Bu haber kez okundu.

TARİHİ TAMİRHANEDEN ‘KORUMA’ KARARINI KALDIRDILAR

*

Genel ve il bütçesine sürekli kaynak yaratan ve sıra hakkı olan hizmeti almaya geldiğinde bir çok kesimin kör, sağır ve dilsiz olduğu Kdz. Ereğli’nin kara talihini tersini çevirecek ne milletvekili var ne de yönetici.

*

Bu yılın başında GÖZ GÖRE GÖRE YIKIMA TERK EDİLDİ” başlığıyla yayımladığımız haberde, “…. Kdz. Ereğli’de DDY’den kalan son tarihi bina muhteşem gücüyle doğaya kafa tutarak yıkılmaya direnirken, bu bina turizme kazandırılması için de söylenen sözler boş ve yalan çıktı. Eğitim vadisi içindeki geniş arazisi ile ayakta duran bu  binanın maden ve çelik  müzesi olması ve binanın çok amaçlı dizayn edilerek sosyal tesise çevrilmesi yönündeki verilen sözler de yerine getirilmedi. Şimdi bu bina okulların ortasında kaderine terk edilmiş vaziyette duruyor. Zonguldak’ta yeni bir vali ve Ereğli’de de yeni bir kaymakam var. Mutlaka biliyorlardır bu tarihi binanın durumunu. Devlette devamlılık esastır diye sahip çıkarlar mı?...” diye sormuş tek kelimelik de olsa bir yanıt alamamıştık. Hani kimi zaman insan kuşkuya da düşmüyor değil. Bu Ereğli’nin bağlı olduğu bir başkent, il yok mu? Milletvekilleri valisi, kaymakamı yok mu? Bu kadar duyarsızlık ve ilgisizlik neden?  Ereğli’nin sorunlarını konuşmak ve çözmek için bir araya gelmeyen neyin görevlerini yapıyorlar? Tersaneleri kapanmış, kampüs projesi başlayalı üzerinden 2 bin 819 gün geçmiş bir kent eğer ki tarihine de sahip çıkmıyor ise geleceğine parlak bakılabilir mi?

Sorular… sorular… sorular!

Bitmek tükenmez sorular o kadar çok ki. Hastane ana-baba günü. Doktor yok. Ağır sanayi kenti ama yanık merkezi bile kurulmuyor. Kalp doktorları anjiyo yapamıyoruz diye kaçıyor. Sanki özel hastanelere pas mı atılıyor bilinmez. Ereğli gibi bir ağır sanayi kentinde bu sorunlar var ve ortalarda kimse yok ise bunu sorgulayacak olan elbette basın organları. Meslek odaları bile hep tatilde. Çalışan kimse kalmamış ve Ereğli sanki ‘battı balık yan gider” gibi sahipsiz kalmış bir durumda.

Alın size somut ve net bir örnek daha. Haberin girişinde vurguladığımız “yıkıma terk edildi” haberindeki DDY tamirhanesinin “Taşınmaz kültür varlığı kararı” askıya alındı. Yani kaldırıldı. Neden? Elbette durum açık. YI-KA-CAK-LAR! Niye yıkıyorsun be hazretler. Neden ve niçin? Ne yaptı size o tamirhane? Aldınız ve vermiyorsunuz belediyeye. Yapmıyorsanız verin de çok amaçlı bir eğitim yuvası olsun tamirhane. Kütüphanesi, müzesi, kafeteryası, çevre düzeniyle Ereğli eğitim dünyasına hizmetin dışında turizme de katkı versin.

*

*

TAŞINMAZ  KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL KARARINDAN

Ereğli’deki DDY tamirhanesini taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ederken aldıkları karardan bir bölüm.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 17 Kasım 2017 tarihinde “Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Kırmacı Mahallesi Çeştepe Mevkiinde tapuda 1369 ada 1 parselde yer alan DDY Kdz. Ereğli lokomotif bakım ve onarım  işliği binasının endüstri mirası kapsamında değerlendirildiğinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğinde olduğu bu nedenle tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını konu alan…….” Diye devam eden ve son bölümünde ise:

“Söz konusu yapının tescil edilmesi durumunda mevcut imar planında eğitim kampüs alanı olarak gösterilen parselde  tescilli yapıya zarar vermeyecek ve binanın görümünü etkilemeyecek şekilde ihtiyacı karşılamaya yönelik yeni bir yapılanmaya gidilebilecek olup, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2017 gün ve 3689 sayılı kararıyla endüstri mirası kapsamında değerlendirilerek kültür varlığı olarak tanımlanan Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Kırmacı Mahallesi Çeştepe mevkinde Topuda 1359 ada 1 parselde yer alan DDY Kdz. Ereğli lokomotif bakım ve onarım  işliği  binasının 2863 sayılı kanun kapsamında “TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI” olarak tescil edilmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin ONAYLANMASINA tescilli taşınmazın korunma alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli harita gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.”

TAŞINMAZ  KÜLTÜR VARLIĞI KARARINI HANGİ AKLA HİZMET  İSE  DAHA SONRASI  AŞAĞIDAKİ KARAR İLE  KALDIRDILAR

“Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Kırmacı Mahallesi, Çeştepe Mevkii, 1369 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiği ve korunma alanının belirlendiği, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/11/2017 tarih ve 4013 sayılı kararına karşı, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 2524 sayılı yazısı ile yapılan itiraz, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27/04/2018 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Kırmacı Mahallesi, Çeştepe Mevkii, 1369 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6.maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesindeki koşulları taşınmaması nedeniyle itirazın kabulüne, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/11/2017 tarih ve 4013 sayılı kararının iptal edilmesine, söz konusu TAŞINMAZIN TESCİL KAYDININ KALDIRILMASINA karar verildi.”

*

Yukarıdaki iki karar ve Ereğli. Şimdi sormak gerekmez ki, “BU KARARI KİM KALDIRTTI” Diye. DDY Tamirhanesinin taşınmaz kültür varlığı olması kimi niye rahatsız etti? Amacı ne? Kendiliğinden yıkılması için yılladır tek çivi çakmadığınız ancak buna rağmen dimdik ayakta duran bu koca bina ile ilgili hangi düşünceniz veya projeniz (!) var. Kamuoyu adına soruyoruz.

Bu hakkı kendimizde görüyoruz ve sorguluyoruz. Yönetenler, yöneten seviyesindeki etiket sahipleri DDY tamirhanesi için düşünceniz nedir? Suskunluğunuzun şüpheleri artırdığının farkında mısınız? Yoksa, nasıl olsa demiryolunu söktük, tarihi lokomotifi kestik, arazisine el koyduk, hazır başlamışken  son izini de silip atalım mı diyorsunuz?

*

OCAK 2022’DE YAYIMLANAN  “GÖZ GÖRE GÖRE YIKIMA TERK EDİLDİ” HABERİMİZ

*

-“Kömüre giden demiryolu” projesinin son kalıntısı Kdz. Ereğli’deki DDY tamirhanesi , eğitim vadisinin müzesi ve sosyal tesisi olarak tasarlanmıştı.

-Zonguldak’ta yeni bir vali ve Ereğli’de de yeni bir kaymakam var. Mutlaka biliyorlardır bu tarihi binanın durumunu. Devlette devamlılık esastır diye sahip çıkarlar mı?

Haber-Yorum:  Kaybetmek ne kadar kolay. Yık dağıt ve yok et. Tarihin üstünü ört ve sonra da ! Evet sonra da bölgenin tarihine sahip çıkıyormuş gibi yap. İşte Kdz. Ereğli’deki iki olay. Bir tanesi dünyada bulunması mümkün olmayan Kandilli’deki varagel, diğeri de  Ereğli’nin eğitim vadisi olarak gösterilen Kırmacı Mahallesi’ndeki DDY tamirhanesi. Her iki  tarihi değer ile ilgili çookkkkkk vali, siyasetçi, kaymakam falan geldi gitti. Gelip gördüler ve heyecanlı olduklarını ve gerekenlerin yapılacağını kamuoyuna açıkladılar. Bu açıklamalar gazetelerin haberlerine bile yansıdı. Hatta öyle kaymakamlar geldi ki, “sahibi benim” diyecek kadar iddialı konuştular. Söylenenlerin hepsi boş ve hikaye çıktı. Hani bir söz vardır “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye. Laflara baktık ve nihayetinde sonuca gelindiğinde ortada koskocaman bir “hiç!” çıktı.

Kdz. Ereğli kömür ile var olan biri llçe. Köseağzı’nda Uzun Mehmet’in bulduğu kara taş parçaları, hem Ereğli’ye, hem bölgeye hem de Türkiye’ye hayat verdi. Zonguldak’ın Cumhuriyet döneminin ilk il yapılan kent olmasını sağlayan da kömürdür. Kurtuluş Savaşı ve öncesinde bu bölgeye düşmanların büyük ilgisinin sebebi de kömürdür. Bu kömür nedeniyle diğer sanayi Zonguldak’a gelmiştir. Bu kömür sayesinde limanlar yapılmış ve ta 1925 yılında TBMM’den “Kömürde Giden Demiryolu” kanunu çıkarılmıştır.  Bu kanun ile Ankara-Filyos-Zonguldak-Kdz. Ereğli arasında   demiryolu yapımı için harekete geçilmiştir. Aynı kanunla ayrıca “Türkiye’nin Marsilya’sı Kdz. Ereğli olmalıdır” vurgusu ile Ereğli-Ankara arasında direkt demiryolu yapımı da kabul edilmiştir. Kanun kapsamında yıllar içinde Ankara-Zonguldak ve Kozlu’ya kadar getirilen demiryolu, nedense Kozlu-Ereğli arasındaki bölümünün askıya alınması ile sona erdirilmiştir. Bu arada inşa edilen Erdemir’in demiryolu ağına bağlanması açısından Arifiye-Ereğli demiryolu projesi hazırlansa bile gerçekleştirilmemiştir. Tüm bu gelişmeler arasında, Ereğli-Kandilli arasında 15.5 kilometre demiryolu yapımı 1953 yılında gerçekleştirilmiş ve bu demiryolu, ne Kozlu’ya ne de Arifiye’ye bağlanamamışken,2009 yılında bu demiryolunun sökülmesi kararı alınmaz mı?  2010 yılı Ereğli için kara bir yıl oldu demiryolu açısından. Raylar söküldü, tarihi buharlı lokomotifi sökülüp MKE’ye hurda olarak gönderildi.

Ereğli tarihinde ne kadar çok acı var. İşte ilk kömürün bulunduğu Kandilli’nin durumu ortada. Bir dönemlerin örnek gösterilen kenti şimdi sosyo-ekonomik çöküşe terk edilmiş iken, üzerindeki tarihi tesisler de yıkılmaya, çökmeye, yok olmaya bırakılmıştır. Kandilli’deki varagelin turizme kazandırılması yönünde büyük büyük yetkililer büyük büyük sözler ederek, kamuoyuna da hava basarak çok şeyler söyleyip gelip gittiler. Gelip giden bu siyasi ve kamu görevlileri artlarında hizmet bırakmadılar. Sözleri ile umut verip de, iş yapmayan ve sonrasında da kulakları çınlatılan bu etkin ve yetkinler, bölgeye olan içten olmayan davranışları ile geride kalırken, Kandilli’de Eğitim Köyü kurma yalanını da söyleyip gönderildiler.

İşte şimdi yine yeni bir tarih ve yine yeni bir ihmal ve ilgisizlik. Kdz. Ereğli’de DDY’den kalan son tarihi bina muhteşem gücüyle doğaya kafa tutarak yıkılmaya direnirken, bu bina turizme kazandırılması için de söylenen sözler boş ve yalan çıktı. Eğitim vadisi içindeki geniş arazisi ile ayakta duran bu  binanın maden ve çelik  müzesi olması ve binanın çok amaçlı dizayn edilerek sosyal tesise çevrilmesi yönündeki verilen sözler de yerine getirilmedi. Şimdi bu bina okulların ortasında kaderine terk edilmiş vaziyette duruyor. Zonguldak’ta yeni bir vali ve Ereğli’de de yeni bir kaymakam var. Mutlaka biliyorlardır bu tarihi binanın durumunu. Devlette devamlılık esastır diye sahip çıkarlar mı? Bilinmez. Ancak dün gördüğümüz ilgisizlik insanı doğaldır ki endişeye sevk ediyor. DDY binasının maden ve demir-çelik müzesi haline getirilmesi, kapının önüne de tarihi buharlı lokomotifin yerleştirilmesi ile çevresindeki okullardaki öğrencilerin gereksinimlerine dönük bir sosyal tesis haline getirilmesi tarihe bir saygı olarak görülecektir.

Umarım Vali Mustafa Tutulmaz ile Kaymakam Mehmet Yapıcı Ereğli’nin yaşadığı bu ilgisizliğe son vermek için harekete geçerek, yerel yönetimler ile birlikte kolları sıvayarak bu kronik sorunları çözümlere kavuştururlar.

Dileğimiz budur. Yani, Ereğli’nin bölgenin o kadar çok gündem konuları vardır ki!

-Eyüp Bektaş

İLGİLİ LİNKLER:

http://www.ereglionder.com.tr/guncel/varagel-ve-ddy-tamirhanesi-atil-durumda-h93464.html?fbclid=IwAR3EYNi7mnP2uq9PK8BHvrftsQGcnSZGdYSBHDEVjdaaf7xw2VsRIDLtb6s

http://www.ereglionder.com.tr/guncel/bir-tarih-yikilirken-h93440.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.