Bu haber kez okundu.

ÖĞRENCİLERE 'BİRİKİMLİ' ANLATIM

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, ZKÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu’nda "TÜRK DENİZCİLİĞİNDE BATI KARADENİZ LİMANLARININ VE DENİZ İŞLETMECİLERİNİN ÖNEMİ VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ"ni anlattı.

 

İrfan Erdem denizcilik sektöründeki krizi anlatırken “2009 yılında AB ülkelerine yapılan gemi ihracatı rakamı 609.909 DWT’ dur. Bu rakam Kdz. Ereğli için 2008 yılında 75.120 DWT iken 2009 yılında 16.000 DWT gibi bir rakama düşmüştür. 2009 yılında AB ülkelerine yapılan gemi ihracatının yaklaşık % 3’ü Kdz. Ereğli tersanelerinden gerçekleşmiş. AB ülkelerine yapılan gemi ihracatı %10 luk bir değerden % 3 gibi bir değere kadar düşmüştür” dedi.

 

Kdz. Ereğli’de sanayinin gelişmesi anlamında bir çok ilklere imza atan işadamı İrfan Erdem, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı olarak üniversite öğrencilerinin karşısına çıktı ve denizcilik sektörüyle ilgili birikimlerini paylaştı.

ZKÜ Kdz. Ereğli Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu’nun konferans salonunda konuşan İrfan Erdem, 9 ana başlıklı konuşmasında sektörle ilgili çok ayrıntılı bilgiler verdi.

Erdem’in konuşmasındaki bazı başlıklar şöyle:

KDZ. EREĞLİ’NİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’DEKİ YERİ

Gemi inşa sektöründe fiili istihdam sayısı %70 oranında bir düşüşle 34 binden  10 bine gerilemiştir. Bu istihdam oranındaki düşüş Kdz.Ereğli’de 5500 kişiden 481 kişi olmuştur. Yani  yaklaşık %90 (% 91,2) oranında bir istihdam kaybı yaşanmıştır.

Türkiye’de elleçlenen yük miktarı 2009 yılında toplamda 309.436.706 ton olmuştur. Bu değer Kdz. Ereğli’de bulunan limanlarımızda toplam 10.313.446 ton olmuştur. Ereğli limanlarında elleçlenen yük miktarı Türkiye limanlarındaki işleme tabi olan yükün % 3.33’ ü kadardır. Zonguldak ili genelinde elleçleme miktarı 11.576.467 ton olup bu değer Türkiye genelinde % 3,76 ‘dır.

Elleçlenen yük miktarı bakımından Kdz. Ereğli, yükleme-boşaltma yapılan 24 ilimiz arasında Çanakkale’den sonra 10. sırada bulunmaktadır. Kdz. Ereğli’deki limanlar bu yük miktarı bakımından Samsun, Trabzon, Bursa, Antalya gibi önemli limanlarımızı geride bırakmıştır.

Türkiye genlinde 2010 yılında teslim için 120 gemi gözükmekte iken bu rakam Kdz.Ereğli tersaneleri için 7 adettir. 2011 yılında 23, 2012 yılında ise teslimi gözüken bir gemi var.

2009 yılında AB ülkelerine yapılan gemi ihracatı rakamı 609.909 DWT’ dur. Bu rakam Kdz. Ereğli için 2008 yılında 75.120 DWT iken 2009 yılında 16.000 DWT gibi bir rakama düşmüştür. 2009 yılında AB ülkelerine yapılan gemi ihracatının yaklaşık % 3’ü Kdz. Ereğli tersanelerinden gerçekleşmiş. AB ülkelerine yapılan gemi ihracatı %10 luk bir değerden % 3 gibi bir değere kadar düşmüştür.

KDZ. EREĞLİ TERSANELERİ

Sözlerime Kdz. Ereğli’deki Gemi İnşa Sanayisi, global krizin etkileri ve birtakım istatistiki bilgiler vererek devam etmek istiyorum.

Karadeniz Ereğli kentinde tersanelerin kuruluşu ve gelişiminde dikkati çeken ilk nokta 1970’lerde İrfan ERDEM’ in gösterdiği girişimciliktir. İrfan ERDEM’ in Bozhane mevkiinde kurduğu tersanede yapılan, Karadeniz Ereğli’nin ilk gemisi olma özelliğine sahip 1.000 DWT taşıma kapasiteli “Numan Erdem” 1974 yılında denize indirilmiştir. Yine tersanede 1977’ de 3.200 DWT kapasiteli “Nergis Erdem” , 1982 yılında da Türkiye tersanelerinde yapılan en büyük kuru yük gemisi olan 7000 DWT’luk “Kamil Erdem” gemisi denize indirilmiştir.

5.000 DWT’ luk gemilerin yanaşmasına olanak tanıyan Erdem Liman Tesisleri, günümüzde bölgenin dış satım ve alımında, yükleme ve boşaltma işlemlerinde etkili görevler üstlenirken, limanın Karadeniz Bölgesi’nde ilk özel liman olduğu bilinmektedir. Karadeniz’in engin dalgaları arasında ve açık deniz koşullarına karşın korunaklı bir duruma getirilen liman, önceleri çimento ham maddesi olan cüruf ve klinger tahliyesi için kullanılırken, 3. şahıslara da hizmet vermek üzere bugünkü halini almıştır.

Daha sonraki dönemde, ERDEMİR’in kentte olumlu etkilerini göstermeye başlamasıyla diğer özel girişimciler de harekete geçmiş, Karadeniz Ereğli’de ardı ardına tersaneler kurulmaya başlanmıştır.

Kentimizde 1985 yılından itibaren faaliyetleri devam eden, her tonajda balıkçı teknesi, römorkor ve yat ile 30000 DWT ‘luk gemileri inşa edebilen 8 adet tersane mevcuttur. Bunlar; Ereğli Gemi Tersanesi, Madenci Tersanesi,Usmed Tersanesi, Medyılmaz Tersanesi, Ustaoğlu Tersanesi, Ustamehmetoğlu Tersanesi, Umo Tersanesi, Azim Tersanesidir. Bölgemizde ayrıca Likoğlu Tersanesi kurulma aşamasın gelmiş olup, Karasu’da Gündoğdu Tersanesi ve Zonguldak’ta da Cansu Tersanesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölgemizde bulunan iş ve insan kaynakları, sosyokültürel yapı, coğrafi koşullar, sanayi ve ticaret deneyimi yerli-yabancı sermaye yatırımlarının ve üretim ve sanayi sektörlerinin dikkatini her zaman çekmiştir.  İlçemizde bulunan Erdemir örneği bunun en önemli göstergesidir. Buna ek olarak da son yıllarda sayıları hızla artan tersanelerimizi ve denizcilik sektörü ile ilgili çeşitli firmalarımızı söyleyebiliriz. Yeni yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılmasında dikkat edilen unsurlar tersanelerin açılmasında da dikkate alınmış, yatırım yapılmasında öncelikle bölgemizin sahip olduğu potansiyel kaynaklar önemli bir faktör oluşturmuştur. Ereğli kriz öncesinde bu kaynaklarını oldukça verimli kullanmıştır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Kdz Ereğli’de de krizin hemen öncesi yoğun gemi siparişlerine bağlı olarak mevcut tersanelerin kapasite artırması, yeni tersanelerin kurulması ile tersanelerde fiilen istihdam edilen eleman sayısı 5.500, yan sanayi ile birlikte yarattığı istihdam ise 7.000 kişiye ulaşmıştır ki bu aileleriyle birlikte yaklaşık 25.000 kişiye iş ve aş imkânı demektir. Ereğli nüfusunun 90000 olduğunu düşünürsek yaklaşık her 4 kişiden 1 kişi denizcilik sektörünün bu dalından ekmeğini kazanmıştır. Tersanelerimizdeki istihdam oranına ek olarak acentelerde çalışanları, gemiye kumanya sağlayan esnafı, limanlarımızda çalışan insanlarımızı eklersek önemli bir rakama ulaşırız.

Kdz Ereğli Tersaneler Bölgesinin faaliyete geçmesi ile önceleri küçük bir yerleşim yeri konumunda olan Gülüç beldesi bugün ciddi bir büyüme içerisindedir. Tersanelerimiz ile gemi inşa yan sanayinin istihdam sayılarına bakıldığında Kdz. Ereğli ilçesinde tersanelerde 5.500 fiili sigortalı işçi, taşeron işçisi, tedarikçi firmalar ve yan sanayide çalışanlar olmak üzere aileleri ile birlikte toplam 25. 000 kişinin yaşamını idame ettirdiği görülmektedir. Tersanelerin ilçedeki yaşamsal ihtiyaçlara yönelik ciddi bir gelişme sağladığı gerçektir.

Tüm bu rakamlara bakarsak bölgesel kalkınmada denizcilik sektörünün ve gemi inşa sanayisinin önemini anlamış oluruz.

 

Denizcilik sektörü sadece bölgesel kalkınmada değil ülke bazında da ciddi bir ihracat girdisi sağlamaktadır. Kdz Ereğli özel sektör tersaneleri 2005 -2008 yılları arasında inşa ettiği gemilerin önemli bölümü Avrupa Birliği ülkelerine ihracata yöneliktir. 2005 yılında 10.300 DWT, 2006 yılında 27.550 DWT, 2007 yılında 20.900 DWT, 2008 yılı Kasım ayı itibariyle ise 75.120 DWT gemi aracı ihraç edilmiştir.

 

Bölgemizdeki denizcilik sektörünün bölgesel ve ülke bazında sağlamış olduğu katkılara ülke savunmasına sağlanan katkıyı da örnek verebiliriz.

Hükümetimizin aldığı karar ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın değerli katkılarıyla Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan gemiler Kdz Ereğli Özel Sektör Tersanelerinde inşa edilebilecek durumdadır. Ayrıca olağanüstü durumlarda tüm tersanelerimiz Deniz Kuvvetlerimizin emrinde görev alacak stratejik bir konuma sahiptir.

EREĞLİ LİMANLARI

Önceleri doğal bir liman kenti olarak işlevini sürdürmekte olan Karadeniz Ereğli Limanında 1940 yıllarında başlatılan ilk mendirek yapım çalışmaları inşaatı 1950 yılında bitirilerek hizmete açılmış ve Karadeniz’in hırçın dalgalarına karşı bir önlem alınmıştır. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının işletmeye girmesiyle birlikte bünyesinde kurulan yeni ERDEMİR Limanı ve mendireğinin bitirilmesi ile birlikte limana bugün 150 bin DWT ve üzerindeki gemiler rahatlıkla giriş çıkış yapabilecek duruma gelmiştir.

Kdz. Ereğli’de yükleme ve boşaltma yapılan 3 adet liman mevcuttur. Bunlar;

Erdem Ereğli Çimento İskelesi

Erdemir Limanı

Kdz. Ereğli Belediye Bozhane Limanıdır.

Bu limanlarımızda elleçlenen yük miktarlarını vermek gerekirse;

Erdem Ereğli Çimento İskelesi

11.630 tonu ihracat olmak üzere toplam 13.130 ton yükleme, 5.245 ton boşaltma yapılmıştır. Toplamda 18.375 ton yük elleçleme yapılmıştır.

 

Erdemir Limanı

1.263.128 tonu ihracat olmak üzere toplam 1.980.991 ton yükleme, 7.107.712 tonu ithalat olmak üzere 8.052.860 ton boşaltma yapılmıştır. Toplamda 10.033.851 ton yük elleçleme yapılmıştır.

Kdz. Ereğli Belediye Bozhane Limanı

Tamamı ihracat olan 204.146 ton yükleme, 55.409 tonu ithalat olmak üzere 57.074 ton boşaltma yapılmıştır. Toplamda 261.220 ton yük elleçleme yapılmıştır.

 

ALPORT LİMANI

Alport Liman projesi ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum.

Alaplı Limanının bölgemize ve yaşantımıza katacaklarına bakacak olursak;

Alaplı Limanında;

Kömür ve demir cevheri yükleme, boşaltma,

Her türlü madencilik sanayi istihraç ve nihai ürünlerini yükleme-boşaltma,

Her türlü taş ve toprak sanayi, klinker vb. yükleme-boşaltma

Orman ve orman ürünlerini yükleme-boşaltma,

Tarım ve yöreye özgü tarımsal ürünlerini yükleme-boşaltma,

Yurt içi ve yurt dışı her türlü katı, dökme, kuru yük ve sanayi ürünleri yükleme ve boşaltma hizmetleri verilecektir.

Bu hizmetleri vermek ciddi bir istihdam gerektirir. Aileleriyle beraber yaklaşık 2000 kişi bu yatırımdan ekmek yiyecektir. Şunu belirmek gerekir ki sadece burada çalışanlar değil, bu limana iş yapan insanımız da bu yatırımdan kazançlı çıkacaktır. Alaplı limanı Batı Karedeniz Bölgesine değil kısmen de Orta Anadolu bölgesine de hizmet sunacaktır. Alaplı limanının yer aldığı batı Karadeniz bölgesi ticari liman işletmeciliği açısından gelişmekte olan bir bölgedir.

Limanının ekonomik etkileri Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce illerinin yanı sıra Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Sakarya illerinde de hissedilecektir.

Taşınan yüklere bakarsak madencilik sektöründe çalışan emekçilerimiz, tarlada ormanda çalışan insanımız, sanayi ve üretim sektöründe çalışan yatırımcılarımız kendilerine daha kolay pazarlar bulabilecektir. İşin bir de bu önemli boyutu vardır.

Karadeniz Bölgesinin en önemli limanları olan Samsun ve Trabzon limanları orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde bulunmaktadır. Alaplı limanı bu açıdan da önemli bir liman haline gelmektedir. Bilindiği gibi Ereğli Limanından başka bölgede bu çaplı önemli bir liman bulunmamaktadır.

Limancılık faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde batı Karadeniz bölgesi mevcut potansiyelinin çok altındadır. Bölgenin en büyük limanı olan Ereğli limanı dışında gelişmiş bir denizcilik faaliyeti bulunmamaktadır. Hızla gelişen ve büyüyen Karadeniz ülkelerine çıkış kapısı olabilecek bölge özellikle iç Anadolu bölgesi yüklerini elleçleyebilecek bir coğrafyada bulunmaktadır. Bölgede yürütülecek verimli bir liman işletmeciliği ile Alport önemli bir yükleme ve boşaltma potansiyeline potansiyeline ulaşacaktır.

SONUÇ

Bölgemizde hali hazırda bulunan tersanelerimize ek olarak, gelecekte Ereğli – Alaplı arasına yapılması düşünülen tersane ve liman yatırımları, bunların bölgemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile entegrasyonu sonucunda ciddi bir istihdam ve ekonomik katkı oluşacaktır. Bu yatırımların yapımı aşamasında ve yatırımların bitimini takiben üretim aşamasında oluşacak iş potansiyelinin, bölgemiz ekonomisine ve insanımıza çok önemli katkılar sağlayacağı kesindir.

Sonuç olarak denizcilik sektörümüz bölgemiz insanına, ülke ekonomisine ve savunmasına önemli katkılar sağlamaktadır ve bu katkılarını da mümkün olduğu müddetçe sağlamaya devam edecektir.

Sözlerimi Barbaros Hayrettin Paşa’nın ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle tamamlamak istiyorum. “Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur” sözüyle Barbaros Hayrettin ‘in ; “Denizciliği, Türk’ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” vecizesiyle Atatürk’ün gösterdiği hedeflere varabilmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 ZONGULDAK ve BARTIN LİMANLARI

Sözlerime Karadeniz' de ve bölgemizde bulunan limanlarla devam etmek istiyorum.
Batıda Bulgaristan sınırından başlayıp doğuda Gürcistan sınırına kadar uzanan Karadeniz kıyıları yaklaşık 1700 km uzunluğa sahiptir.
Karadeniz'in kıyısında Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinde oluşan 15 il bulunmaktadır.
Karadeniz'in sahil şeridi boyunca yük elleçlemesi yapılan toplam 42 adet liman tesisi bulunmakta olup, bunlardan sadece 2 tanesinde konteyner elleçlemesi yapılır. Söz konusu 42 adet liman tesisi içerisinde 2009 yılında en fazla yük elleçlemesi yapılan ilk 3 liman sırası ile Erdemir limanı, Yeşilyurt demir çekme sanayi iskelesi ile Trabzon limanıdır. Konteyner elleçlemesi yapılan 2 liman Trabzon limanı ile Bartın belediye iskelesidir.
Bölgemizde bulunan Zonguldak ve Bartın limanları ile ilgili bilgi vermek istiyorum.
80 km kıyı şeridine sahip olan Zonguldak karayolu deniz yolu ve demiryolu ulaşım imkanına sahiptir. Zonguldak Türkiye'nin ilk ağır sanayi merkezlerinden biri olmasına rağmen ulaşım yatırımları çok yetersiz kalmış illerimiz arasında yer almıştır. Zonguldak ili karayolu ağı Türkiye ortalamasının üstünde olmasına rağmen çok virajlı ve eğimli olması nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. İldeki demiryolu ağı uzunluğu, Zonguldak - Karabük 122 km ve Ereğli - Armutçuk 14 km olmak üzere toplam 136 km dir. Zonguldak'ın diğer illerle olan demiryolu bağlantısı karayoluna göre zayıf kaldığından, demiryolları, yolcu taşımasından ziyade sanayiye hammadde ve yardımcı madde taşımada kullanılmaktadır. Zonguldak ilinin dağlık arazi yapısına sahip olması, uzun yıllar boyunca tek ulaşım seçeneğinin deniz yolu olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Ancak zamanla bu alanda yapılması gerekli yatırımların ihmali sonucunda, özellikle yolcu taşımacılığı tümüyle karayoluna kaymıştır. Yük taşımacılığında ise, deniz yolundan günümüzde de büyük ölçüde yararlanılmaktadır.
Zonguldak ilinin Karadeniz sahil şeridi boyunca  toplam 6 adet liman tesisi bulunmaktadır. Söz konusu tesisler içinde 2009 yılında en fazla yük elleçlemesi  Erdemir ve Zonguldak limanlarında yapılmıştır.
Bu iki limanımız dışında Zonguldak ilimizde Erdem Ereğli Çimeno iskelesi, Kdz. Ereğli Belediye Bozhane İskelesi, TTK Zonguldak Limanı, Filyoz İskelesi bulunmaktadır. Bunun haricinde Eren Holdingin Çatalağzı Termik Santralinde yapımı devam eden liman ve Alaplı'da ALPORT limanı ve Filyos Liman Projeleri mevcuttur.
Zonguldak ilimizde 2009 yılında 1.675.176 tonu ihracat olmak üzere toplam 2.459.754 ton yükleme yapılmıştır. Boşaltılan yük miktarı ise 8.009.044 tonu ithalat yükleri olmak üzere toplam 9.116.713 tondur. 2009 yılında Zonguldak ilinde elleçlenen yük ise 11.576.467 tondur. (2009 yılında Türkiye genelinde yükleme: 149.811.511 ton , boşaltma 159.625.195 ton, elleçleme toplamı: 309.436.706 tondur)
59 km kıyı şeridine sahip Bartın ilimizde 2009 yılında elleçlenen yük miktarı;  736.090 tonu yükleme, 478.485 tonu boşaltma olmak üzere 1.214.575 tondur. (2009 yılında Türkiye genelinde yükleme: 149.811.511 ton , boşaltma 159.625.195 ton, elleçleme toplamı: 309.436.706 tondur)
Toplamda Zonguldak ve Bartın illeri limanlarına gelen gemi sayısı, yükleme ve boşaltma miktarları yıllar göre şu şekildedir:
2008 yılı Ekim ayında,
Gemi adeti: 2.218 ( yerli bayrak 1.139 , yabancı bayrak 1.079)
Boşaltma: 9.021.133 ton
Yükleme: 3.133.477 ton
2009 yılı Ekim ayında,
Gemi adeti: 2.094 ( yerli bayrak 1.083 , yabancı bayrak 1.011)
Boşaltma: 7.727.215 ton
Yükleme: 2.817.959 ton
2010 yılı Ekim ayında,
Gemi adeti: 1803 ( yerli bayrak 865 , yabancı bayrak 938)
Boşaltma: 8.205.680 ton
Yükleme: 1.963.260 ton

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ OLANAKLARI

Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon derecede güçlü olursa ülkelerin ekonomik güçleri de o derecede yüksek olmalıdır. Büyüme potansiyeli çok yüksek olan denizcilik sektörü, yük ve insan taşımacılığından turizme, sanayiye, ticarete, hizmet sektörüne varıncaya kadar birçok sektörü tetiklemektedir. Siz değerli öğrencilerimiz de mezun olduğunuzda bu potansiyelin ve imkanların çok geniş olduğu denizcilik sektörümüzde aramıza katılacaksınız. Bu imkanlardan ve iş olanaklarından söz etmek gerekirse; -Devlet limanlarında ve özel limanlarda,
-Gemi acentalıklarında,
-Broker yani gemi bağlama veya armatörlük firmalarında,
-Bunkering yani yakıt firmalarında,
-Gemi adamı yetiştirme ve yerleştirme hizmetlerinde,
-Shipchandler yani gemi kumanya firmalarında çalışma imkanı bulacaksınız.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185