'BAŞARI İÇİN BİRLİKTELİK ŞART'

Tarih: 2012-09-21 00:00:00

Kdz.Ereğli Eğitim Yöneticileri Derneği Yönetimi, yeni eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu çözüm önerileri sundu.   EK YÜK GETİRDİ: Okul türlerinin belirlenmesinde bölgesel hassasiyetler ve sosyo ekonomik yapı göz ardı edildiği için velil

Kdz.Ereğli Eğitim Yöneticileri Derneği Yönetimi, yeni eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu çözüm önerileri sundu.

 

EK YÜK GETİRDİ: Okul türlerinin belirlenmesinde bölgesel hassasiyetler ve sosyo ekonomik yapı göz ardı edildiği için velilere ek maddi yükler getirmiştir. Bu nedenle tüm kriterler dikkate alınarak okul türlerinin belirlenme sürecinin yeniden gözden geçirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.

 

DERSLİK YETERSİZLİĞİ: Yeni eğitim sürecine geçiş aşamasında geçmiş yıllardan süregelen derslik yetersizliğinin bilinmesine rağmen okul türlerinin belirlenmesindeki süreçten kaynaklı oluşan norm fazlalıkları derslik sayıları arttırılıp ilçemizdeki okulların sınıflarında ki öğrenci sayıları ideal sayıya düşürülerek çözümlenebilir.

 

SERVİSLERİN DURUMU: Okul öğrenci alım sahalarının belirlenmesinde belirlenecek güzergahların okul yöneticileri, servis sorumlular, muhtarlar ve okul aile birliği üyelerinin görüşlerinin alınarak yapılacak planlamanın daha sağlıklı olacağı ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 

DENGELİ DAĞITILMIYOR: Zonguldak iline gelen ve il özel idarelerince eğitime ayrılan yatırım ve donatım vb. ödeneklerin paylaşımının ilçe nüfuslarına bakıldığında dengeli olarak dağıtılmadığı görülmektedir. Bunu Zonguldak ilinin Ereğli hariç  tüm ilçelerindeki okullarında genel olarak normal eğitim yapılırken Ereğli ilçesindeki okulların tamamına yakınında ikili öğretim yapılmasından anlamaktayız.

 

SAYGI DUYUN: İlkokul, ortaokul ve liselerimizde kayıt döneminde bağış alınmamasına rağmen özverili idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve fedakar velilerimiz sayesinde bugün bütün okullarımızda hummalı bir çalışma yürütülmektedir. Şuanda bütün okullarımız pırıl pırıl boyanmış, temizlenmiş bir şekilde öğrencileriyle kucaklaştılar. Bu başarının mimarları başta okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileridir. Bu başarıya başka kimse ortak olmaya kalkmasın. Sadece saygı duysun.

 

 

Kdz.Ereğli'de Eğitim Yöneticileri Derneği (KEYDER) yönetimi derneğin çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kdz. Ereğli Grand Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Derneğin 2. Başkanı Abdullah Tülüce,  yeni kanun ile başlayan eğitim öğretim yılında eğitim paydaşlarının çeşitli sıkıntıları olduğunu gözlemlediklerini sorunların çözümü noktasında dernek olarak çalışma yapacaklarını söyledi.

 

ÜST DÜZEY DİKKATE ALMALI

Yapacakları çözüm önerilerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Tülüce, şunları söyledi: Öncelikle yeni başlayan 2012-2013 Eğitim öğretim yılının eğitim çalışanları başta olmak üzere tüm Ereğli halkına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Yeni kanun ile başlamış olduğumuz eğitim öğretim yılında eğitim paydaşlarımızın çeşitli sıkıntıları olduğunu gözlemlemekteyiz. Paydaşlar olan eğitim yöneticileri eğitim çalışanları, veliler, öğrenciler ve eğitime hizmet eden diğer sivil toplum kuruluşlarının mutlu, huzurlu bir ortamda çalışarak eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için belirlediğimiz eğitim sorunları ve çözüm önerilerinin tüm ilgililer tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz. Okul türlerinin belirlenmesinde Eğitim Bölgeleri Koordinatör Müdürlüklerinin başkanlığında eğitim paydaşları ve sivil toplum örgütlerinin  katılımları ile yapılacak toplantılarla ortaya çıkan sorunlara çözümler aranmalı ve bu toplantı sonuçları da  üst yönetiler tarafından dikkate alınmalıdır.

 

EK MADDİ YÜK GETİRİLDİ

Okul türlerinin belirlenmesinde bölgesel hassasiyetler ve sosyo ekonomik yapı göz ardı edildiği için velilere ek maddi yükler getirmiştir. Bu nedenle tüm kriterler dikkate alınarak okul türlerinin belirlenme sürecinin yeniden gözden geçirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz. Yeni eğitim sürecine geçiş aşamasında geçmiş yıllardan süregelen derslik yetersizliğinin bilinmesine rağmen okul türlerinin belirlenmesindeki süreçten kaynaklı oluşan norm fazlalıkları derslik sayıları arttırılıp ilçemizdeki okulların sınıflarında ki öğrenci sayıları ideal sayıya düşürülerek çözümlenebilir. Bu planlama yapılırken ilkokul ve ortaokul ayrımında iki binalı okullarda binaların biri ilkokul diğeri ortaokul olarak düzenlenmesininin doğru olacağını düşünmekteyiz. Örneğin Gülüç Vesile Dikmen İlköğretim okulundaki binaların biri ilkokul diğeri ortaokul olarak belirlenirken aynı uygulama iki binası olan İhsan Yılmaz İlköğretim okulunda uygulanmamasının eğitime gönül veren hayırseverleri üzdüğü ve mahkemeye sürüklediği görülmektedir. Bu konuda hassasiyet gösterilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Zaten eğitim yatırımlarından yeterli desteği alamayan ilçemizin bu konuda destek veren hayırseverlerin yeni yatırımlarına da engel olacağını düşünmekteyiz

 

SÜREÇ MAHKEMELİK OLDU

Okul öğrenci alım sahalarının belirlenmesinde belirlenecek güzergahların okul yöneticileri, servis sorumlular, muhtarlar ve okul aile birliği üyelerinin görüşlerinin alınarak planlamasının yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatinde olduklarını belirten Tülüce, Okul öğrenci alım sahalarının belirlenmesinde belirlenecek güzergahların okul yöneticileri, servis sorumlular, muhtarlar ve okul aile birliği üyelerinin görüşlerinin alınarak yapılacak planlamanın daha sağlıklı olacağı ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Örneğin Gazi İlkokulu ve Kışla Ortaokulu konusunda yapılan planlama çeşitli sorunlara yol açmış süreç mahkelik olmuş bu sorun paydaşların mutsuz etmiştir. Kavaklık bölgesine yeni bir okul yapılıncaya kadar Gazi İlköğretim okulunun ortaokul ve ilkokul olarak devam etmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.Yine Kepez bölgesinde ki benzer sorunun Kepez okulunun ortaokul olarak planlanması ile  çözüme kavuşacağını  düşünmekteyiz.

 

DENGELİ DAĞITILMIYOR

Bunun yanı sıra Zonguldak iline gelen ve il özel idarelerince eğitime ayrılan yatırım ve donatım vb. ödeneklerin paylaşımının ilçe nüfuslarına bakıldığında dengeli olarak dağıtılmadığı görülmektedir. Bunu Zonguldak ilinin Ereğli hariç  tüm ilçelerindeki okullarında genel olarak normal eğitim yapılırken Ereğli ilçesindeki okulların tamamına yakınında ikili öğretim yapılmasından anlamaktayız. Yeni eğitim sistemiyle ortaya çıkan sıkıntıların temel kaynağının da bu olduğunu düşünmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ödenek dağılımın takipçisi olacağımız bilinmelidir dedi.

 

OKULLAR PIRIL PIRIL

Okulların Eğitim Öğretime hazırlık süreci ve ekonomik sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tülüce, Bütün bu olumsuzluklara rağmen ilkokul, ortaokul ve liselerimizde kayıt döneminde bağış alınmamasına rağmen özverili idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve fedakar velilerimiz sayesinde bugün bütün okullarımızda hummalı bir çalışma yürütülmektedir. Şuanda bütün okullarımız pırıl pırıl boyanmış, temizlenmiş bir şekilde öğrencileriyle kucaklaştılar. Bu başarının mimarları başta okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileridir. Bu başarıya başka kimse ortak olmaya kalkmasın. Sadece saygı duysun.

 

VELİLERE TEŞEKKÜR

Okul yönetimlerine sahip çıkan, onlara destek veren velilerimize çok teşekkür ederiz. Özellikle ilkokul ve ortaokullara genel giderlerle ilgili temizlik, kırtasiye gibi herhangi bir ödenek aktarılmamaktadır. Bu konuda il özel idarelerine bağlı olan okulların il genel meclislerince alınacak karar ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak il özel idarelerince öğrenci mevcutları doğrultusunda belirlenecek ödeneği okul aile birliği hesaplarına aktarmalarının doğru olacağı bunun okul giderlerinin velilerin üzerindeki yükünü hafifleteceği okul idarelerinin de enerjilerini eğitim öğretim konusuna harcayacağını ve başarıyı arttıracağını, özellikle üst yöneticilerin eğitim yöneticilerinin motivasyonunu bozan ve eğitim yöneticileri ile velileri karşı karşıya getirecek açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini düşünmekteyiz diye konuştu.

 

SERVİS ARAÇLARI YETERSİZ

İlçe genelinde okulların ikili öğretime geçmesinin servis araçlarının yetersiz kalmasına, bununda servis fiyatlarının artmasına neden olduğu gözlemlendiğini belirten Tülüce, Yeni sistem nedeniyle okullarımızın genelinin ikili öğretime geçmesinin servis araçlarının yetersiz kalmasına, bununda servis fiyatlarının artmasına neden olduğu gözlemlenmektedir. İlçe trafik komisyonunun eğitim alanındaki yeni düzenlemeleri de dikkate alarak servis sayılarının arttırılması için gerekli tedbirleri alacağını bununda yaşanan servis aracı sıkıntılarını çözeceğini düşünüyoruz. Ayrıca okul servislerinin öğrencileri güvenli bir şekilde indirip bindirebilmeleri için okul çevresindeki kaldırımlara servisler için cepler yapılmasının doğru olacağını düşünmekteyiz dedi.

 

ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUZ

Eğitim başarılarının arttırılması, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrencilerin yerleştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunan Tülüce, sözlerini şöyle sürdürdü: İlçemizde ortaöğretimden mezun olup üniversiteye gidecek öğrencilerimizin sayılarının arttırılmasında üstün gayret gösteren idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında dernek olarak yönetici ve öğretmenlerimize her türlü desteğe hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de bu başarıların devamının sağlanmasında gerekli desteği vermesini ve eğitim çalışanlarının sorunlarının giderilmesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini bekliyoruz.  2012/20 sayılı genelgeye göre 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.Bu nedenle Sınavsız öğrenci  alan liselerimizin  varlık sebebimiz olan öğrencilerimizin sıkıntı yaşamamaları için tercihlerinin de dikkate alınarak ilçede kurulan komisyon kararlarına uygun bir şekilde liselere kayıtlarının yapılması konusunda yöneticilerimizin hassasiyet göstereceklerine öğrencilerimizi ve velilerimizi mağdur etmeyeceklerine inanıyoruz

 

GECİKMEYE MAHAL VERİLMEMELİ

İlçede yapılan öğretmenevinin bir an önce faaliyete geçmesini beklediklerini ifade eden Tülüce, sözlerini şöyle tamamladı: İlçemizde yapılan öğretmenevinin biran önce faaliyete geçirilerek öğretmenlerimizin hizmetine açılması gerekmektedir. Bu konuda daha fazla gecikmeye mahal verilmemelidir. Sonuç olarak eğitim bir bütün olarak düşünüldüğünde takım çalışmasını gerektirir. Eğitimin her halkası en üst yönetimden en alt birimine kadar birbirine bağlıdır. Bu halkalardan birinde kopma yaşandığında hepimizi olumsuz etkilemektedir. Başarıya ulaşmak için birlik beraberlik içersinde hareket edilmesi gerektiği üst yönetimlerin bu konuya hassasiyet göstermesinin alt birimlere iyi bir örnek teşkil edeceği ve eğitime olumlu yansıyacağı, kurumumuzun saygınlığına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu konuda yönetim kademelerindeki herkesin sorumluluk duygusu içersinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda eğitim yöneticilerimizi el birliği içersinde hareket etmek üzere derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Derneğimizin kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen, eğitim konularındaki duyarlılığı ve çözüm odaklı oluşu nedeniyle başta Kdz.Ereğli Kaymakamımız İbrahim Çay'a, Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a şükranlarımızı arz ediyoruz

 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

nekren :

Biz velileri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz...Herkes için hayırlı ve başarılı bir eğitim yılı olmasını diliyorum... bu yılki karışıklık yıldırıcı değil kamçılayan bir başlangıç olması dileğimle...Ereğli deki tüm idare, öğrenci, veli ve bilhassa öğretmenlerimize sabır ve çok başarılı bir yıl temenni ediyorum...

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.