Bu haber kez okundu.

TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu  Zonguldak Bölge Müdür Vekili  Ali Günaydın,  Nisan Ayı Haber Bültenlerinin özetini açıkladı.

 

Günaydın’ın açıklamasına göre;  Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2017’de  TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,21 artış ile  gerçekleşti.

 

Açıklamanın devamı şöyle:

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2017

 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,89 artış gösterdi.

 

Bitkisel Ürün Denge Tabloları; ”Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri” 2015-2016

 

En yüksek yeterlilik derecesi %603,9 ile incirde gerçekleşti. Sert kabuklu meyvelerde, 2015-2016 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi %587,8 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise %111,9 ile kestane ve %110,9 ile antep fıstığı oldu.

 

Bitkisel Ürün Denge Tabloları;”Sebzeler”, 2015-2016 En yüksek yeterlilik derecesi %115,3 ile havuçta gerçekleşti. Toplam sebze ürünlerinde, 2015-2016 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi %106,8 olarak gerçekleşti. Toplam sebze arzının büyük bir kısmı yurt içinde tüketilirken sadece %6,6’lık bölümü ihraç edildi.

 

Bitkisel Ürün Denge Tabloları;”Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler”, 2015-2016

 

En yüksek yeterlilik derecesi %113,6 ile Buğday’da gerçekleşti.

 

İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, IV Çeyrek: Ekim-Aralık 2016

 

İnşaat sektöründe ciro %6,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,9 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,5 oranında artarken, 2016 yılında bir önceki yıla göre %10,8 oranında arttı.

 

Perakende Satış Endeksleri, Şubat 2017

 

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %1,6 arttı.

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mart 2017

 

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde oldu. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,94 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi yatırımcısına tek aylık reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. T.C. TÜRKĠYE

 

Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2017

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı.

 

Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2017

 

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 21 268 879 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 146 864 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 64 021 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 48 228 oldu.

 

Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2017

 

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı.

 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Şubat 2017

 

Tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre %6,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 arttı.

 

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2017

 

Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 702 bin 784 ton inek sütü toplandı.Toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 azaldı.

 

Sanayi Ciro Endeksi, Şubat 2017

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %7,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 arttı.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2017

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,98 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,70 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %4,33 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %0,54, ormancılık ürünlerinde %3,03 ve balıkçılıkta %12,93 azalış gerçekleşti.

 

İşgücü İstatistikleri, Ocak 2017

 

İşsizlik oranı %13 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %13 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %15,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile %24,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.

 

Seragazı Emisyon İstatistikleri, 1990 - 2015

 

Toplam seragazı emisyonu 2015 yılında 475,1 Mt CO2 eşdeğeri oldu. Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti. T.C. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI Malatya Bölge Müdürlüğü 3

Uluslar arası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2016

Ülkemizde 2016 yılında 51 bin 113 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %3,5 azalarak 54 bin 446 oldu. Web tabanlı elektronik kitaplar %57,8 azaldı. Yayıncılar tarafından 2016 yılında; 51 bin 113 kitap, 325 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 697 web tabanlı elektronik kitap, 30 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 281 diğer olmak üzere toplam 54 bin 446 materyal için ISBN alındı.

 

Tüketici Güven Endeksi, Nisan, 2017

 

Tüketici güven endeksi 71,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %5,1 oranında arttı; 2017 yılı Mart ayında 67,8 olan endeks değeri Nisan ayında 71,3 oldu.

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2017

 

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,48 arttı.

 

Bina İnşaat Maliyet Endeksi, 1.Çeyrek: Ocak-Mart, 2017

 

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %7,0 arttı.

 

İstatistiklerle Çocuk, 2016

 

Türkiye nüfusunun %28,7’sini çocuk nüfus oluşturdu. Zonguldak nüfusunun %23,0’ını çocuk nüfus oluşturdu. Karabük nüfusunun %20,6’sını çocuk nüfus oluşturdu. Bartın nüfusunun %21,7’sini çocuk nüfus oluşturdu.

 

Konut Satış İstatistikleri, Mart, 2017

 

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10 oranında artarak 128 923 oldu. Zonguldak'ta 2017 Mart ayında 631 konut satış sonucu el değiştirdi. Karabük'te 2017 Mart ayında 397 konut satış sonucu el değiştirdi. Bartın'da 2017 Mart ayında 240 konut satış sonucu el değiştirdi.

 

Sektörel Güven Endeksleri, Nisan, 2017

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 96,9 iken, Nisan ayında %3 oranında artarak 99,9 değerine yükseldi.

 

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan, 2017

 

Ekonomik güven endeksi 99,5 oldu.

 

Katı Yakıtlar, Şubat 2017

 

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

 

Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2016

 

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 162 bin 876 oldu. Zonguldak'ta ölümlerin 1 543’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Karabük'te ölümlerin 628’i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bartın'da ölümlerin 605’i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Mart, 2017

 

İhracat %13,6, ithalat %6,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak’ta ihracat 35,5 milyon dolar, ithalat 108,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karabük’te ihracat 34,4 milyon T.C. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI Malatya Bölge Müdürlüğü 4

dolar, ithalat 49,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın’da ihracat 1,0 milyon dolar, ithalat 777,0 bin dolar olarak gerçekleşti.

 

Turizm İstatistikleri, 1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2017

 

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,1 azaldı. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,8’i yabancı ziyaretçilerden, %28,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185