Bu haber kez okundu.

ZONGULDAK'TA SİGARASIZ GÜNLER

Zonguldak Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Birsen Turan ve Ruh Sağlığı Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Esin İlhan, 19 Temmuz’da başlayacak sigara yasağı ile lokanta, kahvehane, birahane, kafeterya ve eğlence mekanları gibi yerlerde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilemeyeceğini. uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

 

19 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya girecek ve cezai müdahalelerin uygulanacağı kapalı alanlarda sigara yasağı ile ilgili Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Tütün Kurulu Karaelmas Gazeteciler Derneği’ne gelerek basın mensuplarını bilgilendirdiler.

Bu yasa ile ilgili bilgilendirme ve uygulamalarda basına ihtiyacımız var diyen Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Esin İlhan ve İl Tütün Kontrol Kurulu Başkanı İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Birsen Turan 19 Temmuz’da başlayacak olan yasa ile ilgili şunları söylediler:

 “19 Temmuz tarihinden itibaren sigara içilecek alanlar daralacak. Lokanta, kahvehane, birana, kafeterya ve eğlence mekânları gibi yerlerde tütün ve tütün ürünleri 19 Temmuz’dan itibaren tüketilemeyecek. Bunun için Zonguldak’ta kurulmuş olan İl Tütün Kontrol Kurulu yapmış olduğu toplantılarda bir takım karalar aldı. Bu kararlardan bir tanesi de Denetim Ekiplerinin oluşturulması ve sayılarının artırılması ile denetimler sıklıkla yapılarak bilgilendirmelerin yapılması karar alındı. Bu konuda düzenli açıklamalar yaparak halkı bu eğitimleri de yapacak tabiî ki. Takiplerini yaparak gerektiği durumlarda cezaların verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşletmeler denildiği zaman ilk aklımıza restaurantlar, kahvehaneler, birahaneler gelecek. Bu gibi alanlarda 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek konusu kesin. Kapalı alan kapsamına tüm kamu kurumları, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk işlerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği binalar, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu toplu taşıma araçları, okul öncesi eğitim alanları dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve ortaöğretim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanları, yine özel şahıslara ait olan işletmeler giriyor. Bu alanlarda tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek. Kanunda sıklıkla geçen erim olan kapalı alan sabit veya seyyar, tavanı olan, kapıları ve pencereleri olan, bütün yan yüzeyleri kapalı olan ya da tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan duvarlarının yarısından fazlası kapalı olan yerler kapalı alan içerisine girmektedir. Buna en iyi örnek otobüs duraklarıdır. Otobüs duraklarının çatısı var. Eğer yan duvarlarının yarısından fazlası kapalı ise oralarda da sigara içilmesi mümkün değil.

Denetimlerde cezaları; kolluk kuvvetleri, merkezlerde emniyet kuvvetleri (polisler), beldelerde jandarma, belediye mensuplarından zabıta memurları ceza verebilme yetkisine sahip olan kişilerdir. Eğer kişi içilmemesi gereken yerde sigara içiyorsa özel hukuk kişilerine ait bir yer ise burası bunun cezası kolluk kuvvetleri tarafından kesilir. Kabahatler kanununa göre de belediye zabıta memurları izmaritlerin yerlere atılması durumunda 25 TL ceza verebiliyor. Polis ise sigara içen kişiye 69 TL  ceza kesebiliyor. Eğer işyeri sahipleri kendi işyerlerinde içilmesine izin veriyorlarsa; 560 TL’den başlayıp, 5.600 TL’ye kadar büyüyebilen para cezalarını kesebiliyorlar. Bu ceza denetim ekipleri tarafından sağlık müdürlüğüne işlemle ilgili bilgi verdiğinden sağlık müdürlüğü belediye başkanlıkları ile yazışmalarını yaparak cezayı belediye encümeni veriyor. Uyarı yazıları yazılması gerekiyor. Kamu binalarında olsun, özel işyerlerinde olsun uyarı yazılarının asılması gerekiyor. Uyarı yazılarının olmaması durumunda ise bin 120 TL para cezası ile cezalandırılıyor. Bunun cezasını ise mahalli mülki idari amirleri tarafından verildiğini bilmemiz gerekiyor.”

İlhan ve Turhan’ın sigara yasağı ile ilgili açıklamalarının ardından gazetecilerin soruları ve yapılacak işlem ile ilgili geniş açıklamalarda bulundular.

19 Temmuz’da yürürlüğe girecek sigara yasağı ile yapılması gerekenler şunlardır:

Kanuna göre tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği kapalı alanlar nereleridir? Tütün tüketiminin yasak olduğu kapalı alanlar: Kamu hizmet binaları, Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binalar, Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları,  Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı (ve açık) alanları, Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerdir.

Yasa öncelikle hangi alanlarda uygulanacak?

"Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler" dışında kalan alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmemesi uygulaması 19 Mayıs 2008 tarihinde başlayacaktır. Bu işletmelerde ise  uygulama 19 Temmuz 2009 tarihinde başlayacaktır.

Otellerde sigara içilen odalar olacak mı? Evet. Bu kanuna göre, otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. Ancak bu odalarda standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacak ve tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır.

Stadyumlarda özel alanlarda sigara içilebilecek mi?

Evet.  Bu Kanuna göre açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde ise bu alanlar toplam seyir alanının %50'sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir.

Kültür festivallerinin yapıldığı ortamlarda, sinema salonlarında tütün ürünleri satışı yapılamayacak mı? Hayır satılamayacak. 4207 sayılı Kanuna göre, "Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz."

Çalışanlar iş yerlerinin balkonlarında ya da yangın merdivenlerinde sigara içebilecekler mi? Hayır.  Çalışma ortamlarının yangın merdivenlerinde, balkonlarında, merdiven boşluklarında ya da iki binayı birbirine bağlayan koridorlarında sigara ve tütün ürünleri kullanılamayacaktır.

Çalışanlar artık tütün ürünlerini çalıştıkları binaların dışına çıkarak mı kullanacaklar? Toplum sağlığımız için evet.

Sigarayı bırakamadığı için, bir personel işinden çıkarılabilecek mi? İşveren, bir elemanını sigarayı bırakamadığı için, tazminatsız işten çıkarma hakkına sahip olabilecek mi? Kanun kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tedbirleri almak ve herkesin temiz hava solumasını sağlamak yönünde düzenlemeler yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla böyle bir uygulama olacağı düşünülmemekle birlikte olduğu taktirde Anayasa, İnsan Hakları ve İş Mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir.

İzmaritleri yere atmak yasak, çalışanlar işyerlerinin dışında sigara içtiklerinde oraya izmaritler için gerekli çöp kutusu koyma sorumluluğu kime ait. Çalışan izmariti çöp kutusu olmadığında yere atarsa kim suçlu olacak? İşyerlerinin dışına gerekli çöp kutusu koyma işyerinin müstakil alanı ise işyeri sorumluluğunda, değilse bağlı bulunduğu belediyeye aittir. Kanun gereği, tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye attığı taktirde kişiye Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi gereği 2008 yılı için 23 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

Elektronik sigara kullanımı neden yasak? Nikotin içeren elektronik sigara ve kartuşlarının, alım yolu ve dozu dikkate alındığında, yüksek dozda nikotin alma, dolayısıyla bağımlılık yapma riskinin fazla ve sigarayı bıraktırıcı çalışmaları engelleyici olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına karar verilmiştir.

Tütün ürünlerinin satışı neden yasaklanmıyor?

Tütün ürünlerini kullanıp kullanmamak kişilerin özgür tercihleridir. 4207 sayılı Kanunun adı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" dur. Kanun'un amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.

Sigara içenlere uygulanacak cezalar nelerdir?

Cezalarla ilgili detaylı bilgiyi bu sitede yer alan Yasa Hakkında bölümünde görebilirsiniz.

Sigara yasağına uymayanlardan elde edilen ceza gelirleri nereye yönlenecek? Bu Kanun çerçevesinde uygulanan ceza gelirleri Maliye Bakanlığına dolayısıyla Hazineye yönlendirilecektir.

Restoran, cafe, bar işletenlere, yasağı tekrarlamaları halinde uygulayacağınız farklı ceza sistemleri var mı? İşletmeyi mühürleme ya da daha yüksek para cezası gibi.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185