'DOĞRU TESPİTLER YAPILMALI'

Tarih: 2010-03-17 00:00:00

Kdz. Ereğli Belediyesi yeni imar revize projesi için meslek örgütlerinden görüş alış verişini sürdürürken, Şehir Plancıları ?öneri raporu?nu sundu.   Esra Alpago ile Kamuran Ayyıldız tarafından hazırlanan öneri raporunda, elde edilen veriler ışığında bi

Kdz. Ereğli Belediyesi yeni imar revize projesi için meslek örgütlerinden görüş alış verişini sürdürürken, Şehir Plancıları ?öneri raporu?nu sundu.

 

Esra Alpago ile Kamuran Ayyıldız tarafından hazırlanan öneri raporunda, elde edilen veriler ışığında bir ?kent vizyonu? ortaya konulmasına dikkat çekildi.

 

RAPORDAN?. İmar Planı Revizyonu Ereğli için önemli bir fırsattır. Meslek kuruluşlarıyla yapılacak Swot Analizi sonucunda yukarıdaki önermelerle birlikte Ereğli?nin kentsel gelişimi kontrol altına alınmalı ve 50-100 yıl sonrası düşünülerek gelecek nesillere Kdz.Ereğli?de sürdürülebilir bir kent yaşamı bırakmak hepimizin vazgeçilmez görevidir.

 

 

Karadeniz Ereğli?de imar planları revize ediyor. Bu projenin verimli yapılıp tamamlanabilmesi Kdz. Ereğli?nin geleceğini daha sağlıklı şekillendirmeye büyük katkı verecek. Kdz. Ereğli Belediyesi; bu konuda değişik meslek gruplarına yazılar gönderiyor ve  görüşlerini bildirmelerini isteyerek revize planın daha katılımcı bir anlayışla tamamlanmasına çaba gösteriyor.

 

Kdz. Ereğli?de serbest çalışan iki tane şehir planlama uzmanı bulunuyor. Şehir plancıları Esra Alpago ile Kamuran Ayyıldız, imar planlarının revize çalışmalarına katkı vermek amacıyla bir öneri raporu hazırladılar ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık?a teslim ettiler. Bu iki şehir plancısının hazırladığı ?öneri raporu?nda tespitlerin doğru yapılması ve elde edilen verilerle bir ?kent vizyonu?nun ortaya konulması istendi.

 

Alpago ile Ayyıldız  öneri raporunda; ?planlama çalışmalarında işin çizimsel kısımlarına başlanmadan önce ilk olarak yapılması gereken hareket kentin ve planın vizyonunun belirlenmesidir. Kentin tüm sosyo kültürel, ekonomik, psikolojik, nüfus hareketleri, antropolojik vb. gibi verileri tespit edilmeli ve elde edilen veriler ışığında bir kent vizyonu ortaya konmalıdır.

 

Sürdürülebilir bir planlama anlayışının ortaya konması ileriki yıllarda yapılacak tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları için belediyemize önderlik edecek olup gereksiz zaman ve parasal kayıplarını da önleyecektir? vurgusunda bulundular.

 

Bir kentin, ?Sanayi kenti?, ?Liman kenti?, ?Eğitim kenti?, ?Kültür ve kongreler kenti? ve ?Turizm ve eğlence kenti? vb. gibi tanımların tamamını içerebileceği gibi, sadece bir tanesini de içerebileceğini, önemli olanın ise bu kent için nasıl bir gelecek öngörüldüğünün net biçimde ortaya konulmasına dikkat çeken Esra Alpago ile Kamuran Ayyıldız?ın hazırladığı rapor şöyle:

 

?Mevcut imar planı bulunan alanlar da daha sonradan yapılan Revizyon İmar Planı çalışmaları daha çok büyük ölçekli plan tadilatı gibi değerlendirilmekte ve hatta bu şekilde yapılmaktadır. Fakat  mevcut imar planı olan alanlarda tekrar Uygulama İmar Planı yapma şansı olmaması nedeni ile Revizyon İmar Planları da sanki Uygulama İmar Planı yapılıyormuş gibi değerlendirilmeli ve buna göre hareket edilmelidir.

 

PLANLAMA DESTEKLİ YAPILANMALAR

 

Burada planlama ile birlikte hayat kazanması gereken diğer alan kullanımlarının dikkate alınması gerektiği ifade edilmeye çalışılmaktadır. Planlama esnasında ;

 

 • Yan Sanayinin Gelişiminin Desteklenmesi- Yan Sanayi Alanlarının Gelişim Bölgelerinin Tespiti Yapılmalı,
 • Meslek İçi Eğitiminin Güçlendirilmeli,
 • Tarihi Kent Dokularının Doğru Tespitlerinin Yapılması ve Yaşanabilir Alanlar Haline Getirilebilmeleri için gerekli projelerin üretilmesi, planlama ilkelerinin bu nokta da  doğru bir şekilde belirlenmeli,
 • Kentsel Dönüşüm Noktalarının Alansal Bazda ileriki yıllarda yapılması muhtemel çalışmalar için altlık oluşturacak şekilde belirlenmeli (örn; Kışla, Elmatepe, Kavaklık vb. gibi),
 • Kentsel Tasarım Alanlarının tespit edilmesi ve çeşitli yarışmalar aracılığı ile bu noktalara uygun projelerin üretilmesinin sağlanmalı,
 • KENT MERKEZLERİNİN (sanayi merkezi-ticaret merkezi-sağlık merkezi vb. gibi) belirlenmeli,
 • Sarıkorkmaz ? Balıköyü gibi alanlar da daha çok KIRSAL ALAN  PLANLAMASI mantığı ile hareket edilmeli ve bu bölgelerde yaşamsal alanlar konut alanı ağırlıklı olarak belirlenmelidir. (2-3 katlı+bahçeli+yüzme havuzlu vb. gibi sistemleri destekleyen bir planlanma anlayışı ile hareket edilmelidir.)
 • Öngörünüm içerisindeki yapılaşmaların dış cephelerinin yenilenmesi ve oluşan siluetin ileriki planlarda da korunmasının sağlanması . Mevcut siluetin korunması esası olmalı ve bunu bozacak hiçbir planlama anlayışına izin verilmemelidir.
 • Öngörünüm alanı içerisindeki sosyal donatı alanlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için gerekirse devrimsel kararların alınmalı,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Projeler Desteklenmeli,
 • AR-GE Yatırımları Desteklenmeli,
 • AB Destekli Proje Üretiminin Desteklenmesi sağlanmalıdır.

 

 

SWOT ANALİZİ NEDİR: SWOT analizi incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir.
SWOT Analizinde amacımız; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönlerimizden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarımızın etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.
SWOT analizi, sadece güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlamakla kalmayıp zayıf olduğumuz ve gelecekte bizi bekleyen tehditleri de görmemize yardımcı olur.

 

DİĞER ÖNERİLER

 

 • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı boyutunda Ana Ulaşım Arterleri Belirlenmeli ve alt arterler bu belirlemeye göre oluşturulmalıdır.
 • Topçalı ve Hamzafakıhlı Köylerinin Belediye ye katılımı sağlanmalıdır.
 • Erdemir Sevkiyat Kapısı Kışla Kapıdan alınmalı ve Çengel Burnu Köprüsünün olduğu noktaya kaydırılmalıdır.
 • Ereğli İlçesi için KENT PARKI alanı oluşturulmalıdır. Bunun için en uygun alan mevcut Pazar yeri alanıdır.
 • Kent Parkı kapsamında konser salonu ve alanı sağlanmalı ve sosyal projelerin uygulanabileceği küçük kent meydanları tasarlanmalıdır.
 • Mevcut Terminal alanı (kent içindeki) tamamen park ve gösteri alanı olarak tasarlanmalı ve belediye binası da bu alan içinde inşa edilmelidir.
 • Liman şuan bulunduğu alandan kaldırılmalı, uygun bir alana taşınmalı ve bu sayede merkezde oluşan yada oluşacak ağır taşıt trafiği azaltılmalıdır.
 • Tek yönlü yol uygulamaları devam ettirilmelidir.
 • Otopark sistemleri tamamen yerin altına alınmalı ve mevcut yollar ve otopark alanları yaya trafiğine açılmalıdır.
 • Belediye Binası önünden geçen yol yer altına alınmalı ve bu alan tamamen yaya amaçlı kullanıma açılarak oluşturulacak park alanı ile bütünleştirilmelidir.
 • Planlama aşamasında kullanım alanlarının gelişme alanlarının tespitlerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları aracığı ile belirlenmesi sağlanmalıdır.
 • Planlama aşamasında belirlenen TİCARET MERKEZLERİ içerisinde zemin katların ticaret alanı olarak kullanılabilmesi için asma kat tasarımlarının yapılması plan notu aracılığı  ile sağlanmalıdır.
 • Topoğrafyası gereği eğimli bir yapıya sahip olan Ereğli İlçesinde, eğimden kaynaklı olarak oluşan bodrum katların gerek ekonomiksel ve gerekse inşaat aşamasında zamansal kayıplara neden olmaması için gerekli düzenlemelerin plan notu aracılığı ile çözümleri üretilmelidir.
 • Çarşı Merkezi olarak nitelendirdiğimiz bölgenin daha işlevsel ve ?KAPALI ÇARŞI? mantığı düşünülerek tasarlanmalı ve dükkan sahipleri teşvik edilmelidir.İlereide farklı tasarımlar olabileceği düşünülerek bu alanın Kentsel Dönüşüm Alanı kapsamı altına alınması gerekir.
 • Şehrin yapılan jeoteknik incelemelerdeki sonuçlarına göre bazı bölgelerinde yüksek kat çalışmaları yapılmalı ve üst yapı tasarımlarıyla desteklenmelidir.
 • Ereğli?nin bağlı Olduğu İl ile (Zonguldak) bağının ne kadar kopuk olduğu göz önünde bulundurularak bu bağı kuvvetlendirecek şekilde planda öngörüler de bulunulmalıdır.Hatta geleceğe yönelik ilçe sınırlarının genişletilebileceği varsayılarak 1/5000 Nazım Planda gerekli düzenlemeler geleceği destekleyecek şekilde olmalıdır.
 • Şehiriçi halk otobüsü güzergahları gözden geçirilmeli ve Hükümet Konağı önünden durakların ivedilikle kaldırılıp servislerin ring seferler şeklinde düzenlenmesi sağlanmalıdır.
 • Sahil Taksinin bulunduğu yerdeki otopark alanı Ereğli Halkına Sosyo-Kültürel-Eğlence kapsamında hizmet verecek şekilde planlanmalıdır.
 • Belirlenen tarihi ve sit olarak ayrılan bazı alanlar Turizme kazandırılmalı ve turizme hizmet edecek şekilde düzenlenmelidir. (örn.Uyuyan Güzel Tepesi gibi)

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.