Bu haber kez okundu.

EREĞLİ İLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ereğli?nin tarihi, sosyal, kültürel özellikleri ile ön plana çıkan yanlarını ana başlıklar halinde toplayarak ?Bunları biliyor muydunuz? sloganı ile gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın girişimleriyle Ereğli tarihiyle yakından ilgilenen tarihçilerle ve belediye arşivinden yararlanarak yapılan araştırmada Ereğli?nin tarihi, sosyal, kültürel özellikleri ve ön plana çıkan yanlarını ana başlıklar halinde toplandı.

 

?Bunları biliyor muydunuz? başlığı altında başlayan çalışmayı çok önemsediklerini belirten Başkan Posbıyık? Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz sonuçlar belediyemizin www.kdzeregli.bel.tr? adresindeki ?Bunları Biliyor muydunuz?? bölümünde yayınlıyoruz. Bu önemli bilgileri gelecek nesillere taşımak için bu çalışmayı bir kitapçık haline dönüştürmek hedefindeyiz. Yapılan çalışmaya bilgi ve belgeleriyle katkı sağlamak isteyen olduğu takdirde belediyemize bildirmelerini istiyoruz? dedi.

 

KARADENİZ EREĞLİ HAKKINDA

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

* Tarihi kayıtlarda ve eski çağ tarih yazarlarının ve gezginlerinin yazılarında, Karadeniz Ereğli?den Heracleia Pontica olarak bahsedildiğini ve son gerçekleşen arkeolojik kazılarla ilk yerleşmelerin Karadeniz Ereğli?ye M.Ö. 2500?lü yıllarda olduğunun ortaya çıktığını biliyor muydunuz ?

 

* Doğal  bir liman konumundaki Kdz.Ereğlinin, Megaralı ve Boiotialı kolonilerce kurulmuş olduğunu daha sonra adı Herakleia Pontica adını aldığını Frig, Kimmer, Lid, Asur, Med, Makedon, Roma, Bizans, Ceneviz ve Selçuklu uygarlıklarına mekan olan ilçenin son olarak  Osmanlı egemenliğine geçtiğini biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin mitolojide Altın Post serüveninde Argonaut gemicilerini konuk ettiğini aynı zamanda Kdz.Ereğlinin Hades, Herakles gibi  mitolojik öğelerin ve  Herakleides, Krispus gibi Antikçağ ünlülerinin izlerini taşıdığını biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğlisi (Herakleia Pontica) Amforalarının  M.Ö. 4.Yüzyıldan itibaren üretilmeye başlanıldığını o dönemin bölgede en aranan anforaları olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Yunan mitolojisinde en ünlü kahramanı olan Herakles ( Herkül ) güç  ve kahramanlığın timsalidir. Herakles?e on iki görev verilir. On iki görevden biride Karadeniz Ereğli?de bulunan Cehennemağzı Mağarası'ndaki Cehennem Bekçisi Köpeği, Kerberus?u etkisiz hale getirmektir. Herakles'in (Herkül) Kerberus'la savaşımına mekan olan Cehennemağzı Mağaraları, hem ilkçağın önemli kehanet merkezi, hem de ilk Hıristiyanların gizli ibadet yeri olması gibi özellikler taşıdığını biliyor muydunuz ?

 

* Ünlü filazof Platon?un öğrencilerinden 1.Klearchos?un  (MÖ. 364-352) yönetim karmaşası yaşayan Herakleia Pontica?ya gelerek halkı ayaklandırarak kral olduğunu şehirde ilk önemli yapılandırmayı başlattığını ve ilk çağın en önemli kütüphanelerinden biri sayılan kütüphaneyi kurduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Herakleia Pontica?da M.S 100 yıllarından itibaren Hazreti İsa?nın 12 havarisinden biri olan Aziz Andreas?ın Hristiyanlığı yaydığını biliyor muydunuz ?

 

* M.Ö. 390?da  Karadeniz Ereğlisi Herakleia Pontica?da doğan filozof Pontikos Herakleides ?dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü? düşüncesini ortaya atan ilk düşünür ve astronom olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Pandomim sanatının ünlü bir ustası olan Mısırlı Krispos?un bir dönem Herakleia Pontika?da yaşadığını ve genç yaş da ölünce adına bir anıt yapıldığını  Kdz.Ereğli Müzesi?nin bahçesinde bulunan anıtın kaidesi ile birlikte 2.10 m yükseklikte olduğunu ve önünde 19 satırdan oluşan ve kazınarak yazılmış bir şiir bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli antik çağlarda zenginleşip ve yayılarak büyüdüğünü ve diğer bölgelere ihtiyacı olan  Buğday, Arpa, Fasulye, Nohut, Bakla, Mercimek, Zeytinyağı ve Şarap ürünler sattığını biliyor muydunuz ?

 

* Sinop İle Karadeniz Ereğli şehirleri arasında M.Ö 353 yılında yapılan bir dostluk antlaşması olduğunu ve bunu belgeleyen bir kitabenin Sinop Müzesinde bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Padişah  Abdülaziz? in ( 1861-1876 ) emriyle,Ereğli kömür havzasının yönetiminin 10 Şubat 1865 tarihinde Bahriye Nezaretine devredilerek, Ereğli?nin kaymakamlık yapılmasını emreden 27 Mayıs 1866 ( Muharrem 1282 ) tarih ve 23844 sayılı Meclis-i Vala ( Bakanlar Kurulu ) iradesinde, Kaptan-ı Derya Ahmet Vesim Paşa tarafından, ?Havza Maden Müdürlüğü? yerine yeni kurulan Ereğli Maadin Nazırlığına ( Ereğli Madenleri Müdürlüğüne), aynı zamanda Ereğli Kaymakamı (Atandığı tarihteki rütbesi ?Bahriye Kaymakamı =Deniz Yarbay?) unvanıyla birlikte  Kaymakam Dilaver?ın bölgeye atandığını biliyor muydunuz ?

 

* Ereğli Kaymakamlığının, 1887 yılına kadar Madeni Hümayun Müdürlüğü ile birlikte yürütüldüğünü ve Bahriye Nezareti?nce oluşturulan komisyon tarafından, 26 Nisan 1283 ve 4 Muharrem 1284 ( 8 Mayıs 1867 ) tarihinde Maden katibi İsmail Hakkı, Kolağası (Yüzbaşı) Hasan Tahsin, Miralay memuru mahsusu (Alaya bağlı memur) Mehmet Sait, Maden Komisyonu Başkanı Hüseyin ve Maden Müdürü ve Kaymakam Dilaver imzasıyla 100 maddelik ?Ereğli Maden-ı Hümayun İdaresinin Nizamnamesi?nin hazırlandığını biliyor muydunuz ?

 

* 1 Eylül 1909'da Ereğli Kaymakamlığına atanan Tunalı Hilmi Bey 16 Ocak 1910?da Kdz.Ereğli Evlendiriciler Cemiyetini kurmuştur. Derneğin amacı, evlenmekte zorluk çeken gençlere yardım olarak belirlenmiştir.Nizamnamesinde kadın hakları ile ilgili gelişimin izlerini de görülür. Cemiyetin kuruluş amacı ?toplumu her türlü çirkin adet ve geleneklerden kurtarmak? tır. Tunalı Hilmi Bey'in etkisini taşıyan Evlendiriciler Cemiyeti bu tipde kurulmuş olan bildiğimiz tek cemiyet olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Türkiye?de  TEMA?dan yıllar önce erozyonla mücadelesi için kurulan Kdz.Ereğli Toprak Sevenler Derneği?nin 1932 yılında Ereğli?de kurulduğunu biliyor muydunuz?

 

* Osmanlı Devleti döneminde içe kapalı olarak silik bir dönem yaşayan Kdz.Ereğli kömürün bulunması ve maden ocaklarının işletmeye açılmasıyla birlikte önem kazandını, 1965'te ülkemizin ikinci büyük demir çelik fabrikası olan Erdemir'in açılmasıyla bir sanayi kenti kimliğine kavuştuğunu biliyor muydunuz ?

 

* Türkiye'nin ilk yassı çelik üreticisi tesisinin kurulması için 12 Şubat 1960'ta Kurucular Anlaşması imzalandığını, 28 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 7462 sayılı bir kanunla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) adıyla bir anonim şirket kurulması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildiğini, 1961 yılında başlayan inşaat ve montaj çalışmaları 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve 15 Mayıs 1965'te yaklaşık 0,5 milyon ton ham çelik ve 0,4 milyon ton yassı çelik kapasitesiyle Erdemir?in üretim yolculuğunun  başladığını biliyor muydunuz ?

 

* 1320 yıllarından itibaren Orhan Gazi, Kdz. Ereğli ve çevresine kolonizatör fonksiyonunda birçok Türk dervişi göndermiştir. Bu misyonerler tarım, ağaçlandırma yani bugünün deyimi ile erozyon durdurma ve denizcilik işlerinde buraları örgütlemek ve Türkleştirmek için büyük gayretler sarfetmişlerdir. Bu devrede bu bölgeye gönderilen ve bugüne kadar şöhreti devam eden Seyyid Nasrullah Efendinin Göztepe?de Hacı Baba Türbesi diye anılan yerde defnedildiğini, vaktiyle bu tepenin üzerinde büyük ateşler yakılarak gemilere yol gösterildiğini biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin tam olarak Osmanlı hakimiyetine giriş tarihi ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Son dönemde kabul gören görüşün 1393 yılında Yıldırım Beyazıd zamanında Bizans İmparatoru II.Manuel Palailogos?tan şehrin satın alındığı yönünde olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin 1654 ve 1656 yıllarında Don Kazakların tarafından yağmalandığını bunun üzerine şehri korumak için İstanbul Üsküdar?dan Yeniçerilerin gönderildiğini onlarında şehri yağmaladığını biliyor muydunuz ?

 

* 1.Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Düşman deniz kuvvetlerinin harekâtını engelleme, Türk mayın arama ve tarama gemilerini destekleme ve Zonguldak'tan İstanbul'a kömür taşıyan Türk gemilerine keşif-hava desteği yapma görevi Yeşilköy, Kavak ve Karadeniz Ereğli'sinde bulunan Türk uçaklarına verilmişti. Bu dönemde Kdz. Ereğli de bir adet deniz uçağı bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Bugün adı bir İlköğretim okulunda yaşatılan Ahmet Nimet Hoca?nın Rüştiye (Ortaokul) Mektebinin Başmuallimi olduğunu Kurtuluş Savaşında Karadeniz Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin başkanı olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Kdz.Ereğli?nin Fransızlara karşı direniş sonucunda 18 Haziran 1920 tarihinde kendini düşmanda ilk kurtaran şehir olduğunu biliyor muydunuz ?

Alemdar Gemisinin destansı faaliyetleri ve Fransızlarla girdiği deniz savaşı Kurtuluş Savaşımızın tek deniz çarpışma olduğunu, bu çarpışma sırasında şehit olan Recep Kahya?nın Kurtuluş Savaşımızın tek deniz şehidi olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* 1927 yılı Nüfus sayımında Kdz. Ereğli şehir merkezi nüfusunun 5180 kişi olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Sarıkamış harekatını destelemek amacıyla İstanbul'dan Trabzon'a yiyecek ve askeri malzeme taşıyan, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin üç bin asker ile birlikte Ereğli açıklarında batırıldığını, Belediye tarafından yaptırılan Sarıkamış Deniz Şehitleri? anıtının 7 Kasım 2009?da yapılan törenle açıldığını biliyor muydunuz?

 

* Kaletepe (Kaletepe Mahallesi), Antik Sur Duvarları (İlçe Merkezi), Heeron (Süleymanbeyler Mahallesi SSK ve Devlet Hastanesi arasında), Bekyeri Tepesi (Gülüç Beldesi), Su Kemerleri (Balıköyü Yapıyanı Mevkii), Çeştepe (Çeştepe Köyü), Göztepe  (İlçe Merkezi Müftü Mahallesi), Acheron Vadisi  (Süleymanlar Mahallesi), Heraclius Sarayı ve Çevresi  

(Kayabaşı Mevkii Akarca Mahallesi) ve Taban Mozaiği?nin  (Orhanlar Mahallesi Kız Meslek Lisesi yanı ) Kdz. Ereğli?deki önemli Arkeolojik Sit Alanları olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Cehennemağzı Mağaraları ve Göztepe Mevkiinin Kdz. Ereğli?deki önemli doğal sit alanları olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli Kalesinin Kdz. Ereğli?nin kent surlarının çevrelendiği tepede bulunduğunu ve Bizans Dönemi?nde XIII. Yüzyıl başlarında yapıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Antik dönemdeki Su Tesislerinin kentin su gereksinimini karşılamak üzere inşa edildiğini ve Roma Dönemine ait olduğunu Kandilli yakınlarından başlayarak (Balı Köyü) ve yaklaşık 16 km bir hat boyunca devam ederek kente ulaştığını biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli?nin kuzeyinde bulunan Çeştepe Fener Kulesinin deniz seviyesinden yaklaşık 200 m yükseklikte olduğunu kulenin Helenistik Dönemde yapıldığı ve Bizans Döneminde de yeniden inşa edildiğini biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli Akarca mahallesinde bulunan ve Bizans döneminden kalma olduğu anlaşılan Su Sarnıcı Kalıntısının hemen hemen tümünün toprak altında bulunduğunu, Bir hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan sarnıcın tahribata uğramaması için içi doldurulduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Akarca Mahallesinde Bizans Dönemine ait olan kilisenin bulunduğu yerde bugün 1942 yılında yapılan Çelikel Camiinin yer aldığını ve Bizans dönemine ait kilisenin döşeme mozaiği ve duvarının bir bölümünde yer alan fresko kalıntıları caminin bodrumunda bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli?de surlarla kaplı kent alanının içinde Bizanslılar tarafından inşa edilen Hagia Sophia (Kutsal Akıl) kilisesi, camiye çevrildikten sonra Orhan Gazi Camii ya da Orta Camii olarak anıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Kdz.Ereğli Müzesinin (Halil Paşa Konağı) Ereğli?nin en önemli sivil mimari örnekleri arasında yer aldığını bu iki katlı kargir konak, müze olarak kullanılmak üzere 1993 yılında restore edilmeye başlanıp  1998 tarihinde hizmete açıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Kdz. Ereğli?deki Sur ve Antik Duvarların Helenistik ve Roma dönemlerinde şehrin korunması amacıyla yapılmış olduğunu günümüzde ise  modern yapılar arasında kalarak; Orhanlar, Akarca, Kirmanlı, Yeni Mahalle gibi mahallelere dağıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Kdz.Ereğli?de 19.Yüzyıl sonlarında yapılarak günümüze ulaşan iki adet tarihi hamamın bulunduğunu bunların Bozhane Hamamı ve Ali Ağa Hamamları olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin çeşitli dönemlerde Mariandynia, Heraclea Pontica, Heraklea, Bender Ereğli, Benderekli, Erekli, Ergeli, Ereyli, Ereğli, Karadeniz Ereğlisi gibi isimler aldığını biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli, 782 kilometrekarelik (73.008 hektar) yüzölçümü ile Zonguldak'ın en büyük ilçesi olduğunu ve il genelinin aksine, %0-10 eğimi ile sınai kentleşmeye çok elverişli bir yapıda bulunduğunu biliyor muydunuz?

 

* Karadeniz Ereğli?nin Kuzeybatıda Keştepe (Keşif Tepesi) ve Maltepe, kuzeyde Kaletepe (Heraklea Tepesi) , kuzeydoğuda Örencik ve Hacıhasan Tepesi, doğuda Göztepe (Gözetleme Tepesi) ve Elmatepe olmak üzere yedi tepeyle çevrili olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Elmatepe?nin 1960?lı yıllarda Ereğli-Düzce karayolu yapımı sırasında ortadan ikiye bölünerek yol güzergâhına dahil edildiğini, ERDEMİR sahası içinde kalan bölümünün ise 1992 yılındaki büyüme çalışmaları kapsamında tamamen ortadan kaldırıldığını biliyor muydunuz ?

 

 * 1961 yılında yapımına başlanan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının kurulabilmesi için Göztepe?nin arkasında Gülüç Irmağına kadar uzanan alanda, o zamanki adıyla Filtepe?nin düzlenerek molozlarla denize doldurulup büyük bir alan elde edildiğini biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?de denize dik yamaçlarla inen tepeler arasındaki vadilerden Handeresi, Kemer, Tabakhane (Pençes) ve Kabasakal Derelerinin aktığını biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli topraklarının %56'sı karışık ormanlarla kaplı olduğunu Ormanlık alanların, yükseltisi 1.000 metreye kadar olan yerlerinde meşe, köknar, gürgen ve ıhlamur ağaçları  100 metreden yükseklerde ise; kayın, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin Ormanlık alanların alt örtüsünün (Ormanaltı Örtüsü) hayli zengin olduğunu Funda, Ormangülü, Çoban Püskülü, Ayı Üzümü, Kocayemiş, Kiraz ve Böğürtlenin sıkça görüldüğünü biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?deki Gülüç Irmağının kaynağının, Devrek ilçesi sınırındaki Hörgüçtepe olduğunu Gülüç ırmağının Lycus adıyla Yunan Mitolojisine, Kızlar dersi adıyla da Anadolu Efsanelerine konu olduğunu biliyor muydunuz ?

           

* Karadeniz Ereğli?de çok sayıda küçük akarsu bulunduğunu bunların başlıcalarının Soğanlıdere, Gümüşsuyu, Ömerli deresi, Kazan deresi, Bez deresi, Kemer deresi, Han deresi, Alacaağzı deresi, Karlık deresi, Ağıllar deresi, Yapıyanı deresi, Neyren deresi (Çataldere) ve Değirmenağzı deresi olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin bilinen en eski iki mahallesi Orhanlar ve Süleymanlar Mahalleleri olduğunu, isimlerinin Osmanlı döneminde verildiğini biliyormuydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli bir kültür ve sanat şehridir. Kdz. Ereğli Belediyesinin 1994 yılında başlayan ? Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür Festivali ? ile ilçenin bu birikiminin yurt içinde ve hatta Avrupa ülkelerinde duyurulmasına ve ilçenin tanıtılmasına katkıda bulunduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Antik Çağda ketenden ürettiği yelken bezi ve dokumalarıyla ünlenen Karadeniz Ereğli'de, Karadeniz kıyısında dağlarla çevrili bir bölge olduğundan, yıllık nem oranı ülkenin diğer bölgelerine göre daha yüksektir. Bu nedenle, insan vücudunun nemden etkilenmesini önlediği bilinen ketenden elde edilen Elpek Bezinin yüzyıllardır giyim malzemesi olarak kullanıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli Türkülerini ilk kez derleyip söyleyenin Refik ERDURAN (Sarmacı Refik) olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin yöresel yemekleri denilince ilk akla gelenlerin Ereğli Pidesi, Tırnaklı Pide, Kabaklı Gözleme, Hodan, Katlaç, Malay,Yumurta Dolması, Kiremitte Palamut,Kirli Ayşe,Unlu Gulu Gulu, Pençüyüs ve İncir Dolması olduğunu biliyor muydunuz ?

 

* 1914 yılında  Kafkas Cephesinde Sarıkamış Harekatına  katılan ordumuza kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürmek için İstanbul'dan Trabzon'a doğru yola çıkan, içinde 3 bin de asker bulunan Bezm-i Âlem, Bahr-i Ahmer, Mithad Paşa adlarını taşıyan 3 gemiyi Karadeniz Ereğli açığında 7 Kasım 1914 saat 7.45'te Ruslar gördü ve batırdı. Facia Enver Paşa'nın emriyle kayıtlara geçmedi, basına duyurulmadı. Prof. Dr. Bingür Sönmez'in araştırmaları sayesinde Sarıkamış'ın unutulmuş deniz şehitleri 93 yıl sonra 7 Kasım 2007 tarihinde Karadeniz Ereğli'de ilk kez anıldığını biliyor muydunuz ?

 

* Karadeniz Ereğli?nin 4500 senelik tarihinden aldığı miras ile birçok sanatçı yetiştirdiğini bunlardan ilk akla gelenlerin Osman Zeki ORAL (Ressam), Vedat CAN (Ressam), Metin ACAR (Ressam), Melek Oral KORAY (Ressam), Erdoğan KESKİN (Ressam), Feryal TANERİ (Ressam),

Yaman CİVAN (Heykeltıraş), Ünal CİMİT (Seramik Sanatçısı), Maksude ÇUBUKÇU (Şair Eğitimci Yazar) ,Tahsin AYGÜN (Tarihçi),Egemen BERKÖZ (Gazeteci Yazar), Durmaz DEMİROĞLU (Şair Araştırmacı Yazar),Savaş BÜKE (Mizah Yazarı), Ertuğrul OĞUZ (Şair), Kutsal KIVRAK (Araştırmacı Yazar), Hatice EROL (Roman Yazarı),Ayhan YAVAUZ (Tiyatro Yazarı),Haluk HANÇER (Öykü Yazarı),Altan AKGÜN (Şair), Kurtuluş AYYILDIZ (Şair ve Karikatür Sanatçısı), Öner TOPALOĞLU (Şair) Can CANVER (Araştırmacı Yazar) Gürdal ÖZÇAKIR (Tarihçi Araştırmacı Yazar) olduğunu biliyor muydunuz?

 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?

 

*  Karadeniz Ereğli?ye has olan ve kralların  yiyeceği ve içeceği olarak bilinen Osmanlı Çileği?nin aromasıyla, kokusuyla dünyanın tescillediği ve adına festivaller yapıldığını, özellikle sanatçıların seslerini ve yüzlerini güzelleştirdiği için Osmanlı Çileği?ni tercih ettiğini biliyor muydunuz ?

 

*  Karadeniz Ereğli ?in dört bin yıllık bir kent olduğunu . Tabi limanından dolayı, ticari faaliyetlerin tarih boyunca ön planda olduğu için  metropol bir kent olarak tarihe geçtiğini, kendi parasını kendisinin bastırdığını biliyor muydunuz ?

 

* 1987 Yılında Türkiye? de ilk kez Atatürkçü Düşünce Derneği?nin bir ilçe olarak Karadeniz Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından kurulduğunu, biliyor muydunuz ?

 

* TED Koleji?nin 1980?li yıllardan ikinci yapılanmasının Karadeniz Ereğli?de kurulduğunu biliyor muydunuz ?

 

* 1989 Yılında dönemin başbakanı Rahmetli Turgut ÖZAL?ın, Karadeniz Ereğli?yi il yapacağım vaadiyle Halil POSBIYIK? ı belediye başkan adayı ilan ettiğini, Halil POSBIYIK belediye başkanı seçilmediği için Karadeniz Ereğli? in il olma şansını kaybettiğini biliyor muydunuz ?

 

* Halil POSBIYIK? ın 1994?de %30,  1999?da %54, 2004?de %65, 2009?da %54 ile üst üste dört kez belediye başkanı seçildiğini  biliyor muydunuz ?

 

*   1995 Yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi nedeniyle, savaş nutuklarının atıldığı bir dönemde, Türkiye ile Yunanistan arasında ilk kardeşlik Barış Antlaşmasını, Karadeniz Ereğli ile Yunanistan?ın Hydra Belediyesi arasında gerçekleştiğini ve Belediye başkanları Halil POSBIYIK ile Kostos Anastoplusun Uluslararası Abdi İpekçi Barış Ödülü aldıklarını biliyor muydunuz?

 

* Karadeniz Ereğli?nin Yunanistan?ın Hydra Kenti ile kardeş kent olmasının ardından Romanya?nın Targovişte, Ukrayna?ın Alchevsk ve Almanya?nın Düren kenti ile kardeş kent olduğunu biliyor muydunuz?

 

* 1995 yılında TKK ve Erdemir? in özellestirme adı altında peşkeş çekilmesine karşit,Karadeniz Ereğli Temsilciler Kurulu oluşturulup, başkanlığına ise Halil Posbıyık?ın getirildiğini ve üç yıllık ulusal platformda gerçekleştirilen büyük demokratik mücadeleden sonra, Ereğli halkının peşkeşi önlediğini biliyor muydunuz ?

 

* Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Belediye Başkanlarının üye olabildiği Amptıctony Belediye Birliğine 1996 Yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi?nin  müracaat ettiğini. Türkiye?nin Avrupa Birliği olmadığı için Kabul edilmediğini, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ile Yunanlı Kardeş Belediyenin altı aylık mücadelesi sonunda, bu örgüte, ülkesi Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, kardeş kentin ülkesinin Avrupa Birliği üyesi olması gerekçe gösterilerek Amptıctony?ye Avrupa Birliği Belediye Birliği?ne Kdz.Eregli?de Belediyesinin üye olduğunu ve halen üyeliğinin devam ettiğini biliyor muydunuz?

 

*  Merkezi İtalya?nın Palermo Kentinde bulunan, Akdeniz?e Kıyısı bulunan ülkelerin Belediyelerinin bulunduğu, (Fransa, İtalya , İspanya, Yunanistan, Fas, Cezayir, İsrail, Türkiye, Tunus vs..) COPPEM Belediyeler Birliği?nin kurucu üyesinin Türkiye?den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık olduğunu, halen aynı örgütün Çevre Komisyonu Başkanı olduğunu biliyor muydunuz?

 

*  2001 yılı Avrupa Ödülü için Strasburg'da biraraya gelen Avrupa Konseyi üyesi ülkelere mensup 43 parlamenter Avrupa kentleri arasında yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ı Strazburg?a davet ederek, Karadeniz Ereğli?nin bir Avrupa kenti olduğunu ifade eden ?Avrupa Diploması? plaketi verildiğini biliyor muydunuz?

 

* Türkiye ile Yunanistan arasında ilk kardeş kent  Barış Antlaşmasını gerçekleştiren Halil Posbıyık?ın ve Kostandinos Anastopoulos resimlerini Yunan Posta idaresi tarafından pul olarak basıldığını  ve tüm Avrupa?da kullanıldığını biliyor muydunuz?

 

*  Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın 3225 Belediyenin en üst kurulu olan Türk Belediyeler Bİrliği?nin sekiz yıl aralıksız olarak Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını biliyor muydunuz ?

 

*  Türkiye?nin ve Avrupa?nın en büyük festivali olan Kdz.Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Fesitvali etkinliklerinde konser alanında Avrupa?dan ve Türkiye?den gelen 1 milyon kişinin toplandığını biliyor muydunuz?

 

*  Dünyanın En Uzun Mangalı Rekorunu 650 Metre uzunluğundaki mangalla elinde bulunduran Peru?nun rekorunu kırmak için Londra?ya Guiness Rekorlar Kitabı?na başvuran Kdz.Ereğli Belediyesi?nin bu rekoru 22 Aralık 2002?de  2002 metre uzunluğundaki mangalla Peru?nun rekorunu elinden alarak, dünya rekorunu kırdığını ve Guiness Rekorlar kitabına girdiğini, biliyor muydunuz ?

 

*  Rekor denemesinde; 2 bin 500 Adet ızgara 15 Ton hamsi, 10 ton kömür,  300 çuval soğan, 4 bin ekmek kullanıldığnı biliyor muydunuz

 

* Hamsi öncelikle Istanbul Bozağazı?ndan girer ilk durakladığı yer; Kdz.Ereğli?dir. Hamsi Ereğlililere ?Merhaba? der ve bir ay kadar Kdz.Ereğli?de kalır; Geldiğinde gençtir, yağsızdır ve  lezzetlidir.

 Bir ay boyunca Kdz.Ereğlililer hamsi tutar, yağda, ızgarada, fırında afiyetle, lezzetiyle hamsiyi yerler.

 

Bir ay sonra kalan hamsiler; yola çıkar, Sinop, Ordu, Rize ve Trabzon?a doğru yola çıkarlar. Yolda hamsiler yaşlanır, yağlanır, lezzeti kalmaz. Doğu Karadenizliler de hamsi yediklerini zannederler.

 

*  Hopa?dan Trakya?ya kadar Bütün Karadeniz?in lider kenti, kral kenti Kdz.Ereğli?dir. Aksini düşünenlere soruyorum; Karadeniz sahilinde Kdz.Ereğli?den başka ?Karadeniz? sıfatını taşıyan başka bir kent varmıdır?  Karadeniz Ordu, Karadeniz Rize, Karadeniz Trabzon diye bir kent var mıdır?

Evet! Karadeniz sıfatı taşıyan bir tek kent vardır o da: Karadeniz?in lider kenti Kdz.Ereğli?dir, herkes bunu kabul etmelidir.

 

* Karadeniz Ereğli?ye 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmet?in fermanıyla 8 tane Çınarağacı dikildiğini, şehir merkezinde bulunan bu ağaçların Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korumaya alındığını ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yıllardır çınarların ihtiyacı olan bakımları yapmakta ve kurumalarını engellemek için çalışmalarına devam ettiğini biliyor muydunuz

 

* Cehennemağzı mağaralarında yapılan klasik batı müziği konserlerine dünyanın her tarafından müzikseverlerin katıldığını biliyor muydunuz?

 

*  Karadeniz Ereğli?ye güneşin o eşsiz batışını izlemek üzere çevre illerden meraklıların geldiğini biliyor muydunuz ?

 

*  Karadeniz Ereğli ?ye özgü olan ?Elpek Bezi?nin tarih boyunca yelken bezi, ardından giyim malzemesi olarak kullanıldığını ve yok olmaya yüz tutan Elpek Bezi?nin 1995 yılından bu yana Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın destekleri ile canlandırılıp yaşatılmaya çalışıldığını biliyor muydunuz?

 

*  Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın 1970 Yılında okulu bitirdikten sonra Belediye Başkanı Rahmetli Dürdar Güçeri döneminde 1971 yılında Fen işleri Müdürü olarak göreve başladığını ve ilk maaşısını Ereğli Belediyesi?nden aldığını biliyor muydunuz?

 

*  Türkiye?de taşkömürünün 1829 yılında Karadeniz Ereğli?nin Köseağzı mevkiinde Kestaneci Köyü?nde (Şimdi mahalle oldu) yaşayan Uzun Mehmet tarafından bulunduğunu biliyor muydunuz?

 

*  Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın 1998 yılında Zonguldak ve çevresindeki belediyeleri bir araya getiren Zonguldak çevre Belediyeler Birliği'nin kurulmasına öncülük ettiğini ve bu birlikte kurucu başkan olarak görev yaptığını biliyor muydunuz?

 

*  Başkan Halil POSBIYIK'ın çevre konusunda gösterdiği hassasiyet ile gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar sayesinde Karadeniz Ereğli 1998 yılında çevre Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez verilen çevre Beratının ve 1999 yılında Boğaziçi üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından verilen Kriton Curi çevre ödülünün sahibi olduğunu biliyor muydunuz?

 

*  Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın Karadeniz Ereğli'de gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilçesinin ve ülkenin tanıtımındaki katkıları ile Ereğli?de yaptığı çalışmalar dolayısıyla çeşitli basın kuruluşları ve kurumlar tarafından birçok kez Yılın Belediye Başkanı örülüne layık görüldüğünü biliyor muydunuz?

 

* Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık?ın 2008 yılında Paris?e ünlü sanatçı Micheal Jackson' ile görüştüğünü ve 2010 yılında Ereğli?de Uluslar arası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festvitivali?ne katılmak üzere söz aldığı biliyor muydunuz?Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
esin123 11 yıl önce

h. posbıyık kendini tarihe yazmış.hayırlı olsun.

Avatar
kibar danışmaz 11 yıl önce

E BE BAŞKANIM EREĞLİ İLE İLGİLİ BUNLARI BİLMİYODUKDA SENLE İLGİLİ BU KADAR LÜZUMSUZ SIFAT OLDUĞUNU BİLMİYODUK.MİLLETVEKİLLİĞİ TASAN ERKEN BAŞLADI.MERAK ETME.BU SEFER MİLLETVEKİLİ OLACAKSIN ZATEN OLAMAZSAN PARMAKLIKLAR ARASINDAN EL SALLARSIN EREĞLİYE.

Avatar
seçmen 11 yıl önce

siz halil posbıyığın millet vekili olmak için ereğliyi bırakıp kaçmaya çalıştığını ve gelecek seçimde bunu tekrar deneyeceğini bılıyormuydunuz ?

Avatar
seçmen 11 yıl önce

Halil Posbıyık'ın kendi yandaşı olmayan belediye personelini emekliye zorladığını ve lojmandan çıkardığını bılıyormusunuz?

Avatar
Dilara Erdemir 11 yıl önce

Belediye Başkanı Posbıyık'ın yaptığı ya da yaptığını iddia ettiği işleri, Ereğli'nin en eski tarihlere dayanan olaylarıyla eşdeğer göstermesi kadar saçma bir şey olur muydu? Hayret ediyorum ya? Bu kadar şanlı bir tarihr sahip olan Ereğli'de Jackson ile görüştüğü iddiası, Ereğli'nin il olacağı sözünün kendisine verilmesi gibi ifadelere böyle bir çalışmada yer verilmesi sizce hoş olmuş mu? Bunları biliyor muydunuzmuş? Daha bildiğimiz neler var aslında bari onları da yazsalardı. Mesela Posbıyık'ın neden DP'den ayrıldığını, neden CHP'lilerle kavgalı olduğunu, neden HEMA'ya savaş açtığını, neden insanları belediyeden kovduğunu, neden Ereğli'de onca işsiz varken başka kentlerden insanları işe aldığını... Daha sayayım mı?

Avatar
hüseyin serin 11 yıl önce

halil posbıyıkın ereğli satacagını hic bir şey yapmayacagını ve havanda su dögdügünü biliyormuydunuz

Avatar
kaan aydın 11 yıl önce

Belediye başkanının önemli meseleleri unutup tırişkadan işlerle haklı uyuttuğunu,sadece kendi siyasi ikbali icin tüm ereğliliyi kullandığını biliyomusunuz...Bilmiyorsanız öğrenirsizniz . :)

Avatar
melikenur can 11 yıl önce

Bu yazıyı okumaya başladım.Gururlandım böyle bir şehirde doğmamış olmama rağmen yaşamaktan onur duyduğum için başka şehirlerdeki arkadaşlarımla paylaşmak istedim bu gururu.Fakat yazıda aşağılara indkçe bütün o yazıdan ve yaşadığım duygulalrım başka boyutlara geçmiş yerini başka duygular almıştı.Bu yazıyı yazdırmak ve kendi reklamını yapabilmek için tarih araştırması yapanların başımızda olduğunu düşündükçe yüzümdeki tebessüm yerine kaygı ve tsaya bıraktı maalesef.Halbuki inanın bıraksaydınız bu gururumla kapatsaydım bu yazıyı paylaşabilseydim çok kişiyle ama OLMAMIŞ.ÇOK ÜZGÜNÜM AMA OLMAMIŞ SAYIN POSBIYIK.LÜTFEN.KENT KONSEYİ KÖRLER SAĞIRLAR DURUMU, BU TARİH ARAŞTIRMASI ÖYLE E HADİ GÜVENİN SİZ BU YÖNETİMİN REKLAM DEĞİL İŞ PEŞİNDE OLDUĞUNA.BU MEMLEKET MESELESİ DİYEBİLDİKLERİNE..

Avatar
OSMAN 11 yıl önce

buradayazılanların bir çoğunu halkımız bilmiyordur. aynı kişileryazıp duruyor karşılıklı saçma insanlar saçma işlerle uğraşır komiksiniz

Avatar
yılmaz 11 yıl önce

sayın önder gazetesi, neden yorumu mu yayınlamıyorsunuz sizin taraflı bir gazete olduğunuzu düşünmeye başladım.Yazdıklarımın hepsi doğrudur eğer siz araştırmacı gazetecilik yapıyorsanız yayınlayın lütfen, yoksa sizin yazılarınızı birilerinin yönlendirdiği şüphesi ortaya çıkıyor.

Avatar
mehmet 11 yıl önce

Bir balıkçı kenti olmasına rağmen ereğlide balık-ekmek yiyebileceğiniz biryer olmadığını biliyormusunuz ?

Avatar
mehmet 11 yıl önce

çok yoğun olduğu söylenen trafiğine rağmen çarşının tam merkezinde trafik lambalarının yıllardır çalıştırılmadığını hatta trafik kurallarına aykırı olmasına rağmen önüne ve arkasına araç park ettirildiğini biliyormusunuz ?

Avatar
yılmaz 11 yıl önce

HALİL POSBIYIK'IN MAL VARLIĞINI AÇIKLAYAMADIĞINI DA BİLİYORMUSUNUZ

Avatar
misafir 11 yıl önce

Her şeyi öğrendikte, belediye başkanının kökeni nedir onu öğrenemedik.

Avatar
adı bahtiyarr.. 11 yıl önce

önder gazetesini.objektif olduğu için çok seven insan var bunu herkes bilsin diye başladımda.
bu şehirde 2 yıl öyle veya böyle belediye başkanlığı yapmış olan MURAT SESLİ var dı bunu biliyormuydunuz.
murat sesli haksız yere içeriye girdiği zaman. halil posbıyığın yeni döneminde festival kitapçığında son 10 yılın çilek festivalinde verilen onur ödüllerinin . murat sesli zamanındaki ödüllerinin.. halil posbıyığın kitapçığında yer almadığını biliyormuydunuz..

Avatar
mahmure 11 yıl önce

evet bende şahittim. maykıl ceksiinn.. halil amca beni neden çilek festvaline çağırmıyosun.bu sefer gelemedim ama seneye söz ver dediğini biliyormuydunuz.

Avatar
kemal akın 11 yıl önce

posbıyığın yeni dönemde; kayınçosuna kıyak olsun diye açtığı çiçek hastanesinde 250 kişinin çalıştığını biliyormuydunuz:)

Avatar
tahsin 11 yıl önce

bu yazılanlarrın % 65 i palavraaaaaaaa.
bunların hepsi reklam kokan hareketler.

Avatar
R_E_İ_S 11 yıl önce

halil posbıyık beyefendinin 3 dönem sağ parti daha sonrada ATATÜRKÇÜYÜM diye geçinip chpden aday olduğunu biliyormusunuz???
Yada mal varlığını açıklayamadığı için dokunulmazlık almak için milletvekili olmaya çalıştığını biliyormuydunuz???
E adam haklı benimde adliyede o kadar dosyam olsa bende milletvekili olmaya çalışırım ama gün gelir ereğli bunların hakkını fazlasıyla sorar sana!!!

Avatar
derviş 11 yıl önce

biz biliyorduk da acaba halil posbıyık delege seçiminde hüsrana uğrayacağını biliyormuydu . evet çocuklar size soruyorum , cevat , aydın , mehmet , kemal noldi ? gözlerinizmi doldi ? yürübe balcı , kim tutar seni . yedirme partimizi bunlara...

Avatar
Fatih 11 yıl önce

Murat SESLİ için yanıp tutuşan Binlerce EREĞLİ gencinin olduğunu ve bu şehre bir gün Murat SESLİNİN tekrar başkan olacağını BİLİYOR MUSUNUZ ?

Avatar
asi 11 yıl önce

posbıyık efendinin akp kadrolaşma yapıyor diye feryat ederken kendi başa geldiğinde belediyedeki işçileri sözleşmeli çalışanları belediyenin doktorunu müdürleri yani kendi zihniyetinden olmayanları çıkardığını biliyormuydunuz?

Avatar
ereğlili 11 yıl önce

malesef geçememişsiniz arkadaşlar biim önder gazetesinden öğrendiklerimiz 70 sizin anlattıklarınız 22 biraz daha gayret ederseniz yetişeceniz ama daha çok ççalışmak lazım araştırın?

banner185