ÖNDER 21. YAYIN YILINDA

Tarih: 2012-04-23 00:00:00

Yayın yaşamımızda bizlere sürekli destek olan okurlarımız, kurum ve kuruluşlar ile gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1992 yılında yayın hayatına 'Günlük Yerel Süreli Yayın' vasfıyla 'merhaba' diyen Gazeteniz Önder, 20 yayın yılını ge

Yayın yaşamımızda bizlere sürekli destek olan okurlarımız, kurum ve kuruluşlar ile gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

1992 yılında yayın hayatına 'Günlük Yerel Süreli Yayın' vasfıyla 'merhaba' diyen Gazeteniz Önder, 20 yayın yılını geride bırakarak 21. Yayın yılına ulaştı. 
Kdz. Ereğli'de yayımlanan 3 vasıflı gazeteden biri olan Önder Gazetesi,  20 yıl boyunca toplumun her açıdan gözü, kulağı ve sesi olmaya çaba gösterdi.
Tüm haber ve yorumlarında kişi hak ve özgürlüklerini gözeten, yanıt hakkına saygı duyan ve mesleğin olmazsa olmaz ilkelerine ödünsüz bağlılığını sürdüren Önder Gazetesi, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi çerçevesinde yayın hayatına devam etmektedir.

Yıl 1992'de kuruluş çalışmaları ve tesislerin kurulması aşamasında büyük özveriyle yayın hayatına başladığında Önder Gazetesi, ilke olarak doğru, hızlı, objektif habercilikten şaşmayacağını deklere etmiş kamuoyuna.
Adı Önder.
Önder isminin önemi ve öncü olma bilinci içinde hazırlanmış haberler. Gazetenin sayfalarında yer olan her haberin toplumsal olması gerektiğine olan inançla gösterilen titizlik sürekliliğe dönüşürken, yıllar da bir bir geride bırakıldı.
Kimler geldi kimler geçti onca yılda.
Kadrolarımızda -doğaldır ki- kimi zaman değişimlerde yaşandı. Gidenler olduğu gibi yeni isimler de katıldı Önder Ailesine. Emeği geçenlere sürekli teşekkür edilerek emeğiniz yayın yaşamımız boyunca hep hatırlanacaktır vurgusuyla vefasızlık yapılmayacağı tekrarlandı. 10. yıl kutlama gecesinde, gazetenin kuruluşundan o tarihe kadar görev alanlar tek tek davet edilerek kendilerine şükran plaketleri sunularak bir vefa örneği de gösterildi.
Adı Önder ise Önder olmalı elbette.
Önder; bölgenin tüm sorunları ve konularında, kavga yerine düşünme ve tartışma çağrılarını haber ve yorumları ile desteklerken, en ciddi olaylarda bile geri adım atmadan bölgenin geleceğine ışık olabilme ve bir yayın organının işlevini eksiksiz yerine getirebilme sorumluluğu ile hareket ederken, sıkça alkış/alkışlar da aldı.
Tam tersi sövgü  ve sövgülerde. Basın özgürlüğünden rahatsız olan ve belgeli haberlerimize karşı çok ağır tazminat davalarıyla susturulmaya çalışılsa da, Önder ilkeli yayın politikasından asla vazgeçmedi. Saldıralar yaşandı. Tehditler oldu. Ama Önder yine yayın yaşamında kişi hak ve sorumluluklarına asla saldırmadan ve yanıt hakkını da kesmeden, her düşünceden ve görüşten kişi ve kurumların sesi olmayı sürdürerek bu günlere geldi.

REKABETİMİZ HABER
ATLATMA İLE SINIRLIDIR

Bugünler ve Önder.
Önder'in patronu ve kadrosunun sansür ve otosansüre karşı duruşu işte böyle yazıldı tarihe.
Kavga yerine tartışmadan yana oldu Önder.
Konuşma kültürüne sahip olanların, bir araya gelmesini savundu.
Hakaret ve alaycılıktan uzak dururken, çevre konularında da kamuoyunu uyandırma ve bilgilendirme görevlerini eksiksiz yerine getirme heyecanını diri tuttu.
Haberde ayrım yapmadı.
Haber sansürlerine karşı da;  polemik yaratmadan olayları ve gelişmeleri seyrine bırakma kültüründe oldu.
Hep toplum dedi.
Kamu dedi.
Kamuoyu dedi.
Geleceğimiz dedi.
Önder Gazetesi, refik kavramına önem verdi, rekabeti de haber atlatma çizgisinde gördü.
Sataşmalara yanıt vermeden işine baktı sorumluluklarının çizgisinde kaldı.
Çünkü adı Önder'di.
Önder de olmalıydı.

GAZETECİ KİMDİR?
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırlayıp kitapçık olarak da dağıtımını yaptığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesindeki gazeteci tanımı maddesinde yer olan Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıkları gazetecileri, yasaların gazetecilere tanıdığı haklardan yararlandırmak zorundadır ilkesinde kaldı.

GAZETECİNİN
SORUMLULUKLARI NEDİR?

Gazeteci sorumluluğunun da aynı bildirgede yer alan şekliyle Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler kabullenmiştir Önder Gazetesi.

ÖNDER'İN GAZETECİLİK TEMEL 
İLKE VE GÖREVLERİ AYNI BİLDİRGEDE
YER ALDIĞI GİBİDİR

* Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
* Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
* Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı
konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
* Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır.
* Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri
değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.
* Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
* Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
* Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
* Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
* Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
* Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
* Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
* Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanamaz.
* Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
* Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
* Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
* Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

ÖNCE İNSAN
Gazeteniz Önder bu ilkeler çerçevesinde habercilik yapmaktadır. Böyle tanındı ve böyle bilindi. Önder'in geride kalan 20 yıllık emeği işte bu birikimle yoğrulunca da, insana saygı hep önde olmuştur.
Gazeteci iftira atmaz. Gazeteci yalan yazmaz. Gazeteci kişi hak ve özgürlüklerini özellikle dikkat eder ve yanıt hakkının da kutsal olduğuna inanmalıdır.
Sataşma ve iftira gazeteciliğinin bu mesleğin yüz karası olduğunun bilincindeki kamuoyu zaten aradaki farkı çok iyi bilerek izlemektedir.
Önder Gazetesi'ne 20 yıl gibi çok uzun bir süre destek olan, olmaya devam eden okurlarımızın desteği  işte bizim gerçek gücümüzdür.
Gazetecilik ilkelerinin geçerli olduğu kurumdur Önder Gazetesi. Gazeteci ile kurum arasındaki bu gönül bağı öyle bütünleşip pekişmiştir ki, geride kalan yıllarda da bu nedenle süreklilik vardır.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

mustafa sunmaz :

Önder gazetesinin 20. yılını kutluyorum. Kurulduğu günden beri yayımlarınızla tolumu bilgiendirme ve yerel menfaatlerin tolumca benimsenmesi hususundaki dürüst ve ilkeli habercilik anlayışınızıtakdir ediyor, bu hususta başta sn Celel Bozkuş olmak üzere sn Eyüp Bektaş ve diğer tüm çalışanlarınızı kutluyorum

saadet partisi kdz.ereğli ilçe teşkilatı :

20.yılını geride bırakan önder gazetesini tebrik ediyor,tarafsız ve ilkeli yayın hayatınızın uzun yıllar sürmesi dileklerimizle...

Güleser YILMAZ :

YGS de Türkiye 22. olan Umut Küçükaslan'ı ve ailesni canı gönülden tebrik ediyorum. Başarısı daim olur inşanlah.Ayrıca,TED de görev yapmakta olan öğretmenleri ve idarecileri de kutluyorum.

Aydan Egeli :

Başta Sayın Eyüp Bektaş olmak üzere Önder'in bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkürler...Nice Mutlu Yayınlara... Önder'liğe devam...

Ali Suat ESER :

Başarılarla dolu 20 yılını bugün geride bırakan Önder Gazetesi'nin başta Kurucusu ve Sahibi Sayın Celal Bozkuş olmak üzere tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarla dolu nice yayın yıl dönümleri kutlamasını diliyorum. Önder gibi yayın kuruluşlarının artması umuduyla, Anadolu basını diye de adlANDırılan yerel basının Bağımsızlık Savaşındaki taşıdığı özelliğini yitirmemesini dilerim.

Alamatra :

Nice yıllara. Allah tüm ekibe sağlık versin ve bizlere hizmete devem etmek nasip etsin.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.