BEÜ’DEN İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ

Tarih: 2016-09-02 11:22:43

 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK)  ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEÜ) ihraç edilen 31 kişiden 3’ü profesör ünvanına sahip.


Arş. Grv. Adam Bağcı,

Prof. Ahmet Beşkaya,

Ydr. Doç. Ahmet İşleyen,

Yrd.Doç. Ali Sıcak,

Yrd. Doç. Fırat Uygur,

Prof. Ertan Öztürk,

Doç. Habib Özdemir,

Yrd. Doç. Hakan Tanrıverdi,

Doç. Halil Yıldırım,  

Okutman Hasan Çınar,

Doç. İbrahim Akpınar,

Yrd. Doç. İrfan Kuşçu,

Yrd. Doç. İsmail Kurt,

Yrd. Doç. İzzet Çiçekbilek,

Öğr. Grv. Kamil Muğla,

Yrd. Doç. Mehmet Başören,

Doç. Mehmet Çabuk,

Arş. Gdrv. Mesut Şengüleç,

Prof. Mustafa Aydın,

Öğr. Grv. Mustafa Kara,

Doç. Osman Kabakçılı,

Yrd. Doç. Ramazan Şükrü Parmaksız,

Arş.Grv. Sabri Berber,

Yrd. Doç. Saim Başkan,

Yrd. Doç. Sezai Kalafat,

Yrd. Doç. Sultan Kurt,

Yrd. Doç. Şevket Ata,

Doç. Tacettin Örnek,

Yrd. Doç. Tamer Alışkan,

Öğr. Grv.Tolga Karaca,

Yrd. Doç. Yunus Emre Yandı

ve Yrd. Doç. Ziyaeddin Aktop

 
507
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ADEM BAĞCI
ARAŞTI RMA GÖREVLİSİ
TIP FAKÜLTESİ/TEMELTIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
508
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
AHMET BEŞKAYA
PROFESÖR
İKTİSADÎ VE İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
509
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
AHMET İŞLEYEN
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/OAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
510
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALİ SICAK
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EÖİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
511
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ERTAN ÖZTÜRK
PROFESÖR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI
512
BÜLENT ECEVİT ÜNÎVEFSİTESİ
FIRAT UYGUR
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİÜ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
513
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
HABİB ÖZDEMİR
DOÇENT
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
514
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
HAKAN TANRI VERDİ
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
515
BÜLENT ECEVİT ÜNİVEfSİTESİ
HALİL YILDIRIM
DOÇENT
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESÎ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DAU
516
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
HAŞAN ÇINAR
OKUTMAN
KARADENİZ EREĞLİ MESLEKYÜKSEKOKULU//
517
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İBRAHİM AKPINAR
DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDÎYOLOJİ ANABİLİM DALI
518
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İRFAN KUŞÇU
YARDIMCI DOÇENT
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMELİSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİRANABİLİM DAL!
519
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İSMAİL KURT
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERÜK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DAU
520
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İ2ZET ÇİÇEKBİLEK
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
521
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
KAMİL MUĞLA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU/ORMANCILIK BÖLÜMÜ/ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
522
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MEHMET BAŞÖREN
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLÎK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DAU
523
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MEHMET ÇABUK
DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİÜ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÜKLEERTIP ANABİLİM DALI
524
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MESUT ŞENGÜLEÇ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/SOSYAL BİÜMLERVE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
525jBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA AYDIN
PROFESÖR
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDÎYOLOJİ ANABİLİM DAU
 

 
526
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KARA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ULASTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PR.
527
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
OSMAN KABAKÇILI
DOÇENT
İLAHİYAT FAKÜLTESİAEMELİSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
S 28
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
RAMAZAN ŞÜKRÜ PARMAKSIZ
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
529
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SABRİ BERBER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMELİSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
530
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAİM BAŞKAN
YARDIMCI DOÇENT
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÛLÜMÜ/ELEKTRİKTESİSLERİ ANABİLİM DALI
531
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SEZAİ KALAFAT
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REH8ERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DAL!
532
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SULTAN KURT
YARDIMCI DOÇENT
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÛ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DAL)
533
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ŞEVKET ATA
YARDIMCI DOÇENT
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYAANABİLÎM DALI
534
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TACETTİN ÖRNEK
DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
535
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TAMER ALIŞKAN
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/CERRAHÎ TIP BİLİMLERİ 8ÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİÜM DALI
536
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOLGA KARACA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ/İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.
537
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE YANDI
YARDIMCI DOÇENT
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BOLÜ MÜ /TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ Pf
538
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ZİYAEDDİN AKTOP
YARDIMCI DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.