BALCI'YA VAKIF YANITI GELDİ

Tarih: 2009-10-20 00:00:00

*Eski Erdemir Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri ve üyesi Bekir Çelik, CHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Yaşar Balcı'nın vakıf ile ilgili yaptığı açıklamaya farklı bir yanıt verdi: *Çelik'in açıklamasının tam metni aynen şöyle: Erdemir Vakıf tüzüğünde yapılan de

*Eski Erdemir Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri ve üyesi Bekir Çelik, CHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Yaşar Balcı'nın vakıf ile ilgili yaptığı açıklamaya farklı bir yanıt verdi:

*Çelik'in açıklamasının tam metni aynen şöyle:

Erdemir Vakıf tüzüğünde yapılan değişiklik sonucunda, "vakıf üyelerine, kendi tasarruflarını kullandırmaları" hususunda; Erdemir Vakıf tüzük değişikliği sürecini, bu süreçteki, vakıf yönetim kurulunun, işverenin ve işçi temsilcilerinin tutum ve davranışları hakkında hiçbir bilgi ve belgeye dayanmaksızın "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yaşar Balcı'nın "ERDEMİR Vakfı'nın vakfa üye olan ERDEMİR işçisine faizsiz kredi verme kararı almasının doğru karar olduğunu belirterek teşekkür etmesi"ni içeren basına yansıyan açıklaması yanıltıcı ve üzücü olmuştur.  Sn. Yaşar Balcı bu teşekkürünü; sadece muhasebesini tutmuş olduğu esnaf ve tüccarlar adına; Erdemir Vakfına sunmuş olsaydı daha doğru ve anlamlı olurdu.

Sn. Yaşar Balcı'nın  6 Ekim 2009 tarihinde basına yansıyan açıklamayı CHP Kdz. İlçe örgütü adına yapmamış olsaydı sorgulamaz ve aşağıdaki açıklamayı yapmaya gerek duymazdım. 
Kdz. Ereğli CHP ilçe örgütü içinde çok sayıda vakıf üyesi ve vakıf emeklisi mevcut olup, Sn. Yaşar Balcı Vakıf hakkında bu açıklamayı yapmadan Vakıftaki tüzük değişikliği sürecini iyi bilen vakıf emeklisi ve üyelerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapsaydı daha isabetli olurdu. CHP üyesi ve üyesi olmayan konuştuğum çok sayıda vakıf emeklisi ve vakıf üyesi; Sn. Yaşar Balcının vakıfla ilgili açıklamalarına katılmadığını bildirmiştir.  
Kdz Ereğli ve civarında yaşayan Vakıf üyesi ve vakıf emeklisini de düşünerek kamuoyunu bilgilendirmek ve yorumlarını yapmak üzerek aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 
22 Haziran 2009 tarihli Erdemir Vakfını Olağanüstü Genel Kurulunda üye delegelerin aldığı karar ile Erdemir Vakıf tüzüğünün amaç bölümüne 4.6 maddesinin ( Vakıf Mali imkankarı ve Genel ekonomik durum dikkate alınarak esasları Yönetim Kurulunca düzenlenecek Yönetmenlikle belirlenecek şartlar altında "Üyelerine birikmiş aidat toplamlarını geçmemek kaydıyla, üyelikleri süresince bir defaya mahsusu olmak üzere borç verebilir) ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu tüzük değişikliğinin Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009 / 258 Esas nolu davası aşamasında Vakıflar Genel Müdürlüğü mahkemeye şu görüşü bildirmiştir:

?Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Vakıf senedinin 9. maddesindeki şartların gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun mahkemenizce araştırılması gerekmektedir.
Davacı Vakıf, Türk Medeni kanununun 110'ncu maddesine göre faaliyet gösteren çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarından olup, senet hükümleri vakıf yararlananları aleyhine olmamak şartıyla yetkili organ kararı ile değiştirilebilir. Yargıtay 18. Hukuk  dairesinin 27.09.2004 tarih ve 2004/6201-6424 sayılı emsal kararında; 'senet değişikliğinin vakıf yararlananları aleyhine olup olmadığını üzerinde durulmadan, bu konuda hiçbir tesbit ve araştırma yapılmadan eksik inceleme ile davanın kabulü doğru görülmeyerek, mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklandığı şekilde senet değişiklikleri değerlendirilip, gerektiğinde Yargıtay'ın denetimine imkan sağlayacak şekilde konu hakkında bir aktüerya uzmanında rapor alınıp hasıl olacak sonuca göre karar vermek olmalıdır.' Şeklinde karar vermiştir.
Bu sebeple; senet değişikliği ile vakıftan yararlananlara sağlanan bir kısım hak ve menfaatlerde yapılan değişikliklerin; vakfı zarara uğratıp uğratmayacağı ayrıca sosyal güvenlik  ve aktüerya ile ilgili olması ve vakıf mevzuatı dışında da uzmanlık gerektirdiği de dikkate alınarak vakıf yararına olacak konu hakkında bir uzmandan rapor alınıp bu sonuca göre karar verilmesiyle,
5737 sayılı vakıflar kanununun 10. maddesi gereği vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılamayacaklarından (10.1.5) ve (11.2.2) de Erdemir Genel Müdürünün tayin ettiği yönetim kurulu temsilci üyesi ile denetim kurulu temsilci üyesini dilediği zaman değiştirebileceği şeklindeki düzenlemenin yerinde olmadığı hususları mütalaa edilmekte olup, takdirlerinize arz ederim."

* Vakıflar Genel Müdürlüğünün yukarıdaki görüşü doğrultusunda, mahkemeye sunulan aktüerye raporunun ne kadar objektif ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bir yana, söz konusu raporu vakfa danışmanlık yapan bir uzman hazırlamıştır.
* Mahkeme sürecinde bu uzman raporuna bir üye veya emekli itiraz ederek mahkemeye müdahil olmuş olsaydı, bu tüzük değişikliği için olumlu rapor verecek uzman bulmak güçleşirdi. Tüzük değişikliği iki yıldan önce sonuçlanmazdı. 
* Erdemir Vakfı çalışanlar için ikinci bir sosyal güvenlik kurumu niteliğindedir. Yani Erdemir vakfında, üyelerin, vakıftaki aidat ve nema birikimleri ile tasarruf yaparak, emekli olduklarında vakıftaki tasarruflarını maaş veya toplu veya kısmi para olarak kullanmaları şeklinde devam eden sağlıklı bir döngü vardı.  Ancak Vakıf üyelerinin vakıftan emeklilik statüsü kazanmadan vakıftan maddi olarak yararlanma konumuna gelmeleri ile vakfın mevcut sağlıklı döngü süreci bozulmuş olmakta, dolayısıyla üyeler vakıftan emekli olduklarında daha az maaş ve toplu para alacakları için vakfın geleceğine etkisi de olumsuz olacaktır.
* Erdemir çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi sürecinde ve sonrasında çalışanların maddi olarak, zor durumda kalmaları sorunu; Erdemir'in yaratmış olduğu bir sorundur. Sorunu çözmesi gereken Erdemir'dir. Yani sorun vakfın sorunu değildir.  Bu sebeple; Vakıf tüzüğü amaç bölümüne yukarıda bahsedilen 4.6 maddesinin ilavesi ile vakıf üyeleri; vakıftaki tasarruflarını amacı dışında kullanma mecburiyetinde bırakılmış olmasına Vakıf Yönetiminin öncülük yapmış olması, Erdemir vakfının geleceği açısından kabul edilebilir bir tutum ve davranış değildir.
* Vakıf tüzüğüne aykırı olarak, Erdemir Genel Müdürünün atadığı Vakıf yönetim ve denetim kurulu üyesini görev süresi dolmadan değiştirmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu da, tüzüğe aykırı bu uygulamayı, kılıfına uydurmak için olağanüstü genel kuruldan geçirdiği tüzük değişikliği (10.1.5) ve (11.2.2) maddeleri yukarıda açıklandığı gibi, mahkemede Vakıflar genel müdürlüğünün görüşü doğrultusunda kabul edilmemiştir.
* Ayrıca Erdemir Vakfında Vakıf Emeklilerinin delege temsilcisi seçme hakkı olmaması nedeniyle, vakfın amacının ilgilendiren söz konusu tüzük değişikliği konusunda hiçbir görüş ve önerileri Vakıf genel kurulunda tüzük değişikliği yapan delegelere sunulamamıştır.
* Halen Erdemir vakıf üyesi ve delegesi olarak yukarıdaki bahsi geçen tüzük değişikliği ve vakfın geleceği hususlarında görüş ve önerilerimi, olağanüstü genel kurul öncesi ve sonrasında vakıf üyelerine gönderdiğim e-posta ortamında aktardım. Ayrıca vakıf olağanüstü genel kurulunda da bu konudaki görüş ve önerilerimi dile getirdim. 

Yukarıda sunduğum bilgi ve belgelere göre; "CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yaşar Balcı'nın ERDEMİR Vakfı'nın vakfa üye olan ERDEMİR işçisine faizsiz kredi verme kararı almasının doğru karar olduğunu belirterek teşekkür etmesinin" ne anlama geldiği hususunu, kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarım.

Saygılarımla,

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

Orhan Gülmez :

Sayın Balcı Bekir Beyi kızdırmayın yoksa o veya adamları sizin PClerinizi hackler:)

EREĞLİLİ :

HALİL POSBIYIK BU HABERE KALKIP OYNASIN BENCE ZATEN YAŞAR BALCI HANGİ KONU HAKKINDA KONUŞUP YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRMIYOR Kİ.CHP EREĞLİDE KAN KAYBETMEYE BAŞLADI.

Prens :

Alkışlar........... bravo.......... Huzurlarınızda HP nin yeni prensi. Bilirsiniz ANAP ta prensler eliye yönetim vardı.

gerçek vakıf üyesi :

sn.bekir çelike sorun bakım.son 30 yıldır hiç aç kalmışmı. hanımından gelen varlıklarla , kira gelirleri ile bol keseden atarsın. evine icra geldimi senin ? demirçelik işhanı meftun işhanı ve karşısındaki işyerlerinin yarısı çok değerli, eşinizden dolayı size milyarlarca kira getiriyor tabiki konuşursunb. Vakıfın sorumluları varken sanamı düşer konuşmak. yaşar balcıyı çekemiyorsun yıpratmak için konuşuyorsun. sen chp nin üyesi değilmisin. politika yapma kongre öncesi birilerine yaranmak için konuşmayın. halkıda böylekişisel hesaplarla meşgul etmeyin lütfen.Yaşar balcıya kin duyan biri olarak vakıfı siyasete bulaştırma. lütfen basitleşmeyin. Hani bir atasözü vardır. okumuş cahil derler aynen öyle

Mehmet :

Bekir Bey çok güzel bir konuya değiniyor. Geçenlerde bir ortamda kendisine kulak misafiri olmuştum. kesinlikle Erdemir genel müdürünün vakıf üzerindeki söz hakkının kaldırılması gerektiği fikrine katılıyorum. Ayrıca vakti zamanında usulsüz olarak vakıf çalışanlarına da dağıtılan erdemir yardımlarının geri alınması için gereken işlemlere başlayacağını suç duyurusunda bulunacağını yöneticilerin bu konuya duyarsızlığından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. Kendisine başarılar diliyorum.

murat :

YAA NE TESADÜF BU ARKADAŞ YAAŞR BALCININ YÖNETİMİNE Bİ LE GİRMEK İSTEMİŞ AMA OLMAMIŞTI DAHA ÖNCE CÜNEYT BEY ZAMNINDA MİLLET VEKİLİ OLMAYA YELTENDİ OLMADI BELEDİYE MECLİS ÜYELİGİNE SOYUNDU OLMADI ŞİM Dİ AYLAR ÖNCE YAPILMIŞ AÇIKLAMYA CVP YAZIYOR GEÇ BUNALRI BEKİR BEY SENDE YAAŞR BALCIYA BI FIRSAT BİŞİLER KAPTIRIYIM DEMİŞSİİN VAY HALİLCİ VAY ŞİMDİ O SAFLARDAMSIN SONRA NE VAR AÇIKLAMDA GAYET GÜZEL VAKIF VERSİN PARA İLLE KANUN TÜZÜK YOK ŞARTNAMAMİ OKUMAK LAZIM EREGLİ BİTME NOKTASINDA BİLGİN VARMI OYUNLARA ALET OLMA İŞİNE BAK

Haydar Şahin :

Bekir bey bugün Erdemir Vakfında Vakıf Emeklilerinin delege temsilcisi seçme hakkı olmamasından bahsediyorsun vaktinde biz bu öneriyi yaparken küplere binmiştin ne oldu da böyle değişti düşüncelerin. Erdemir yardımlarının dağıtımındaki usulsüzlüklede uğraşacakmışsın bu sana Timur beye Samim bey'e duyuruldu o zaman neden ses çıkartmadın. Öküz öldü çift bozuldu öylemi?

sina çıldır :

Sayın Çelik'in yapmış olduğu açıklama gündemde olmayan bir konuyla ilgili olmasına karşılık bu tarihte yayınlaması herhalde ilçe başkanlığına niyetli olduğu ile ilgilidir. İnsanlar kurumların başındayken konuştukları kurumları,diğer hallerde ise kendilerini bağlar. Geçmiş zamanlarda bulunduğu konumları bu tip açıklamaları hele ki siyasi amaca hizmet edecek şekilde kullanmak,ne Atatürkçü Düşünceyle,ne de Cumhuriyet Halk Partili Düşünceyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Bence herkes niyetini açıkça ortaya koysun, kurumlara da zarar vermesin.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.