'CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Tarih: 2011-08-15 00:00:00

Ziraat Bankası Bölge Baş Müdürü Necmi Demir, Zonguldak'ı bankacı gözüyle masaya yatırdı, ilginç tespitlerde bulunup bölgenin gelecekte önemli bir misyon yakalayacağına vurgu yaptı. EREĞLİ'DE BANKA SAYISI FAZLA: Bankacılık sektörü de, Karadeniz Ereğli'de

Ziraat Bankası Bölge Baş Müdürü Necmi Demir, Zonguldak'ı bankacı gözüyle masaya yatırdı, ilginç tespitlerde bulunup bölgenin gelecekte önemli bir misyon yakalayacağına vurgu yaptı.

EREĞLİ'DE BANKA SAYISI FAZLA: Bankacılık sektörü de, Karadeniz Ereğli'de ve Karabük'te demir-çelik firmalarıyla çalışmak için çok sayıda şube açmışlar, ikinci sıradaki faaliyeti bireysel bankacılık oluşturmuştur. Ereğli'deki banka şubesi sayısı, il merkezindeki banka şubesi sayısından fazladır.

DENİZ YOLU ULAŞIMI: Zonguldak limanına ek olarak halen Çatalağzı'nda yapılan liman ve Filyos projesi kapsamında yapılacak limanda hesaba katıldığında, gelecekte deniz yolu ulaşımının da daha iyi hale geleceğini söylemek mümkündür. Bu şekilde başta Rusya, Ukrayna olmak üzere Kafkasya'ya tapılan ticaret hacmi daha da ileri düzeye gelmiş olacaktır.

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: İlimizin % 62'lik kısmı ormanla kaplıdır. Orman ürünleri sayesinde, orman endüstrisini geliştirmeliyiz. Filyos Vadisi Projesi, GAP'tan sonra Türkiye'nin gerçekleştirebileceği en büyük yatırımlar arasında gösterilmektedir. Projenin bitmesi halinde bölgede, 60 bin kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacağı belirtilmektedir. İlimiz sınırları içinde birçok doğal, kültürel ve tarihi değer bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege'nin aşırı sıcaklarından kaçan kişiler için alternatif bir turizm merkezi olabilecek özellikleri taşımaktayız. Çift yönlü yol inşaatlarının bitirilmesinden sonra Zonguldak kıyı şeridinin restoranlar, kafeler ve sosyal tesislerle iç turizm açısından daha hareketli hale geleceği aşikârdır.

Ziraat Bankası Bölge Baş Müdürü Necmi Demir'den bankacı gözü ile Zonguldak değerlendirmesi. Zonguldak bölgesini ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda değerlendiren Demir, gelecekteki Zonguldak için ise umutlu konuştu. Termik santrallerden Filyos'a, Ereğli'deki banka sayısından KOBİ'lere kadar pek çok konuda Zonguldak, Ereğli ve Çevresini Kalkındırma Derneği'nin Ocak 2011 yılı araştırma raporuna çarpıcı tespitlerde bulundu. Demir'in verdiği bilgiler şu şekilde:

MADENCİLİK
ÖNDE YERALIYOR
Zonguldak'ın genel görünüşüne bankacı gözüyle baktığımızda; ilimizin öncelikli sektörlerini madencilik, sanayi, ticaret, enerji, tarım, turizm ve eğitim olarak sıralayabiliriz. Zonguldak'ı da içine alan Batı Karadeniz Bölgesi, 1800'lü yıllardan bu yana kömüre ve buna bağlı demir-çelik endüstrisi ile varlığını sürdürmüş, bu özelliği ile gelişerek büyümüş bir bölgedir. Bu özelliklerinden dolayı madencilik, sanayi ve ticari faaliyetler önde yer almaktadır.

BANKA SAYISI EREĞLİ'DE FAZLA
Bölgede bulunan KOBİ'ler çoğunlukla madencilik, demir-çelik, gıda, orman ürünleri ve tekstil sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Zonguldak ve Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ilk 500'de yer alan 4 adet büyük sanayi kuruluşunu bir tarafta tutarsak, genellikle ilimizde ticari faaliyetlerin küçük esnaf faaliyetleri etrafında kümelendiği görülmektedir.
Buna paralel olarak bankacılık sektörü de, Karadeniz Ereğli'de ve Karabük'te demir-çelik firmalarıyla çalışmak için çok sayıda şube açmışlar, ikinci sıradaki faaliyeti bireysel bankacılık oluşturmuştur. Ereğli'deki banka şubesi sayısı, il merkezindeki banka şubesi sayısından fazladır.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
İlimize bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyette bulunan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) en önemli enerji ünitesidir. Ayrıca Eren Holding tarafından aynı bölgede Zetes 1 ve Zetes 2 adlı termik santraller faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu şekilde 3 bin kişiye ilave istihdam olanağı yaratılacaktır. Diğer yandan yakın bir gelecekte kömür, altından daha kıymetli hale gelecektir.

İÇ TİCARET GELİŞECEK
Zonguldak limanına ek olarak halen Çatalağzı'nda yapılan liman ve Filyos projesi kapsamında yapılacak limanda hesaba katıldığında, gelecekte deniz yolu ulaşımının da daha iyi hale geleceğini söylemek mümkündür. Bu şekilde başta Rusya, Ukrayna olmak üzere Kafkasya'ya tapılan ticaret hacmi daha da ileri düzeye gelmiş olacaktır. Öncelikli konu, Zonguldak limanlarına ulaşımın kolay olmasına bağlıdır. Bu aynı zamanda iç ticareti de geliştirecek, ilimizde daha büyük ölçekli işletmelerin faaliyette bulunmalarını sağlayacaktır.

ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ
İlimiz sınırları içinde birçok doğal, kültürel ve tarihi değer bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege'nin aşırı sıcaklarından kaçan kişiler için alternatif bir turizm merkezi olabilecek özellikleri taşımaktayız. Ancak bunun için yatak kapasitesi ile işletme belgeli tesislerin arttırılarak bölgeye gelen yabancı ve daha önemli bir potansiyel arz eden yerli turist sayısının arttırılması, konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Batı Karadeniz kıyı şeridinde bulunan ve deniz kıyısında yer alan Akçakoca ve Amasra ile Safranbolu bu konuda bayağı yol almışlardır. Çift yönlü yol inşaatlarının bitirilmesinden sonra Zonguldak kıyı şeridinin restoranlar, kafeler ve sosyal tesislerle iç turizm açısından daha hareketli hale geleceği aşikârdır.

1 TL İLAVE KATKI
İç ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi, hiç kuşkusuz ulaşım durumudur. İlimizin gerek Yeniçağa üzerinden Ankara ve gerekse Düzce üzerinden İstanbul'a doğru otoban ağına kolayca ulaşabilmesi için hızlı bir şekilde yol inşaatları devam etmekte, bu da ilimizde müteahhitlik hizmetlerinin günden güne gelişmesine yol açmaktadır. Ekonomiye aktarılan her 1 TL ilave yatırımın birçok ekonomik faaliyete katkı yaptığını izah etmeye gerek yoktur. Karayolları tam olarak faaliyete geçtiğinde, ilimiz bir cazibe merkezi olacaktır.

TARIMIN ÖNEMİ
Zonguldak ilimiz yoğun olan sanayi faaliyetleri nedeniyle tarım ve hayvancılık alanında geri kalmış fakat sanayiye dayalı nüfus artışı nedeniyle tüketim arttığı için de ekonomi giderek dışarı bağımlı hale gelmiştir. Tarımsal faaliyetler aslında göz ardı edilmemelidir. Çünkü kişinin günde 3 kez karnını doyurmaya çalıştığını dikkate alırsak, tarımın önemini anlatmış oluruz. Nasıl ki Bolu'da ulaşım imkânlarından dolayı tavukçuluk ve hayvancılık sektörü iyi durumdaysa, ilimizin fiziki ve coğrafik şartları da hayvancılığa uygundur. Ancak bugüne kadar gördüğümüz yerli üretim yerine daha kolay olan, dışarıdan gelen üretimin pazarlanması ve satışıdır. Bu da ekonomik ve tarımsal faaliyetlerin sınırlı büyümesi sonucunu doğurmaktadır. Bölgemiz gelecekte kanatlı, küçük ve büyükbaş hayvancılık ile seracılık açısından daha fazla büyüme gösterecek potansiyele sahiptir. Ayrıca coğrafik yapımız organik tarıma uygunluk göstermekte olup sertifikalı yetiştiricilik konusunda geleceği parlak görünmektedir.

SADECE ALABALIK ÜRETİLMEKTE
Batı Karadeniz Bölgesi'nin genelinde olduğu gibi ilimizde de tatlı su ürünlerinin üretimi, ki sadece alabalık üretilmektedir, çok sınırlıdır. Seracılık, hayvancılık gibi diğer faaliyetler, aile ekonomisi ölçeğinde yapılmaktadır. Bölgemizin en büyük sorunu, işsizlik ve işsizliğe bağlı dışarı göçtür. Yıllarca dışarıdan göç alan ilimiz maalesef göç vermektedir. Göçün önlenmesi için girişimcilik desteklenerek istihdam arttırılmalıdır. İlimizin % 62'lik kısmı ormanla kaplıdır. Orman ürünleri sayesinde, orman endüstrisini geliştirmeliyiz. Filyos Beldesinde yapılması planlanan Filyos Vadisi Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra Türkiye'nin gerçekleştirebileceği en büyük yatırımlar arasında gösterilmektedir. Zonguldak İli ve hinterlandına hitap edecek olan Filyos Limanı sayesinde İstanbul Boğazındaki limanların yükünün ve boğaz trafiğinin de azalması hedeflenmektedir. Ayrıca projenin bitmesi halinde bölgede, 60 bin kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacağı belirtilmektedir.

ÜNİVERSİTE ŞEHRİ ZONGULDAK
Zonguldak yakın bir zamanda bir üniversite şehri olacaktır. Şu an için 18 bin olan öğrenci sayısı yakın zamanda bunun iki katına çıkacak, bu da yeni yatırımların yapılması için bir fırsat olacaktır. Görüldüğü üzere, bölgenin fırsatları, tüm olumsuzluklara rağmen saymakla bitmez. Bankacılık sektörünün bu bölgeyi çok iyi izlemesi ve birçok yatırımı desteklemesi gerekmektedir. Bankacılık sektörü açısından birçok fırsat vardır. Biz zaten bu bölgeyi çok yakinen takip ediyor ve girişimcileri destekliyoruz. KOBİ olsun büyük ölçekli olsun tüm işletmeleri uygun fiyatlama yaparak finanse ediyoruz. Örtü altı ve kanatlı sektöründe faiz oranlarımızı % 50 azalttık. Süt ve et hayvancılığında faizimizi % 0'a indirdik.

ETKİN BİR İL İDDİASI
Tarımı daha iyi noktaya taşıyabilmek için bugünden İtibaren 7 yıla kadar vade verdiğimiz projeli kredilerde yoğunlaşıyoruz. Bankamızın misyonu, tarım sektörü başta olmak üzere reel kesime destek sağlamak, yaygın şube ağıyla geniş ürün yelpazesini en hızlı ve uygun maliyetle bireysel müşterilerine sunmak, sosyal sorumluluk anlayışı ve bankacılık etik kurallarına uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Yaşanan son kriz döneminde ülkemiz genelinde kullandırılan 7,5 milyar TL kredinin 5 milyar TL'lik kısmını tek başına Bankamız kullandırmış bulunmaktadır. Milli Bankacılığın kurucusu, Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve güç kaynağı T.C. Ziraat Bankası 146. yılında kaydettiği performans ile sadece çiftçinin değil herkesin bankası olduğunu ortaya koymuş, etkinlik ve verimlilik üzerine kurduğu çalışmasıyla son altı yılda sektörün kör lideri alma gururunu yaşamıştır. Türkiye ekonomisi yaşanan son küresel krizden en az zararla ve hızla çıkma yönünde önemle mesafe kaydeden ekonomiler arasında yer almış bulunmaktadır. Ülke/bölge kalkınmasının dinamiğini KOBİ bankacılığı oluşturmaktadır. Bu nedenle Bankacılık sektörü özellikle Zonguldak'ta KOBİ'eri daha yakından izleyerek finansal yönden desteklemelidir. Mevduat birikimi olsun, kredi portföyü olsun sahip olduğu fırsatlarıyla Zonguldak, yakın gelecekte bankacılık sektörünün daha etkin olduğu bir il haline gelecektir.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.