Bu haber kez okundu.

RAPORA SERT TEPKÝ
ZÝMDER Baþkaný Hüdaverdi Þen, BM'nin Mavi Marmara raporunun vicdanlarý rahatlatmadýðýný, þýmarýk olan Ýsrail'in biraz daha þýmarmasýna neden olacaðýný belirterek, yaptýrýmlarýn þiddetinin artýrýlarak terbiye edilmesi gerektiðini vurguladý.
Zonguldak Ýmam-Hatip Liseleri Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ZÝMDER) Baþkaný Hüdaverdi Þen, Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan hazýrlanan Mavi Marmara raporunun Vicdanlarý yaraladýðýný söyleyerek bu raporla Birleþmiþ Milletlerin hayal kýrýklýðý oluþturduðunu söyledi.
Raporun Ýsrail'in lobi kuruluþlarýnýn etkisinde ve tek taraflý hazýrlanmýþ olduðunu vurgulayan Þen, "31 Mayýs 2010 günü Ýsrail'in Gazze'ye insani yardým götüren Mavi Marmara Gemisine uluslararasý sularda hukuksuzca saldýrýsý sonucunda aralarýnda ABD vatandaþýnýn da bulunduðu 9 kiþi þehit olmuþ, bir çok kiþi yaralanmýþ, yolculara ciddi anlamda kötü muamelede bulunulmuþtu. BM'nin açýkladýðý bu rapor, BM'nin amaç ve ilkeleriyle ciddi anlamda çeliþmekte ve insanlýk vicdanýnda kabul edilmesi mümkün olmayan, barýþa hizmet etmeyen bir hukuksuzluk taþýmaktadýr. Bu kararla zaten þýmarýk oðlan konumundaki Ýsrail biraz daha þýmarma cesaretini kendinde görebilecektir. Verdiði kararlarla olumlu-olumsuz önemli sonuçlarýn doðmasýna sebep olabilecek Birleþmiþ Milletleri karar verirken adalet ve uluslararasý hukuk ilkelerine uygun hareket etmelidir dedi.
Hüdaverdi Þen, Kuruluþ amacý, uluslararasý barýþ ve güvenliði korumak olan bir kuruluþun, varlýðýný; tehdit, korku ve akýttýðý kan ile korumaya çalýþan bir devleti böylesi hukuksuzluk içersinde alenen koruma altýna alýyor olmasý, varlýk sebebinin tartýþýlmasýna, duyulmasý gereken güven hissinin zedelenmesine sebep olacaktýr. Böylesi bir durum özelde ülkemizin de içinde bulunduðu bölgede, genelde de dünyada barýþ ortamýnýn bozulmasýna sebep olacaðýný söylemek için kahin olmaya gerek yoktur dedi.ZÝMDER Baþkaný Þen açýklamasýnýn devamýnda þunlarý belirtti:
Ýsrail, Filistin topraklarýný tarihi ve dinsel geçmiþi hiçe sayarak yurt ve insan haklarýný da ihlal ederek 60 yýlý aþkýn bir süredir iþgal etmektedir. Filistin ve özellikle Kudüs, Filistinli Müslümanlarýn anavatanýdýr; ama ne yazýk ki tarihi gerçekleri saptýran baðnaz, insanlýktan nasibini almamýþ, her þeyi politize eden, yobaz, 'Evangelist' politikalarý benimsemiþ olan bazý çok bilmiþ Neocon'lar ve siyasiler, hiçbir hak-hukuk, vatan-millet ve insan haklarýný umursamadan, acýmasýzca soykýrýmý devam ettirmektedirler. Ýsrail ve yandaþlarý tüm Filistin halkýný terörist kabul etmektedir. Bu yanlýþ gidiþe bir an önce dur denilmeli, bölge barýþý adýna þýmarýk oðlan Ýsrail'in daha da þýmarmasýna izin verilmemelidir. Bölge barýþý adýna etkili yaptýrýmlarla var olan þýmarýklýðýn son bulmasý, Ýsrail'in terbiye edilmesi gerekmektedir. Ýmam-Hatip camiasý olarak ilk adým olarak Ýsrail mallarýna boykot uygulamasýnýn baþlatýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz.
Bu çaðrýmýza diðer sivil toplum örgütlerimizce de destek verileceðine olan inancýmýz tamdýr. Hiçbir hukuksuzluk baki kalmayacaktýr. Þimdilik dualarýmýzla ve Ýsrail mallarýna uygulayacaðýmýz boykotla þýmarýklýðýn, haksýzlýðýn, zulmün son bulmasýna katký verilmiþ olacaðý unutulmamalýdýr.

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185