‘AMELEBİRLİĞİNİ AYAKTA TUTACAK TEDBİRLER’

Tarih: 2013-12-31 15:15:00

Amelebirliği Merkez Yönetim Kurulu’nun seçilmiş üyelerinin yaptığı ortak açıklamada, yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik çalışmaları yapıldığını açıkladılar.

Göreve geldikleri Temmuz 2012 den bu yana yapılan çalışmaları bir rapor halinde açıklayan Amelebirliği Merkez Yönetim Kurulu’nun seçilmiş üyeleri son günlerde tartışılan yönetmelikteki değişiklikler için de bazı kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.

Seçilmiş Üyelerin açıklaması aynen  şöyle:

Tüm yazışmalarımızda Bağlı bulunduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Elektronik Dokümantasyon Yönetimi Sistemine (EDYS) geçilmiş olup, Şubelerimiz de bu sisteme dahil edilmiştir. Bu sistemde yazışmalar hiç kâğıt, kalem vb. araçlar kullanmadan, e-imza şeklinde bilgisayarlar vasıtasıyla yapılmaktadır.

 

Böylece hem zamandan, hem de kırtasiyeden önemli tasarruf sağlandığı gibi, iş ve işlemlerde çok daha hızlı, doğru ve güvenli bir çalışma imkânına kavuşulmuştur.

         (Örneğin, Şubelerimiz ikraz belgeleri, şube kararları, vb. evrakları Amelebirliği merkeze posta veya el ile götürme yerine anında bilgisayarları aracılığı ile sistem üzerinden gönderilmektedir.)

 

·               Sekiz şubelerimize talebimiz üzerine işveren kuruluşlarımız tarafından birer Amelebirliği irtibat bürosu tahsis edilmiştir. Bu vesile ile Amelebirliği üyeleri adına TTK Genel Müdürü ve ÇATES işletme Müdürü’ne teşekkür ederiz.

         Şubelerimizdeki irtibat bürolarımızın ofis mefruşatlarından (masa, sandalye, vb.) eksik olanlar tamamlanmış, olmayanların da yenileri temin edilmiştir. Her şubemize bilgisayar donanımları (bilgisayar yazıcı ve tarayıcı) temin edilmiştir.

 

·               Amlebirliği WEB sayfası Bakanlığımız üzerinden yapılmaya başlanmış olup, özel hizmet veren firmalara ücret ödenmediği için önemli tasarruf sağlanmıştır. Faaliyetlerimizi buradan takip edebilirsiniz.

 

·               Zonguldak’ta kirada bulunan binalarımız, Ocak 2013 itibariyle 2886 sayılı kanuna göre yeniden kiraya verilerek, kira gelirlerinde çok önemli artış sağlanmıştır.

 

·               Gayrimenkullerimiz tapuda sahibi bölümünde değişik isimlerle kayıt edilmiştir. Tapu müdürlüğüne müracaat edilerek “Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı” şeklinde tekbir isim altında kayıt yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.

 

·               Ankara Amelebirliği Konuk Evi hizmet alımı işi Eylül 2013 itibariyle, Milli Eğitim Bakanlığı İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine verilmiştir. Okul Misafirhanede uygulama oteli olarak hizmetini profesyonelce ve kaliteli bir şekilde sürdürmektedir.

 

·               Geçtiğimiz günlerde Ankara Amelebirliği Konuk Evi’nin bakım ve onarımı işi tamamlanmıştır. Böylece Binanın çatısı tamir edilmiş, bina dıştan ısı yalıtımı yapılmış, komple iç, dış boyanmış, tüm odalardaki baza ve baza başlıkları yenilenmiş, tüm nevresim ve takımları yedekleriyle birlikte yenilenmiş, yolluklar yenilenmiş, her odaya bir LED televizyon ile mini buzdolabı konulmuş, binadaki tüm aydınlatma armatür ve lambaları yenilenmiş, oda kapıları elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla elektronik kartla çalışır hale getirilmiş, asansörün bakımı yapılmış, kalorifer dairesi ile dış çevre düzenlemesi ve bina genelinde hijyen bakımı, vb. işler tamamlanmıştır. Bu da Misafirhane gelirlerimizi artıracaktır.

 

 

 

·               Sizlerin de bildiği gibi Sandığımızın ana geliri üye aidatları ile kira ve faiz gelirleridir. Amelebirliği’ nin 80 li yılların başındaki üye sayısı yaklaşık 50 000 civarındayken, Ekim 2013 sonu itibariyle bu sayı 10 000 dir. Bu da Sandığın üye sayısının, her beş işçiden dördünün eksilmesi ve üye gelirlerinin de % 800 azalması anlamına gelmektedir. Göreve geldiğimiz tarih Temmuz 2012 den bu güne, yani 15 ayda üye sayımız emeklilik nedeniyle 1500 kişi azalmıştır. Üye sayımızdaki azalma bu hızla devam ederse Amelebirliği faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmede zorlanacağı açıktır. Getirisi (çalışandan kesilen % 2, işveren tarafından yatırılan % 1 lik) üye aidatlarından az olmamak üzere yatırım yapılması gereklidir.

Yönetmeliğimizin 31-c Maddesine göre Amelebirliği fonunun % 25 i ile her türlü yatırımı yapabilmektedir. Amelebirliği Yönetim Kurulları bu gerçeği gördüğünden bu kapsamında yatırım çalışmalarını sürdürmektedir.

 

·               Amelebirliği hedeflerini belirleyerek,  2014 Yılı yıllık Eylem Planı ile beş yıllık Stratejik Planlarını yapmıştır.

 

·               Yardım katsayısı 2012 de 2,10, 2013 de 2.25 iken ocak 2014 yılı itibariyle de 2.40 olmuştur. Tüm      yardımlardaki artış % 14,28 dir. Örneğin; 2012 yılında 24000._TL. Son yardım alan bir üyemiz, 2014 yılında yaklaşık 27500._TL. alacaktır. Ayrıca bu katsayı artışı tüm yardımlara yansıyacaktır.

         Amelebirliği bu dönemde üyeleri dışında hiçbir kuruluşa, şahsa yardım ve hibe adı altında ödeme yapmamıştır. Çünkü amelebirliğinin parası madencinin çok zor şartlarda çalışarak biriktirdiği kendisinin paradır.  Biz seçimle gelen Amelebirliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri olarak aldığımız kararlarla 3-5 yılda tüm yardımları en az iki ila üç kata çıkartmayı hedefledik ve Allah’ın izniyle bu hedefimize ulaşacağız. Amelebirliği Başkanlığının 2012 yılında 2 milyon 600 bin lira olarak gerçekleşen gelir fazlası 2013 yılında tahminen 4 milyon TL olarak gerçekleşecektir. Bu artış da Sandığın üyelerine yaptığı tüm sosyal yardımlara olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

 

·               Göreve geldiğimiz Temmuz 2012 den önce 5 Mart 2012 tarihinde;

         Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ve Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek, 270 sıra sayı ile Meclis gündemine gelmiştir.

         Bu kanun yasalaşırsa, İşveren Kuruluşlar işçi adına yatırdıkları % 1lik pay, %05’ den (yüzde birlik pay binde beş den) fazla olamayacaktır. Yani işverinin işçi adına yatırdığı miktar % 100 azalacak veya tamamen ortadan kalkacaktır. Bu durumda Amelebirliği gelirlerinde önemli azalma olacaktır.

         Bu teklifinin kanunlaşmasını engellemek için, biz seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mecliste İktidar Partisinin Zonguldak Milletvekillerini ziyaret ettik. Konu ile ilgili görüşmelerimiz olumlu geçmiştir.

 

·               Amelebirliğinin Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili taslak çalışmaları vardır.

 

a-            Her yıl yapılan Danışma Kurulu Toplantısı ile her üç yılda bir yapılan Genel Seçimlerinin bütçeye getirdiği yük yaklaşık 100 000._TL dir. Danışma Kurulu ve seçimler dört yılda bir yapılırsa yıllık seçimlerden 25 000._TL, Danışma Kurulu’ndan 75 000._TL olmak üzere toplam 100 000._ TL tasarruf söz konusudur. Ayrıca seçimlerin dört yılda bir yapılmasıyla GMİS ile denklik sağlanmış olacaktır.

 

 

 

 

b-            Amelebirliği Başkanlığı’nda Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu olmak üzere iki ayrı karar organı vardır. Şube Yönetim Kurulları Merkez Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak çalışır. Yani Amelebirliği’nin iş ve işlemlerinde (uygulamada) iki defa karar almayı gerektirmektedir. Çalışmalarımız daha etkin olması ve kısa sürede tamamlanabilmesi için, Şubelerimiz İşyeri Temsilciliğine çevrilerek, Merkez Yönetim Kurulu’nun Amelebirliği’nin tek ve etkin karar organı olması amaçlanmıştır. Böylece iş ve işlemlerin yürütülmesi ile Yönetmeliğin uygulanması kolaylaşacaktır. Taslakta Şubelerimizde ve Merkez Yönetim Kurulundaki (seçimle gelen) işçi temsilcilerimizin sayısında herhangi bir değişiklik yoktur.

 

c-            Taslakta Merkez Yönetim Kurulu’na; Yönetim kuruluna üye sayısında artma ve azalma olmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Merkez Birimlerinden bir üye, Denetleme Kuruluna yine sayısında artma ve azalma olmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Birimlerinden bir üye atanacaktır.

                       

Gerekçe olarak;

                        Amelebirliği Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur. Bu nedenle yönetim kurulumuzun bazı kararları Bakanımız onayı ile işlerlik kazanmakta ve denetlemesi Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılmaktadır. Kurullarımızda Bakanlıktan birer üye olmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca Amelebirliği Yönetmeliği’nin değiştirilmesi teklifi ile yürütümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Amelebirliği Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Yani bir nevi kanun hükmünde kararname gibidir.

 

                        Sonuç olarak işveren kuruluşlarındaki yoğun emeklilik nedeniyle   üye sayımızda meydana gelen azalmaya rağmen; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Amelebirliğini ayakta tutacak tedbirleri almak için   tavsiye ve talimatlarından dolayı yapılan bu çalışmalarla göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm hizmetlerimiz  iyi bir konuma gelmiştir.

 

                        Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’e, İşveren kuruluşlarımız TTK ve ÇATES, GMİS’e Amelebirliği Başkanına, Amelebirliği Merkez Yönetim, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Danışma Kuruluna, Amelebirliği çalışanlarına ve üyelerimize teşekkür eder,  yaptığımız ve bakanlık onayına sunduğumuz yönetmelik değişikliklerinin Amelebirliğini daha ileriki yıllara taşıması amacıyla yapıldığını, üyelerimiz ve kurullarımız aleyhine hiçbir değişikliğin yapılmadığını ve yaptığımız her çalışmamın arkasında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.