Bu haber kez okundu.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ziyaret ettiği Karaelmas Gazeteciler Derneğinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, teşvik yasasını ve esnafın-memurun içine düştüğü ekonomik bunalımı anlattı. Bir hafta içinde üç memurun intihar ettiğini belirten Coşkun; "Böyle giderse intiharlar devam edecek ve artacak" dedi. Hükümetin açıkladığı teşvik paketinin Zonguldak'ın bünyesinde bulundurduğu ana sektörler açısından hiçbir katkısının olmadığına dikkat çeken Coşkun, AB uyum yasaları çerçevesinde atılan imzalar nedeniyle Zonguldak'ta bulunan üç ana sektörde teşvik alınama-dığını, mevcut yatırımcıların unutulduğunu söyledi.

Karaelmas Gazeteciler Derneği'nde dernek yöneticileri ve gazeteciler tarafından karşılanan Coşkun, teşvik paketi konusunda itirazlarının olduğunu belirterek; "Esnaf sanatkarlar Odaları Birliği olarak bir teşvik değerlendirmemiz var. Bunun yanı sıra Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek yaptığımız ve Valimiz Erdal Ata ile paylaştığımız başka bir özet metin var. Bu metni bakanlara ve TBMM başkanımız Köksal Toptan olmak üzere yöre milletvekillerimize iletmek için hazırladık" dedi.

KİMSEYE BİRŞEY SORULMADI
Zonguldak'ın iktidar ve Muhalefet partili Milletvekillerinin teşvik paketi sürecinde iş adamları ve sanayicilerin bulunduğu mes-lek odalarına hiçbir şey sormadıklarını be-lirten Coşkun, iktidar partisi Milletvekilleri-nin hala kendilerine dönmediğinden şika-yetçi oldu. Teşvik hazırlığı devam ederken özellikle iktidar Milletvekillerinin kendile-rinden beklentilerle ilgili görüşler alması gerektiğini belirten Coşkun; "Bize arka-daşlar bir teşvik paketi hazırlığı içindeyiz. Sizler neler bekliyorsunuz, talepleriniz nelerdir diye sorsalar Zonguldak adına daha güzel şeyler olabilirdi. Açıklanan teşvik paketinden Zonguldak'ın üç ana sektörü yararlanamıyor. O zaman neden yararlanacağız. Meclis tatile girmeden önce bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Burada diğer sektörlerde ufak tefek teşvikler sağlayarak gazımız aldılar" dedi.

ACI İTİRAF
Zonguldak'ta bir hafta içinde üç devlet memurunun intiharının görmezden gelinmemesini isteyen Coşkun kredi kartları konusunda yaşanan tıkanmanın intiharları tetiklediğini ve sırada esnafların olduğunu belirtti. Coşkun değerlendirmesinde; "Son günlerde Zonguldak'ta intihar vakaları arttı. Memur arkadaşlarımız intihar etmeye baş-ladı. İş alanlarında da çok büyük sıkıntılar var. Bunlar böyle devam edecek. Özellikle Teşvik Yasasıyla ilgili Zonguldak'ta istihdam yaratacak hiçbir şey yok. Bununla il-gili hazırlamış olduğumuz çalışmamız var. Bu çalışmamızı Valimize verdik. Valimizde bölge milletvekillerine verdi. Ülkemizdeki yatırımların artırılması, ekonomik ve sos-yal sorunlarımızın azaltılması için büyük öneme sahiptir. Yeni yatırımlara Devlet tarafından çeşitli desteklerin verilmesi ko-nusunda hazırlanan yeni teşvik paketi genel olarak olumlu bulunmuştur. Ancak dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip ülkemizde mevcut olan yatırımların yaşa-mını devam ettirebilmesi ve gelişebilmesi, özellikle küresel mali krizin yaşandığı gü-nümüzde çok daha büyük öneme sahiptir. Mevcut yatırımlardaki kapasite kullanım oranında büyük düşüşler yaşanmaktadır. İş yerlerinin kapasitesi yüzde 40 ve yüzde 20 çalışırken, bunların kapasite-sini yüzde 100'e çıkarmamız ge-rekmiyor ki, bundan sonraki yeni iş yerlerinin açılması konusunda teşvik verilmesi gerekiyor. Destek ve krediye ihtiyacı olan mevcut yatırım yapmış olan ar-kadaşlarımızdır. Yeni teşvik paketimizin i-çinde mevcut şekilde çıkarsa burada ken-di imkânlarıyla yatırım yapan arkadaş-larımız yararlanacak, yeni yatırım yapan arkadaşlarımız ödüllendirilmiş olacak. Bu nedenle yeni teşvik paketinin sadece yeni gerçekleştirilecek olan yatırımlara yönelik olmamasını, mevcut yatırımların da enerji, sosyal güvenlik ve vergi ödemeleri, iyileştirilmiş kredi koşulları ve benzeri konularda desteklenmesini içerecek nitelikte olmasını talep ediyoruz" dedi.

ZONGULDAK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR
Zonguldak'ın vergi gelirleri bazında önemli bir katkı verdiğini belirten Coşkun bunun karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşa-dıklarını belirterek; "Küresel kriz, özellikle esnaf-sanatkâr ve kobiler üzerinde etkili olarak, ciddi anlamda gelir kaybına yol açtı. 2009'un ilk 5 ayına baktığımızda, 81 ilimizin 50'sinde bir önceki yıla göre vergi gelirlerinde büyük düşüşler olduğu görül-mektedir. Ülkemizin vergi gelirini sırtlayan büyük illerin de, vergi gelirlerinin düşmesi ülkemizin bütçesini olumsuz yönde etkile-yecektir. Vergi geliri düşen 50 ilin içerisin-de yer alan Zonguldak İlimiz, Tahakkuk eden verginin tahsil edilmesi bakımından en fazla etkilenen illerin başında gelmektedir. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 puan gerilemiştir. Vergi gelirleri bakımından da geçen yılın aynı dönemine göre 256,1 milyon TL'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu da gösteriyor ki, İlimizin 2008 yılına göre 2009 yılında krizden daha çok etkilendiği ve etkileneceğidir"

YENİ TEŞVİK ESKİ
YATIRIMLARIMIZI DURDURABİLİR
Yeni teşvik yasasının Zonguldak açısından önemli sakıncalar getirdiğini belirten Coşkun, demir çelik, seramik, tersanecilik ve kömür madenciliğinde Zonguldak'ın önemli bir üs olmasına karşın teşvikten yararlanamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek; "1996 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu çerçevesinde atılan imzaların bağlayıcılığı nedeniyle teşvikten yararlanamıyorsak, acil eylem planı hazırlanıp hayata geçirilmeli" dedi.
Teşvik Paketi hakkında bilgi veren Coşkun; "Hükümetin yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen Yeni Teşvik Kanunu ile krizin atlatılması yönünde bir çaba olarak görmekteyiz. Bu Teşvik Paketi'nde, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 4 bölgeye ayrılması, Zonguldak İlimizin de 3.bölgede yer almasını büyük bir fırsat olarak görüyorum. 3. Bölgede yer alan İlimize uygulanacak olan teşviklere bir göz attığımızda; %20 olan kurumlar vergisi, %4'e indirilecek, SSK işveren katkı-payı, 5 yıl Kamu tarafından karşılanacak. Yatırım yapacak olan firmaların kullandıkları TL kredi faizinin 3 puanı hazine tarafından karşılanacak. İş-Kur İl Müdürlüğü kanalıyla, işsizlere yönelik meslek kursları açılacak ve kursiyerlere günlük 15,00 TL ödeme yapılacaktır. İş-Kur'a kayıtlı işsizler, stajyer olarak istihdam edilecek ve İş-Kur Tarafından 6 ay boyunca günlük 15,00 TL ödeme yapılacaktır.  Bu teşvik paketi, 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlayacak olan yatırımlara uygulanacaktır.Ancak, Dünyanın 17nci büyük ekonomisine sahip ülkemizde, mevcut olan yatırımların yaşamını devam ettirebilmesi ve gelişebilmesi, özellikle küresel mali krizin yaşandığı günümüzde çok daha büyük öneme sahiptir. Bu nedenle yeni teşvik paketinin sadece yeni gerçekleştirilecek olan yatırımlara yönelik olmamasını, mevcut yatırımların da enerji, sosyal güvenlik ve vergi ödemeleri, iyileştirilmiş kredi koşulları ve benzeri konularda desteklenmesini içerecek nitelikte olmasını talep ediyoruz. Yoksa ki yeni yatırımlar için çok uygun ve rahatlıkla uygulanabilen yeni teşvik yasasının çıkması halinde, teşvik avantajlarına sahip yeni yatırımlar, daha önceki mevcut yatırımların tamamen durmasına neden olabilecektir.
Zonguldak İlimizin 3.Bölgede yer almasını çok önemli bir fırsat olarak görmekteyim ve bu fırsatı çok iyi değerlendirerek, İlimizde yeni iş alanlarının açılmasını sağlayarak, istihdamı maksimum seviyeye çıkarmalıyız. Bunun için, ivedilikle Zonguldak için acil eylem planı hazırlanmalı ve harekete geçilmelidir" dedi.

KOSGEB KREDİLERİ
Başbakanımız AB uyum yasaları çıkarılmadan TBMM'nin tatile girmeyeceğini söyledi elbette, AB uyum yasaları ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutuyor ama sanayicimizi, esnaf ve sanatkarlarımızı, kısaca ülkemizin ekonomik yaşamını doğrudan ilgilendiren yasal düzenlenmelerin bir an önce yürürlüğe konulması daha büyük önem taşımaktadır. 05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Kredilerinin hizmet sektörünü de kapsamına alınmasını sağlayan 5891 sayılı KOSGEB kanunu yasalaşmış ancak yaklaşık 2 aydan beri yönetmeliği çıkarılmamış ve uygulama sağlanamamıştır.
Yine 49 ilimiz ile birlikte ilimizi de yakından ilgilendiren bölgesel ve sektörel teşvik yasasının Zonguldak için mevcut şekli ile değil, Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odalarımız ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimizce ortaklaşa hazırlanan görüş ve önerilerimizin dikkate alınarak yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce mutlaka gerçekleştirilmesi ülkemizdeki tüm Ekonomik çevrelerin beklentisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda İlimiz ve Bölgemiz Milletvekilleri ile tüm Milletvekillerimizin ülkemizin ekonomik yaşamını çok yakından ilgilendiren bu çalışmayı TBMM tatile girmeden önce yapmaları beklenmektedir.
Yeni Teşvik Sisteminde, Zonguldak İlimizin teşvik bakımından önemli bir bölgede yer alması, İlimiz açısından ve yatırımcı açısından büyük bir fırsattır. Bu fırsatla birlikte İlimizin, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu ve Karayolu gibi ulaşım imkânları da eklendiğinde tam bir yatırım merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle, Gerek İl dışından, gerekse İlimizden Girişimci ve yatırımcı ruhu taşıyan insanlarımızın yatırım yapmalarını istiyor, bu konuda yapacak oldukları çabalardan ötürü şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

 

İŞTE O TALEPLER

Bu acil eylem planı içerisinde TBMM Başkanı Köksal Toptan ve yöre Milletvekillerinden bazı talepleri olduğunu dile getiren Coşkun o talepleri şöyle açıkladı;
"1- Bölgemizi Taşkömürüne bağlılıktan kurtarmak ve ekonomimizi çeşitlendirmek için, Filyos Vadisi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve Bölge Millet-vekilleri büyük bir çaba içerisine girmeli, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Ajansının yatırım yapacak olan firmalara bir an önce yer tahsisinin yapılmasını yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır.
2- Düz cam, çukur cam, cam elyafı, ısı cam, seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı, ateşe dayanıklı seramik ürünleri, çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları sektörleri, TR 81 Bölgesi içerisinde yer alan Zonguldak, Karabük ve Bartın İlleri teşvik kapsamına mutlaka alınmalıdır. Bölgemizde, bu sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firma olmasına rağmen teşvik kapsamına alınmaması, bu sektörlerin büyümesini engelleyecek ve hatta sektörün küçülmesine yol açacaktır. Halen taslak aşamasında olan Yeni Teşvik Kanunun, yasalaşmadan önce, bu sektörlerinde, TR 81 bölgesinde yer alan Zonguldak, Karabük ve Bartın İlleri teşvik paketi içerisinde yer alması yönünde, başta TBMM Başkanımız Köksal Toptan olmak üzere, Bölge Milletvekilleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak girişimler başlatılmalıdır.
3- 3.Bölgede yer alan Zonguldak İlimizin, yabancı yatırımcının yanında, özellikle Zonguldaklı' İş adamlarımız ve girişimcilerimizin bu fırsattan yararlanmasını sağlamalıyız.
4- İlimize doğalgazın getirilmesi mutlaka sağlanmalı, böylelikle sanayicimizin rekabet gücü artırılmalıdır. Yatırımcının önü açılmalıdır.
5- Meclis başkanı Toptan ve Milletvekillerimiz-den, ilimizde yatırım yapacak olan firmalara, bürokraside kolaylık sağlayarak, yatırımların daha hızlı bir şekilde yapılması sağlanmalı.
6- Gökgöl ve Mithatpaşa tünelleri ile birlikte Zonguldak çevre yolunun bir an önce bitirilerek, ulaşım alt yapısı güçlendirilmeli.
7- Zonguldak Limanının, ihtiyaçlara cevap verebilir bir konuma getirilmesi gerekmektedir.
8- Açılma aşamasındaki Havalimanımızın, havayolu şirketleri ile anlaşmaların yapılarak, bir an önce uçuşların başlanması sağlanmalı.
9- İlimiz iş piyasasının ihtiyaç analizi yapılarak, bu analiz sonuçlarına göre İşKur kaynakları kullanılarak meslek kursları açılmalı.
10- Yeni Teşvik Sisteminde, gemi ve yat yapımı, demir-çelik ürünleri üretimi, Madencilik, Ormancılık ve orman ürünleri ve Seramik ürünleri sektörlerinde mevcut olan işletmelerin, yeni teşvik yasasından en geniş şekilde yararlanmasını talep ediyoruz.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185