Bu haber kez okundu.

ÜÇ İL'İN VALİSİ DE KATILMADI!..

Batı Karadeniz Bölgesi'ni yakından ilgilendiren Alman-Türk Ekonomi Günü toplantısı, Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Alman-Zonguldak ekonomik işbirliği konusunda önemli adımlar atılırken İl'in yöneticileri tarihi fırsata yine seyirci kaldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Fethi Özdemir,  Başta Zonguldak olmak üzere yer altı ve yerüstü zenginlikleri açısından zengin bir yerdir. Bu zenginliklerin ekonomiye kazandırılması konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Yüzde 60'ı ormanlarla kaplı bölgemizde mobilyacılık ve ormancılık açısından önemli bir yer almaktadır. Gerek Zonguldak gerekse bölgemiz açısından doğal zenginlikleri koruyarak bölgenin çalışkan insanları sayesinde ihtiyaç duyulan ekonomik çeşitliliği yaratabileceğimize sanıyoruz dedi.

* Federal Almanya Büyükelçisi Ticaret Müsteşarı Hans Jörg Brunner, Almanya'nın ekonomisinin gelişmesinde bu bölgenin insanlarının ciddi katkıları olduğunu vurguladığı konuşmasında şöyle dedi: Bu bölge çok önemli. Batı Karadeniz Bölgesi çok büyük bir potansiyel göstermektedir. Almanya'da aslında bu ekonomi mucizesini bu bölgeye borçludur, bu bölgenin insanları gelmiştir. Taşkömürü işletmeleri, işlemeleri, çelik işleme, ticaret, gemicilik ve tersane çalışmaları ve donanımları, teçhizatları, demir yolları ile ilgili bu faaliyetler son derece önemlidir. Her türlü desteği vermeye hazırız.

* Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel'de Tamamlanmak üzere olan 2010 yılı mali destek programlarımız ile ajansımız tarafından verilen yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki desteğin yanı sıra faydalanıcılar tarafından sağlanan eş finansman ile beraber 20 milyon TL'den fazla bir kaynak bölge ekonomisine kazandırılmıştır. Bu destekler aynı zamanda bölge istihdamı açısından da olumlu sonuçlar vermektedir sözleri ile konuştu.

Zonguldak Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Terzi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayriye Göktaş, Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odası yöneticileri ve az sayıda işadamının katılımı ile Dedeman Zonguldak Otel'de gerçekleştirildi. Zonguldak, Bartın ve Karabük İl'lerinden yönetici düzeyinde katılımın az olması büyük şaşkınlık yarattı.

İLK İŞÇİLER BİZİM İŞÇİLERİMİZ
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel, Ajans olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi, hedeflere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tezel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bildiğiniz gibi Almanya'ya giden misafir işçiler bizim işçilerimizdir. O insanlarımız ile başlayan Almanya maceramız iş dünyasından profesyonelliğe kadar geniş bir yelpazeyi karşılamaktadır. Bu yelpazede yeralan kesimler ile karşılıklı güvene dayalı uzun ilişkilerin önem taşıdığını söylüyoruz. Müsteşarın bölgemize yaptığı ziyaret ardından bizim Almanya'da yaptığımız ziyaret örnek olmuştur. Ajansımız geç ve dinamik bir kuruluş olarak Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplumun işbirliğinin temsilcisi ve bölge kalkınmasının anahtarlarından birisidir.

20 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI
2010-2013 Bölge Planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2010 ve 2011 yılı mali destek programları ve doğrudan faaliyet destekleri kapsamında Ajansımız tarafından KOBİ'lerimiz gerekse kamu kesimi ve sivil toplum örgütlerimiz farklı düzeylerde desteklenmiştir.  Bu çerçevede tamamlanmak üzere olan 2010 yılı mali destek programlarımız ile ajansımız tarafından verilen yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki desteğin yanı sıra faydalanıcılar tarafından sağlanan eş finansman ile beraber 20 milyon TL'den fazla bir kaynak bölge ekonomisine kazandırılmıştır. Bu destekler aynı zamanda bölge istihdamı açısından da olumlu sonuçlar vermektedir. 

YARDIMCI OLMAKTA
Ajansımız bölgemizdeki yatırımcı ve girişimcilere olduğu kadar bölgemize yatırım yapmayı düşünen girişimcilere de yardımcı olmakta, mevzuat ile yeni yatırımların az sıkıntı ile giderilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Bölgemizde lojistik, konvansiyonel ve yenilenebilir enerji, geri dönüşüm tersanecilik ve ahşap yat yapımı, organik tarım ile alternatif turizm sektörüne yönelik yapılabilecek pek çok yatırım fırsatları bulunmaktadır. Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri hem köklü bir sanayi geçmişine hem de doğal zenginliklere sahip olmaları açısından oldukça şanslı durumda olmakla beraber bu şansın tüm potansiyelleriyle harekete geçirilmesi çeşitli nedenlerle mümkün olmamıştır. Ajansımız kuruluş amacı ve yapısı gereği hem sosyal hem ekonomik kalkınmayı sağlarken bölgesel zenginlikleri koruma göreviyle de karşı karşıya olduğumuzun bilincindedir.

İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI
Federal Almanya Büyükelçisi Ticaret Müsteşarı Hans Jörg Brunner'de, Türk ve Alman ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini ve toplantılara katılımın yüksek olduğunu söyledi. Brunner konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: Davetimize uyupta geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekonomik işbirliğini bu bölgede geliştirebilmek için bu toplantıyı düzenliyoruz. Alman Büyükelçiliğinin ekonomi bölümü her şeyden önce Almanya için bu tip işbirliği örneklerini teşkil edebilmek için bu tip toplantılar düzenlemektedir.

ÇALIŞMALAR KAYSERİ'DEN BAŞLADI
Ekonomi teşvik kuruluşlarını teşvik etmek için bunları düzenlemek. Kayseri'de başlattığımız bu çalışmaları Alman'larda olsun Türk işletmelerinde olsun büyük bir ilgi gördük. Zonguldak'taki bu etkinliğimize Almanya'dan iş dünyası temsilcileri katılmakta, Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan da çok değerli işadamları, iş kadınları yeralmaktadır.

MUCİZEYİ BORÇLUYUZ
Bu bölge çok önemli. Batı Karadeniz Bölgesi çok büyük bir potansiyel göstermektedir. Almanya'da aslında bu ekonomi mucizesini bu bölgeye borçludur, bu bölgenin insanları gelmiştir. Taşkömürü işletmeleri, işlemeleri, çelik işleme, ticaret, gemicilik ve tersane çalışmaları ve donanımları, teçhizatları, demir yolları ile ilgili bu faaliyetler son derece önemlidir. Bunları sayma gereği hissettim. Özellikle taş kömürü ve çelik kazanımı konusunda da bu bölgenin geleneksel faaliyetler oluşturduğunu söyleyebiliriz. 50 Yılı aşkın bir süreyi Türk Alman işçi alımı çerçevesinde Almanya'ya gelerek işçi ihtiyacını eksikliğini gidermiştir.

ONBİNLERCE İNSAN GELDİ
10 binlerce insan bu bölgeden Almanya'ya gelmiştir. Almanya'da bir ekonomi mucizesi gerçekleştirilmiştir ve kendileri de bizlere destek olmuştur, dönenlerde olmuştur mutlaka ama halkımız arasında bağlantı noktası sağlanmıştır. İki vatana sahip olan vatandaşlar vardır. Almanların buradaki hedefi ve yatırımları uzun vadelidir, yatırım ülkesi olarak. Motive olmuş iş gücü bulunmaktadır bunun dışında hem bölgeye hem Avrupa'ya doğru satış imkanları da bulunmaktadır. Bu verilere bakıldığında 31 milyar Avro geçen yıl ticari hacmini oluşturan rakamdır ve yeni bir rekor kaydedilmiştir. Büyükelçilik olarak her türlü yardımı yapmaya da hazırız.

YÜZDE 60'I ORMAN KAPLI
Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladığı konuşmasında, Almanya ile ilişkilerimiz uzun bir sürece dayanıyor. 1950'lerden itibaren Almanya'ya çalışmaya giden vatandaşlarımızın önemli oranda bölgemiz kökenlidir. İnsanlarımızın farklı alanlarda başarılar bizler için de gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ilişkiler ülkemiz açısından da önem taşımaktadır. Almanya'daki ihracatçılar açısından en önemli pazarlardan bir tanesidir. Almanya'ya ithalatımız 23 milyar ABD doları civarındadır. Bölgemiz açısından da sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştiği bir yerdir. Başta Zonguldak olmak üzere yer altı ve yerüstü zenginlikleri açısından zengin bir yerdir. Bu zenginliklerin ekonomiye kazandırılması konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Taşkömürü faaliyetlerinin yanında hem Karabük'de hem Karadeniz Ereğli'de demir çelik işletmeleri ve bunlarla birlikte gelişen demir çelik yan sanayi yer almaktadır. Yüzde 60'ı ormanlarla kaplı bölgemizde mobilyacılık ve ormancılık açısından önemli bir yer almaktadır. Lojistik ve enerji sektörü bölgede gelişmektedir. Bölgenin enerji üssü olması da gündemimizdeki bir farklı konudur. Gerek Zonguldak gerekse bölgemiz açısından doğal zenginlikleri koruyarak bölgenin çalışkan insanları sayesinde ihtiyaç duyulan ekonomik çeşitliliği yaratabileceğimize sanıyoruz. Bizim kapımız her zaman açıktır dedi.

KATILIMCILARDAN BAZILARI
Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ümmühan Dericioğlu, BAKKA SGPB Başkanı İbrahim Çimen, Siemens Türkiye Genel Temsilcisi Bölge Direktörü Serdar Bozkurt, NRW-Invest Temsilcisi Dr.Adem Akaya, Bremen Invest Yatırım Destek Müdürü Kemal Sen, Fichtner GmbH Co KG Genel Müdürü Dr.Uwe Sievers, International Business and Policy Development Dr.Hakan Akbulut, Parlak Vinc Kalkınma Ekipmanları Genel Müdürü Hasan Parlak, Railistcs GmbH Genel Müdürü Wolf Dietrich Geitz.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185