Bu haber kez okundu.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Ereğli Kaymakamlığı, daire müdürleri ile yapılan toplantının tutanaklarını açıkladı. Daire müdürlerine ve personeline vatandaşların hizmetlerini daha sağlıklı alması gerektiğini belirten İlçe Kaymakamı İbrahim Çay, amaçlarının taş üzerine taş koymak olduğunu söyledi. Daire Müdürleri de kurumlarının çalışmalarını detayları ile açıkladı.

 

Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay toplantının açılış konuşmasında, toplantının amacının kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, hizmet akışının hızlandırılması, sorunlara gereken çözüm yollarının bulunması, kurumlar arası olup bitenden haberdar edilme, sıkıntıları paylaşarak çözüm yolu bulmak vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek olduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde açıklandı.

 

MESAİ SAATLERİNE RİAYET EDİLMELİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai saatlerine riayet etmeleri, mesai saatleri değişti. Öğle saati 12:30 ile 13:30 olmasına rağmen mesai başladığı halde odaların kapalı olduğu, mesai başlamadan ön hazırlık yapılması, resmi daire kapılarının her zaman açık olması gerektiğini belirtmiştir.

 

BİNALARIN TEMİZLİĞİ
Kamu binalarının iç ve dış temizliklerinin günlük olarak yapılması, arşivlerin, lavaboların temizliğine dikkat edilmesi, hijyenik yönden daha dikkatli olunması, Tasarruf tedbirlerine riayet edilerek enerji ve malzeme israfına sebebiyet verilmemesi, Başbakanlığın yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda amacına uygun olarak ilgili kurumların ellerinde bulunan kullanılabilir durumdaki malzemelerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını, ben tabirinin bırakılarak biz tabiri adı altında ihtiyacı olan birimlere verilmesi, resmi yazışma kurallarına uyulmasını, önemli yazılarda ve disiplin soruşturmalarında bizzat daire amirlerinin konuyu tarafına bildirmesi gerektiği belirtildi.

 

EVRAKLAR GÜN İÇİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Kaymakamlığımıza imzaya sunulan ve Kaymakamlığımızca havale edilen evrakların takibi, evrakların gün içinde aldırılması, Günlük evrakların görevlendirdiğiniz elemanlar tarafından zamanında alınmasını, konuyla ilgili tekide mahal bırakılmamasına özen 

gösterilmesini, Verilen emir ve talimatların kamu yararı gözetilerek geciktirilmeksizin zamanında ve amaca uygun olarak yerine getirilmesi. Vatandaşlar tarafından gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda verilen her türlü dilekçe ve başvuruların değerlendirilerek neticelerin yasal süre içinde bildirilmeli.

 

BİLGİ VERMELERİ GEREKİYOR

Hizmetlerin aksamadan, süratle yürütülebilmesi açısından Kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum ve koordinasyon sağlanması, saygı ve nezaket kurallarına riayet edilmeli. 
Yapılacak toplantılara görevli kurul üyelerinin tamamının katılmasını, geçerli mazereti olup toplantıya katılamayacak durumda olanların toplantı gün ve saatinden önce bilgi vermelerini, özellikle ilçe dışında yapılacak toplantılarla ilgili bilginin tarafına sunulmasını, haberi olmadan toplantılara katılınmamasını, Personelin kullanacağı yıllık izinlerin yıllık izin planlamasının yapılarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanmasını, kurumlarda hizmet verecek yeterli sayıda personelin sürekli olarak bulundurulmasını, mazeret izni sadece Vali ve Kaymakamlara devredilmiş olup, herhangi bir daire müdürünün mazeret izni verme yetkisi bulunmamakta.

 

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ

Engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesi için gerekli yardımın yapılmasını, bu konudaki yasal düzenlemelere dikkat edilmesi, 2013 yılı teftiş yılı olması, İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Müfettişi tarafından son teftişte tespit edilen eksik bulunan iş ve işlemlerin önerilere göre düzeltilip eksikliklerin giderilmeli”^
Daire Müdürlerinin de gerçekleştirilen toplantıda birimlerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. İşte tutanaklara yansıyan o açıklamalar şu şekilde: 

 

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ

Özel hastaneler, acil servis, Eczanelerin denetimi ile Baharatçılar ve Aktarların denetiminin kendilerine ait olduğunu,

 

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

50 tane Aile Hekimliğinin ve Sağlık Evlerinin kendilerine bağlı olduğunu, Tütün denetimlerini yaptıklarını, Okul eğitimleri verdiklerini, su numunelerini alarak sonuçlandırdıklarını,

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik, 3 bin 529 kişiye toplam 758 bin 642,13 TL gıda, yakacak, sağlık, eğitim ve para yardımı yaptıklarını. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 74 kişiye toplam 72 bin 750 TL, Özürlü Yakını 157 kişiye toplam 161 bin 497,45 TL, Özürlü aylığı olarak 1056 kişiye toplam 1 milyon 1 bin 130,28 TL, Yaşlı aylığı olarak 269 kişiye toplam 100 bin 787,52 TL ödeme yaptıklarını, 759 kişiye toplam 157.935,00 TL Şartlı Nakit Transferi yaptıklarını, Yardım toplamının 6603 kişiye 2 milyon 410 bin 677,38 TL olduğunu, 2012 yılında toplam 6436 kişi, 2013 yılında 921 kişinin Genel Sağlık Sigortasından faydalandığını, Genel müdürlüklerince 2013/3 sayılı genelge ile evde bakım aylığı değerlendirme saha çalışmasının başladığını, 16.04.2013 günü Başbakanlığımız tarafından muhtaç asker ailelerine yardım programının başlatıldığını, bu güne kadar 106 kişinin müracaat ettiğini,

 

VERGİ DAİRESİ

Vergi Dairesi Müdürü, kurumlarında 60 kişinin görev yaptığını, yeni bina ihtiyaçlarının olduğunu

 

LİMAN BAŞKANLIĞI

Yeni binalarının Selçuklu mimarisi olarak yapıldığını, 15 Haziranda tamamlanacağını söyledi.

 

SAHİL SAĞLIK MERKEZİ

Sahil Sağlık Merkezi Tabipliği 5 personel bulunduğunu, herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtti. 

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 56 parsel 47 tahsisli 21 parselde üretim olduğunu, 16 parselin inşaat halinde olduğunu, 10 parselde proje hazırlık aşamasında olduğunu, 9 parsel, 10.03 hektar tahsisin yapılmadığını, 600 işçi istihdam edildiğini, 8 elemanla birlikte gerekli çalışmalar yapılmakta.

 

TAPU MÜDÜRÜ

Ereğli İlçe Tapu Müdürü, 1 müdür 2 müdür yardımcısı, 15 kadrolu memur, 2 hizmetli memur ile hizmet verdiklerini söyledi.

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü 45 nakdi yardım alan olduğunu, özürlü maaşından da 1300 kişinin yararlandığını belirtti.

 

YURT MÜDÜRÜ

Ereğli Yurt Müdürü, 1 müdür 1 müdür yardımcısının bulunduğunu 5 görevli memur bulunduğunu belirtmiştir. 272 kapasiteli yurtlarında (168 erkek, 104 kız) 400 öğrenciyi barındırdıklarını, öğrencilerinin bulunduğunu, sınırsız internetten faydalandıklarını söyledi.

 

ZİRAAT ODASI

Ereğli Ziraat Odası Başkanı, Organik tarım çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

 

İLÇE MÜFTÜSÜ

Ereğli İlçe Müftüsü, Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına kuran kurs vermek istediklerini, şu an için 72 kuran kursu bulunduğunu açıkladı.

 

İŞKUR ŞUBE MÜDÜRÜ

Kayıtlı işsiz sayısının 6 bin 622, 12 bin kayıtlı işgücünün olduğunu, 1041 işe yerleştirme olduğunu, 910 kişiye işsizlik parası verildiğini hatırlattı.

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü, Norm fazlası öğretmenin kalmayacağını, 10 tane resmi okul yapılacağını, eğitim kampüsü çalışmasının olduğunu, bölüm şefliğinin olacağını belirtti.

 

ORMAN İŞLETME

Ereğli Orman İşletme Müdürü, 8 işletme şefliği olduğunu, %54 ormanlık alan bulunduğunu söyledi.

 

KADASTRO

Kadastro Birimi Müdürü, Kadastro işlerinin bittiğini, 12 bin parselde yenileme çalışması yapıldığını duyurdu.

 

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, 22 personelle hizmet verdiklerini 3500 işveren bulunduğunu, yer sorunlarının olduğunu söyledi.

 

İLÇE ÖZEL İDARE

Ereğli İlçe Özel İdare Müdürü, Pembeciler-Abdi Grubu İçme Suyu+ENH. İnşaatı işi için 60.000,00 TL ödenek ayrıldığını, İl Genel Meclisinin kararı gereği 200.000,00 TL ayrıldığını toplam ödeneğin 260.000,00 TL olduğunu, yapılan ihaleye göre 263.920,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç olduğunu, işin yapımının devam ettiğini, Pınarcık Köyü İçme Suyu İnşaatı İşi için 40.000,00 TL ayrıldığını, işin yapımının devam ettiğini, muhtelif köy yollarının parke kaplama işi için 450.000,00 TL ayrıldığını, işin devam ettiğini, KÖYDES 2013 yılı ödenek toplamının 1.157.000,00 TL olduğunu, 
2013 yılında 23 köye 142.000,00 TL yardım verildiğini, verilen yardımların köy muhtarlıklarına malzemeleri satın alınarak verileceğini, İl Özel İdare Müdürlüğünce 2013 yılında verilen ruhsat icmaline göre 4 adet umuma açık, 11 adet 3. sınıf sıhhi müessese, 3 adet 2. sınıf gayrisıhhi müessese, 3 adet 3. sınıf gayrisıhhi müessese olmak üzere 21 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğini,

 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ereğli İlçe Tarım Müdürü, 42 personel çalıştığını, 2000 kuduz aşısı yapıldığını, 360 gıda denetimi yapıldığını, 80.000 TL para ceza kesildiğini, 9000 arı kovanı bulunduğunu açıkladı.

 

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ereğli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü olarak evrak takibi için bütün birimlere yazı yazılmasına rağmen, evrak bürosunda makama sunulan ve Kaymakamlığımızdan havale edilen evrakların görevliler tarafından zamanında alınmadığını Evrakların alınması için sürekli kurum müdürlerinin arandığını, bu da alışkanlık haline geldiği için sıkıntı yaşandığını, kurumlar arasında yapılan yazışmalara zamanında olumlu ya da olumsuz cevap verilmediğini, verilen cevaplarda da ilgili dilekçe sahibine bilgi verilip verilmediğinin anlaşılamadığını, yazışma kurallarına uyulması gerektiğini, dilekçelere 30 gün içinde cevap verilmesi gerektiğini, verilen cevapların dağıtımlı olarak yazılması Kaymakamlığımıza da bilgi amaçlı gönderilmesi gerektiğini,

 

İLÇE JANDARMA

Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı, herhangi bir sorun olmadığını, denetimlere devam ettiklerini, 

 

İLÇE EMNİYET

Ereğli İlçe Emniyet Müdürü, hız kontrollerini artırdıklarını, şehir merkezinde hız sınırının 40 km olduğunu, 2 sabit 8 seyyar radar kontrollerinin olduğunu, ilçemizde yapılacak etkinliklerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması istendiğinde 3 ya da 4 gün öncesinde bilgi verilmesinin uygun olacağını, buna göre bir planlamanın yapıldığını belirtti.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185