Bu haber kez okundu.

EREĞLİ YENİDEN KONUŞUYOR

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe genelindeki meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı Ereğli?nin sosyal-ekonomik sorunların dile getirildiği toplantıdan, ?birlikte hareket kararı? çıktı.

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ilçede bulunan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Ereğli'nin geldiği nokta masaya yatırıldı ve neler yapılabilir yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının yöneticiliğini Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeki Us gerçekleştirdi. Us, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve meslek odalarını anons etmesinin ardından TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Genç genel bir değerlendirme konuşması yaptı. Ereğli'nin geldiği noktanın kabul edilemez bir noktaya ulaştığını, uzun zamandır ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliği sağlayarak mevcut sorunları çözmek, Ereğli'nin refaha çıkması yolunda tek ses tek yürek olup gerekenlerin yapılması için ilgili mercilere sesi ve kararlılığı duyurmak adına böyle bir toplantı düzenlediklerini belirten Genç, Erdemir ve bankaların politikalarını eleştirdi. Ereğli Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genç şu ifadelere yer verdi:

TAHRİBAT BÜYÜK OLDU
Hepinizin bildiği gibi dünyada ve ülkemizde meydana gelen küresel ekonomik kriz, ilçemizde ağır bir şekilde hissedilmiş ve tahribatı büyük olmuştur. Ülkemiz bugüne kadar pek çok krizle karşılaşmıştır. Ancak; Ereğli'ye verdiği hasar bu seferki kadar olmamıştır. Hepimiz burada yaşıyoruz, sorunlarımız ortaktır ve sorunlara çözüm aramak, fikir üretmek, çare bulmak, yaşadığımız şehrin bugü nü ve geleceği için hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, ilçemizdeki ekonomik sıkıntının nedenlerini ve çözümlerini ana maddeler halinde tespit etmeye çalıştık. Tespit ettiğimiz sorunları sizlerle beraber vereceğiniz destekle beraber çözmek istiyoruz.

YANLI POLİTİKALAR
Erdemir'in özelleşmesi sürecinden sonra Ereğli'ye yüzünün dönük olmayışı, bakış açısının değişmiş olmasındandır. Geçen yıl yapılan Erdemir çalışanlarının maaşlarındaki yüzde 35 oranındaki indirimin ve geri ödenip ödenmemesi konusundaki tedirginliğin devam etmesi. Erdemir'in uygulamış olduğu yanlı ve yanlış satış politikaları nedeniyle 500 civarında faaliyet gösteren sac tüccarlarını bitirmiş, birçoğu iflas etmiş, ayakta durmaya çalışanları da yok etme noktasına getirmiştir. Şehir dışında kurulu bulanan ve Erdemir tarafından imtiyaz tanınan firmalara müşteri olma zorundan bırakılmışlardır. İlçemiz ekonomisi için lokomotif sektör olan sac ticareti ve buna bağlı olan nakliyeci ve sanayicilerin sorunları hat safhadadır.

FİRMALAR KAPANMA NOKTASINA GELMİŞTİR
Erdemir'in ihtiyaçlarını satın almalarını ve tedarikçilerini şehir dışından tercih etmesi, Ereğli'de iş yapan iş adamları sanayici, müteahhit ve taşeronlara iş verilmemesi de Ereğli ekonomisi açısından büyük kayıp oluşturmaktadır. 2006 yılında çok güzel bir açılışla faaliyete başlayan, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren firmalar kapanma noktasına gelmiştir. Gemi tersanelerimizin biran önce yeniden faaliyetlerine başlamaları için gerekli olan, iş ve finans desteği hükümet ve ilgililer tarafından sağlanmalıdır.

İCRA DOSYALARI 40 BİNE ULAŞMIŞTIR
Yaşanan krize dayalı olarak icra dairelerindeki dosya sayısı 40 bine yaklaşmış olup, dosya sayıları günden güne hızla artmaktadır. İlçemizdeki bazı mevcut bankalar, bu krizde esnaf tüccar ve sanayicimize katı davranmakta, ilçemizde bulunan gayrimenkullerin yüzde 80'i bankalara ipotekli olup, ipotek değerlerini yarı yarıya düşürerek artı ipotekler istemektedirler, artı ipotek veremeyen esnaf ve tüccarlarımıza verdikleri kredileri geri isteyerek, mevcut kredilerini kullandırmayarak sıkıntıya sokmuşlardır. Ödemeleri aksayan esnaf, tüccar ve sanayicimize anında icra takibi başlatmakta ellerindeki mevcut gayrimenkul ipoteklerini satışa çıkararak krizden dolayı alıcı olmadığından bankalar haraç mezat satın almakta olup adeta emlakçı kralına dönmüşlerdir.

MAĞDUR BIRAKILDILAR
Ereğli'ye uygulamış oldukları politikaları yeniden gözden geçirmelidirler. Yine yaşanan krize dayalı olarak vergi, ssk ve bağ-kur borçları zamanıda ödenememekte olup vergi dairesi ve diğer ilgili kurumlarca esanf tüccar ve sanayicilerimize icra takipleri başlatılarak banka hesaplarına ve iş yaptıkları kurum alacaklarına haciz konulmakta olup esnaf, tüccar ve sanayicilerimizi zor durumda bırakarak mağdur etmektedirler. Bizler Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

LİMAN İHTİYACININ KARŞILANMASI
İlçemizde daha önce var olan TTK limanının askeriyeye devredilmesi ve Bozhane'de bulunan limanımızın yetersiz ve koşullarının uygun olmayışından dolayı sanayici ve iş adamlarımız ihracat ve ithalatlarını yapmakta sıkıntı çekmektedirler. Organize Sanayimize yatırımcı çekeiblmemiz ve Organize sanayimizin tamamlandığında şehrin yeterli limanının olması büyük ihtiyaç olup enaz 20 bin tonluk gemilerin yanaşabileceği depo ve antrepolarının olduğu modern limana kavuşması ekonomik olarak bölgemize büyük katkı sağlayacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda projemiz ve çalışmalarımız olup düşündüğümüz uygun yerin tahsisini gerçekleştirebilirsek kısa zamanda hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

OSB'NİN DURUMU
Mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nin verimli bir şekilde kullanılmaması, faaliyete tam olarak geçmemesi de farklı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

EREĞLİ'NİN GELDİĞİ DURUM KABUL EDİLEMEZ
Üniversiteler bulundukları kentlerde bacasız fabrikalar gibi olup, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak o bölgeye büyük katkılar sağlamaktadırlar. İlçemizde bulunan hastanemizin yeni temin edilen yere inşa edilerek taşınması halinde, mevcut hastanemizin boşalan yerine iki yeni fakülte kurularak, şuan var olan eğitim fakültemizle beraber hızla üniversiteye dönüştürmeliyiz. Ereğli'nin daha birçok sorunlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ereğli'mizin ekonomik olarak geldiği noktayı hiçbirimizin kabul edebilmesi mümkün değildir. Ereğli'de insanlar birbirlerine Ereğli'de yaşamak için bir neden var mı sorusunu sormaya başlamışlardır. Gelinen durum vahim ve bir o kadar da düşündürücüdür. Amacımız; Kdz. Ereğli'de uzun zamandır ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliği sağlayarak mevcut sorunlarımızı çözmek, Kdz. Ereğli'mizin refaha çıkması yolunda tek ses, tek yürek olup, gerekenlerin yapılması için ilgili mercilere sesimizi ve kararlığımızı duyurmaktır" dedi.

KDZ.EREĞLİ KENT KONSEYİ

Siyasi iktidardan neden korkuyorsunuz?

Kdz.Ereğli Kent Konseyi Başkanı Muhabbet Tezel: Ereğli'nin problemlerini düşünürken ekonomik programları uygulayan esas bir muhatabınız var, siyasi iktidar. Siyasi iktidardan neden istemeniz gerektiği konusunda bu kadar korkuyorsunuz? Hani özerkleşmenin erdem lerinden bahsediyordunuz. Hani ekonomi o kadar iyi gidiyordu, ki buradaki çığlıklar serzenişler mevcut hükümetin ekonomik programlarının yanlış olduğunun göstergesidir. Keşke haklı çıkmamış olsaydık. Sakın ola ki yanlış düşünmeyin ben siyasi bir şey olarak bunları söylemiyorum. Tabiî ki Ereğ li'nin problemleri var. Bir arkadaşımız üniversite dedi. Üniversite kurmak meseleyi çözebilecek mi, üniversitelerin niteliği önemli değil mi? Bizim en fazla ihtiyacımız olan ara insan yetiştirmemiz konusunda meslek eğitimini sağlamaktır. Üniversitedeki öğrenciyi burada bir ekonomik gelir olarak düşünüyorsanız bunun bir adım sonrası hüsran. O çocuklarımıza iş bulamadığınız kaliteli bir eğitim veremediğiniz zaman üniversite açmış olmanız ivme kazandırmaz. Marketler meselesi söylendi. Bundan 20-25 sene önce bu ülkenin aydınları dediler ki bu büyük sermaye gruplarının şehir merkezlerine sokulmasın, bu tür marketlerin açılmasından en büyük zararı görecek olan küçük esnaftır dediler. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunlar kurulurken nerdeydiniz? Bugün niye bağırıyorsunuz o zaman. Arkadaşlar görevinizi yerine getirmediniz. Ben şunu üzülerek söylüyorum. Siyasi iktidarın yaptığı en mükemmel şey bütün sivil toplum örgütlerini olduğu gibi Ticaret Odalarına ehlileştirmiş. Kendisine karşı en ufak bir burada serzenişte bulunamamak hem çok düşündürücü hem de çok kaygı verici. Özelleştirmenin erdemlerinden bahsedip o insanları asgari ücrete mahkum etmişseniz biraz önce arkadaşımız diyor ki ihtiyaçlarımızı ertelemeyelim alalım diyorlar. Hangi para ile alacaksın. Sizde para olabilir. Siz gelir dağılımındaki dengeyi sağladınız da adamın cebinde para var da mı almıyor. Adam akşam evine giderken artık ekmek parasını düşünüyor. Su parasını, elektrik parasını ödeyemiyorlar.

TÜRK METAL KDZ.EREĞLİ ŞUBESİ:

Erdemir yüzünü dönsün diyorlar ne yapmalı?

Türk Metal Sendikası Kdz.Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş: Biz sendika başkanı olarak işçi arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Ereğli'nin sorunları tartışılacak denilirken değişik değişik uygulamalar yapılıyor. Herkes fikrini beyan edecek ama toplumun bilmediği bir şeyi de çıkıp açık açık anlatacak. Biri çıktı burası özelleşti yabancı değil yerli aldı diyor. Ben Tayip Başbakanıma bir daha satarsa biryeri sizden fikir alması için temennide bulunacağım. Bu kuruluş satılmasın diye biz günlerce burada yürür ken Ereğli halkının ne kadar sahip çıktığını herkes gördü. Sivil toplum örgütlerinden katılanlar oldu katılmayanlar oldu. Esnafın camına afiş asamamıştık. Adam, "satarsa satsınlar, benim burada çocuğum çalışmıyor, burada bu adam bu maaşı alıyor" dedi. Özelleştirme yapıldıktan sonra ne hikmetse bakıyorum yorumlar yapılıyor, konuşuluyor, açıklamada bulunuluyor. Ekmekten olmak kötü bir şey kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Benim kapım herkese açık isteyen istediği zaman gelebilir. Türkiye'deki özelleşen bütün yerlerde ücretler bir noktaya getirildi. Bizde burada Genel Başkanımızın ve sendikanın gücünü gösterdik. Kriz yaşandı, Ereğli'de yaşanmadı bu kriz sadece ülkede dün yada yaşandı. Erdemir'i ayakta tutmak için çalışanımızı orada kalsın diye elimizden geleni yapacağız. Benim çalışanım şuan evine aş götürüyor. Ereğli'de tersaneler olaylar oldu hanginiz sahiplendi? Hangi siyasi çıktı sahiplendi? İkinci bir Erdemir yaptık diyen siyasiler nerdeydi? 7 Bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesinde sendikalaşmak için ne yaptı siyasi iktidar? Erdemir yüzünü dönsün deniliyor ya bunu bir açın, Başbakanın açılım gibi oldu. Yüz dönülsün derken ne yapsın yandan mı bakıyor ne yapmasını istiyorsunuz bir çözüm üretin. Şu eksik, biz bunu talep ediyoruz diyin. Erdemir satın almada yüzde 25'ini Ereğli'den karşılıyor. Bunun yüzde 100 olması için maliyetler mi geri çekerler ne yaparlar onun sorumlusu sizlersiniz. 2010 Yılının 31 Ağustos'una kadar bu kesinti geçirlidir. Zaman her şeyi gösterecektir. 2010'ın Ağustos ayı geldiğinde bu Ereğli ne konuşacak merak ediyorum.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Zarar eden şirket üretim rekoru kırıyor.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Kuloğlu: Erdemir'i Oyak aldığında sevinilmişti. Oyak'ın da bir yatırım kuruluşu ve kapitalist sermayenin bir temsilcisi olduğunu bize göstermiş oldular. Keyfi uygulamalar ve keyfi işten çıkarmalar oldu. Beni dahi sebep göstermeden işten attılar. Bu işten çıkarmalar sırasında Türk Metal Sendikası dahi bir tane açıklamada bulunamadı. Makine Mühendisleri Odası ve TMOBB'a bağlı odalar olarak Erdemir 'in özelleştirilmesinin kamu yararı gözetmediğini belirterek mahkemeye götürdük. Mahkeme bizim haklılığımızı ortaya koymuştur. Erdemir'de ne oldu kriz bahane edilerek yüzde 35 hatta yüzde 50'lere gidilen indirim yapıldı. pek çoğu asgari ücretli çalışmakta. Coşkun Ulusoy, 3 milyar dolar nakitimiz var krizde arayacak şirket arıyoruz diyordu bu konulardan hiç bahsedilmiyor. Erdemir bu yılı da 4 milyon tona yakın üretimle geçirdi. Zarar eden bir şirketin üretim rekoru kırması mantığınızı alıyor mu? Erdemir'in içi boşaltılıyor. Sac tüccarlarının durumu ortada. ESTAŞ ve BESTAŞ diye iki kuruluş var, temsilci var mı yok çünkü tehdit ve şantaj var Erdemir yönetimi tarafından bunları da konuşalım.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Deprem Ereğli ve Alaplı?ya ciddi zarar verir

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Koç:  İstanbul'da deprem beklendiği açıklanıyor. Böyle bir durumda Alaplı ve Ereğli'de önemli ölçüde bundan etkilenecektir. Sanayici ve işadamlarımızın bu bölgelerde yatırım yapanların, yatırım temellerini zeminlerini çok iyi analiz etmeliler. Mühendis ve mimarlara güvenmelerini istiyoruz. Kdz.Ereğli?de sorunlar bellidir. Sorunların çözümü konusunda Jeoloji Mühendisleri Odası olarak biz taşın altına elimizi koymaya hazırız. Gerekirse bir komisyon oluşturulsun bu komisyon çalışmaları yapıp Ereğli?ye bilgi versin.

ZERÇEV-ERİŞGEM

Alışverişleri burada yapıp piyasa canlandırılmalı

ZERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır: Zonguldak ili halen ekonomik olarak birinci dereceden önemli bölgelerden biri. Hala 2 katrilyona yakın vadeli hesabı olanlar var. Sıkıntılarımız tabiî ki var bu sıkıntıları biz kendi içerimizde aşabilelim. Potansiyelimizi dinamiğe çevirmekte sıkıntılarımız var. Kendi kendine yeten devlete ödediği vergilerle 69 tane il'in önüne geçen bir Zonguldak varsa bunu dikkatle incelememiz lazım. Hepimiz ekonomiden bahsediyoruz. Ereğli'de sıkıntılardan birtanesi de bir araya gelememekti. Sektörel teşviklere ihtiyacımız var. Metal sektöründe Kdz.Ereğli olarak çok iyi konumdayız. Orman ürünlerini ve madenleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu krizel kiriz reel sektörde sanayide çalışanlara vurdu. Hiç kimse ihtiyaçlarını ertelememeli. Alışverişlerimizi Kdz.Ereğli'de yapmalıyız. Yapmıyorsak bugün yarın çocuklarımız, komşularımız işsiz kalacak. Eğer borçlarımız ödemiyorsak yarın bizde alacaklarımızı alamayacağız. Bizim Ereğli'de yapabileceğimiz ve enazından indirim kampanyaları yapabilir tüketimi arttırabiliriz. İşyerlerimizi ekonomik olarak çalışmasına destek olabiliriz. Benim burada önerim ya indirim haftaları yapılabilir ya da fuarlar olur, iç ekonomiyi hızlandırmalıyız. Para girişini hızlandıramazsak ekonomik krizleri aşamayız.

ŞEHİR PLANLAMACISI

Fotoğrafa yukarıdan bakmak gerekir

Şehir Planlamacısı Kamuran Ayyıldız: Bu birlik ve beraberlik hareketinde bulunduğu için Ereğli TSO Yönetimine teşekkür ediyorum. Herkes sorunun bir Erdemir sorunu olduğunu söylüyor. Fakat fotoğrafa yukarıdan bakmak gerekiyor. Kitlerin özelleştirilmesinde ulusal sermayeye sahip olmak isteyen tekelden yönetimi hedefleyen kapitalist güçlerin etkisi var. Şehircilik açısından Ereğli'deki ekonomiyi değerlendirmek gerekirse imar planlarının uzun süredir revize edileceği konusu inşaat ve emlak sektöründe ciddi sorunlar yaratmıştır. Revizyonu başlayan imar planlarının biran önce hayata geçirilmesinde bu açıdan fayda görüyorum. Ayrıca demokrasiden söz ederken burada tahammülsüzlükler olduğunu görmekteyim. Böyle bir harekette herkesin birbirini dinlemesi ve tahammül etmesi gerekmektedir. Bölgesel kalkınma platformu oluşturarak bölge milletvekillerini de yanımıza alarak Ankara'ya gitmeliyiz. Yerel yöneticiler ve milletvekilleri olmadan Ankara'da başarılı olmak pek mümkün değil diye düşünüyorum.

BAKKALLAR MANAVLAR ODASI

Küçük esnaf büyük marketlerle yarışamıyor

Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Aydın Uzun: Konuşacak çok şey var. Ereğli'de çok market var. Her mahalleye yeni yeni marketler açılıyor. Küçük esnaf büyük marketlerle rekabet etme şansına sahip değil. Erdemir Ereğli'den alışveriş yapmıyor. Ben 35 senedir Ereğli 'de esnafım. Erdemir satılmadan önce Erdemir'in diyebilirim ki yıllık soğan patatesini vermesek bile enazından teklif verebiliyorduk. Satıldıktan sonra buraya hiçbir teklif veremedik. Ağır sanayi nimeti olduğu kadar külfeti vardır. Bunun burada ne kadar zarar verdiğini herkes biliyor. Bu külfeti çeken bizler nimetlerinden de faydalanalım. Şartlar aynı olursa bizi tercih etsinler ama böyle bir şey yok. Erdemir'in özelleştirilmesi döneminde afiş astırmadı esnaf falan deniliyor ben bunu kabul etmiyorum. Ben çok iyi biliyorum ki limon satan bir arkadaşımız dahi Erdemir işçisine veresiye vermiştir. Esnaf her zaman Erdemir işçisinin yanındadır. Bakkallar Odası olarak bizim en büyük sıkıntımız Ereğli'deki marketlerin bu kadar ulu orta her mahallede var. Bakkalları geçtik öyle marketler var ki 3-5 tane şube açmış. Ereğli'de denetim yok. Çarşıda pazarda gezerken kavşaklar içerisinde işportacı arabasını çekmiş, kavşakta satış yapıyor. Emniyete gidiyorsun bizi ilgilendirmez diyor. Satışından şikayetçi değiliz kavşağı ihlal ediyor. Söylenecek çok şey var. Ereğli'de gerçekten denetim yok. Ereğli esnafı zor durumda işyerleri kapanmakta.

EREĞLİ ŞOFÖRLER ODASI

Kepez?de trafik teröründen kurtulalım...

Kdz.Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek: Ben başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Yeşiltepe-Kepez yol güzergahında yaşanan sıkıntılar ortada, hergün kazalar olmaya canlar yanmaya devam ediyor. Kepez yolunu trafik teröründen kurtarmalıyız yine Ereğli, Akçakoca karayolunda belirli çalışmalar yapıldı Ereğli çıkışında çalışmalar yarım kaldı bunların tamamlanabilmesi ve sıkıntıların ortadan kalkması için birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Şoförler Odası olarak biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Kdz.Ereğli Kent Konseyi Başkanı Mu habbet Tezel, Kdz.Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şakir Başol, Türk Metal Sendikası Kdz.Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş, Ziraat Mühendisleri Odası Erkan Beytekin, Ereğli Şoförler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Kuloğlu, Harita ve Kadastro Mühendisi Azmi Naba, Mimarlar Odası Şerif Sertan Ocakcı, Maden Mühendisleri Odası Halis Önay, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kdz.Ereğli Temsilcisi Mustafa Kemal Bektaş, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Aydın Uzun, Madeni İşler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Akar, Ereğli Gazeteciler Derneği adına Mehmet Keleş, Muhasebeciler Derneği Kazım Bilgi, Elektrik Mühendisleri Odası Mehmet Ali Karanfil, Şehir Planlamacısı Kamuran Ayyıldız, ERİŞGEM Cevat Kır, İnşaat Mühendisi Hüseyin Kocatürk, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Koç, MÜSİAD Ereğli Şube Başkanı Faruk Yazıcı, Deniz Ticaret Odası adına Şevki Yılmaz, Pazarcılar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Yusuf Özduman ve Metin Bektaş.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
SITKI KULOĞLU 7 yıl önce

ASLANIM MERT MERTOĞLU ÇOK MERT OLDUĞUN İÇİN TAKMA ADLA YAZMIŞSIN TELEFONUM 0532 316 88 29 O KADAR MERTSEN YAZDIKLARINA GERÇEKTEN İNANIYORSAN ARA DA ASIL KİMLİĞİNİ BİLEYİM. ÖYLE TAKMA İSİMLERLE ATMAK KOLAY ASLAN MERT DELİKANLIM BENİM ÖPTÜM SENİ TELEFONUNU BEKLİYORUM.

Misafir Avatar
engin ince 3 hafta önce @SITKI KULOĞLU

Ne mert olduğun çıktı meydana. Önce dolandırdığın paramı öde. telefonum sende var,beklerim

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
mert mertoğlu 8 yıl önce

sayın sıtkı kuloglu şimdi asıp kesiyor. yaklaşık 1 sene öncesinde erdemir kendisini kapı dışarı etmeden önce hiç sesiniz çıkmıyordu. Hatta en sessizlerden birisi sizdiniz. Erdemirle bağınız kesilince birden aslan kesildiniz. sizin hakkınızı bile TMMOB ereğli temsilcilikleri aradı. basın açıklamasında; Masadaki fotoğrafınıza baktığımıza başınız öne eğik duruyordunuz. hatta geri alsınlar diye kameralara bile bakmadınız. Bu olaylar ilk defa olmuyor ama siz erdemirden ayrılana kadar hiç bir şey görmediniz. Hayret ki şimdi birden üyelerinizi savunmaya başladınız. Hala erdemirde çalışıyor olsaydınız konuşmazdınız. Geçin bunları sıtkı bey geçin...... sizin erdemirde çalıştığınız zamanlarda erdemirle ilgili bir tek baş kaldırışınız hak arayışınız olmamıştır. Bunu bütün mühendis arkadaslar biliyor. oradan ekmek yerken niye sesiniz çıkmadı da şimdi sesiniz çıktı. sebebini sizde biliyorsunuz biz de gayet iyi biliyoruz.....

Misafir Avatar
ONUNCU KÖY 8 yıl önce

VAY BE ERDEMİR'İN ÇİVİSİ ARTIK GERÇEKTEN ÇIKMIŞ. BİR İŞÇİ GELİP MÜHENDİSİNE YUMRUK ATIYOR VE SENDİKA DA BU YUMRUK ATAN KİŞİYE SAHİP ÇIKIYORSA. CEZA ALMIYORSA.ERDEMİR BİTMİŞTİR.SÖYLECEK SÖZ BULAMIYORUM.ERDEMİR YÖNETİMİNİN BORAZANI OLURSA SENDİKA SENDİKACI DA MÜHENDİS DÖVME YETKİSİNİ TABİİKİ BULUR KENDİNDE.

Misafir Avatar
SITKI KULOĞLU 8 yıl önce

Değerli Arkadaşım,
Erdemir'de odamız üyesi bir arkadaşımızın burnu kanasın bunu yapanların burnundan fitil fitil getiririm. Bu konu hakkında bilgim yok. Benim kimliğim telefonum açık kolay ulaşabilirsiniz.Konuyu aktarırsanız sevinirim.Öyle meydan liboş yalama takımlarının değil artık. Siz rahat olun. Sonuna kadar Erdemir'deki tüm arkadaşlarımın (İşçi, mühendis, formen) arkasındayım. Beni tanıyan tanır.Erdemir kimsenin babasının çiftliği değil. Bu milletin milli değeri, Oyak'ın da olsa, yoksa Oyak ta milli olma değerini inkar ediyor demektir.(???) Türk Metal Sendikası'nın tarafı bellidir Erdemir ve Ereğli'de...Yorumu size bırakıyorum.Arif olan anlar..Artık Erdemir'de bundan sonraki dönemde Türk Metal'in yetki almas zor olacaktır.Bunu tüm Erdemir biliyor. %2 almak için grevle tehdit eden bir sendika, bir günde %35 maaş indirimini nasıl kabul ediyor sormak lazım. Krizde Erdemir işçisi işinden olmadı savunması daLa Fonten'den masal...Şu an Erdemir işçisi asgari ücrete mahkum edilmiştir.

Misafir Avatar
SITKI KULOĞLU 8 yıl önce

IV.MURAT LAZIM DİYEN ARKADAŞIM...ERDEMİR'DE DÖRDÜNCÜ MURATLAR VAR ZATEN :) ZANNEDERİM SEN DONKİŞOT LAZIM DEMEK İSTEDİN...MERAK ETME SEN BEN DONKİŞOT OLMAYA RAZIYIM...ERDEMİR'LE MENFAAT İLİŞKİSİ OLANLARIN KONUŞMASI TABİİ Kİ ZOR...AMA BENİM YOK..MERAK ETMEYİN.BEN ERDEMİR ÇALIŞANLARI VE EREĞLİ İÇİN DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM.ERDEMİR BİRİLERİNİN BABASINDAN BİRİLERİNE MİRAS KALMADI. TÜYÜ YETMEMİŞ YETİMİN HAKKI VAR AMA ERDEMİR'İ ERDEMİR YAPANLARIN HAKKINI DA KİMSE YİYEMEZ.ERDEMİR İŞÇİSİ ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLEMEZ.O KADAR UCUZ DEĞİL...KENDİSİNİ BELİRLİ MAKAMLARIN ARKASINA GİZLEYENLER BİR GÜN SALTANATI BİTİNCE TÜM KİRLİ ÇAMAŞIRLARININ ORTAYA DÖKÜLECEĞİNİ DE BİLMELİLER.ZAMANI GELİNCE HEPSİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.MERAK ETMESİN EREĞLİ HALKI.UMARIM ERDEMİR ÇALIŞANLARI VE ERĞLİ İÇİN GEÇ OLMAZ...

Misafir Avatar
emran ertürk 8 yıl önce

hiç merak etmeyin beyler erdemirden korkacak kimse yok TSO yönetiminde bildiğim kadarıyla kimsenin işi yok hele biri varki çok iyi biliyorum hiç işi olmaz kafasınıda takmaz bişeye bildiği yapar yapacağınada inanıyorum muhammet likoğlu'na vız gelir erdemir yada başkaları adamı herkes gibi bende tanıyorum öle birkaç kişi olsa bu memleket bu hale gelmezdi sindirmeye korkutmaya geleceğini sanmıyorum ereğli için gereğini yapacağına inanıyorum işadamları derneği başkanıyken neler yaptığını kerim dervişoğluna çıkışını çok iyi biliyorum fadıl demirel sağ sorulabilir nasıl genel müdür oldu ve şahsi bir isteği hiç oldumu acaba yeri geldiğinde nasıl azarladığını ben çok iyi biliyorum dik duruşuna hayran kaldım ereğli bunları bilmesi lazım bize böle yöneticiler lazım kendini üç kuruşa satanlarla işimiz olmaz

Misafir Avatar
KOMİK 8 yıl önce

ZERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır:
Alışverişleri burada yapıp piyasa canlandırılmalı demis benim aklım almadığı şu: siz afişlerinizi hangi kuruma ve hangi ilde yaptırıyorsunuz. bunu size sorarlar değilmi. sen nakarada iş yaptır sonra ereğliden alışveriş yapın de biraz garip geldi bana . bos konumlalar devam. bosa konuşmalara devam

Misafir Avatar
IV MURAT LAZIM IV MURAT..... 8 yıl önce

BU KONUŞMACI ARKADAŞLARIN ÇOĞUNUN AKLI, TECRÜBESİ, EĞİTİMİ VE DENEYİMİ NE EREĞLİYİ, NE ERDEMİRİ, NE DE BÖLGE EKONOMİSİNİ KURTARMAYA YETMEZ...ÇOĞU BİR MENFAATTEN DOLAYI ORADA.. BANA GÖRE SITKI KULOĞLU BİRAZ YETERLİ BU KONUDA...TAM SAHA PRES YAPACAK GOLCÜ KONUŞMACILAR GEREK...BUNLARDAN BİRİ İRFAN ERDEM. AMA BU ARALAR ODA ERDEMİRLE İYİ OLMAK DURUMUNDA...KONUŞURSA ARADAN ÇIKAR..POSBIYIK İSE OKYANUSA VERMİŞ KENDİNİ.BESTAŞ ESTAŞ TA BEYİN ADAMLAR VAR AMA ONLAR BASKI ALTINDA MALESEF.EREĞLİ DE SAZI ALDI MI BU EKONOMİK SIKINTILARIN SEBEBLERİNİ GERÇEKTEN HALKA DOĞRU AÇIKLAYACAK ÇOK İNSAN VAR AMA KİMSE BİR SEBEBTEN ÖTÜRÜ BAŞINA İŞ ALMAK İSTEMİYOR. IV MURAT LAZIM EREĞLİYE..EN ÇOK ERDEMİRE LAZIM...ÖZELLİKLE YOK PAŞAOĞLAN, YOK KELEŞOĞLAN, YOK KMCOĞLAN, YOK KÖMÜRCÜ BAŞIYMIŞ BUNLARIN HEPSİNİN KAFASINI TOPUZLA VURACAK BİR LİDER LAZIM...YETİM HAKLARIYLA YAPILAN GÜZEL İŞLERİN HEPSİNİ BİTİRDİLER...ERDEMİR ÇALIŞANI KORKUYOR BU GÜÇLERDEN, TİCARET YAPAN ESNAF KORKUYOR BUNLARDAN....IV MURAT LAZIM IV MURAT.

banner251

banner185