Bu haber kez okundu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI

BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 77 YIL ÖNCE MİLLET MEKTEPLERİ BAŞÖĞRETMENLİĞİNİ KABUL ETTİĞİ 77. YILI KUTLANIYOR. İL GENELİNDE GÖNDERİLEN KUTLAMA MESAJLARI ŞU ŞEKİLDE.

 

KDZ.EREĞLİ KAYMAKAMI İBRAHİM ÇAY: En kutsal mesleklerinin başında gelen öğretmenlik, doğrudan insanı ve onun oluşturduğu medeniyeti şekillendirdiği için tarih boyunca en fazla rağbet gören bir görev olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet’i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliği başlatmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur. Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mektepleri’nde, yaşlı, genç, çocuk, kadın..… herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği tarih olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizin çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması amacıyla eğitim alanında başlattığı yenilikler bugünün modern Türkiye’sinin de temellerini oluşturmaktadır. Bugün ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi için öğretmenlerimiz, bin bir zorluk ve fedakârlık içerisinde ülkemizin dört bir köşesinde kalkınmanın, ilerlemenin, bilimin ve medeniyetin ışığını yaymaya gayret etmektedirler. Milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasında en önemli aktörlerden biri olan öğretmenler aynı zamanda doğruluk, içtenlik ve erdemlik gibi evrensel değerlere ulaşmayı da sağlar. Öğretmenler, içinde bulunduğu şartlar ve imkanlar ne olursa olsun öğrencilerine en etkin eğitimi vermeye, onları bilgili, birikimli, çağdaş ve özgür düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeye gayret etmektedirler. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden daha da kalkınmasında en büyük katkı ve pay öğretmenlerin olacaktır. İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizin başarılı çalışmaları ve görev bilinci sayesindedir ki, ilçemizin eğitim-öğretimdeki başarısı her yıl artarak devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler, çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

 

Kdz.EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TURAN AKPINAR: Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri tarihi, doğumunun 100.yıldönümü olan 1981 yılından bu yana “Öğretmenler Günü” olarak kutluyoruz. Bugünün kutlanmasındaki amaç; bütün öğretmenlerin birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak, öğretmenler arasındaki saygı ve sevgi bağlarını güçlendirmek ve mesleki dayanışmayı daha da ileri götürmek, başta Başöğretmen Atatürk’ü ve ebediyete intikal eden öğretmenleri saygıyla, kendilerini mesleğe adayarak emekli olmuş öğretmenleri şükranla anmak, bu mesleğe yeni başlayacak öğretmen adaylarına mesleğin yüceliği bilincini vermektir. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde, ülkelerin modern dünyadaki konumlarını güçlendirmelerinde eğitim temel rol oynamaktadır. Eğitim, gelişmenin, değişen şartlara uyum sağlamanın ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın vazgeçilmez unsurudur. Dünyada yaşanan değişimlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil, yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelebilmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini her alanda yükseltmekle olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana en önemli konusu, eğitim olmuştur. Türk Milletinin Eğitim düzeyindeki nitelikli yükselişi, dünya ülkeleri arasında yaşanan rekabet ortamında, ülkemizin ön sıralarda yer almasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yaşında ülkemizin dünyada ilk on ülke arasında yerini alması, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim almasıyla gerçekleşecektir. Öğretmenlerimiz, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne toplumuzun gelişmiş dünyanın standartlarıyla ve uygarlık değerleriyle buluşmasında önderlerimiz olarak ağır sorumluluklar üstlenmişlerdir. Büyük Önder ATATÜRK “Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” ifadesi ile öğretmenlik mesleğinin ülkelerin geleceği için en önemli mesleklerin başında olduğunu vurgulamıştır.  Öğretmenlerimiz, bütün yurtta olduğu gibi İlçemizin her köşesinde, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve yeni nesillerin modern dünya ile rekabet edebilecek bilgi, birikim ve becerileri kazanmaları için özveriyle görev yapmaktadırlar. Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Büyük Atatürk “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözü ile sadece öğretmenlerimizin değil eğitim sisteminin de misyonunu çarpıcı bir biçimde tanımlamıştır. Bu bağlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi, özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknolojiyi üretebilen, insan haklarına saygılı, yalan söylemeyen, büyüklerine saygılı, vatanını milletini bayrağını seven bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Hepimiz öğretmenlik mesleğinin gözde mesleklerin başında geldiği bilincinde olarak, mesleğimizin toplumda hak ettiği itibara ulaşması için örnek davranışlar sergilemeli ve çalışmalar yapmalıyız. Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Ülkemizin her alanda gelişmesi için bizlere her zaman olduğu gibi bugünde çok görev düşmektedir. Sizlerin bu bilinç ve düşüncede olduğunuzdan kuşkum yoktur. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmede karşılaşacağımız sosyal ve ekonomik problemlerin bizleri yıldırmayacağını, karşılaşacağımız problemleri işbirliği içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Bütün öğretmenlerimizin ve okullarımızın öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için birbirleri ile yarıştıklarını, yarınlarımızın bugünden daha iyi olacağını biliyorum. Çalışmalarımızda bize büyük destek veren başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere eğitim gönüllüsü hayırseverlerimize, velilerimize, yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan bütün meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, görevini başarıyla tamamlayıp emekliye ayrılan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımıza başarılar diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ALİ KOÇAL: Tüm öğretmen arkadaşlarımın “Öğretmenler Günü”nü kutluyorum. Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, eğitime katkı veren, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum. Bu onurlu görevi sürdüren öğretmenlerimize sağlık ve başarılar diliyorum. Çağdaş ve nitelikli bir eğitimin gerçekleşmesinde öğretmenlerimizin önemi büyüktür. Geleceğimizin aydınlık olabilmesi için öğretmenlerimizin en doğru biçimde yetiştirilmesi ve toplumda hak ettiği yere gelmesi gereklidir. Ne var ki AKP döneminde nitelikli, çağdaş ve laik eğitim rafa kaldırılmış; gerici ve liyakatsız kadrolar pirim yapmıştır. AKP; öğretmenlerin direncini kırmak, örgütlenmesini engellemek ve korku salarak istediğini yaptırmak amacıyla kadrolu öğretmen yerine; ücretli, sözleşmeli, vekil öğretmen gibi atama uygulamaları icat etmiştir. Bu uygulama tamamen yanlıştır ve siyasi amaçlıdır. Öğretmenlik mesleğini parçalara ayıranlar bunun bedelini öderler. Dolayısıyla tüm öğretmenler derhal kadrolu öğretmen statüsüne kavuşturulmalıdır. Bugüne kadar hiçbir "öğretmenler günü"nde öğretmenlerin gerçek sorunları tartışılmamış, yüz binlerce eğitim emekçisinin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü yönünde herhangi bir adım atılmamıştır. Grevli, toplu sözleşmeli sendika tüm eğitim emekçilerimizin hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk işimiz eğitim ve eğitimcilerimizin sorunlarını çözmekle başlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik,laik,sosyal hukuk devletini benimseyen, Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerinin bekçisi olan çağdaş öğretmenlerimizin yanındadır.

 

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN KÖKTÜRK: Yeni Türk harflerinin halka öğretilmesi kampanyasında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal elinde tebeşir karatahtanın başına geçip halka yeni harfleri öğretti. Öğretmenler, Mustafa Kemal Paşa'ya başöğretmenlik unvanı verdi. 24 Kasım 1928 Büyük Önderin bu unvanı kabul ettiği gündür. Dolayısıyla bugün; başta Büyük Önderimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlerin yetişmesine emeği geçen bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz.

 

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI NEVZAT ÇİMENOĞLU: 11 Kasım 1928 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, “Ulus Okullar Başöğretmenliği” ünvanı verilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 yılında “Millet Mektepleri Başöğretmeni” olarak bu ünvanı kabulünün 82’nci yıldönümünü ve 1981 yılından itibaren de bu anlamlı günün kapsamında kutlamaya başladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün  30’ncu yıldönümünü kutlamanın ve öğretmenlerimizin mutluluklarını paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın; sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar  ağır sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu,  özel ve kutsal bir meslektir. Tarih boyunca kendine özgü niteliklerini, önemini ve değerini kaybetmeyen ve bundan sonra da kaybetmeyecek bir meslektir öğretmenlik. Öğretmene ve öğretmenlik mesleğine ne kadar çok değer verilse, ne kadar çok önem verilse yine de azdır. Çünkü, değeri ve önemi sınırlarla çizilemeyecek kadar yücedir öğretmen ve öğretmenlik mesleği. Fakat, şu da unutulmamalıdır ki; öğretmenlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin her 24 Kasım’da kelimelerle ifade ettiğimiz saygınlığını kazanabilmesi, hak ettiği değer ve öneme kavuşabilmesi, ancak onlara ve mesleklerine yapılan yatırımların artırılması ile mümkündür. Öğretmenin yaşam standardının yükseltilmesi, çalışma koşullarının teknolojik gelişmelere de ayak uydurularak iyileştirilmesi, onlara ve mesleklerine hak ettiği saygınlığı kazandıracaktır. Ulus olarak gelişebilmenin ve Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği “Muasır medeniyet seviyesine” ulaşabilmenin yolu, eğitime yapılacak yatırımdan ve bu yatırımla öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin çağdaş yaşam şartlarına kavuşturulmasından geçmektedir. Nitelikli eğitim, nitelikli eğitimci ve eğitimcilik; gelişimin ve çağdaşlığın olmazsa olmazıdır. Bunun bilincinde olan bizler, Alaplı Belediyesi olarak, eğitim camiasına elimizden gelen desteği vermenin gayreti içindeyiz. Kültürel ve sosyal faaliyetlerimizin önemli bir çoğunluğu, öğrencilerimizin  eğitim düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Belediyemiz, bunun yanı sıra, okullarımızın eksiklerinin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi noktasında da elinden gelen desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor; emekli ve görev başındaki öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlayarak, çalışmalarında başarılar; aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum.

 

KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET GENÇ: Ulu Önder Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.  Ülkemizin her köşesinde görev yapmayı kabul ederek bizlere gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anar, emekli öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diler, çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

 

AKP KDZ.EREĞLİ İLÇE BAŞKANI EROL ŞAHİN: Dünyada yaşanmış ve yaşanması muhtemel tüm sorunların veya insan kaynaklı tüm sıkıntıların sebebi bireylerin eğitimlerindeki eksikliklerdir. Toplumlar bilgi toplumları olma yolunda ilerledikçe çevresine karşı hassasiyeti yüksek, konjonktüre hakim, nesnel olarak sebep-sonuç ilişkisi kurabilen bireylerden oluşacaktır. Bu ne sağlayacaktır? Bu huzurlu toplumların temelini atacaktır. Şiddet ve şiddete bağlı bireysel suçlar azalacak, toplumsal iç barış sağlanacak ve sudan sebeplerle ülkeler arasında savaş veya benzeri insanlığa yakışmayan yıkımlar daha az yaşanacak ve böylece enerjimizi ve kaynaklarımızı daha verimli alanlarda kullanmak için gerekli ortamda sağlanmış olacaktır.  Medeniyetin göstergesi eğer kültür ise, bilginin kullanımı ise yukarıdaki sonuca ulaşmanın yolu da eğitimden geçmektedir. Geleceğe yapılacak en iyi yatırım eğitimdir. Bilinçli ve sosyal bağları kuvvetli, algısı yüksek ve çözümsel bakışa sahip bir nesil de hayal değildir dolayısı ile. Bugünden yarına olamayacaktır, kolay da olmayacaktır ama eğitime yaptığımız yatırımla olacaktır. Çok da uzak değildir. Bu sadece eğitim politikalarının uygulanması ile sağlanamaz tabii ki. Burada mihenk taşı öğretmenlerimizdir. Onların sevgisidir, aşkıdır. Ortaya koydukları sadece bilgileri değildir bakınız. Ortaya koydukları kendileridir. Örnektir onlar. Hangimiz ilkokul öğretmenlerimizi unuttuk, ya da ortaokul, lise. Kim bilir kaçımız kopya çekerken veya okulu asarken yakalandığı halde affedildi öğretmeni tarafından. Sadece matematik coğrafya tarih öğrenmedik onlardan. Af etmeyi, sabrı, disiplinli çalışmayı ve farklı kültür sahibi olsak da ortak dili sevgi dilini öğrendik. Karda kışta sabahın ilk ışıklarında veya gecenin karanlığında bizlere verdikleri ile buralarda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sözün özü öğretmen olmak başka bir şeydir, yaşamak gerekir. Ve öğretmenlerimizin emeklerinin tam karşılığı yoktur. Ancak şükranlarımız ifade edebilir ve hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmanın yollarını bulabiliriz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı sunarken, ilk öğretmenimizden başlayarak tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyoruz.

 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ KDZ.EREĞLİ İLÇE BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI: Cumhuriyet Türkiyesi’nin aydınlanma devrimi ile elde edilen kazanımların ışığında çocuklarımızı ve gençlerimizi aydınlatan, Ülkemizin her köşesinde büyük yurtseverlik örnekleri göstererek görev yapan, güzel yurdumuzun çağdaş, aydın, cefakar, onurlu insanları öğretmenlerimize sınırsız sevgi ve gönül borcu duyarak öğretmenler gününü kutluyoruz. Hiç kuşkusuz bu yıl da 24 Kasım buruk kutlanıyor. En başta ekonomik olmak üzere bir sürü sorunla mücadele etmek zorunda kalan öğretmenlerimizin, yıllar içinde giderek daha da ağırlaşan sorunları çözüm bekliyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Başöğretmen Atatürk’ ün yol göstericiliğinde saygın ve itibarlı bir yere sahip olan öğretmenlik, o altın dönemleri arar hale getirildi. Eğitim aydınlığın yoludur. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise öğretmene sahip çıkılması, öğretmenlik mesleğini yeniden saygın ve çekici bir meslek haline getirmekle olanaklıdır. Bugün Milli Eğitim bakanlığı’ na göre 140 bin, öğretmen kuruluşlarına göre ise 400 bin olduğu açıklanan öğretmen açığına rağmen, yaklaşık 200 bin işsiz öğretmenin atama beklemesi, sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Diğer yandan öğretmenlerin sözleşmeli-ücretli gibi gruplara ayrılması istihdam ve iş güvencesi açısından önemli bir sorun olmaya edam ediyor. Ülkemizin öğretmensiz okul-okulsuz öğretmen gibi bir lüksü yoktur. Boş geçen bir sürü branş dersi öğretmen beklemektedir. Çağdaş bir toplum olabilmenin ilk adımı öğretmenlerimizin tüm sorunlarının çözülmesi ile mümkündür. CHP Kdz.Ereğli İlçe Örgütü olarak en başta, Sözleşmeli- ücretli öğretmenliğin kaldırılması, Tüm öğretmenlerin kadroya alınması, İşsiz öğretmen bırakılmaması, Öğretmenlerin grevli- toplu sözleşmeli özgür, demokratik sendikal haklara kavuşması, Eğitim politikalarının belirlenmesinde öğretmenlere söz hakkı verilmesi mücadelesinde öğretmenlerimizle omuz omuza olduğumuzu belirtiyor, Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyor saygılar sunuyoruz”

 

TÜRK EĞİTİM-SEN ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI SALİH ALEMDAR: Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinin 24 Kasım 2010 tarihinden önce 3 bin 534 öğretmenin katılımıyla yapılan anket sonuçlarına göre; Ankete katılan öğretmenlerin % 93’ü kredi kartı kullanıyor. Kart kullanan öğretmenlerin % 79,9’unun kredi kartlarına borcu olduğunu, ankete katılan öğretmenlerin % 68,8’i son bir yıl içinde bankadan kredi çektiğini, son bir yıl içinde bankadan kredi çeken öğretmenlerin % 73,7’si eğitim, tatil, evlilik, tadilat ve ipotekli ihtiyaç kredilerini kullandıklarını ifade ettiler. Ankete katılan öğretmenlerin % 58,9’u kirada oturmasına rağmen, öğretmene göre konut kredisi öncelikli olmadığını gösteriyor. Ankete katılan öğretmenlerin % 42,1’i şans oyunu oynuyor. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan öğretmen maddi olarak daha iyi koşullara sahip olmak için şans oyunlarına başvurduklarını açık olarak ifade ediyorlar. Ankete katılan öğretmenlerin % 92,4’ü bakanlığın öğretmenlere hak ettiği değeri vermediğini düşünüyor. Öğretmenlerin % 50,3’ü öğretmen olduğu için pişman. Ekonomik sorunlar öğretmeni stresli yaptığı gibi; aile ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Ekonomik sorunlar yüzünden evli öğretmenlerin % 2,6 sı eşiyle ayrılma noktasına geldiğini,%0(binde) 8’inin eşinden boşandığını beyan etmişlerdir. Ankete katılan öğretmenlerin % 95,5’i öğretmenlik mesleğinin itibarının giderek azaldığını, öğretmen öğretmenlik onuruna yakışır bir hayat süremediğini ifade ediyor. 2010 Yılının 24 Kasım’ında 327 bin öğretmen görev beklerken; çalışan öğretmenler mutlu değil. Bu gidişata bakılırsa öğretmen gelecekten de umutlu değil. Her 24 Kasım öğretmenler gününde yanlış eğitim politikalarının tükettiği öğretmenler dağ gibi sorunlarla baş başa bırakılıyor. Öğretmenler artık Milli Eğitim Bakanlığı’nın mensubu olmaktan gurur duymuyor. Öğretmenler her geçen gün mesleklerinden soğuyor. Giderek saygınlığını kaybeden bir meslek haline gelen öğretmenlik, çalışan öğretmenlerin de şevkini kırıyor. 24 Kasım 1928 tarihinde “Milet Mektepleri” başöğretmeni ilan edilen Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha özlem, minnet ve rahmetle anarken; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü saygıyla kutluyorum.

 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KDZ EREĞLİ İLÇE BAŞKANI NİZAMETTİN HALICIOĞLU: Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve bu işi yapacak kişilerin işlerine gönül vermeleri gerekmektedir. Çünkü, tüm meslek gruplarına dağılan kişiler öğretmenler tarafından yetiştirilmektedir. Atatürk "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" ve "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir."  demekle, öğretmenliğin önemini vurgulamıştır. Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Öğretmen toplumda her türlü tutum, davranış ve görünüşüyle örnek insandır. Çevresine ve insan haklarına saygılıdır. Sevgi doludur. Ülkenin şekillenmesinde önemli rol oynar. Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 KPSS’sinden bir gün önce 9 bin 584 sözleşmeli öğretmen alınacağını açıklamıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın istihdam stratejisinin “iş güvencesiz öğretmen” üzerinden şekillendiği gözlenebilmektedir. Buradaki amaç, eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere, dershanelerdeki çalışma şartları ve ücretli öğretmenlik gibi güvencesizliğin en saf şekilde yaşandığı istihdam biçimleri karşısında sözleşmeli öğretmenliğin kamuda istihdam edilmiş olmak gibi görünürde güvenceli konumu karşısında “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” politikası güdülmesidir. Öğretmenlerin kadrolu istihdam biçimi yerine sözleşmeli istihdam edilmesi çalışma ilişkilerinin kuralsızlaşması, eğitimciler arasında yaratılan rekabet, çalışma koşullarının farklılaşması, ücret ve sosyal hak eşitsizliği ve sosyal güvenlik hakkından aynı ölçüde yararlanamama gibi sorunları beraberinde taşımaktadır. Oysaki eğitimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Öğretmenlik mesleği düzenlilik ve süreklilik gerektirdiğinden, sözleşmeli öğretmenlerin mevcut çalışma koşulları ile öğrencilere faydalı olabilmesi mümkün değildir. Bu ve benzeri nedenlerle, bütün öğretmenler, kadrolu ve iş güvencesine sahip olarak istihdam edilmek zorundadır. KPSS gençlerimizi, genç öğretmenlerimizi, eğitimin niteliğini ve dolayısıyla çocuklarımızın geleceğini öğüten bir mekanizmaya dönüşmüştür. atanamayan öğretmenlerin psikolojik sorunlar yaşadığını ve intiharların başladığı gerçeğini görmek zorundayız”

 

ECEVİTÇİ DÜŞÜNME PLATFORMU BAŞKANI SERCAN GÜNARSLAN: Öğretmen, bilgiyi sevgiyle yoğurup; emekle, özveriyle bizleri insan ve birey haline getiren, eğitim sistemimizin saygın ve vazgeçilmez üyeleridir. Ne yazık ki, bugün öğretmenlerimiz sorunlar sarmalı içinde çok zor bir dönem yaşamaktadırlar. Birçok ülke öğretmenlerine göre öğretmenlerimiz çok daha fazla çalışmakta; buna karşılık çok düşük ücret almaktadırlar. Ek ders ücretleri de çok yetersizdir. Bu nedenle, öğretmenlerimiz ve aile bireyleri büyük bir geçim sıkıntısı içinde bulunmaktadırlar. AKP iktidarının kadrolaşma ve eğitimi siyasallaştırma hırsı nedeniyle öğretmenlerimiz büyük bir baskı altındadır. Binlerce okul yöneticisi bu dönemde sürgüne gönderilmiş; mağdur edilmiştir. Baskılar ve sürgünler yüzünden son birkaç yılda binlerce öğretmen emekli olmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan “SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK” yöntemiyle, öğretmenler

“ÇAĞDAŞ KÖLE” gibi çalıştırılmaktadır. İş güvenceleri yoktur; sosyal hak ve olanakları da son derece yetersizdir. Eskiden istisnai olarak uygulanan sözleşmeli ve ders başına ücretli öğretmenlik, AKP hükümeti döneminde istisnai olmaktan çıkarılmış ve normal öğretmen istihdam biçimi haline getirilmiştir. AKP iktidarı, tüm öğretmenleri sözleşmeli statüye geçirip eğitim sistemini kendi görüşleri doğrultusunda siyasallaştırmak amacındadır. Oysa çocuklarımızı geleceğe hazırlamak görev ve sorumluluğunu yüklediğimiz öğretmenleri, böylesine çağdışı bir zihniyetle köleleştirmek; ülkemizin ve ulusumuzun geleceğini karartmak demektir. Ecevitçilerin iktidarında sözleşmeli öğretmenlerin tümü kadroya geçirilecek, sözleşmeli öğretmenlik ve ders başına ücretli öğretmenlik istisnai haller dışında tümüyle kaldırılacaktır. Çocuklarımızı ve genlerimizi yetiştiren, ülkemizi geleceğe hazırlayan saygıdeğer öğretmenlerimizin öğretmenler günü’nü en içten duygularımla kutlarım.

 

KDZ. EREĞLİ LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU: Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 77 yıl önce millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanoğlunun daha parlak bir geleceğe erişmesi için beslenen bütün ümitler ancak öğretmenlik mesleğinin yükselmesine ve öğretmenlerin daha büyük kitlelere faydalı olmasına bağlıdır. Öyle bir meslek ki bu. Kendisi erirken mum gibi, etrafını aydınlatır ışığıyla! Bu ışık ilmin ışığıdır! Bu ışık Ata’mızın mirasının ışığıdır! Halen görev yapmakta olan öğretmenlerimizin ve emekli olmuş öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlarız.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
bekir basararan 8 yıl önce

Sevgi deger Hocalarimisin ögretmenler gününü kutlarim sevgi ve selamlarimla ALMANYA

banner251

banner185