'NESİLİ ÖĞRETMENLER KURTARACAK'

Tarih: 2011-04-04 00:00:00

TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları’nın gerçekleştirdiği 9. Öğretmen Sempozyumu Kdz. Ereğli ve Alaplı’dan çok sayıda öğretmenin katılımı ile yapıldı. * Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: Önümüzde 10 yılımız var ya bu 10 yılda genç nes

TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları’nın gerçekleştirdiği 9. Öğretmen Sempozyumu Kdz. Ereğli ve Alaplı’dan çok sayıda öğretmenin katılımı ile yapıldı.

* Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: Önümüzde 10 yılımız var ya bu 10 yılda genç nesli ya bir fırsata dönüştüreceğiz ya da bu 10 yıl sonra Türkiye’nin başına en büyük belalar açtığını göreceğiz. Türk Eğitim Derneği olarak Kdz. Ereğli’nin bize örnek olarak başlattığı şekilde geçen yıl Türkiye’nin değişik yerlerinde 8 bin devlet okulumuzdaki öğretmenlerimize hizmet içi eğitim sempozyumları düzenledik. Artık seçim kurtarmak ile nesil kurtarmak arasındaki fark algılanmalı.

* Talim Terbiye Kurulu Üyesi İrfan Coşkun: Yeni teknik ve yöntemlere ayak uydurmak zorundayız, yenilenmeyen eskimeye mahkûmdur. Programlar eğitim sürecinin lokomotifi ise öğretmen bu lokomotifin belirlenen şekilde yol almasını sağlayan ve arzulanan hedefe rehberlik eden kişidir. Ne kadar güzel bir ortam hazırlarsanız hazırlayın istek yoksa başarı da sınırlı olacaktır.

TED Kdz.Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulla-rı’nın bu yıl 9’ncusunu düzenlediği, ‘Öğretmen Sempozyumu’ TED Kdz.Ereğli Kolejinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Zonguldak Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Kdz.Ereğli Kayma-kamı İbrahim Çay, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sel-çuk Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi İrfan Coşkun, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Başkanı Celal Bozkuş, Kdz.Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Azar, Kdz.Ereğli ve Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri ve ilçe de görev yapan çok sayıda öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

ÖĞRETMENLER İÇİN CİDDİ BİR RİSK…

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yaptığı konuşmasında önümüzdeki 10 yıllık süreçte övünülen genç nüfusun eğitilmemesi durumunda tehlikeli olabileceğini vurguladığı konuşmasında eğitim sisteminin değişmesi gerektiğine dikkati çekti. Pehlivanoğlu konuşmasında şunları söyledi:
“Eskiden doğa ile insan işbirliği yapardı artık insanoğlu kendisi için risk olan doğayı yok ediyor. Artık bilginin hızla değiştiği bilginin saatler içerisinde eskidiği günümüzde gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenler için ciddi bir risk oluşturacaktır. Tabiî ki öğretmenlerinde tanımı değişti. Artık bir öğretmen öğrencinin hayatında fark edebilen kişi olma durumuna geldi. Dünyada savaşlar artık silahlarla değil beyinlerle yapılmaya başlandı ama nerede, gelişmiş ülkelerde. Biz hala maalesef en büyük gücümüz olduğunu iddia ettiğimiz genç gücü eğitmediğimiz durumda bizim için ne kadar büyük bir risk teşkil ettiğini bu güzel Türkiye Cumhuriyetimizin atalarımızın kanları ile sulanmış topraklarımızın bu eğitim sistemi ile devam ettiğimiz takdirde yok olma riski ile karşı karşıya kalacağımızın farkındayız. Türkiye Cumhuriyetinde yüzde 13’lük bir kesim okuma yazma bilmiyor, çağımızın yüzde 10.23’ünün ilkokul çağımızdaki çocuklarımızın zorunlu eğitimle kaldığı bir ülkede yaşıyoruz.

EZBER SİSTEMİ

Öğretmenlerimizden çok şey beklediğini iddia ettiğimiz ama maalesef öğretmenleri tarım ile sanayi çağına sıkıştırdığımız ezber sistemine oluşturduğumuz sonrada bu öğretmenleri bu genç nesli kurtarın diye Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağıttımız ama onlara gerekli bir takım eğitimi vermediğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinde her şeyi beklediğimiz ve öğretmenlerimizi de eğitmek için yılda 17 TL ayırabildiğimiz bunun çoğunu da yolluklara ayırabilen bir sistemin içerisindeyiz. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir risk ile karşı karşıya. Biz bu ülkenin geleceğinden bahsediyorsak gelecek evlatlarımız için diyorsak bayrağı ile toprağı ile gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyetinden bahsediyorsak artık aklımızı başı-mıza almamız gerekir. Nesli kurtaracak olan neslin geleceğini yönlendirecek olan öğretmenlerdir.

“10 YILIMIZ VAR”

Önümüzde 10 yılımız var ya bu 10 yılda genç nesli ya bir fırsata dönüştüreceğiz ya da bu 10 yıl sonra Türkiye’nin başına en büyük belalar açtığını göreceğiz. Türk Eğitim Derneği olarak Kdz.Ereğli’nin bize örnek olarak başlattığı şekilde geçen yıl Türkiye’nin değişik yerlerinde 8 bin devlet okulumuzdaki öğretmenlerimize hizmet içi eğitim sempozyumları düzenledik. Artık seçim kurtarmak ile nesil kurtarmak arasındaki fark algılanmalı. Türkiye’yi yöneten sistem seçim kurtarmak ile nesil kurtarmak arasındaki farkı algılayamazsa vay halimize. Biz Türk Eğitim Derneği olarak gene bu ülkenin geleceğine sonuna kadar güveniyoruz güvencimizin ana temelinde ise öğretmenlerimiz var. Size kendiniz öğrenin, veliye karışmamayı öğretin, öğrenciye öğrenmeyi öğretin diyorlar ama size bir şey vermiyorlar. Ne olursa olsun vermeseler bile bunun bir kutsal görev olduğunu bilinci içerisindesiniz. Bu kutsal görev bu ülkenin geleceğidir.”

LOKOMOTİF ÖRNEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi İrfan Coşkun’da konuşmasında, “Yeni teknik ve yöntemlere ayak uydurmak zorundayız, yenilenmeyen eskimeye mahkümdur. Programlar eğitim sürecinin lokomotifi ise öğretmen bu lokomotifin belirlenen şekilde yol almasını sağlayan ve arzulanan hedefe rehberlik eden kişidir. Ne kadar güzel bir ortam hazırlarsanız hazırlayın istek yoksa başarı da sınırlı olacaktır. Bu bakımdan geliştirilen programların istenilen sonucu verebilmesi için programı uygulayıcılar yani öğretmenlerimiz tarafından iyi anlatılması gerekmektedir. İlk önce gideceğimiz yolu kendimiz öğreneceğiz ve sonra öğretmeye çalışacağız. Öğretmenlerimizin ders kitapları ile ilgili yapıcı eleştirilerine her zaman açığız” sözleri ile konuştu.

İLK OTURUMLAR

Ortak ilk oturumu Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay gerçekleştirdiği. Paralel oturumlarda “Sorunlarımız kazanımları ne kadar ölçebiliyor?” ZKÜ Kdz.Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Azar, ile Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Özlem Aydın Şengüleç tarafından, “Değişen ortaöğretim kimya programları”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza Yılmaz  tarafından, “Amaç dü-şünen sorgulayan birey yetiştirmek ise araç yaratıcılık eğitimi” ZKÜ Eğitim Fakültesi Yard. Doç. Dr.Özlem Koray tarafından, “Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı” TED Kdz.Ereğli Koleji Vakfı Özel Okullarından Rıfat İlhan tarafından, “Yeni Fizik Öğretim Programı ve Felsefesi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç.Dr.Salih Ateş, ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden Yard.Doç.Dr.Ali Eryılmaz tarafından, “Kurumlarda değişim ve dönüşümün gerekliliği” TED Kdz. Ereğli Koleji’nden Nilay Hanlıoğlu-Devrim Köktuğ tarafından, “Kurumlarda değişim ve dönüşüm gerekliliği” TED Kdz.Ereğli Kolejinden Şükran Büyükyıldırım-Esra Kopan tarafından anlatıldı.

II.OTURUM

Öğle yemeğinin ardından geçilen ikinci oturum Bilkent Üniversitesi’nden “Orkestra Şeflerinin Liderlik Sırları” konulu sunumu Serdar Bilecen gerçekleştirdi. Paralel Oturumlarda “Yeni Fizik Öğretim Programı” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr.Salih Ateş, ODTÜ Eğitim Fakültesinden Yard.Doç.Dr.Ali Eryılmaz tarafından, “Ortaöğ-retim biyoloji müfredatı” Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof.Dr.Musa Doğan tarafından, “Düşünen ve sorun çözebilen çocuk yetiştirmek” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi görevlisi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, “Sorgulayıcı öğretim stratejileri” An-kara Üniversitesinden Yard.Doç.Dr.Cem Babadoğan tarafından, “Eğitilmiş okul ve nitelikli eğitim üzerine değerlendirme” Özel Ege Lisesinden Yansı Erarslan tarafından, 2006 ilköğretim müzik ve 2009 lise Müfredatına genel bakış Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç.Dr.Aytekin Albuz, TED Kolejinden Rıdvan Türkekul tarafından, “Sınıf öğretmenliğinde ders içi ve ders dışı proje uygulamaları” TED Kolejinden Şükran Büyükyıldırım-Esra Kopan tarafından, “İlköğretim Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı” TED Kdz. Ereğli Kolejinden Nurşen Yaman tarafından anlatıldı. Son bölümde ise Vatan Gazetesi Yazarı Mustafa Mutlu tarafından, “Demokrasinin neresindeyiz?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.