EREĞLİ REHİN KALDI

Tarih: 2010-08-24 00:00:00

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'ndan sonra Kdz. Ereğli TSO'da ilçenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları anlatan ve çıkış yolu konusundaki görüşlerini bir rapor haline getirdi.   İlçemiz göç alan bir şehir iken şimdi göç veren bir şehir konumuna gelm

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'ndan sonra Kdz. Ereğli TSO'da ilçenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları anlatan ve çıkış yolu konusundaki görüşlerini bir rapor haline getirdi.

  İlçemiz göç alan bir şehir iken şimdi göç veren bir şehir konumuna gelmiştir. Kdz.Ereğli'nin eski ekonomik potansiyeli yakalayabilmesi göç alan bir şehir olabilmesi daha çok katma değer yaratabilmesi daha çok istihdam alanlarına hasip olabilmesi için devlet yatırımları ve desteklerinin katkısına ihtiyaç vardır.

  Erdemir'in toplam üretiminin yaklaşık %8'ini pazarlayan Ereğli tüccarı çok büyük miktarda bir stokla krize yakalanıp çok büyük zararlar ödemek zorunda kalmıştır. Kdz.Ereğli'de sac ticareti lokomotif sektördür, yan sanayiciyi, nakliyeciyi direk etkilemektedir.

  2008 yılının Aralık ayı itibariyle tersaneler bölgesinde 7 bin kişi çalışırken 2010 Haziran ayı verilerine göre toplam çalışan sayısı 500 kişinin altında olduğu tespit edilmiştir. Tersanelerimizde yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir istihdam kaybı yaşanmıştır. Bu iş kaybı yaklaşık aile bireyleri ile birlikte 28 bin kişiyi etkilemiştir.

  TTK'ya ait olan limanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesinden dolayı mevcutta halen kullanılmakta olan Kdz.Ereğli Belediyesi'ne ait bir adet balıkçı barınağı ve Erdemir'e ait liman bulunmaktadır. Ancak ihtiyacı cevap verir gibi görünen limanlarımız ne yazık ki Ereğli'nin yükünü taşıyamamaktadır. Çünkü Erdemir limanından istediğimiz gibi yararlanamamakta ve 3. şahıslara zorluk çıkarmaktadır, açıkta uzun süre bekleyen gemilerimiz yüklü miktarda demoraj veya ek ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar.

  Bankalar adeta emlakçı kralına dönmüşlerdir. Bu olumsuz durum birçok firmayı bitirmiştir. Ayakta durmaya çalışan firmalara Ereğli'de yaşanan artı kriz bahane edilerek yeni kredi kullandırılmamaktadır. Esnafımız bu yüzden çok zor durumdadır. İlçemizde ticaret durma noktasına gelmiştir. Bankalar, tarafımızdan uyarılmalarına rağmen bu konuda herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.

Karadeniz Ereğli'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulları rapora dönüştüren Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'nın yaptığı bu çalışma son yıllarda Ereğli ile ilgili en önemli araştırma olarak öne çıkarken, aynı yönde ikinci araştırmayı ise bu kez Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası hazırladı.
Kdz. Ereğli TSO'nun hazırladığı raporda, ilçede büyük bir ipotek ve rehin krizi yaşandığı da vurgulandı.

Kdz.Ereğli'nin, 782 kilometrekarelik alana sahip olduğu, gerek 200 bin'e ulaşan toplam nüfusu ve gerekse ekonomik potansiyeli ile Zonguldak'ın en büyük ilçesi konumunda bulunduğunu vurgulayan TSO'nun raporu gündemde bir hayli tartışılacağı benziyor.
TSO'nun  bu roparu şöyle:
Kdz.Ereğli sınai, ticari, ekonomik ve sosyal yapısıyla da Zonguldak İl'inin en büyük ilçesidir. İl genelinde yapılan vergi tahakkuklarında ve toplanan vergilerden de görülebileceği gibi, ilimizin gelir bütçesi incelendiğinde ilçemizin payı son derece büyüktür. Kdz.Ereğli ilçesi Zonguldak ilinde toplanan vergi ve benzeri gelirlerin hemen hemen her yıl %70-75'ini karşıladığı görülecektir. Bu ise merkez ve diğer ilçelerin toplamının iki katından daha fazladır. Dolayısıyla, il bazında ülke ekonomisine sağlanan katma değerde yıllardır devletimiz bütçesine ciddi katkılar sağlanmaktadır.
Ancak ilçemiz bu katkılarının karşılığını alt yapı yatırımları olarak devletimizden alamamaktadır. Kdz.Ereğli ekonomik açıdan tarihinin en kötü durumunu yaşamaktadır. Ereğli'de yaşanan kriz, Türkiye'deki mevcut krizin kat kat üzerinde olup gelinen durum vahim ve ciddi boyuttadır.

ERDEMİR-EREĞLİ BOYUTU
Kdz.Ereğli yüzde 0 ile 10 arasında değişen arazi eğilimi yapısı ham madde kaynaklarından biri olan kömür yataklarına olan yakınlığı sayesinde sanayileşmeye elverişli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Erdemir, Kdz.Ereğli'de kurulmuştur. Gerek doğal limanı, gerekse Erdemir limanı ile deniz taşımacılığında önemli bir yeri bulunmaktadır. Aynı zamanda Erdemir T.A.Ş., Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın en güçlü üyesi durumundadır. Erdemir 4.5 milyon tona ulaşan üretimi, özellikle soğuk haddelenmiş mamülleri ve kalaylı teneke üretimi ile Avrupa'da bölgemizin en büyük entegre tesisidir.
Kdz.Ereğli'de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının faaliyetine paralel bir yan sanayi gelişmektedir. Boru profil ve galvanizleme tesisleri, gemi inşa sanayi, çimento sanayi, çelik konstrüksiyon, makine ve sanayi sektörlerinde gelişmeye çalışmaktadır. Erdemir'in üretiminin artmasıyla doğal olarak yan sanayi iş hacminde de aynı oranda artış olmalıdır, ancak elde edilen veriler tam aksine göstermektedir.
Mevcut duruma dünyada meydana gelen global krizde eklenince ilçemiz ekonomik açıdan zor günlere girmiştir. Odamızda 3 bin 200'e yakın üyemiz bulunmaktadır. En büyük üyemiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarıdır. Erdemir bünyesinde 7 bin'e yakın çalışan vardır. 3 Bin üyemizin 600 tanesi Erdemir'e dayalı olarak sac ticareti yapmakta, 550 tanesi Erdemir ve yan sanayisine bağlı olarak nakliye işi ile iştigal etmekte, 300 tane imalat sektöründe iştigal eden üyemiz mevcuttur. Erdemir gerçekten Kdz.Ereğli'de iş potansiyeli açısından çok büyük bir güce ve tartışılmaz öneme sahiptir.
Dünyada meydana gelen global krizde metal sektörü de en çok etkilenen sektörlerinin başında gelmektedir. Kdz.Ereğli'yi ve Erdemir'i de fazlasıyla etkisi altına almıştır.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan kriz neticesinde Erdemir, mevcut çalışanlarının maaşlarından brütten %35 oranında nette %50'ye varan maaş indirimi yapılmıştır. Kesinti neticesinde aileleri ile birlikte toplamda 40 bin kişiye yakın kişi mevcut durumdan etkilenmiş ve akabinde tüm şehir esnafı mağdur olmuştur. Tüm çalışanlar kendi bütçelerini mevcut maaşlarına göre yapmışken bir anda çok büyük bir darbe almışlar ve tüm hesapları alt üst olmuştur. Çalışanların maaş indiriminin geri ödenip ödenmemesi konusundaki belirsizlik ayrıca tedirginlik yaratmaktadır.
Aşırı fiyat dalgalanmalarının ve kur farklarının yaşandığı bu sektörde 2008 sonlarında 1.400 dolar seviyelerinde seyreden ton/mamul 2009 yılının ilk aylarında 400 doların altına düşmüş şuanda 600-650 dolar düzeylerindedir. Erdemir'in toplam üretiminin yaklaşık %8'ini pazarlayan Ereğli tüccarı çok büyük miktarda bir stokla krize yakalanıp çok büyük zararlar ödemek zorunda kalmıştır. Kdz.Ereğli'de sac ticareti lokomotif sektördür, yan sanayiciyi, nakliyeciyi direk etkilemektedir.

GEMİ TERSANELERİNİN DURUMU
2006 yılında temelleri atılarak kurulan tersaneler bölgesi belli bir süre faaliyet gösterdikten sonra global krizinde çok büyük yaralar almıştır. 2008 yılının Aralık ayı itibariyle tersaneler bölgesinde  7 bin kişi çalışırken 2010 Haziran ayı verilerine göre toplam çalışan sayısı 500 kişinin altında olduğu tespit edilmiştir. Tersanelerimizde yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir istihdam kaybı yaşanmıştır. Bu iş kaybı yaklaşık aile bireyleri ile birlikte 28 bin kişiyi etkilemiştir. Dünya ticaretindeki düşüşe bağlı olarak navlun fiyatlarında da aşırı düşüş meydana gelmiştir, bunun neticesi olarak gemi siparişlerinde azalma olmuş hatta sipariş verilen gemiler peşinatlar yakılarak iptal edilmiştir. Çok büyük umutlarla kurulan tersaneler bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerin 2010 Ocak itibariyle bir çoğu kapanmış diğerleri de kapanma noktasına gelmiştir. Bu yatırımların korunması için çok acil bir şekilde süratle finans ve iş desteği sağlanmalıdır.

LİMANLARIMIZ VE
LİMANA OLAN İHTİYACIMIZ
Karadeniz'in en eski doğal limanlarından birine sahip olmamıza rağmen TTK'ya ait olan limanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesinden dolayı mevcutta halen kullanılmakta olan Kdz.Ereğli Belediyesi'ne ait bir adet balıkçı barınağı ve Erdemir'e ait liman bulunmaktadır. Ancak ihtiyacı cevap verir gibi görünen limanlarımız ne yazık ki Ereğli'nin yükünü taşıyamamaktadır. Çünkü Erdemir limanından istediğimiz gibi yararlanamamakta ve 3. şahıslara zorluk çıkarmaktadır, açıkta uzun süre bekleyen gemilerimiz yüklü miktarda demoraj veya ek ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar.
Mevcut Organize Sanayi bölgemizdeki işletmelerin yakın vadede hizmete girmesi durumu da göz önünde alındığında yeni bir limana olan ihtiyacımız ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeye yeni bir liman yapıldığı takdirde Bolu'nun, düzce'nin önü açılacak ve bu illerimizde kısa mesafede denize ulaşabileceklerdir. Yeni bir liman Kdz.Ereğli şehir içinde yeralan küçük gemilerin yanaşabilmesini sağlayacak ve yetersiz olan limanın yükünü büyük oranda hafifletecektir. Şehir içindeki gürültü, ses kirliliğini önleyecek şehrin doğal güzelliğini bozmayacak ve de en büyük sorunlardan biri olan trafik sorununa kesin sonuç getirecektir.
Mevcut limanların ihtiyacı karşılayamaması ve ücretlendirmenin pahalı olmasından dolayı yeni yatırımcılar ilçemize yatırım noktasında sıcak bakmamaktadır.
Aynı zamanda yapılması düşünülen yeni liman yerinin OSB'ye yakınlığı da çok önemli bir maliyet avantajı sağlayacaktır. OSB'deki ve çevresindeki birçok sanayi kuruluşları ve yeni açılması düşünülen sanayi kuruluşları, yeni limanın yapılması düşünülen mevkiye yaklaşık 7 kilometre bir yol mesafesindedir. Fakat şuan takip edilen yol ise OSB'den şehir içindeki limanlara gidiş dönüş yolu yaklaşık 30 kilometredir. Kdz.Ereğli ilçe içindeki limanı kullanan ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar yaklaşık 20 kilometre gibi bir yol avantajı sahip olacaklar. Bu da üretim maliyetlerine yansıyacağından hem kendi ticaretlerin de hem ülke ekonomisine çok daha fazla katkıda bulunacaktır. Böylece bölgeye yeni yatırımların da önü açılmış olacaktır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Organize Sanayi Bölgesinde 60 adet parsel mevcut olup doğalgaz elektrik, su ve alt yapısı tamamlanmış. Şuan itibari ile 15 firmamız inşaat aşamasında, 3 adet parsel boş, diğerleri tahsisli olmasına rağmen kriz dolayısıyla hiçbir faaliyet söz konusu değildir. 7 kilometre Organize Sanayi Bölgesi yolunun bira önce asfaltlanması sosyal ve idari binaları yapılmalı ve şehir dışından yeni yatırımcılar teşvik edilerek yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Yol asfaltının bitirilmesi çevre düzenlemesinin tamamlanması ve arıtma tesisini kurulması için Sanayi Bakanlığından gerekli destekler sağlanmalıdır.

TEŞVİK
Yeni çıkan teşvik yasasına bakıldığında durum Kdz.Ereğli için yeterince avantajlı görünmemektedir. Bölgemiz TR81 adı altında adlandırılan 3. bölgede yer almaktadır. 3. Bölgedeki teşvikleri incelediğimizde Kdz.Ereğli'nin mevcut sıkıntısını çözebilecek teşviklerin olmadığı görülmektedir. Şehrimizde ihtiyaç duyulan teşvikler, demir ve demir çelik ürünleri, maden ve gemi sanayidir. Zira Ereğli tüccar ve sanayicisi bu sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu yüzden bölgesel ve sektörel teşvik kapsamına alınmalıdır.

ÜNİVERSİTE İHTİYACI
Üniversiteler bulundukları kentlerin bacasız fabrikaları olup sosyal kültürel ve ekonomik olarak o bölgeye büyük katkılar sağlamaktadırlar. Ereğli'de mevcut bulunan eğitim fakültemizde ilaveden 2 yeni fakülte kurularak süratle üniversiteye dönüştürülmelidir. Bu fikrin hayata geçirilmesi halinde ilçe ekonomisi Erdemir'e olan bağımlılıktan kurtulacak ve büyük katkılar sağlayacaktır.

BANKALARIN EREĞLİ'YE BAKIŞI
Kdz.Ereğli'de 24 banka şubesi mevcut olup meydana gelen bu krizde esnaf tüccar ve sanayicilerimizin kullandıkları kredileri bazı bankalar geri isteyerek ya da kredi teminatları için vermiş oldukları ipoteklerin değerlerini yarı yarıya indirerek artı teminatlar isteyerek sıkıntıya sokmuşlardır. Artı teminat veremeyen firmaları ve krizden dolayı kredilerini kapatamayan ya da kredi taksitlerini zamanında ödemeyen firmalara anında işlem yaparak teminat olarak verdikleri gayri menkulleri satışa çıkartmışlardır. Alıcı olmadığından dolayı da haraç mezat yok pahasına satılmasına veya kendileri satın alarak Bankalar adeta emlakçı kralına dönmüşlerdir. Bu olumsuz durum birçok firmayı bitirmiştir. Ayakta durmaya çalışan firmalara Ereğli'de yaşanan artı kriz bahane edilerek yeni kredi kullandırılmamaktadır. Esnafımız bu yüzden çok zor durumdadır. İlçemizde ticaret durma noktasına gelmiştir. Bankalar, tarafımızdan uyarılmalarına rağmen bu konuda herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.

E-İCRA
Global krizin en çok hissedildiği şehirlerden biri olan Kdz. Ereğli'deki bir diğer ciddi sorun da Vergi Dairesi tarafından e-icra uygulamasının başlatılmasıdır. İl başladığı tarihte günlük 6 firmaya uygulanan e-icra bugün ise günde 30 firmaya uygulanmaktadır. Bu uygulama ile Tüccar ve Esnaf günlük ticaretlerini yapamaz duruma gelmiştir. Bankalardaki mevduatına ani beklenmedik bir şekilde icra işlemi yapılan ve zaten zor durumda olan esnaf e-icra uygulamasıyla batma noktasına gelmiştir. Ereğli'deki bu olumsuz durum göz önüne alınarak gereken hassasiyet ilgililer tarafından gösterilmelidir.

İCRALIK DOSYALAR
Şehir içi nüfusumuz 100.000'e ulaşmaktadır. 100.000'lik nüfusta 27.000 adet hane bulunmaktadır. 19.000 adet ipotekli konut ve işyeri vardır, şehrimizin büyük bir kısmı ipotekli ve rehinlidir 42.000'e ulaşmış durumdadır. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Kdz. Ereğli'deki hanelerin birçoğu icralık durumdadır.

KANTAR İLE İLGİLİ KONU
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ilçemizdeki yüksek ticaret hacminin bizleri endişeye sevk edecek derecede düştüğünü dile getirmiştir. Odamıza kayıtlı nakliyeci üye sayımız kriz öncesinde 600'e yakın iken şuanda mevcutta 200 civarında üyemiz yıllarca çalışıp elde ettikleri öz varlıklarını koruma çabası ile çalışmaya devam etmektedirler. Bu düşüşün farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunların en başında geleni haksız rekabete maruz kalınmış olmasıdır.
Bunu şu şekilde izah etmemiz mümkündür.
İlçemizde nakliye işi ile iştigal eden üyemiz yüklemis olduğu aracı ile ilçe dışına (Istanbul istikametine) yola çıkarken Göktepe mevki olarak adlandırılan yerde kantar uygulaması ile karsılaşmaktadır.Kantar uygulaması ilçemizde tek taraflı olarak yapılmaktadır. Istanbul istikametinden Kdz. Ereğli ilçemize gelen kamyon ve tırlara kantar uygulaması yapılmamaktadır. Bir başka ifadeyle, "şehir dışından gelen araçlar kontrolsüz fazla tonajla gelip, ilçemizden normal tonajla ayrılmaktadır" Bu uygulama haksız rekabet fiilini ortaya çıkarmaktadır. Üyelerimizin ortaya çıkan bu fiille mücadele gücü yoktur. Ayrıca fazla tonajla taşımacılık yapan araçlar can ve mal güvenliği için son derece büyük tehlike yaratmakta ve milli servet olan yollarımız tahrip olmaktadır,
Bir başka husus da; haksız rekabetden bunalan nakliyeci üyelerimizin alternatif çözümler üretmeye çalışmasıdır. Bu nakliyeciler fazla tonajli yükten dolayı kantara girmemek için Organize Sanayi Bölgesi yolunu kullanarak mevcut kantarın 1 km ilerisindeki OSB yolundan kara yoluna çıkış yaparak kantar uygulamasından kurtulmaktadırlar.
Bir diğer hususta Düzce ilimizin bir ilçesi olan Akçakoca ilçesinde mevcut büyük sanayi tesislerinin yüklerini taşıyan nakliyecilerin İstanbul istikametinde kantar olmadığı için nakliyelerini istiap hadlerini aşan tonajlarda yapmasıdır. Talebimiz kantar uygulamasının her nakliyeciye eşit şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Bunun için; mevcut kantar yerinin Akçakoca ile Düzce karayolu üzerinde bir mevkiliye çift taraflı bir sekilde alınmasıdır.
İlçemiz göç alan bir şehir iken şimdi göç veren bir şehir konumuna gelmiştir. Kdz.Ereğli'nin eski ekonomik potansiyeli yakalayabilmesi göç alan bir şehir olabilmesi daha çok katma değer yaratabilmesi daha çok istihdam alanlarına hasip olabilmesi içni devlet yatırımları ve desteklerinin katkısına ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede layık olduğu ve hak ettiği yere geleceği inancındayız. Ereğli'nin morali ve psikolojisi bozuk sosyal bir patlamayla karşı karşıyadır.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

stuart :

Merhaba, Bankalar kredi elde etmek için aşağı döner, Benim şirket size yardımcı olmak için burada olduğu gibi bir kaygım yok. Bugün bir kredi için geçerlidir. % 2 faiz oranı, e-posta iletişim bağlantısı: kesteronlineservice@gmail.com Saygılarımızla. şirket

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.