Bu haber kez okundu.

'ERDEMİR İSTİKRARLI BÜYÜYOR'

Erdemir’in 2014 yılının ara dönem faaliyet raporunu açıkladı. Erdemir’de 6 bin 413, İskenderun’da 5 bin 495, Madencilikte 270, Çelik Servisinde 137, Erenco’da 156 ve Romania’da 269 olmak üzere toplam 12 bin 740 kişiyi bünyesinde barındırırken 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yıllık toplam yatırım harcamaları tutarı 35 milyon USD olarak belirlendi.

 

“Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıklara rağmen Erdemir Grubu 20 adedin üzerinde ülkeye 145 bin ton yassı çelik ihraç etmiştir. Erdemir Grubu’nun yurtiçi yassı çelik pazar payını yükselttiği ve %36 düzeyine çıkarttığı tahmin edilmektedir”

 

“Erdemir Grubu 2013 yılında 8,3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 2014  yılı ilk çeyreğinde Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 931 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 artış göstermiştir. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 1.157 bin tonla %7,5 düşüş göstermiştir”

 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) faaliyet raporu açıklandı, yatırımlar beklentiler ihracatlara kadar pek çok konuda detaylı bilgiler verildi. Erdemir’den verilen bilgiler şu şekilde: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de saat ücretli 4 bin 608, aylık ücretli bin 805 olmak üzere toplam 6 bin 413 kişinin çalıştığı açıklandı. Yine İskenderun Demir Çelik Fabrikasında 5 bin 495, Erdemir Madencilik’te 270, Erdemir Çelik Servisinde 137, Erenco Erdemir Mühendislikte 156 ve Erdemir Romania’da 269 olmak üzere bünyesinde 12 bin 740 kişiyi barındırıyor. 

 

İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Şirketimizi temsilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerimizde yetkili Sendika olan Türk Metal Sendikası arasında, 24 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olup, 01.09.2013 - 31.08.2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Şirket Yönetimimiz ile işyerimizde yetkili Sendika olan Çelik-İş Sendikası arasında, 5 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olup, 01.01.2013 - 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ile izinler başlığı altında sınıflanmıştır. İkramiyeler ve sosyal yardımlar; ikramiyeler, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılarına), muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı (ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır. İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, doğum izni, süt izni ve doğal afet iznini kapsayan diğer ücretli izinlerdir.  Sosyal yardımlardan; ölüm yardımı (işçinin ölümü durumunda), yemek yardımı ve vasıta yardımı bütün personele yapılmakta, diğerleri sadece saat ücretli personele yapılmaktadır. İzinlerden; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izin ve süt izni bütün personele verilmekte, diğerlerinden sadece saat ücretli personel yararlanmaktadır.

 

YATIRIM FAALİYETLERİ

Erdemir Grubu modern tesisleri ve üretim teknolojisi ile dünyada rekabet edebilir ürünler üretmekte ve sürekli gelişme stratejisiyle yatırımlarını sürdürmektedir. Ereğli Tesislerinde; Ereğli Çelik Servis Merkezi projesinde tüm hatlar için sözleşme imzalanmış olup saha faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında Soğuk Dilme Hattı ve Soğuk Açılı Kesme Hattı devreye alınmış ve üretime başlanmıştır. Reline duruşuna bağlı olarak Çelikhane ve Sürekli Döküm Tesislerinde yapılacak yatırımların büyük çoğunluğu tamamlanmıştır. 7 No’lu Hava Ayrıştırma Tesisi, Teneke Hattı Otomasyon Sistemleri Modernizasyonu, Çevre Yatırımları, Çelikhane ve Sürekli Döküm 3-4 Tesisleri Seviye 1 ve 2 Sistemlerinin Yenilenmesi ve Kuvvet Santrali Kojenerasyon Tesislerine Harici Yanma Sistemi Kurulması projelerinde çalışmalar devam etmektedir. Yüksek Fırınlar Tepe Basıncı Genleştirme Türbinleri ve 2. Galvanizleme Hattı projelerinde ihale çalışmaları devam etmektedir. Yılın ilk yarısında onay alınan Kömür Enjeksiyon Tesisine 3 No’lu Öğütücü İlave Edilmesi Projesi ve Çelikhane Pota Karıştırma İstasyonunun Pota Isıtmaya Dönüştürülmesi projelerinin çalışmaları devam  etmektedir. İskenderun Tesislerinde ise 4. Kok Bataryası’nın Modernizasyonu, Liman Yatırımları,  Çevre Yatırımları, Maden Çukuru ve Kiriş Değişimi ve Sıcak Dilme Hattı projelerinde çalışmalar devam etmektedir. Sıcak Haddehane Geliştirme Yatırımları ihale aşamasındadır. Erdemir Grubu’nun 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yıllık toplam yatırım harcamaları tutarı 35 milyon USD’dir.

 

KAR PAYI DAĞITIMI

Erdemir Grubu’nun Kar Dağıtım Politikası:  “Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde maksimum kar payı dağıtma politikasını benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda 2013 yılsonu itibariyle dağıtılabilir karın brüt %91,8190, net %78,0461 oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu’na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.” şeklinde tanımlanmıştır.  31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 2013 yılı karından 820.000 bin  TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 0,2343 TL) dağıtılmasına ilişkin  karar oybirliği ile onaylanmıştır. Şirket'in kar dağıtım tarihi 26 Mayıs 2014’tür.  

 

SEKTÖREL BİLGİ

Dünya ham çelik üretimi geçen yılın mart ayına göre %2,7 artışla 141,3 milyon ton olarak açıklandı. Bununla birlikte, dünya ham çelik üretimi bu yılın ilk üç ayında 2013 yılının aynı dönemine göre %2,5 artışla 405,7 milyon ton seviyesine ulaştı. İlk üç ayda Asya'da gerçekleşen ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2,6 artışla 274,0 milyon ton olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin'in ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 202,7 milyon ton, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 27,6 milyon ton, Güney Kore'nin ham çelik üretimi ise yıllık %5,2 artışla 17,4 milyon ton olarak kaydedildi. Öte yandan, AB-28 ülkeleri ise yıllık %6,7 artışla 43,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla 11,3 milyon ton, İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 6,6 milyon ton ve İspanya'nın ham çelik üretimi yıllık %8,3 artışla 3,6 milyon ton seviyesinde kaydedildi. İran yıllık %7,7 artışla 3,8 milyon ton ham çelik üretti. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi, yıllık %2,8 düşüşle 26,3 milyon ton olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %0,4 artışla 17,2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna'nın ham çelik üretimi ise yıllık %10,1 düşüşle 7,5 milyon ton olarak kaydedildi. Kuzey Amerika ülkeleri yıllık %0,8 artışla 29,9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde ABD yıllık %0,1 artışla 21,5 milyon ton ham çelik üretirken, Meksika yıllık %9,6 artışla 5 milyon ton ham çelik üretti. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2013 yılının aynı dönemine göre %0,4 düşüşle 10,9 milyon ton olurken, Brezilya yıllık %0,4 artışla 8,2 milyon ton ham çelik üretti. Mart ayında dünya çapındaki çelik tesislerinin ortalama kapasite kullanımı aylık bazda 1,4 puan artarak %79 olarak kaydedildi. Erdemir Grubu 2013 yılında 8,3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 2014  yılı ilk çeyreğinde Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 931 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 artış göstermiştir. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 1.157 bin tonla %7,5 düşüş göstermiştir.  

 

İŞLETMENİN GELİŞİMİ

2014 yılı birinci çeyrek döneminde gerçekleştirilen G20 toplantısında ekonomik krizle mücadelenin artık sona erdiği ve ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamaya odaklanmaları gerektiğine işaret edilmiştir. IMF ve Dünya Bankası 2014 yılı küresel ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde politik belirsizliklerin devam ediyor olması ve bu ülkelerin bazılarının para politikalarında değişikliğe gitmesi küresel büyümenin sınırlı kalacağı endişesini oluştursa da, 2013 yılı son çeyreğinden itibaren gelişmiş ekonomilerdeki talebin yukarı yönlü olması genel görünüm için pozitif bir hava oluşturmaktadır. Euro bölgesi ekonomisi 2013 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Avrupa Birliği’nin kredi notunu düşürmesine rağmen, Avrupa Merkez Bankası’nın 2014 yılı için para politikalarında herhangi değişikliğe gitmemesi büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Bölgenin lokomotif ekonomilerden olan Almanya ve Fransa’da beklentilerin üzerinde büyüme gözlemlenirken, bölgedeki borç krizi nedeniyle önemli ölçüde zarar gören İspanya ve Portekiz ekonomilerindeki toparlanmanın devam ettiği görülmüştür. Yunanistan ekonomisi yaşadığı resesyon nedeniyle son 6 yılda %25 küçülmüş ancak son dönemde uyguladığı ekonomik ve mali reformlar ile toparlanma sürecine girmiştir. Bölgenin büyümesinde önemli bir rol oynayan endüstri ve inşaat sektörleri gibi alanlarda yatırımın teşvik edilmesi, bankacılık sistemindeki kırılganlığın giderilerek yeniden yapılandırma süreci ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, büyümedeki istikrarlı gelişimin kilit noktaları olarak görülmektedir.  ABD ekonomisindeki toparlanmanın ilk sinyallerinden biri daha alınmış ve FED 2014 yılı başından itibaren varlık alım programını azaltma kararını uygulamaya başlamıştır. Ülkedeki istihdam oranının takip edilerek kademeli olarak alımların azaltılabileceğinden bahsedilmiştir. FED ayrıca finansal istikrarın gözetilmesi yönünde işgücü ve enflasyon görünümünü de yakın takip altında tutmaktadır. ABD’de bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varılması ülkede kamu harcamalarının devamına ilişkin riskleri büyük ölçüde azaltmıştır. İktisadi faaliyetlerdeki olumlu göstergeler ve istihdam oranındaki artış 2014 yılı için beklentilerin pozitif olarak ilerleyeceğini desteklemektedir. Dünya’nın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin’de endüstriyel alanda görülen ivme kaybı dikkat çekmektedir. Çin Merkez Bankası özellikle konut fiyatlarındaki artış ile kredi büyümesini kontrol altına almak amacıyla likidite koşullarını sıkılaştırmakta ve bu durum faiz artışına neden olmaktadır. İmalat sanayi endeksi “PMI”, eşik değerin altında kalarak üretim faaliyetlerindeki azalışı işaret etmektedir. Çin’deki yüksek talebin etkisiyle kredi hacmi artış eğilimi sürmekle beraber, düşük faiz oranlarına Çin Merkez Bankası’nın piyasadan likidite çekmek yoluyla müdahale ettiği görülmektedir. Çin ekonomisindeki verilerin negatif olarak ilerlemesi Çin hükümetini ülkede yeni bir teşvik programının devreye alınması gerekliliği konusunda düşündürmektedir.

 

%3.2 ORANINDA ARTIŞ

2013 yılında görünür çelik tüketiminde %0,5 düşüş görülen Avrupa’da, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren görülen toparlanma sinyallerinin de etkisiyle, WSA tahminlerine göre 2014 yılında çelik tüketiminde %3,2 artış beklenmektedir. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından en son açıklanan verilere göre Türkiye’nin yassı ve uzun nihai mamul tüketimi 2014 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 seviyesinde düşüş göstererek 4,6 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde yassı çelik ürünlerin tüketimi %0,9 artarak 2,3 milyon tona yükselirken, uzun üretimi %0,8 artış göstererek 4,0 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Sektördeki bu gelişmeler doğrultusunda, Grup’un 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam yassı ürün satışları %6 artarak 1,7 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yurtiçi yassı ürün satışı bir önceki yıla kıyasla %11 artarak 1,5 milyon ton seviyesini geçmiştir. Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıklara rağmen Erdemir Grubu 20 adedin üzerinde ülkeye 145 bin ton yassı çelik ihraç etmiştir. Erdemir Grubu’nun yurtiçi yassı çelik pazar payını yükselttiği ve %36 düzeyine çıkarttığı tahmin edilmektedir. Grup’un 2014 yılı birinci çeyreğinde toplam uzun mamul satışı %23 azalarak 352 bin ton seviyesine gelmiştir. Yurtiçi toplam uzun ürün sevkiyatı %12 oranında azalarak 256 bin ton olurken; toplam uzun ürün ihracatı 96 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

 

ERDEMİR SATIŞLARI

Türkiye’deki tek entegre yassı çelik üreticisi ve en geniş yassı çelik ürün gamına sahip olan Erdemir Grubu müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesinin yanında, gerçekleştirdiği üretim hattı, modernizasyon ve çelik servis merkezi yatırımları ile son yıllarda yakalamış olduğu sürdürülebilir büyüme hedefini istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. Küresel ekonomideki iyileşme sinyallerinin de etkisi ile Erdemir Grubu, ambalaj, otomotiv, çelik boru imalat gibi sektörlerde hedeflerinin üzerinde sevkiyatlar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Erdemir Grubu, müşteri odaklı bakış açısı neticesinde 2014 yılının ilk çeyreğinde de portföyüne 32 yeni müşteri kazandırmayı başarmıştır. 

2013 yılının ilk çeyreği itibariyle Ereğli’de devreye alınan modern çelik servis merkezindeki soğuk dilme hattı için piyasadan yoğun bir şekilde sipariş alınmaya devam edilmekte olup, bunun yanı sıra açılı kesme, çoklu kesme ve sıcak dilme hatları da devreye alınmış ve seri siparişler müşteri talepleri doğrultusunda sevk edilmeye başlanmıştır. Devreye alınmış olan diğer bir proje ise Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) projesidir. Mevcut Pazarlama ve Satış organizasyonu bünyesinde aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmış olup, günümüz pazar ihtiyaçları doğrultusunda sistem geliştirme çalışmaları ve entegrasyon devam etmektedir. Pazarlama ve Satış organizasyonunun yeniden inşası ile odak noktası haline gelen müşterilerle ilişkilerimizin geliştirilmesi için müşteri ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı kongre, fuar katılımları, sektör dernekleri ve resmi kuruluşlar ile toplantılar, müşteri etkinlikleri düzenlemeye devam edilmiştir. Nihai kullanıcılara yönelik yeni kalite ve ürün geliştirme çalışmaları ile müşteri beklentileri doğrultusunda dinamik olarak yönetilen ürün gamımız geliştirilmeye devam edilmiş ve yapılan iyileştirmeler Erdemir Grubu’nun pazardaki gücünün artmasına destek olmuştur. Yassı ürünlerdeki uluslararası kalite sayısı 395 adede, uzun ürünlerde ise kalite sayısı 239 adede çıkmıştır.”
(Haber: Mustafa Kemal Bektaş)


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ersin 4 yıl önce

büyüyo büyümesine katrilyonlarca kar ediyor ama ereğli çocuğu yurtdışında çalışıyor bumudur büyümek ? erdemir yönetimi kaç tane gencimizi işe almıştır bu şirket şuan 1000 genci işe alsa bile batmaz emin olun şuan çalıştırdığı personel kadarda alsa batmaz ama nedense alım yok personele hiç yok torpilin varsa mühendis alıyorlar o kadar herkes mühendis olamıyo kimse kusura bakmasın kimsenin üniversite okuyacak parasıda yok ereğlinin havası suyu kirleniyorsa erdemirde bunun karşılığı olarak ereğli gençlerine bir nebzede olsa istihdam sağlamalı dimi sayın genel müdür


banner251

banner185