'AMAÇ; SORGULAYAN BİREY YETİŞTİRMEK'

Tarih: 2011-04-06 00:00:00

TED Kdz. Ereğli Koleji’nin düzenlediği “9.ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU”nun sonuç bildirgesi açıklandı. *Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve gelişebilmesi için “düşünen” “sorgulayan”, “karar verebilen”, “problem çözebilen”, “sorumluluk duygusuna sahip” b

TED Kdz. Ereğli Koleji’nin düzenlediği “9.ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU”nun sonuç bildirgesi açıklandı.

*Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve gelişebilmesi için “düşünen” “sorgulayan”, “karar verebilen”, “problem çözebilen”, “sorumluluk duygusuna sahip” bireylere ihtiyaç vardır. Eğitim, düşünen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Ancak düşünen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamak yetmez. Eğitim öğretim yöntemlerinin ve öğretmen tutumlarının da bu amaçla tutarlı olması gerekir.

TED Kdz.Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları ile Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen “9. ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU”nun sonuç bildirgesinde, eğitim öğretimdeki genel değişimler, müfredat programları gibi konular hakkında sunumlar yapıldığı ve  bu sunumlarda görüşülen konular ve ulaşılan sonuçlar açıklandı.

TED Kdz. Ereğli Koleji’nden bu konuda yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

1.Yeni Nesil Öğrencilerinin Eğitiminde Öğretmenlerin Tutum ve Davranışları Nasıl Olmalı?
Bugünümüz yönetici ve öğretmenleri yeni nesil öğrencileri iyi tanımalı onların beklentilerine doğru cevaplar verebilmelidir. Günümüz nesli artık değişmiştir. Bu değişimi hem yöneticiler hem de öğretmenler iyi çözümlemeli ve öğrencilere bu doğrultuda yaklaşmalıdır.

2. Sorularımız Kazanımları Ne Kadar Ölçebiliyor?
Konuyla ilgili atölye çalışması yapılarak TIMSS ve PISA sınavlarında Türkiye’nin OECD ortalamasının altında kalması tartışılmıştır. Bu durumun nedeninin kazanımlarla sınavlar arasındaki uyuşmazlık olduğu belirlenmiştir. Bunun için programla gelen kazanımların tekrar gözden geçirilmesi, Bloom taksonomisinden yararlanılması önerilmiştir. Ayrıca öğrencinin yalnız bilişsel alandaki başarısına odaklanılmaması öğrenmenin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlarda gerçekleştiğinin göz ardı edilmemesi üzerinde durulmuştur.

3. Değişen Ortaöğretim Kimya Programları:
Ortaöğretim kimya programında müfredattaki değişiklikler tartışılarak müfredattaki konuların öğrencinin ihtiyacına göre sınırlandırılabileceği üzerinde duruldu. Öğretmenlerle soru cevap yoluyla müfredatın işlenişi üzerine paylaşımda bulunuldu.

4. Amaç Düşünen Sorgulayan Birey Yetiştirmek İse Araç Yaratıcılık Eğitimi:
Öğrenme ortamlarını yaratıcılığı geliştiren etkinliklere göre hazırlamak gerekir. Öğrencilere yaratıcılıklarını harekete geçiren sorular sorulmalıdır. Yaratıcılığın anasınıflarında üst düzeyde olduğu birinci sınıfa başladıklarında bilgi yüklemeli eğitimle azaldığı, yok olduğu görülür. Bu yüzden eğitimin bilgiye değil yaratıcılığa hizmet etmesi gerekmektedir.

5. Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
Tüm derslerde olduğu gibi matematik dersi öğretiminde de artık teknolojiden yararlanmak gerektiği üzerinde durularak, GSP, Google Sketchup, GeoGebro, Graph programlarının nasıl kullanıldığı etkinliklerle anlatıldı.

6. Yeni Fizik Öğretim Programı ve Felsefesi/Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı / Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı:
Fizik ve Fizik eğitimi konusunda kazanımlar ele alınarak, Fizik kitaplarındaki programları geliştirme; 6-7-8. sınıflarda kitap yazmada programın sıkıntıları tartışıldı.  Yeni müfredatın gerekçeleri üzerinde duruldu. Müfredatın gereklerini yerine getirmek için öğretmenlerin yeteli donanıma sahip olmaları adına eğitimler önerildi. ÖSYM’nin sınav sorularını müfredata göre hazırlayacağı bildirildi.

7. Kurumlarda Değişim ve Dönüşümün Gerekliliği :
Kurumlarda değişim ve dönüşümün zamanını doğru algılamak ve harekete geçmek gerekmektedir. Hedefleri, yönetimi, çalışanları, mekânı, içeriği, ilişkileri, kültürü, bütçesi birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen basit, yalın, ulusal ve evrensel standartlarda bir okul olunmalıdır. Bunun için; bürokrasinin azaltılması, toplantı verimliliğinin üzerinde durulması, yönetim yapısının değişmesi, mekânların yeniden düzenlenmesi, dışa açık olmak çok önemlidir. Merkeze öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin kalitesi konmalıdır.

8. Sınıf Öğretmenliğinde Ders içi ve Ders Dışı Proje Uygulamaları:
Öğrencilerin, özellikle okuma, anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek için yapılan uygulamalar verilerek, bu uygulamalardan “İşlevsel Okur-Yazarlık Projesi” etkinlik örnekleriyle anlatılmıştır. Öğrencinin kitap okuması ve okuduklarını içselleştirebilmesi için öğretmenler bu kitapları öğrencilerin yaşantılarına sokmalı, uygulamalarla edinilen beceriler içselleştirilmelidir.

9. Orkestra Şeflerinin Liderlik Sırları:
Orkestra şefleri ile liderlik arasındaki bağdan söz edilerek, herkes orkestra şefi olabilir mi, orkestra şeflerinin özelliklerinden yola çıkarak liderlikle nasıl bağdaştırabiliriz, konuları ele alındı. Okullarda öğretmen ve yöneticiler de birer orkestra şefidir. Müzisyenler ise, yöneticiler için öğretmenler; öğretmenler için öğrencilerdir. “Ne” ve “nasıl”ı sorgulamak yerine yapılan işe anlam yüklemek ve bunu müzisyen konumundaki kitleye ulaştırmak orkestra şeflerinin başarısını getirir.

10. Ortaöğretim Biyoloji Müfredatı:
Ortaöğretim Biyoloji müfredatındaki değişiklikler ve sorunlar üzerine öğretmenlerle soru cevap şeklinde geçen oturumda öğretmenlerden geri bildirimler alındı.

11. Düşünen ve Sorun Çözebilen Çocuk Yetiştirmek:
Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve gelişebilmesi için “düşünen” “sorgulayan”, “karar verebilen”, “problem çözebilen”, “sorumluluk duygusuna sahip” bireylere ihtiyaç vardır. Eğitim, düşünen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Ancak düşünen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamak yetmez. Eğitim öğretim yöntemlerinin ve öğretmen tutumlarının da bu amaçla tutarlı olması gerekir. Bu amaca ulaşmak için, amaç ile yöntem arasındaki tutarlılık/tutarsızlık üzerinde durulmalı; gerçek yaşamdan alınmış örneklerle öğretmenlerle tartışılmalı; amaç-yöntem tutarlılığı, yine gerçek yaşamdan örneklerle tartışılmalı, geliştirilmelidir.

12. Sorgulayıcı Öğretim Stratejileri:
Konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler verildikten sonra özellikle ezberci eğitimin önüne geçilmesi, yapılandırmacı eğitimin iyi uygulanması, sorgulayan, düşünen, araştıran bireyler yetiştirmenin gereği belirlendi.

13. Eğitilmiş Okul ve Nitelikli Eğitim Üzerine Değerlendirme:
Nitelikli eğitimin asli görevi bireylere soru sordurmaktır. Bunu sağlayabilmek için geleneksel okul yaklaşımından uzaklaşılarak eğitilme, kimlik edinme, kültür kazanma, yaşam duruşu gibi durumlara uygun eğitim ortamları sağlanması gerekir. Bu nedenle davranış odaklı, olması gerekenle ilgilenen, özgürleştiren ve farklılıkların sevindirdiği bir eğitim anlayışı yerleştirilmelidir.

14. 2006 İlköğretim Müzik ve 2009 Lise Müfredatına Genel Bakış
İlköğretim ve lise müfredatı genel hatlarıyla tanıtılarak müzik eğitiminin öğrencinin ruhsal gelişimi üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu. Sanat eğitiminin diğer öğretimlerden farklı olarak öğrencinin kişiliğinde kalıcı etkiler bıraktığı söylendi. Bu doğrultuda müzik dersi öğretmenlerinin derslerinin önemini önce kendileri anlayarak ve işleyişe öğrenciyi de katarak bir eğitim modeli geliştirilmesi tartışıldı. Ayrıca, piyanoda örneklemeli eşlik stilleri konusunda yaratıcı etkinlik örnekleri sunuldu.  

15. İlköğretim Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı
Matematik Kavramları somutlaştırılarak nasıl öğretilir, konusu tartışıldı. Temelde 0-5/ 7-12 yaş arasında her grubu kendi içerisinde değerlendirerek etkinliklerin çok önemli olduğu belirtildi ve öğrencinin işin içine katılması önerildi. Bu öneri doğrultusunda çeşitli etkinlik örnekleri verildi.

 Sempozyum sonunda;
-yeni nesil öğrencilerin iyi tanınması gerektiği,
-öğrenmenin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlarda gerçekleştiğinin bilinmesi,
-değişen müfredatların öğrenci ihtiyacına göre sınırlandırılabileceği,
-matematik öğretiminde teknolojinin kullanılma gerekliliği,
-kurumlarda değişim ve dönüşümün zamanını doğru algılanması ve doğru zamanda harekete geçilmesi,
-kitap okuma çalışmalarının içselleştirilmesi,
-öğretmenlerin liderlik özelliklerini beslemeleri gerektiği,
-düşünen ve sorun çözebilen öğrenci yetiştirmede öğretmen tutumlarının önemli olduğu,
-yapılandırmacı eğitimin gerekliliği, bu doğrultuda geleneksel okul yaklaşımından uzaklaşılması gerektiği,
-derslerde materyal kullanımının öğrenmeye katkısı olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.