ÇOCUK İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Tarih: 2014-04-24 09:25:00

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, Türkiye nüfusunun yüzde 29.7’sini çocuk nüfusunun oluşturduğunu bildirdi. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek isimler ise 2013 yılında Yusuf, Berat ve Mustafa, kız ismi ise Zeyn

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, Türkiye nüfusunun yüzde 29.7’sini çocuk nüfusunun oluşturduğunu bildirdi. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek isimler ise 2013 yılında Yusuf, Berat ve Mustafa, kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu bildirildi.

 

Türkiye nüfusunun %29,7’sini çocuk nüfus oluşturmaktadır. Türkiye nüfusu 2013 yılı sonu itibariyle 76 milyon 667 bin 864 iken çocuk nüfus 22 milyon 761 bin 702 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre “0-17” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun %45’ini oluştururken 2013 yılında toplam nüfusun %29,7’sini oluşturdu. Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında çocuk nüfusun %27,3’ünü “0-4” yaş grubu, %27,6’sını “5-9”, %28’ini “10-14” ve %17,2’sini ise “15-17” yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

 

ÇOCUK SAYISI DÜŞTÜ

Çocuk nüfus oranının 2075 yılında %17,6’ya düşeceği tahmin edildi. Kentleşme, kadının eğitim düzeyinin artması, kadının çalışma hayatına aktif katılımı vb. gelişmeler doğurganlığın azalmasına, doğumların ileri yaşlara ertelenmesine, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının düşmesine neden oldu. Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına etki etti. Çocuk nüfus oranının 2023 yılında %25,7’ye, 2050 yılında %19,1’e ve 2075 yılında %17,6’ya düşeceği tahmin edildi.

 

EN YÜKSEK İL ŞIRNAK

AB üye ülkeleri ile karşılaştırıldığında en fazla çocuk nüfus Türkiye’de görüldü. Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına %29,7 ile Türkiye’nin, en düşük çocuk nüfus oranına ise %16 ile Almanya’nın sahip olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının Fransa’da %22,2, İngiltere’de %21,2, İsveç’te %20,2, Yunanistan’da %17,6 ve İtalya’da %16,8 olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il %48,8 ile Şırnak oldu. Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il %48,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini %48 ile Şanlıurfa ve %46,3 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli (%18,2), Edirne (%19,7) ve Çanakkale (%19,9) oldu.

 

HANEHALKI ORANI

En az bir çocuk bulunan hane halkı oranı %53,2 oldu. Hane halklarının 2013 yılında %53,2’sinde “0-17” yaş grubunda olan en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Hane halklarının %39,7’sinde bir çocuk, %35,5’inde iki çocuk, %14,5’inde üç çocuk, %5,3’ünde dört çocuk ve %5’inde beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü. Beş ve daha fazla çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %40,9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini %30 ile Hakkari ve %29,2 ile Siirt izledi. Çocuk bulunan hane halkları illere göre incelendiğinde, en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin %81,4 ile Şırnak olduğu görüldü. Şırnak ilini, sırasıyla %81,1 ile Hakkari, %79,9 ile Van ve %79,1 ile Şanlıurfa takip etti. En az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en düşük olduğu ilin %36,9 ile Sinop olduğu görüldü. Sinop ilini %37 ile Çanakkale ve %37,5 ile Tunceli takip etti. 

 

BEBEK SAYILARI

Nüfusumuza 2013 yılında yaklaşık 1 milyon 283 bin bebek dahil oldu. Doğum istatistiklerine göre 2013 yılında 1 283 062 doğum gerçekleşmiş olup, doğan bebeklerin %51,4’ünü erkek, %48,6’sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıla göre incelendiğinde, cinsiyet bazında doğumlarda önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2013 yılında 105,8 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu. Bebeklerin %97’si sağlık kuruluşlarında dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı, 2002 yılında %75 iken 2012 yılında %97’ye yükseldi. Bu oran İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre incelendiğinde, 2012 yılında İstanbul, Batı Marmara, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki doğumların tamamının, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise doğumların ancak %88’inin sağlık kuruluşlarında gerçekleştiği görüldü.

 

YUSUF VE ZEYNEP İSMİ

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi ise Zeynep oldu. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2013 yılında; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek isminin Mehmet, Yusuf ve Mustafa, en popüler üç kız isminin ise Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

 

EN DÜŞÜK BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 29 oldu. 2013/’14 öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 19, ortaokulda 18, ortaöğretimde ise 16 oldu. Derslik başına düşen öğrenci sayısının ise tüm eğitim kademelerinde 29 olduğu görüldü. İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre öğretmen başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 25 öğrenci ile en yüksek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 15 öğrenci ile en düşük Batı Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görüldü. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 22 öğrenci ile en yüksek İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 13 öğrenci ile en düşük Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde olduğu görüldü. İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokul ve ortaokulda İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri derslik başına düşen 39 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 20 öğrenci ile derslik başına düşen en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu. Ortaöğretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu. 

 

YAŞ FARKI 11

Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında %3 oldu. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında %3 oldu. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen bu kızların (16-17 yaş grubu) 2013 yılında %69,9’u kendisinden 6 ve daha büyük yaşta bir erkek ile evlendi. Çocuk gelinlerin %15,2’sinin ise eşi ile arasındaki yaş farkının 11 ve daha yukarı yaş olduğu görüldü. Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise bu oran yaklaşık olarak %20 oldu. Yani 18 yaş altında evlenen her 5 kız çocuğundan birinin eşi ile arasındaki yaş farkının 11 yaştan fazla olduğu görüldü. Çocuklarda cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşı 10 oldu. Çocukların (6-15 yaş grubu) bilgisayar kullanmaya ortalama başlama yaşı 2013 yılında 8 iken İnternet kullanmaya başlama yaşı 9 ve cep telefonu kullanmaya başlama yaşı ise 10 oldu.  Çocuklarda (6-15 yaş grubu) 2013 yılında kendi kullanımına ait bilgisayara sahip olanların oranı %24,4, cep telefonuna sahip olanların oranı %13,1 ve oyun konsoluna sahip olanların oranı %2,9 oldu. 

 

DUMANA MARUZ KALDI

Hanelerin %34,9’unda çocuklar sigara dumanına maruz kaldı. Hanelerin 2012 yılında %54,8’i sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan en az bir ferde sahipti. Bu hanelerin %34,9’unda ise en az bir çocuk bulunmakta ve bu çocuklar sigara dumanına maruz kalmaktadır. Bununla birlikte, bu oran yıllara göre incelendiğinde azalma eğilimi görülmektedir. 2010 yılında sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan ve en az bir çocuğu olan hanelerin oranı %36 iken bu oran 2012 yılında %34,9’a düştü. En az bir çocuğa sahip hanehalklarının %7,4’ünün tuvaleti konutun dışında. En az bir çocuğa sahip hane halklarının 2011 yılında %7,4’ünün tuvaletinin konutun dışında olduğu gözlendi. Çocuk bulunan ve tuvaleti konutlarının dışında olan hane halklarının oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek orana sahip il %52,4 ile Iğdır oldu. Iğdır ilini %50 ile Kars, %41,8 ile Ağrı ve %41,1 ile Ardahan takip etti. 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.