Bu haber kez okundu.

SENDİKADAN NET TAVIR

GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şubeler Başkan ve Yöneticileri 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Gelik İşletme-si’ni ziyaret etti. Gelik İşletmesinde madencileri top lu sözleşme görüşmeleri, 1 Mayıs kutlamaları gibi konularda bilgilendiren Muslu, madencilerin çeşitli sorularına cevap verdi. Muslu, “Zonguldak Demok-rasi Platformu’yla birlikte 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta kutlayacağız. Hepinizi şimdiden eşiniz, dostunuz, ailenizle birlikte 1 Mayıs Mitingi’ne bekliyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü göstereceğiz. Sizin aracılığınızla Zonguldak’ı sesimize güç katmaya davet ediyoruz” dedi.


ARABULUCU SÜRECİ BAŞLAYACAK
Muslu şöyle konuştu; “6 Şubat’ta sizler için Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası ile sözleşme görüş melerine başladık. 19 Şubat’ta da Maden Tetkik Arama işyerlerinde çalışan üyelerimiz için toplu söz leşme görüşmelerine başladık. Genel Merkez ve şube yöneticilerimiz ile sendikamız teknik personeli Ankara’da görüşmeleri sürdürdüler. Bu arada Türk-İş bünyesinde kamu işyerlerinde sözleşme görüşmelerini sürdüren sendikaların Genel Başkanlarının katılımıyla Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Türk-İş yöneticileri ve 9 Genel Başkan arkadaşımız ile birlikte Ankara’da belirli aralıklarla toplandık ve gelişmeleri değerlendirdik. 300 bin civarında kamu çalışanının sözleşme görüşmelerini bir koordinasyon içinde sürdürüyoruz.


YÜZDE 20 ZAM TALEBİNİ İLETTİ
Geçtiğimiz hafta içinde Türk-İş Yönetimi ve Koordinasyon Kurulu ile birlikte Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nu ziyaret ettik. Sözleşme görüşmelerini sürdüren sen dikalar adına Hükümete ücret teklifimizi sunduk. İlk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için gerçekleşen enflasyon ve yüzde 4 ücret artışı istedik. Aynı zamanda sosyal Yardımlarda yüzde 40 artış talebinde bulunduk. Hükümet henüz karşı teklifini vermedi.


ZONGULDAK’A DAVET ETTİK
Yeri gelmişken belirteyim, bu ziyareti yaptığımız gün Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler’i de makamında ziyaret ederek hem TTK’nın içinde bulunduğu durum hem de sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi sunduk.
Kendisini Zonguldak’a davet ettik. Özellikle yeni işçi arkadaşlarımızın işbaşı yapmasından sonra TTK’nın durumunu yerinde görmek istediğini belirtti. Kendisine göstermiş olduğu ilgi için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz.


60 GÜNLÜK YASAL SÜREYİ TAMAMLADIK
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük süreyi yasal süreyi tamamladık. Şimdi arabulucu aşamasındayız. İdari maddeler konusunda hem Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası temsilcileri, hem de TTK Yönetimi ile son bir görüşmemiz daha olacak. Ama ücret konusunda Türk-İş ile Hükümet arasındaki görüşmeleri yakından izliyoruz. TTK sözleşmesinde bizim için en önemli sorun olan aynı iş kolundaki farklı ücret uygulaması, Türkiye’nin tüm sendikalarında var. Bu nedenle Türk-İş ve Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu olarak Hükümetten taban ücret ayarlaması da istedik. Kamu da çalışan düşük ücretlilerinin, ücret seviyesinin bin 230 liraya yükseltilmesini istedik.


FARKLILIKLARINI GİDERMEK İÇİN ÇABA
Biz, 2006 girişli arkadaşlarımızın bu sorununu Türk-İş’ten de güç alarak çözmek için bütün girişimlerimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde 2009 girişli arkadaşlarımıza da farklı ücret uygulanması, bizim açı-mızdan çözmemiz gereken önemli bir sorun. Yeni işe giren arkadaşlarımıza gerek kurs döneminde gerekse daha sonraki hayırlı olsun ziyaretlerinde anlattığım gibi yeniden ifade ediyorum; 3 bin arkadaşımız işe alınırken işveren bize günlük 21 lira ücret teklifinde bulundu. 3 bin kişi için yaklaşık 40 bin müracaat olunca bunu bizim üzerimizde bir baskı aracı olarak kullandılar. Ama biz ısrarla bunun madencilik mesleğiyle ve insan haklarıyla bağdaşmadığını vurguladık. İşçi alımını engellemekle suçlanma noktasına düşmeden pazarlıklarımızı sürdürdük. Bir yandan işçi alalım üretimi artıralım derken öte yandan ücret nedeniyle ilişkileri kopartmamak için Hükümet ve Hazine temsilcileriyle çok ciddi tartışmalarımız oldu. Sonuçta ücreti günlük 32 liraya yükselttik. Ama bu kez 2009 girişli arkadaşlarımızın bu sözleşmeden yararlanmaması şartını dayattılar. Biz bunu da kabul etmedik. Ancak onlar bu ısrarını sürdürüyor. En azından bir dönem ücret artışı vermek istemiyorlar. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası’yla yaptığımız gö-rüşmelerde tıkandığımız bu noktayı Bakanlık düzeyinde yaptığımız girişimlerle aşmaya çalışıyoruz.

KÖMÜR İSTİHKAKINDAN VAZGEÇMEYİZ
Diğer bir konu da yakımlık kömür istihkakı tartışması. Bizim bugüne kadar almış olduğumuz yakımlık kömür konusu, özellikle son dönem yapmış olduğumuz sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi yine karşımıza çıkarıldı. Bu hakkımızı ücrete dönüştürmek istiyorlar. Biz, kömür almakta ısrarlı davranıyoruz. Bunun bizim için grev nedeni olduğunu açıkça söylüyoruz.

ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BASKI
Ülkemizde işlerin iyi gitmediğini sizler de televizyonlardan izliyor, gazetelerden okuyorsunuz. Hükümet, ekonomik kriz bahanesiyle bir yandan ücretleri düşürmenin yollarını ararken diğer yandan sendikalar ve toplu sözleşme yasasıyla ilgili yeni düzenleme çalışmaları yapıyor. Sendikal haklarımızı daha da kısıtlayacak düzenlemeler var. Krizi fırsat bilen özel sektör de en düşük ücretle işçi çalıştırma nın yollarını arıyor. Eski işçiler bir bir kapının önüne konuyor. Ve şimdi kıdem tazminatının kaldırılması talebini dayatıyorlar. Sanki bütün bu olumsuzlukların sorumlusu bizmişiz gibi faturayı da işçilere emekçileri kesmeye çalıyorlar. Kriz uyarılarını dikkate almayan Hükümet, işverenleri suçlarken işverenler de faturayı çalışanlara kesiyor. Ülkemizde resmi rakamlara göre yüzde 15.5’i bulan işsizlik oranı rekor kırdı. İş bulmaktan umudunu kesenleri ve mevsimlik işçileri bu rakama dahil edersek bu oran yüzde 30’lara yaklaşıyor. Türkiye’de işler iyi gitmiyor. Bir yandan yasal düzenlemelerle bir yandan operasyon dalgalarıyla toplum susturulmaya, sindirilmeye çalışılıyor. Çünkü önümüzdeki günler çok daha kötü gelişmelere gebe.
1 MAYIS’I ZONGULDAK’TA KUTLAYACAĞIZ Önümüzde 1 Mayıs kutlamaları var. 1 Mayıs işçiler, emekçiler için tüm dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs günü tüm emekçiler dünyanın dört bir yanında meydanlara çıkarak bu büyük günü kutluyor. Güçlerini, dosta düşmana gösteriyorlar. 1886 yılında Amerika’daki tekstil işçilerinin 16 saati bulan günlük çalışma mesaisi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yaptıkları direnişin kanla bastırılması üzerine 1 Mayıs, tüm dünya iş-çilerinin dayanışma günü olarak kabul edildi. 1 Mayıs, 1989 yılından buyana tüm dünyada o direnişin yıldönümü olarak kutlanıyor. Ve artık birlik, mücade le ve dayanışma gününe dönüştü. Biz de Türkiye’-de yaptığımız 1 Mayıs kutlamalarında Hükümeti ve işverenleri uyarıyoruz. Bu 1 Mayıs, bizim için çok önemli bir döneme rastladı. Bu günü önemine ve anlamına yakışır bir şekilde Zonguldak’ta kutlama kararı aldık. Zonguldak Demokrasi Platformu’yla birlikte 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta kutlayacağız.
Hepinizi şimdiden eşiniz, dostunuz, ailenizle birlikte 1 Mayıs Mitingi’ne bekliyoruz. Sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Önemli kararları birlikte alacağız. Sadece bizim buralara gelmemizi beklemeyin, gerek şubelerimize gerekse genel merkezimize gelerek birinci elden bilgi alabilirsiniz. 1 Mayıs’ta maden işçileri olarak bayraklarımız ve baretlerimizle miting meydanında olacak ve sesimizi Ankara’ya duyuracağız.Birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü göstereceğiz. Sizin aracılığınızla Zonguldak’ı sesimize güç katmaya davet ediyoruz”.

GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu, konuşmasının ardından madencilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Muslu bir soru üzerine Gelik İşletmesi için bir ambulans temin edildiğini ancak Karadon Mües sesesi’ndeki şoför eksiği nedeniyle hazır durumda bulundurulamadığını söyledi. Durumu Genel Müdü re doğrudan aktardığını belirten Muslu, 2008 yılın-da emekli olanların yüzde 10’u kadar eleman alına-cağını, yeraltında sağlık uzmanı, yerüstünde ambulanslar için şoför alınmasını istediklerini belirtti.
İşçi banyoları ile soyunma alanındaki sıkıntıyı bildiklerini vurgulayan Muslu, geçici çözümler üretildiğini ancak Gelik’te yeni bir sosyal tesisin projesinin hazır olduğunu ve kısa süre içinde inşaatına başlanacağını kaydetti. Muslu, servis şefliklerini de ziyaret ederek işyeri sorunları hakkında bilgi aldı.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner185


banner283