EMODAN ÜNİVERSİTE REHBERİ

Tarih: 2009-08-01 00:00:00

Üniversite kapısındaki gençlerin doğru tercih yapabilmeleri amacıyla bir rehber hazırlattırdıklarını bildiren TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası il Temsilcisi  Bülent Özgümüş, "Mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman" dedi. Elektrik Mühendisleri Oda

Üniversite kapısındaki gençlerin doğru tercih yapabilmeleri amacıyla bir rehber hazırlattırdıklarını bildiren TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası il Temsilcisi  Bülent Özgümüş, "Mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman" dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası il Temsilcisi  Bülent Özgümüş yazılı bir açıklama yaparak,üniversite tercihlerinde yol gösterecek bir rehber hazırlattıklarını bildirdi.
Özgümüş "Bildiğiniz üzere bir yüksek öğretim kurumunda öğrenimini sürdürerek meslek sahibi olmak üzere üniversite sınavına giren gençlerimiz, sınav sonucu aldıkları  puanlara göre bugünlerde yoğun bir şekilde tercihlerini netleştirmeye çalışmaktadırlar" sözleriyle ön bilgi verdiği açıklamasına şöyle devam etti: 
"Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi, bu yıl üniversite sınavına giren ve EMO'nun meslek alanlarından tercih yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak bir rehber hazırlamıştır. Bölümler, kontenjanlar, mezun sayıları ile mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman ekte sunulmuştur.
Gençlerimizin kendilerine uygun tercihler yapmalarını kolaylaştıracağı umuduyla, Odamızın meslek alanlarına ilişkin tercih rehberini değerli basınımız aracılığıyla ilgili komuoyunun bilgisine sunuyorum."

2009 EMO MESLEKİ
ALANLAR TERCİH REHBERİ
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC hariç olmak üzere, devlet ve vakıf ayrımı yapılmaksızın toplam 57 üniversitede, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir; bunlardan yalnızca 3 tanesinde Elektrik Mühendisliği, 7 tanesinde de Elektronik Mühendisliği Bölümü, 50 tanesinde ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü bulunmaktadır.
Ayrıca 10 üniversitede Elektronik ve Haberleşme, 1 üniversitede de Telekomünikasyon Mühendisliği ve 2 üniversitede de Kontrol Mühendisliği eğitimi verilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: Ülkemizde, devlet ve vakıf ayrımı yapılmaksızın Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim veren 60 üniversite bulunmaktadır. Ancak bu bölüme yakın programlar olarak 8 üniversitede Yazılım Mühendisliği Bölümü, 3 üniversitede Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır.
Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC'de eğitim veren Yakın Doğu Üniversitesi dışında ülkemizde 2 tanesi devlet, 2 tanesi vakıf olmak üzere 4 üniversitede Biyomedikal Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Üniversitelerde Biyomedikal Mühendisliği alanında ayrı bir bölüm olmamakla birlikte önlisans ve yüksek lisans programları veren üniversiteler de bulunmaktadır.
2009 Yılı Kontenjanları: 2009 yılı kontenjanlarına bakıldığında; Elektrik Mühendisliği'ne 550, Elektronik Mühendisliği'ne 554, Elektronik Haberleşme Mühendisliği'ne 815, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne de 4 bin 392 öğrenci alınacaktır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne bu yıl 5 bin 131 öğrenci kayıt olabilecek. Bu yıl Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin kontenjan sayısı ise ikinci öğretim ve burslular da dahil olmak üzere 225 olarak açıklanmıştır.
2008 kayıtlarına göre ise Elektrik Mühendisliği'nde 581, Elektronik Mühendisliği'nde 483, Elektronik Haberleşme Bölümü'nde 863, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde 3 bin 829 öğrenci okumaya başlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği kapsamında geçen yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 4 bin 158, Yazılım Mühendisliği alanında ise 327 olmuştur. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'ne geçen yıl kayıt olan öğrenci sayısı 110'dur.
Mezun Sayısı ve İş Bulma Durumu: EMO'nun mesleki alanları kapsamındaki mezun sayısı yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 2000 yılında 2 bin 462 olan mezun sayısı 2007 yılında 3 bin 346, 2008 yılında da 3 bin 637 olmuştur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans diplomasına hak kazanan üyelerimizin iş bulma olanakları Elektrik Mühendisi unvanına sahip olanlara göre daha zor olduğu, mezun olan mühendislerin yarıdan fazlasının ilk 2 yılda iş bulma sorunu yaşadığı söylenebilir. Bu durum kuvvetli akım ağırlıklı eğitim alan elektrik mühendisleri için farklı olup, tamamı iş bulma sorunu yaşamamaktadır.
2008 yılı itibarıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan sayısı 2 bin 500 sınırına dayanmıştır. Son 10 yılda yıllık bazda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezun sayısı 4'e katlanmıştır. 1998 yılında 622 olan Bilgisayar Mühendisliği mezun sayısı, 2007 yılında 2 bin 174, 2008 yılında da 2 bin 446'ya ulaşmıştır (kontrol ve bilgisayar, yazılım dahil). Yine aynı şekilde, bilgisayar mühendisliği dışındaki bilişimle ilgili diğer bölüm mezunlarının sayısında da artış olmuştur. Mezunların neredeyse tamamı iş bulabilmektedir.
Biyomedikal Mühendisliği bölümünden 2008 yılında 53 mühendis mezun olmuştur. Alanları dışında çalışmak zorunda kalmakla birlikte mezun sayısının az olmasına bağlı olarak iş bulma sorunu yaşamadıkları söylenebilir. Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans eğitimi veren bölümlerin açılmaya başlamasına paralel olarak, mezunların bir bölümü de akademik alanda çalışmaya yönelmişlerdir.
Mühendis Sayısı: Üniversitelerin elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinin1983 yılından itibaren verdiği mezun sayısı 2008 itibarıyla 54 bin 705'e ulaşmıştır. 1980 darbesinin ardından kamuda çalışan mühendislerin odaya kayıtlı olma zorunluluğu kaldırılmış olup, EMO üye kayıtları tam sayıyı belirlememekle birlikte sektörde çalışan sayısı açısından anlamlı bir sonuç verebilir. Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinin yanında Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının da kayıtlı olduğu EMO'nun Temmuz 2009 itibarıyla faal olan 42 bin üyesi bulunmaktadır.
İlk bilgisayar mühendisi mezunlarının verildiği 1981'den bu yana Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanların sayısı 20 bini aşmıştır.
İlk mezunlarını 2003 yılında veren Biyomedikal Mühendisliği bölümünden bugüne kadar mezun olan sayısı 188'e ulaşmıştır.
Mühendis İhtiyacı: Elektrik, elektronik mühendisliği açısından bakıldığında kamu, özel ve serbest çalışma diye ayırırsak her alanın farklı ihtiyaçları vardır. Ülkemizde formasyon eğitimi adı altında mühendisliğin temel çerçevesi verildiği için sektör pratik mühendislik bilgisinin azlığından söz etmektedir. Deneyim eksikliği bazı sektörlerde sıkıntı olsa da bazı sektörler yeni ve deneyimsiz mezunlar aramaktadır. Sektörün aradığı; kendisini iyi yetiştiren, diplomasının arkasına sığınmayan, kendisini yetiştirme özelliği kazanan, bilgisayara hakim mezunlar peşindedir. Duruma göre yabancı bir dile sahip olmak da önem kazanmaktadır.
Telekomünikasyon, ağ, yazılım gibi bilgi teknolojilerinden ve hizmetlerinden oluşan bilişim sektörü; hizmetlerinin yaygınlaşması, devletin bilişim yatırımları, İnternet'in hayatımızın her alanına girmesi, cep telefonu sektöründe yaşanan hızlı değişimler gibi teknolojik temelli gelişmelerle büyümeye devam etmektedir. Fakat bu gelişmenin sağlıklı olabilmesini sağlayacak nitelikli iş gücü ile sektörün büyüme ivmesi arasında büyük bir açı farkı bulunmaktadır. Nitelikli iş gücü olan bilgisayar mühendislerinin sayısı sektörün talebini karşılamamaktadır. Bundan dolayı bu alanda farklı formasyonlara sahip ya da sektörün içinde yetişmiş iş gücü istihdamı söz konusu olmuştur.
Ülkemizde biyomedikal mühendisi ihtiyacı bulunmakla birlikte bu ihtiyaca yönelik farkındalık ve gelişim henüz sağlanamamıştır. Gelecek yıllarda bu alanının öneminin fark edilmesi beklenmektedir.
Ücret Düzeyi: Elektrik, elektronik mühendisleri çok çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Kamu ve özel sektör ayırımı yanında büroda, şantiyede, fabrikada, yurtdışında çalışıldığı gibi Ar-Ge, proje, pazarlama gibi daha başka alanlarda da çalışabilmektedir. Her durumun ücreti farklılık göstermektedir. Kamuda ilk işe giren yaklaşık 2.000 TL almakta, özel sektör bazen bu rakamın biraz üstünü vermektedir. Şantiye ve yurtdışı işlerde rakamlar yükselmekte, yurtdışı işlerde 3.000 dolara çıkabilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası'nın üyeleri için bu yıl istediği en az ücret net olarak 1.500 TL'dir.
Bilişim sektörü çalışanlarının ise ağırlıkla özel sektörde bulunduğu görülmektedir. Bilgisayar mühendislerinin esnek istihdam koşullarında çalışma olanağı bulmaları nedeniyle aldıkları ücretlerde belli bir standarttan söz edebilmek mümkün değildir. Proje bazlı çalışmada alınan sorumluluğa, deneyime ve formasyona bağlı olarak aylık ortalama kazançları 2.000-8.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Kamuda çalışan bilgisayar mühendisleri ise diğer mühendislerle aynı seviyede, yaklaşık 2.000 TL civarında ücret almaktadırlar. 
Biyomedikal mühendisleri, kendi mesleki alanlarının da dışında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle biyomedikal mühendisliği eğitimi almış olanlara ilişkin ortalama bir ücret düzeyi söyleyebilmek mümkün değildir. Ancak hastanelerde istihdam edilen biyomedikal mühendisleri 2.000 TL civarında ortalama ücret almaktadır.
Çalışma Alanları: Elektrik, elektronik mühendislerinin çok yaygın çalışma alanları bulunmaktadır. Kamu ve özel sektör yanında kendi işlerinin sahibi de olabilirler. Bakanlıklar, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, EPDK, belediyeler, kamu kurum ve işletmeleri, TRT, TÜBİTAK, üniversiteler hemen sayılabilecek kamu kurumları. Özel sektör de ise Türk Telekom, ASELSAN, Turkcell, Vodafone, Avea, özel TVler, beyaz eşya üreticileri, elektrik-elektronik malzeme üreticileri ve bunların satış ağları, bilgisayar donanımı işleri gibi.
Ayrıca kendi adlarına işyeri sahibi olarak hizmet sektöründe yer alabilecekleri gibi küçük üretici olarak da çalışabilirler.Kamuda; bakanlıkların ve TRT, TÜBİTAK gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili kurumların bilgi-işlem bölümlerinde ya da ilgili daire başkanlıklarında çalışabilirler. Özel sektörde ise son yıllarda sayıları epeyce artmış olan ve sektörde daha çok Ar-Ge çalışmaları yapan teknokentlerde, yazılım şirketlerinde, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone gibi telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler. Elektrik Mühendisliği ile tıp arasında köprü kuran bir alan olarak tanımlanan Biyomedikal Mühendisliği ülkemizde yeni bir meslek grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle tanımlanmış iş koşullarından söz edebilmek mümkün değildir. Özel medikal şirketlerinde istihdam olanağına sahip olan Biyomedikal Mühendisleri, hastanelerde de tıbbi araçlardan sorumlu olarak görev yapmaktadırlar.
İş Tanımları: Elektrik, elektronik mühendisleri için oldukça geniş bir iş tanımı yapılabilir. Sistemlerin kurulumundan işletimine, var olan sistemlerin düzgün çalışmasına, her türlü Ar-Ge çalışmasına, şantiyelerde işin yönetiminde, eğitim alanında araştırmada, proje oluşumunda ve denetiminde, üretim alanında üretim sürecinde kontrol ve düzenleyicilik, hizmet sektöründe doğrudan tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının çözümünde çalışmak gibi iş alanlarını özetleyebiliriz.
Elektrik ve elektronik mühendislerinin çalışmasında, yurtiçi ve yurtdışı şantiye gibi zamana karşı çalışılan işlerde bu genel durum aşılmaktadır. Ama bu çalışma fazlalığı; fazla mesai, prim ve ücretli izin gibi yöntemlerle telafi edilebilmektedir. Çalışma koşulları genel olarak iyidir. Şantiye ve üretim tesisleri dışında klasik olarak ifade edersek takım elbise ve kravatla çalışılan bir çalışma ortamına sahiptirler. Ülkemizde elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisleri, ülkemizin içinde bulunduğu ortamda diğer meslek dallarına göre istihdam açısından şanslı sayılırlar. Günümüzde enerji hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Enerjinin bir biçimi olan elektrik enerjisi ise en yaygın olarak kullanılan enerji türüdür. Bu enerjinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve kullanımı ile uğraşan meslek dalı elektrik mühendisliğidir. Tek bir isim altında toplansa da elektrik mühendisliği 40'a yakın alt uzmanlık alanını kapsamaktadır. En yaygın iki alanı elektrik ve elektronik mühendisliğidir. Elektrik Mühendisi kuvvetli akım diye nitelendiren daha yüksek akımlarla uğraşmakta, elektronik mühendisi ise zayıf akım olarak nitelendirilen değer olarak mili amper düzeyindeki akımlarla çalışmaktadır. Elektrik gibi elektronik de artık nerede ise olmazsa olmaz bir biçimde yaşamımız içindedir. Elektronik mühendisliği; radyo, TV, iletişim, otomasyon, bilgisayar donanımı, kontrol, güvenlik sistemleri vb. bir çok alanda yaptığı işlerle günlük yaşamda elimizin altındadır.
Ülkemizde bir çok alanda yaşanan düzensizlik bu alanda da vardır. Temelde tamamen farklı olan bu iki meslek için tek bir isim ve diploma unvanı altında eğitim verilmektedir. Genel olarak ülkemiz eğitim kurumlarında elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisliği alanında eğitim verilmekte ve diplomalara unvan olarak bu üç unvan yazılmaktadır. İlk ikisinde sorun yoksa da elektrik-elektronik unvanı alanlarda mezuniyet sonrası, meslek yaşamında sorunlar yaşanmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrenciler genelde 3 yıl aynı dersleri almakta son sınıfta dal/disiplin dersleri alarak ayrılmaktadır. Yani isteyen öğrenciler elektrik mühendisliği ağırlıklı ders almakta, bir kısmı da ağrırlıklı elektronik mühendisliği disiplinine uygun dersler almaktadır. Ülkemizde meslek hayatını düzenleyen yasal mevzuat açısından bu diploma unvanı ve son sınıfta alınan, diploma eki olarak verilen not durum belgesinde (transkript) yazılı olan derslere göre bazı işleri yapabilmekte bazılarını yapamamaktadır. Bu mesleği yapamamak değil, özel bazı nitelikler isteyen durumlarda aranan yasal mevzuat gereğidir. Özellikle son sınıfa gelen öğrenci arkadaşların meslek hayatlarını doğrudan ilgilendiren bu dal/disiplin seçme işinde elektrik, elektronik, elektrik-elektronik mühendislerinin meslek örgütü olan Elektrik Mühendisleri Odası ile temasa geçmeleri çok önemlidir.
Bilgisayar mühendisleri için de proje yetiştirme gibi zamana karşı çalışılan işlerde genel çalışma koşulları aşılmaktadır. Ayrıca sektörde genel olarak çalışma saatleri proje bazlı çalışılan işlerde çoğunlukla aşılmakta ve bunun karşılığı tam olarak alınamamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği alanında esnek istihdam yaygın olup, iş kanunlarının getirdiği özlük ve sosyal haklardan yararlanamama durumu söz konusudur.
Bilgisayar mühendislerine yönelik olarak EMO tarafından yaptırılan anket sonuçlarına bakıldığında kamu çalışanları, siyasetin iş hayatına müdahalesinden yakınmaktadır.  "Yöneticilerle olan sorunlar" da, belirtilen memnuniyetsizlikler arasındadır. Bilişim sektörünü diğer sektörlerden ayıran önemli bir sorun da, "İş yerinin bilgi birikimi olarak size bir şey katmaması" şeklinde ortaya çıkmıştır. Mesleki olarak hızlı bir gelişimin yaşandığı alan olması nedeniyle bilgisayar mühendisleri sürekli kendilerini yenilemek ve meslek içi eğitimlerine devam etmek zorundadırlar. Ancak işyerleri bu sorumluluğa yardımcı olmamakta, bilgisayar mühendislerinin bireysel olarak bu ihtiyacı karşılamasını beklemektedirler. Çalışma zamanları çalışılan işe göre oldukça artış gösterebilmektedir. Ayrıca nitelikli işgücü ve yönetici istihdamı konusunda yetersiz durumda olan bu sektörde formasyon ve deneyim olarak yetkin olmayan, ehliyetsiz kişilerin yetki sahibi olması, bilhassa yeni mezun bilgisayar mühendislerinin karşılaştığı ve çelişki yaşadığı problemlerden biridir.
Hayatın her alanında kullanılır hale gelen bilgisayar ve iletişim teknolojileri bilgisayar mühendisleri için de farklı alanlarda çalışma olanağı sunmaktadır. Bu geniş alan içerisinde bilgisayar mühendislerinin kendi mesleki alanlarındaki gelişimin yanı sıra toplumdaki ekonomik ve sosyal değişimleri yakından izlemesi gerekmektedir. Mesleki alanı ile toplumsal yapı arasındaki bağı kurabildiği ölçüde bir bilgisayar mühendisi topluma hizmet edebilecektir. Hem donanım hem de yazılım açısından dünyadaki gelişimin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bilgisayar mühendislerinin İngilizce bilmesi sıradan bir koşul haline gelmiştir. Sektörün kaotik durumundan dolayı esnek çalışmalara, yoğun mesailere ve yetkin olmayan yöneticilerle çalışmaya hazırlıklı olmaları gerekmektedir.Biyomedikal mühendisleri de ülkemizdeki genel çalışma koşullarına tabi olup, yasal izin hakları bu çerçevede bulunmaktadır. Satış ve pazarlama alanında çalışanlar seyahat zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tıbbi cihazların bakım-onarımı konusunda hastanelerde acil müdahale gerekli olması nedeniyle izinlerinde bölünmeler ve nöbetler söz konusu olmaktadır. Eğitim Koşulları: Elektrik, elektronik mühendisleri oldukça ağır bir eğitim görmektedirler. İlk 1.5 yıl temel bilimler eğitimi altında yoğun bir biçimde matematik, fizik, kimya vb. dersler alınır. Sonraki yıllarda elektrik, elektronik mühendisliğinin temel formasyon dersleri ile disiplin dersleri alınır. Laboratuvarlar ve tasarım dersleri ile uygulamalar ile de bu eğitim desteklenir. Öğrenci mutlaka eğitim dönemi dışında staj adı verilen bir uygulamayı bir işletmede yapmak zorundadır. Eğitim kurumuna göre değişse de en az iki dönem staj yapılması gerekmektedir.
Tercih Uyarıları: Öncelikle kamuoyu baskısına ya da güncel deyimle mahalle baskısına göğüs gerin. Herkes her şey olamaz. Hangi mesleği seçmeyi istiyorsanız, size uyan ve gerçekten yeteneklerinize uygun bir mesleği seçin. Bu konuda profesyonel destek alın. Meslek seçiminiz size rağmen çevrenizin yarışması ve itibar mücadelesine dönüşmesin. Kuvvetli bir matematik bilginiz ve yeteneğiniz yanında fen dersleri ile de aranız iyi ise ve ayrıca analitik bir düşünce yapınız varsa bu meslek tam size göre. Bu mesleği seçerseniz mantıklı bir sıralama yapın. Eğitimde kalitenin sürekli iyileştirilmesi adına eğitimde de akreditasyon uygulamaları başladı. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent gibi bazı üniversitelerin programları Amerikan ABET kurumundan akredite oldukları gibi diğer bazı üniversitelerimizin programları da yerel akreditasyon kurumumuz olan MÜDEK'ten akredite oldular. Tercihinizin ilk sıraları programları akredite olan bu üniversitelerden yana olsun. MÜDEK'ten akredite olan programların hangi üniversitelerde olduğunu
http://mudek.org.tr sayfasından öğrenebilirsiniz.Mühendislik mesleğine bakışın salt para kazanma temelinde olmaması gerekmektedir. Mühendis, bilimi kullanarak insanlık ve doğa yararına onu günlük yaşamda insanların hayatını kolaylaştırmak için teknolojiye dönüştürebilen insandır. Dolayısıyla bilgisayar mühendisleri de teknoloji ve buna bağlı ürünleri kullanan değil üreten nitelikte insanlar olmalıdırlar.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.