Bu haber kez okundu.

VATANDAŞ ALACAAĞZI'NDA NÖBETTE

Kandilli'nin Alacaağzı mevkisindeki Kuvars Kumu Hazırlama Tesisisi'nin denize çamur akıttığı yönündeki iddialar devam ediyor. Yöre halkı, tesise değil çevreyi kirletmeye karşı olduklarını ifade ederken, tesis yöneticisinin yaptığı açıklamaların doğru olmadığını bu alandan çektikleri görüntülerle ortaya koydular.

Gazetemiz yazarlarından ve Şehir Plancısı Kamuran Ayyıldız'ın da gönüllü çevreci Kandillililer ile birlikte Alacaağzı'na giderek yaptığı inceleme ve araştırmalarda, çevrede yaşanan kirlenmenin izlerinin silmek için tesis çalışanlarının seferber edildikleri ortaya çıktı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşların 'Siz geldiğinizde denize çamur akıtmıyorlar' şikayetlerini de dinledi.

Bu arada 600'e yakın imza ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne resmen başvuran vatandaşlar yetkilileri olayın üzerinde duyarlı olmaya davet ederken, konuyla ilgili olarak Kandillililer Derneği Başkanı ve hukukçu Korhan Us  da gelişmelere göre hareket edeceğini belirterek 'dava açmaya bile hazırım' dedi.

Kdz. Ereğli'nin doğu yakasında bulunan Alacaağzı sahilleri bu alanda bulunan Kuvars Kumu Hazırlama Tesislerindeki toprağın içindeki kuvars madenini ayrıştırma işlemlerinden denize deşarj edilen atık sularla kirletiliyor. Bu konuyla ilgili olarak Gazeteniz Önder tarafından 'Alacaağzı'na çamur akıyor' başlıklı manşet haberinden sonra, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, tesisin bu denetlemeler sırasında denize atık sularını deşarj etmediği öne sürülüyor. Borcam Genel Müdürü Nurettin Öztürk'ün haberimizden bir gün sonra Alacaağzı'na gelerek gazetemize yaptığı açıklamada çevreye önem verdiklerini ve kirletme yapmadıkları iddiası da, bölgede yaşayanların çektikleri görüntülerle yalanlandı.


Eski adıyla EKİ olan TTK'nın çalışanlarına çok uzun yıllar plaj hizmeti de veren doğa harikası Alacaağzı sahilleri çevre kirlenmesi ile karşı karşıya. Bu sahil kesiminde Düzce'deki cam fabrikasına cam üretiminin hammaddesi olan kuvars kumunu temin etmek üzere 300 bin ton/yıl kapasiteye sahip olarak kurulan  kuvars kumu hazırlama tesisinde, topraktan ayrıştırılarak hazırlanan kuvars madeninin ayrıştırılması işleminden sonra denize bırakılan atık sular çamur halinde akarak denizi çamur deryasına çeviriyor. Bu atık sularda değişik kimyasallar olduğunu da öne süren bölge halkı, yaşanan kirlenmenin önüne geçilmesi için Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerini dilekçe yağmuruna tutuyor. Şu ana kadar 600'ün üzerinde  ayrı ayrı dilekçe ile Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar şu taleplerde bulunuyorlar:

İŞTE O DİLEKÇE:

ŞİKAYETİN KONUSU: ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI
Kdz. Ereğli Gökçeler Beldesi mücavir alanında yer alan Alacaağzı Mevkiinde Borcam İşletmesi tarafından cam maddesi olan silis madeni çıkarılarak, ayrıştırma işlemi yapılmaktadır.
Burada işletmeye başlamadan önce Gökçeler Beldesinde yapılan bilgilendirme toplantısında çevreye ve insan sağlığına zararlı bir yanı olmayacağı belirtilmiştir. Son günlerde adı geçen işletmenin üretim sahasından denize verilen suyla birlikte kalın bir köpük tabakasına ve yoğun çamura rastlamaktayız. Öyle ki, deniz akıntısının yoğun olduğu zamanlarda bu köpük tabakası ve çamurlu su Kandilli ve Çamlı kıyılarına kadar ulaşmaktadır. Ayrıca işletmenin üretim yaptığı alandaki sahilde bulunan kaya ve taşların rengi sarıdan kızıla renk değiştirmekte, bazı kişilerin kayaları gri renge boyandığına tanık olanlar bulunmaktadır.
Hammadde ayrıştırma işleminde kullanılan kimyasalların olup olmadığı, bu kimyasalların insan sağlığına ve deniz canlılığına zararları konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Anayasamızda 'Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığı korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir denilmekte, her yurttaşın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına açıkça vurgu yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu çok sayıda uluslar arası sözleşmede, çevrenin korunması ve sağlıklı çevrede yaşama hakkına vurgu yapılmaktadır.
Aşağıda imzası bulunan bizler, eğlence ve dinleme alanlarımızdan olan kıyılarımızda içeriğini bilmediğimiz köpük ve çamurlu suların insan sağlığına ve deniz canlı yaşamına etkilerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması hususunda;
Gereğinin yapılmasını ve tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz.

**

NURETTİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ
Alacaağzı denizinin kirletilmesiyle ilgili olarak gazetemizde 15 Mayıs 2012'de yayımlanan haberden sonra Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün açtığı soruşturma üzerine 16 Mayıs'ta Alacaağzı'na gelerek gazetemize açıklama yapan Borcam Genel Müdürü Nurettin Öztürk, denizi kirletmediklerini öne sürerek şunları söylemişti:

ŞİRKET OKAN GRUP BÜNYESİNDE
Türkiye'de düz cam üretimi Tekel bir üretim olup Şişecam'a aittir. Şirketimiz Okan Grup Bünyesinde bulunmaktadır, Okan Grup Bünyesindeki Düzce Cam Sanayi A.Ş.'de düz cam üretilmekte ve yıllık kapasitesi 186 bin tondur. Şişecam'dan sonra tek ikinci kuruluş Düzce Cam A.Ş.'dir böylelikle tek tekel olan düz cam üretimi şirketimizin kurulması ile tekelliği kırılarak piyasaya şirketimizin ürettiği camlarda sunulmaktadır.

110 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR
Şirketimizde doğrudan 45 personel çalışmakta diğer güvenlik, yemek hizmetleri ve bir çok hizmeti dışarıdan alarak toplam 110 kişiye doğrudan istihdam imkanı yaratılmıştır. 

ÇÖKTÜRÜCÜ KULLANILMAKTA
Suyu kullanırken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden suyu kullanma izin belgesini almış ve bu suyu temin etmek için Alacaağzı deresine bir bent koymuştur. Tesisimiz bu su ile çalıştırılmaktadır, suyun içerisindeki atık malzemeler ise 750 metre küplük tiknerde hiçbir çevre kirliliği yaratmayan, çevre temizlemede kullanılan çöktürücü kullanılmakta bu atıklar filtre temizlenmekte zaman zaman da vidanjör vasıtası ile dökülmektedir.

UYDURMA DÜZMECE OLAY
Tesisimizin alması gereken her türlü devletten iznini almış ve faaliyetlerini tüm izinler ile birlikte çevreye saygılı olarak sürdürmektedir. Zaman zaman çevre şikayetleri oluşmaktadır. Çevre şikayetlerini son derece haksız olduğuna inanmaktayız. Çünkü 11 milyon dolarlık bir yatırımda 2.5 milyon dolarlık bir çevre yatırım yapan şirketin çevreyi kirletmesi asla söz konusu olamaz. Bütün bunları yerinde fotoğraflamak, görüntülemek her zaman mümkündür. Bize butür karalama kampanyasına girenlerin şirketimizden işten çıkartılan, müteahhit vasıtasıyla ilişiği kesilen, şirketimizin ile herhangi bir şekilde problem yaşayanların uydurma düzmece olarak yaptıkları bir işlem olarak düşünüyorum.

**

KAMURAN AYYILDIZ OLAY YERİNDE
Gazeteniz Önder'in köşe yazarlarından, Kandillililer Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin de ikinci başkanı olan Şehir Plancısı Kamuran Ayyıldız konuya duyarlı ve gönüllü çevreci Kandillililer ile birlikte Alacaağzı'na 17 Mayıs'ta gitmiş ve sahil ile çevresinde incelemeler yapmıştı.
Ayyıldız, tesis ve çevresinde yaptıkları incelemeler sırasında çamur akan bölgelerde temizlik yaptıklarına dönük video görüntüleri bulunduğunu ve gördüğü manzara karşısında ise denizin ve çevrenin kirletildiğinin izlerinin ortada olduğunu ifade etti.
Ayyıldız görüşlerini şöyle dile getirdi:
Alacaağzı'na görünce inanın çok üzüldüm. O bizim denize gittiğimiz Alacaağzı katledilmiş. Doğa gitmiş, deniz kirlenmiş ve denize verilen atık suların güzergahı da balçık içerisinde. Bu açıktır ki, tesiste yapılan ayrıştırmalarda kimyasalların kullanıldığı ipucudur. Su köpüklü akıyor. Hangi su köpüklü akar ki. Bu bile kimyasal kullanıldığının işaretidir. Eski plaj tesislerinin duvarlarındaki çamurları gri boya ile kapatmak istemişler ama altında çamur duruyor. Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri 'biz bir şey göremedik' diyorlar. Tabi ki göremezler. Çünkü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin geleceğini biliyorlar ve denize de bu süreçte atık su bırakmıyorlar. Denizi kirlenmeyi görememişler ama atık su güzergahındaki kirlenmeyi görmüşler. Sürekli vermiyorlar denize atık su ki, biz gittiğimizde deniz pırıl pırıldı ama bizim orada olduğumuzu bilmiyorlar ki, beş dakika sonra deniz çamur içinde kaldı. Biz bölge halkı olarak tesise değil, tesisin çevreyi kirletmesine karşıyız. Bu nedenle bir kez daha uyarıyoruz bu kirliliğin muhataplarını ki, denizimizi ve çevremizi kirletmeyin, buna hiç hakkınız yok.

**

KORHAS US HUKUK BOYUTUNDA
Kandillililer Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı hukukçu Korhan Us da konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne verilen dilekçeler arasında kendisinin de imzasının bulunduğunu ve atık suların tesisten habersiz ve değişik zamanlarda alınacak numunelerle tahlillerinin yapılmasını belirterek 'Süreci yakından izliyoruz. Bölge halkının duyarlılığının Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından dikkati alınacağına umuyorum. Gelişmelere göre dava açmaya bile hazırım' dedi.
Kandilli'deki gönüllü çevreciler sosyal paylaşım sitesinde 'Kandilli Kültürü' grubunda örgütlenerek bu konudaki görüşlerini birbirleri ile paylaşıyorlar. https://www.facebook.com/#!/groups/230197510412816/


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
hasan eryiğit 6 yıl önce

alacaağzı için feryat edenler,kANDillideki incirli ormanı için,köseağzı için ,şimdiye kadar neyi beklediniz,2 sene önce internet ortamı yokmydu,bunlar niye dile getirilmedi ozamanlar,alacaağzına akmaması gereken,arada birde akan sudan hiçbir balık ölmedi.kimyasal falan aktığı yok
,sadece göüntü kirliliği var.sizi asıl caaanım o güzel kirletilen ormanı görmeye ve oralar içinde duyarlı olmaya davet ediyorum.selam ve dua ile kalın..

Misafir Avatar
Ahmet BOZOĞLU 6 yıl önce

Ben de öncelikle kANDilli gençinin TTK işletmesinde çalışmasını isterim.Çünkü kültürünü yaşatabilmek için burada iş sahibi olmak lazım işsiz gençler gurbete çıkıyor yıllardır gurbet hayatı yaşıyor . Sizlere soruyorum vANDan gelecek 400 işçi kANDilliye ne kata bilir çok insan tanıdım kANDilli TTK müesesinden emekli olup başka yerlere evini yurdunu yatırımını yapıyor. KANDİLLİ yıllardır hep yanlış politakalarla bu kadar geriledi sürekli göç vermek zorunda kaldı. VAN dan gelecek 400 işçi politikasıda çok yanlış. Eğer işçi alınacaksa önce ve ağırlıklı olarak kANDilliden yapılması temenni ederim

Misafir Avatar
Ahmet BOZOĞLU 6 yıl önce

NÖBETTEYİZ Biz denizimizin kirletilmesine karşıyız bölgede ististam sağlanaçak diye denizi kirletmeye hakkınız yok buna bölge halkı olacak karşıyız.Biz kANDilli olarak denizimize sahip çıkacağız ve kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz NÖBETDEYİZ

Misafir Avatar
paparazi ahmet 6 yıl önce

Denizimizi korumak için bir ömür nöbetteyiz . Bu konuya duyarlılığından ötürü başta ÖNDER gazetesine ve bizlere desteğini esirgemeyen KANDİLLİLER DERNEĞİNE Teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım . Biz gönüllü arkadaşlarımızla bu denizde nöbetciyiz .BORCAM bir daha denizi kirletmemesini umuyorum . Tüm komu oyuna saygılar sunarım...

Misafir Avatar
YALI BOYU FATİHİ 6 yıl önce

Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacaktır. (KIZILDERİLİ ATASÖZÜ)

Misafir Avatar
yusuf yildiz 6 yıl önce

Elinize yureginize kaleminize saglik cok guzel ve tedayli bir haber olmus herkeze tesekkur ediyorum...Ve bizler nobette durmaya devam edecegiz...

Misafir Avatar
fırat yalman67 6 yıl önce

bu tür çevreyi kirleten fabrikalar da ististam sağlanıyor diyorsunuz iyi güzel ama çevreye verdiğiniz zararın farkında değilmisiniz sizin ististam sağlanıyor diyerek bu olaydan sıyrılmak istemeniz insanlığa sığmaz çünkü burada çevreyi ve denizimizi kirletmeye hiçbir allahın kuluna yakışmaz benim yetkikililerden arzum bu tür çevreyi kirleten tesisleri kapatmasıdır birde devletten talebim o bölgeye yeni plajın kurulmasıdır

banner251

banner185