Bu haber kez okundu.

ZONGULDAK AB'YE HAZIRLANIYOR

Valiliklerin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde daha etkin rol alabilmeleri için kapsamlı bir yeni yapılanmaya gidilirken Zonguldak’ta oluşturulan Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası ile vatandaşlar ve kuruluşlar Avrupa Birliği sürecine daha etkin olarak katılabilecek, ihtiyaç duyduğu bilgiye de kolaylıkla ulaşabilecek.

 

 

VALİLİKLER DAHA ETKİN: Yeni projeye göre gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması, kamuoyu nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi, AB mali kaynaklarının kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılması konularında Valiliklerin daha etkin hale gelmeleri ve taşrada önderlik etmeleri beklenilmektedir.

 

İSTİKRARI AB SAĞLADI: AB sürecinde yapısal reformlar sayesinde on yıl öncesine göre enflasyon %90 oranında azalırken kişi başına milli gelir %141, ihracat ise %389 oranında arttı. Birçok sektörde dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasına girmeyi başaran Türkiye, Avrupa’nın 6, dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi. Avrupa Birliği üyeliğine adaylığı ile birlikte daha istikrarlı bir ülke görünümü kazanan Türkiye, yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezine dönüştü. Yıllık yabancı sermaye akışı son 10 yılda rekor bir hızla 20 kat arttı.

 

ZONGULDAK’A 867 BİN 894 AVRO: Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen hibe programları aracılığı ile Zonguldak'ta 7 projeye toplam 867 bin 894 Avro hibe desteği sağlandı. Zonguldak’ta Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurul Başkanlığını Vali Erdal Ata, İl AB Daimi Temas Noktası Sorumlusu Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir yürütürken Kurul Üyeliklerinde İlçe Kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, meslek odası yöneticileri yer alıyor.

 

 

İl düzeyinde Avrupa Birliği ile ilgili reformların gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği üyelik sürecinin daha iyi anlaşılması ve Avrupa Birliği mali kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla her İl’de bir Vali Yardımcısı, İl Avrupa Birliği Daimi Temas noktası olarak görevlendirildi.

 

İL AB’YE UYUM DANIŞMA VE

YÖNLENDİRME KURULU

İl’deki kamu kuruluşlarından, meslek örgütlerinden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yeraldığı İl Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu, Avrupa Birliği’ne uyum ile ilgili yürütülen reformları ve mevzuat düzenlemelerini izlemek ve değerlendirmek, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla proje faaliyetlerini teşvik etmek ve gerekli desteği sağlamak, AB’ye üyelik sürecimizle ilgili olarak sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak görevlerini yerine getirecek.

 

İL AB KOORDİNASYON MERKEZİ

Zonguldak Avrupa Birliği Broşüründe şu bilgiler yer alıyor: Vatandaşlarımızın Avrupa Birliği ile ilgili konularda ilk danışma noktası olan İl AB Koordinasyon Merkezleri her ilimizde Valiliklerimiz bünyesinde, AB Fonları ve mali kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla proje hazırlayan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişilere proje hazırlama konusunda teknik destek sağlamak, AB hibe çağrılarının il içinde duyurulmasını koordine etmek, AB katılım sürecinde yerelde AB ile ilgili çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlamak, kamuoyunun Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilinçlenmesi ile ilgili konularda çalışmalar yürütmek hizmetlerini vermektedir.

 

TÜRKİYE’YE NELER KAZANDIRDI?

1999 Yılında tam üyelik için resmen aday ilan edilen Türkiye, gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki reformlar sayesinde, 2005 yılında Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. AB Süreci sadece siyasi değil, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sağladı. Yapısal reformlar sayesinde, ekonomi istikrara kavuştu. On yıl öncesine göre enflasyon %90 oranında azalırken kişi başına milli gelir %141, ihracat ise %389 oranında arttı. Birçok sektörde dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasına girmeyi başaran Türkiye, Avrupa’nın 6, dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi. Avrupa Birliği üyeliğine adaylığı ile birlikte daha istikrarlı bir ülke görünümü kazanan Türkiye, yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezine dönüştü. Yıllık yabancı sermaye akışı son 10 yılda rekor bir hızla 20 kat arttı. Yapılan yatırımlar, birçok vatandaşımıza yeni iş imkanı sağladı.

 

YAŞAM KOŞULLARI

Avrupa Birliği sürecinin en önemli getirisi ise vatandaşlarımızın yaşam standartlarının giderek iyileşmesi oldu. Gıda güvenliğinden çevreye, tüketicinin korunmasından çalışma koşullarına kadar, günlük hayatı ilgilendiren birçok alanda Avrupa Birliği standartlarına uyum, Türk halkının yaşam kalitesini arttırdı. 40 Yılda hayata geçiremediği siyasi reformları Avrupa Birliği sürecinin yarattığı ivme ile son 10 yıla sığdıran Türkiye daha özgür daha demokratik daha istikrarlı daha şeffaf bir ülke haline geldi. Çıkarılan reform paketleri ile gerçekleşen anayasa ve yasa değişiklikleri, Türkiye’yi ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünden ayrımcılık ve yolsuzlukla mücadeleye; azınlık, engelli, kadın ve çocuk haklarından vatandaşın bilgi edinme hakkına kadar birçok alanda AB standartlarına yaklaştırdı.

 

TEMEL GÖREVLERİ

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin temel görevleri ise şu şekilde: Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarından İlimizin daha etkin bir şekilde yararlandırılmasına yönelik olarak; kamu kurum kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları, yerel yönetimler, üniversite, meslek kuruluşları, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapılmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin içerik bakımından gelişmesini temin etmek, proje üretmek isteyen kamu ve sivil kuruluşlar ile yerel idarelere proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan sorunlarda teknik destek sağlamak, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine istinaden 3 ayda bir toplantı organize etmek, toplantı tutanaklarını Başbakanlık ABGS ve İçişleri Bakanlığı DİAB’a göndermek, Başbakanlık ABGS ve İçişleri Bakanlığı DİAB’dan gelen gerekli duyuruları yapmak ve Bakanlıklarla yazışmaları yürütmek, AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen yasal reformların il düzeyinde tam olarak hayata geçirilmesi için gerekli takibi yapmak ve merkezi düzeyde ilgili kuruluşlar ile temas içerisinde bulunmak, kamuoyu nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı ve doğru olarak anlatılabilmesi ve kamuoyu oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısının verdiği diğer işleri yürütmek.

 

ZONGULDAK’TA 7 PROJEYE

HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen hibe programları aracılığı ile Zonguldak'ta 7 projeye hibe desteği sağlanırken, Zonguldak'a bu 7 proje ile sağlanan hibe desteği toplamı 867 bin 894 Avro. İl'lere göre yapılan başarı değerlendirmesinde sağlanan hibe desteği ile Zonguldak, 56. sırada yeraldı. Türkiye İş Kurumu'nun 28 İl'i kapsayan, "Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 5 İl'i kapsayan, "İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 İl'i kapsayan, "Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi", Ulaştırma Bakanlığı'nın 3 İl'i kapsayan, "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın Karadeniz havzasındaki 25 İl'i kapsayan, "Karadeniz Havzası İşbirliği Programı" projesinde Zonguldak'ta bulunuyor.

 

ZONGULDAK TEMAS NOKTASI

Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurul Başkanlığını Vali Erdal Ata, İl AB Daimi Temas Noktası Sorumlusu Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir olurken Kurul Üyeliklerinde ise şu isimler yer alıyor. Alaplı Kaymakamı Aydın Memük, Çaycuma Kaymakamı Hasan Yaman, Devrek Kaymakamı Hüseyin Öner, Kdz.Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Gökçebey Kaymakam Vekili Hüseyin Öner, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dursun Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Girgin, Zonguldak Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Hayriye Göktaş, Gençlik Spor İl Müdürü Eyüp Yaman, Tarım İl Müdürü Hacı Arap Şanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, İl Çevre Müdürü Nazmiye Uzun, İl Sağlık Müdürü Dr.Rüstem Albayrak, İş Kurumu İl Müdürü Cemal Yiğit, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Kemal Gümrükçü, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Cangöz, ZKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İhsan Toroğlu, GMİS Genel Sekreteri Taci Aklaya, KÖSGEB İşletme Geliştirme Merkezi Müdürü Yaşar Yıldırım, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Renda Okay, Zonguldak Ziraat Odası Başkanı Hasan Kabarık, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Muharrem Coşkun.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185