak bu durumda sağlıklı bir toplumdan söz edebiliriz.
Engelli yurttaşlarımızın daha iyi koşullara sahip olması için ve engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için Meclis çatısı altında şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da elimden gelen çabayı göstermeye devam edeceğim.
Engelli yurttaşlarımızın talebi çok açıktır, daha fazla sosyal yaşama ve iş yaşamına katılmak istiyorlar. Ve bu durum sosyal devlet olmanın gereğidir. 3 Aralık’ı engelli yurttaşlarımızın haklarının kazanılması noktasında bir fırsata çevirmemiz gerekmektedir. Engellilerin, engelsiz bir yaşam sürmesi için hepimize özel görevler düşmektedir. Bu günün ülkemizdeki engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için çok önemli olduğunu belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 

BEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT ÖZER 

Üniversitemiz hedef aldığı “Engelsiz Üniversite” olma yönünde kararlılıkla ilerlemektedir. 2017 yılında ülkemizdeki bütün üniversitelerinin davet edildiği “11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay’ını şehrimizde düzenleyerek bu alanda ülkemizdeki en önemli bilimsel etkinliklerden birini de birlikte gerçekleştireceğiz. Engelli öğrencilerimizin eğitim- öğretim ile ilgili yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak, daha güzel bir eğitim ortamı sunabilmenin yanı sıra üniversiteyi engelli bireyler açısından her anlamda paylaşıp yaşayabilecekleri bir yaşam merkezi yapmak üzere gayretlerimiz artarak devam etmektedir.
Üniversitemiz engellilerin somut projeler ile yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkartılması, sağlık düzeylerinin korunması ve iyileştirilmesi, toplumsal destek ve rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalarını en üst düzeyde sürdürmektedir.
Hayata geçirdiğimiz tüm proje ve etkinliklerin engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağladığının bilinci ile engelsiz bir dünyada hep birlikte yaşamaya vesile olması ve 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlenecek tüm etkinliklerin engelli bireylerin hayatlarına olumlu katkılar sağlamasını dilerim.

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ÖZCAN ULUPINAR
“İnsanın doğuştan bazı engellerle dünyaya gelebileceği gibi, kaza, hastalık gibi sebeplerden dolayı her sağlıklı insanın bir engelli adayı olabileceği bilinmelidir. Önemli olan engellilerle birlikte dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmektir.
Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan her desteği sağlamak sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olduğu kadar AK Parti olarak bizim de temel hedefimizdir. Engelli alanındaki gelişmeler 2010 yılında anayasal düzeye taşınmış ve engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı hükmü getirilerek pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde bir güvence kazanmıştır. Engelliler hukukunu da hükümetlerimiz döneminde oluşturduk. 
Yine iktidarımız döneminde 2005 yılında engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere kurum ve açık alanlarda verilen hizmetlerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 2013 yılında yapılan başka bir düzenleme ile sakat, özürlü, çürük gibi ibareler insan hakları belgelerinde olduğu gibi, ulusal mevzuatımızdan çıkarılarak yerine engelli ibaresi getirildi.
Engellilerimiz artık dört duvar arasında saklanmıyor. Nasıl eğitim alabileceklerini, nasıl sosyalleşebileceklerini biliyorlar. Bunda iktidarımızın sosyal politikalarının ve sosyal yardımlarının büyük etkisi var. 2002 yılında 5 bin 777 olan istihdam edilen engelli personel sayısını 2016 Mayıs itibariyle 43 bin 151’e yükselttik.
2023 hedefimiz ise, engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri amacıyla barınma, ulaşım, iletişim ve çalışma şartlarına dair asgari standartların sağlandığı ve ülke geneline yaygınlaştırıldığı, engellilerin sosyal dışlanmışlık duygusundan kurtulduğu bir Türkiye’ dir. 
Engellilerin hakları konusunda bireyler, aileler ve toplum giderek bilinçlenmektedir.
Toplum olarak, her şeyden önce insan olarak engellilerle yan yana geldiğimizde onları anlamaya çaba göstermeli, acıma duygusuyla değil tanımak amacıyla onlara yaklaşmalıyız. Unutulmamalı ki en büyük engel zihinlerdeki ve gönüllerdeki engeldir. 
Engelsiz bir dünya dileğiyle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

KDZ. EREĞLİ BELEDİYE 
BAŞKANI HÜSEYİN UYSAL
Engelli vatandaşlarımızın yaşam boyu karşılaştıkları en büyük zorluk sahip oldukları engeller değil; engelliliklerinden kaynaklanan farklılığı bahane edip, karşılarında engelleyici tutum görmeleridir.
Engelli olduğu için, kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı, hiçbir şeyden yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Çünkü onların yeteneklerinden ve üretkenliğinden faydalanmamak tüm toplumun engeli ve noksanlığı olacaktır.
Yüce dinimize göre insan, zübde-i kâinat ve eşref-i mahlûkattır. 
Varlıkların en mükemmeli, en üstünü ve en şereflisi olan, âlemde var olan her şey hizmetine sunulan insanın Allah katındaki değeri iman, ibadet, salih amel, takva ve güzel ahlakı nispetindedir. Çünkü Allah insanları bu açıdan değerlendirmekte, onların fizik yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam veya engelli oluşlarına bakmamaktadır. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’de “Allah sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize bakar fakat o sizin yüreklerinize bakar.” (Müslim, Birr, 45) buyurmuştur. 
Nüfusun 9 milyonu, Kdz.Ereğli merkez nüfusumuzun da 2 bin 500’ünü engelli vatandaşlarımızın oluşturduğunu düşündüğümüzde, bizler de Kdz.Ereğli Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin hayata pozitif bakması ve sosyal hayatın içinde olmaları gerektiğine inanıyor ve yaptıkları tüm çalışmaları destekliyoruz. Bunun için, engellilerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve engellilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara önem veriyoruz.
Bu düşüncelerle, Dünya Engelliler Gününde yürekleri sevgi dolu engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK:
Engellilik yalnızca mevcut engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değildir. Çünkü hem sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur hem de her insanın bir engelli adayı olması gerçeği ortadadır. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmalı, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamalıyız. Bu vesile ile engellilerimizin üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına uygun hale gelmesi ve onların ihtiyaçlarını iyi anlayarak mevcut şartlar içinde onlara en iyi ortamları hazırlayarak iş imkânı ve “Eğitim her engeli aşar” gerçeğinden hareketle eğitimleri için gerekli ortamların da sağlanması gerektiğini vurgulamakta yarar vardır.
O yüzden Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerinde bir araya getirilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projelerin de gündeme gelmesi gereklidir.
Tüm engellilerimize “3 Aralık Engelliler Günü” vesilesiyle bir kez daha, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.


ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI 
BÜLENT KANTARCI:

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Engelli yurttaşlarımıza, yaşamın tüm alanlarında, diğer bireylerle aynı koşulları sağlamayı ertelenemez bir görev sayıyoruz” dedi.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı,  3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun,  engellilerin, topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla, 3 Aralık’ı, 1993 yılında, Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan ettiğini anımsatan Kantarcı, “Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %12.29’u engellidir. Toplam nüfusun 8,5 milyonunun engelli olduğu anlamına gelen bu rakam, aynı zamanda, önümüzde ne denli bir zor görev olduğunu da göstermektedir. Ülkemiz, Engellilerin Haklarına Dair Milletlerarası Sözleşmeyi imzalayarak sözleşmenin taraf ülkelerinden biri olmuştur. Buna göre Türkiye, engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle yükümlüdür” dedi.
 
ENGELLİLERİN İNSANLIK ONURUNA 
SAYGI DUYMAYA MECBURUZ
Kantarcı mesajını, “Bu kapsamda, devletim tüm birimleri, tüm engellilerin, ulaşım, dolaşım, erişebilirlik haklarını sağlamanın yanı sıra, toplumun her kesiminde engellilere yönelik bilinci arttırmak ve engellilerin hakları ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını teşvik etmeye de mecburdur. Yaşamın her alanında engellilere yönelen klişeler, önyargılar, incitici uygulamalar ile cinsiyet ve yaş temelli ayrımcı davranışlarla mücadele etmek, engelli bireylerin kapasiteleri ve katkılarına ilişkin bilinç yaratmak devlet olarak asli görevimizdir” diyerek sürdürdü.
 
ENGELSİZ ÇAYCUMA YOLUNDA 
DEV ADIMLAR ATILDI
Engelli hakları konusunda Çaycuma Belediyesinin yaptıklarına da değinen Kantarcı, “Bu sorumluluğun farkında olan Çaycuma Belediyesi ‘Engelsiz Çaycuma’ yolunda dev adımlar atmıştır. Kaldırım dâhil hiç yükseltisi olmayan yol tasarımı, ilçemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılmaktadır. Yeni hizmet binamız tüm birimlerine engellilerin çok kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. Devam eden çalışmalarımız bittiğinde yürüyebilir durumdaki her engelli, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ilçe merkezinde dilediği yere gidip, her türlü işini görebilecektir. Engelli yurttaşlarımıza, yaşamın tüm alanlarında, diğer bireylerle aynı koşulları sağlamayı ertelenemez bir görev sayıyoruz” dedi.
 
FARKINDALIK DUYGUSUNUN TÜM 
GÜNLERE YAYILMASINI DİLİYORUM
Kantarcı açıklamasını, “Bu duygularla 3 Aralıklarda engelli yurttaşlarımızın sorunlarına ilişkin toplumda oluşan farkındalık duygusunun tüm günlere yayılmasını istiyor, başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere herkese engelsiz bir yaşam diliyorum” diyerek bitirdi.


KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ERTAN ŞAHİN:

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Şahin mesajında şunları kaydetti;
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, farkındalık oluşturmak açısından büyük bir anlam taşımaktadır. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. 
Engellilerimizin başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdüren, üreten ve toplumda faydalı birer bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için her türlü desteği ve hizmeti onlara sunmak en hayırlı iştir. 
Hepimiz birer engelli adayıyız. Bizim görevimiz tüm engelleri kaldırmaktır. Günümüz toplumunun en hassas konularından biri olan engelli vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili, engelli kardeşlerimize sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz. 
Toplumun her ferdi, engellilerin yaşamlarını her anlamda kolaylaştıracak ortak bir akılla hareket etmelidir. 
Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Engellilerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve normal bir hayat sürme hakkına sahiptirler. 
Engellilerine en fazla sahip çıkan toplumlar en ileri toplumlardır. Biz bunun bilincindeyiz. 
Engelli kardeşlerimiz ve yakınları, kendilerine değer verildiğini, her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Kozlu Belediyesi olarak daima yanlarında olacağız. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, önemli olan yüreklerin engelli olmaması, önemli olan kalplerin, gönlümüzün engelli olmamasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en derin saygılarımı sunarken, tüm engellilerimizin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, yaşama sevinçlerinin arttırılacağı güzel günler dilerim” dedi.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185