MUHTARLAR DERT KÜPÜ

Tarih: 2012-01-05 00:00:00

Kdz. Ereğli'nin muhtarları dertlerini Vali ve Milletvekiline geniş katılımlı toplantıda anlatacaklar. İlçedeki 140 muhtarın ortak taleplerinin dile getirildiği talepler raporunda, işsizlikten turizme kadar tüm sorunlar dile getirilerek çözüm yolunda dest

Kdz. Ereğli'nin muhtarları dertlerini Vali ve Milletvekiline geniş katılımlı toplantıda anlatacaklar.

İlçedeki 140 muhtarın ortak taleplerinin dile getirildiği talepler raporunda, işsizlikten turizme kadar tüm sorunlar dile getirilerek çözüm yolunda destek isteniyor.

Karadeniz Ereğli Muhtarlar Derneği önümüzdeki günler içinde kent merkezinde genişletilmiş bir toplantı yapacak. Vali Erol Ayyıldız, Milletkvekili Prof. Dr. Ercan Candan, ilçe Kaymakamı İbrahim Çay, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri ve köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Müftülük binasında yapılacak toplantıda, sorunlar ve çözüm yolları tartışılacak.
İlçenin özellikle kırsal kesimindeki sorunlarının gündeme getirileceği bu toplantıyla ilgili muhtarların taleplerinden oluşan rapordaki bazı istekler şöyle sıralanıyor.

İŞSİZLİK KONUSU
İşsizliğin önlenmesi için organize sanayi bölgesi ve gemi tersaneleri projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini ve işin bir an önce bitirilmesini, TTK ve Erdemir gibi ağır sanayilerimize işçi alınacak ise yöre halkına öncelik verilmesini, Erdemir ve TTK genel müdürlüklerine ve ilgili sendikalara şube ve genel başkanlığına ve maden iş genel başkanlığına bu konulara hassasiyet göstermelerini bize ve yöre halkına yardımcı olmalarını. Gemi tersanelerindeki sıkıntıların giderilmesini ve teşvik kapsamına alınmasını istiyoruz.

SU KONUSU
Köylerimizde su konusunda yaz aylarında çok sıkıntılar çekildiğini su konusuna acilen çözüm aranarak halkımızın bu sıkıntılardan kurtulmasını istiyoruz. Kızılcapınar barajından yakın köylerimizin de su konusunda faydalanması uygun olacaktır.
Köylerimizin su borçları ile ilgili yasa 31.12.2010 tarihinde yasayla çıkarılmış fakat bu borçlar 2008 yılına kadar affedilmiştir. 2009-2010 af kapsamına alınmamıştır. Bu yıllarda af kapsamına alınmasını istiyoruz. Sayın milletvekilimizin de bu konuya yakınen ilgilendiğini biliyoruz.

YOL KONUSU
Köylerimiz yollarının yapılması için yeterli ödeneğin aktarılmasını İl Özel İdaresi Ereğli şantiye bakım ev şefliğinin araç ve personel bakımından yeterli duruma getirilmesini,
Grup anayollar konusunda Ereğli-Devrek yolu, Ereğli-Kandilli-eski Zonguldak yolu, Kızılcapınar-Ormanlı-Kaptaş (Kurtlar)'ı Alaplı'ya bağlayan grup yolu. Ereğli-Çayırlı-Kaptaş grup anayollarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini istemekteyiz.
Grup ana yollardan başlamak üzere sıcak asfalt yapıp çalışmalarına başlanmasını
Köylerimizde devlet ve köylü iş birliğiyle kilit parke çalışmaları yapılmakta fakat bu çalışmalar yarım kalmakta ve bu parkeler yeterli olmadığından yeterli hale getirilmesini istiyoruz.
Süleymanbeyler Köyü ırmağın üzerine köprü yapılması istenmektedir bu köprü Çayırlı ve Kaptaş bölgesindeki köyler yararlanacaktır.
Çevre yolunun yapımı programa alınarak biran evvel başlanmasını istemekteyiz.
Eski adıyla Köy Hizmetleri yeni adıyla İl Özel İdarelerinin köylerimizde kalıcı hizmetlerin yapılmasını, örneğin; her yıl 20-30 köyün ihaleye verilerek su, kanalizasyon, PTT, telefon vs. alt yapıları yapılıp bir sonraki yıla asfalt programlarının hazırlanması, asfaltların yapılması gerekmektedir. Ereğli ilçemizin yol ağı 730 km olup, 1996 yılına kadar ancak 500 km'sinin yol asfalt yapılabilmiş. Asfalt yapılan yolların bozulmaması için, hizmetlerin kalıcı, kaliteli ve uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın beton yol ve kanal yapımı için yaptırdıkları keşifler doğrultusunda çimento verilmektedir. Çakıl alımı ve işçiliği muhtarlarımız tarafından yapılmaktadır. Burada çakıl temin etme konusunda çok sıkıntı çekildiğini muhtarlarımızın yol beton yapım çalışmalarını rahatlıkla yapabilmeleri için çimento ve çakılında yeterli şekilde verilmesini ayrıca yaptırılan keşif dosyalarının işin bitimine kadar iptal edilmemesini istiyoruz.

EĞİTİM KONUSU
Ereğli ilçemiz, merkez ve köylerimizde eğitim sistemindeki kalite ve verimi arttırmak için planlanmış, programa alınmış ya da yapımı yarıda kalmış olan okullarımızın bir an önce hizmete açmalarını istiyoruz.

ELEKTRİK KONUSU
Köylerimizin elektrik konusunda çok sıkıntı çekildiğini hafif rüzgarlı, yağmurlu ve karlı havalarda elektriklerin sık sık kesildiğini evlerde bulunan elektrikli araç ve gereçlerin zarar gördüğünü, bu üzücü olayların ekonomik sıkıntısının vatandaşlarımıza yansıdığını, elektrik şebekesinin eski olduğundan acilen yenilenmesini istemekteyiz. Ankara 186 elektrik arızayı aradığımızda bizlere dakikalarca Ankara semtlerine ait arızaları dinlettirdiklerini, bu yetmiyormuş gibi yine dakikalarca müzik dinlemekteyiz. Bu üzücü durumlar muhtarlarımızı ve bizi rahatsız etmektedir. Bu duruma acilen çözüm getirilmesini istemekteyiz. Bu konuda sayın vekillimizin yakınen ilgilendiğini biliyoruz.

KANALİZASYON KONUSU
Köylerimizin kanalizasyonları çoğunlukla sokaklarda akmakta sağlık açısından önem taşıdığından önce Pazar kurulan yerlere ve köylerimize kanalizasyonların yapılmasını istemekteyiz.

ÇÖP KONUSU
Köylerimizin çöp konusu sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Çöplerin çevreyi kirletmemesi için toplatılmasını ve bununla ilgili çalışmalarının yapılarak çöp konteynerlerin İl Özel İdaresi tarafından yeterli şekilde alınması. Köylerimizde çöp toplama işleri başlatılmıştır. Bu konuda hizmeti geçenlere teşekkür ederiz.

TURİZM KONUSU
Yörelerimizde tarıma ve turizme yönelik uzman kişiler tarafından projeler hazırlanmalıdır.
Yörelerimize uygun çalışmalar yapılmalı ve yöre insanlarına yeni iş sahaları kazandırılmalıdır. Bizler sadece TTK, Erdemir ve Tersanelere bağımlı değil, yöremiz doğasına uygun çalışma alanlarının oluşturulmasını talep etmekteyiz.

DOĞALGAZ KONUSU
Son yıllarda bölgemizde özellikle kış aylarında ısınma amaçlı kömür artmış olup insan ve çevre sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Bölgemizin sanayi bölgesi olması ve kış aylarında ısınma amaçlı kömür kullanımının artması dolayısı ile bu sorun devamlı yaşanmaktadır. Doğalgazın Ereğli'ye yakın olan köylerden başlamak üzere ileriki yıllarda programlara alınarak köylerimize de doğalgazın verilmesini istemekteyiz.

ORMAN KONUSU
İkametgahları aynı köyde nüfus kütük kayıtları başka köyde olanlara Orman Müdürlüğü tarafından zati ihtiyaç yapacak ve yakacak yazılmamaktadır. İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık 2003/40 nolu genelge.

ÖDENEK ARTIRILMASI
Bu arz edilen konuların yapılabilmesi için ödeneklerin yeterli olmadığını, Zonguldak İl Özel İdaresine bağlı 367 köyün olduğunu ancak genel bütçeden %1.3'ü ayrıldığını buna tekabül eden 38 milyon TL olduğunu bu ödeneğin %30'unu eğitime %20 sinin sağlığa diğerlerinin de çeşitli fasıllara ayrıldığını köylerde hizmetlerin yapılabilmesi için bu ödenekten hiçbir şey kalmadığını bu genel bütçenin %10 a çıkarılmasını veya 2006/2007, Köydes ve Beldes programlarının ödenekleri gibi devam etmesini istemekteyiz.

MUHTARLARI
İLGİLENDİREN YASALAR
Muhtarlarımızla ilgili günün şartlarına uygun yasaların çıkarılmasını 1924 yılında çıkarılmış 442 sayılı köy kanunu ile 4541 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanunun çıkmasını istemekteyiz.
Muhtar ödeneklerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini, asgari ücretten az olmamasını,
Bütün muhtarlarımızın sosyal güvenceye kavuşturulmasını, SSK veya Bağ-Kur iştirakçisi olmasını ve muhtarlarımızın Bağ-Kur ödemelerinin SSK ve Emekli Sandığı uygulamaları gibi ödenmesini,
Mahalle muhtarlarımıza ilgili belediyelerce büro ve bilgisayar tahsisi yapılmasını,
Köy muhtarlarımıza İl Özel İdaresi tarafından bilgisayar verilmesi ve köy konakları yapılmasını,
Muhtarlara kendi köyleri ile ilgili alınacak kararların görüşüldüğü İl Genel Meclisi, İl Daimi Encümeni, İl ve İlçe Kıymet Taktiri ve benzeri komisyonlarda danışman üye olarak görev verilmesini mahalle muhtarlıklarına da kendi mahalleleri ile ilgili alınacak kararların görüşüldüğü belediye meclislerinde görev almalarını,
Köy salma makbuzları günün şartlarına cevap vermediği için şekil yönünden uygulanabilir hale getirilmesini veya kaldırılmasını.
Muhtarlık görevi sona erenlerin silah işlemlerinin emniyet mensuplarında olduğu gibi harçtan muaf tutulmasını,
Muhtarlarımıza devlet memurlarına olduğu gibi pasaport verilmesini istiyoruz.

BELEDİYELERDEN
KAYNAK TALEBİ
Belde mahalle muhtarlarımız da hizmet yönünden çok sıkıntı çektiklerini, çünkü beldelerinde bulunan belediyelere yeterince kaynak aktarılmadığından, mahallelerinde hizmet veremeyişinin üzüntü ve sıkıntı içersindedirler. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın beldelerindeki belediyelere kaynak aktarılmasını, hizmetlerin hızlandırılmasını istemekteyiz.

2023 DE İL OLMAK İSTİYORUZ
İlçemizin İl Yapılması: 81 olan il sayısını Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılında 100'e çıkarılması çalışmaları yapılmaktadır. Demografik yapısı, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ile mevcut illerin birçoğunu geride bırakan Kdz. Ereğli'nin il yapılacak ilçeler arasında değerlendirilmesin en büyük arzumuzdur.

TALEPLERDEN BAŞLIKLAR
*Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılında ilçemizin de il yapılmasını istiyoruz.
*TTK ve Erdemir gibi ağır sanayilerimize işçi alınacak ise yöre halkına öncelik verilmesini istiyoruz.
*Kızılcapınar barajından yakın köylerimizin de su konusunda faydalanması uygun olacaktır.
*Çevre yolunun yapımı programa alınarak biran evvel başlanmalıdır.
*Yapımı yarıda kalmış olan okullarımızın bir an önce hizmete açmalarını istiyoruz.
*Elektrik şebekesinin eski olduğundan acilen yenilenmesini istemekteyiz.
*Pazar kurulan yerlere ve köylerimize kanalizasyonların yapılmasını istemekteyiz.
*Yörelerimizde tarıma ve turizme yönelik uzman kişiler tarafından projeler hazırlanmalıdır.
*Doğalgazın programlara alınarak köylerimize de verilmesini istemekteyiz.
*Muhtarlarımıza devlet memurlarına olduğu gibi pasaport verilmesini istiyoruz.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.