PLAJ KAPISINDA EYLEM !

Tarih: 2016-07-15 12:39:51

Kdz. Ereğli halkına yapılan çağrıda, 16 Temmuz 2016 cumartesi günü (yarın) saat 12.00’de ücretsiz denize girmek üzere Erdemir plaj kapısına gelinmesi daveti yapıldı
 Kdz. Ereğli Hukukçular Derneği ile  Ereğli Çevre Platformu yaptıkları ortak açıklamada, Erdemir’in plaj tesislerinden hukuksuz biçimde ücret istemesini “haraç” olarak yorumladı.

 

 Kdz. Ereğli’de Erdemir’in kıyı kanununu çiğnediğine vurgu yapıldı. Erdemir’in plajın çevresini kapatamayacağı ve halkın denize girmesini engelleyemeyeceğini bildiren  Kdz. Ereğli Hukukçular Derneği ile  Ereğli Çevre Platformu suç duyusuna hazırlanırken, ayrıca 16 Temmuz günü saat 12.00’de Erdemir plaj kapısında buluşma daveti de yaptı.

 

Karadeniz Ereğli Halkı ve Duyarlı Basın Emekçileri’ne” başlıklı açıklama şöyle:

 

“Kdz. Ereğli İlçesi Göktepe Mahallesi, sahil şeridi mevkiinde Erdemir ismi ile faaliyet gösteren ve Erdemir T.A.Ş. tarafından inşa ettirilmiş yapı bulunmaktadır.

 

Bilginizde olduğu üzere söz konusu plaj kompleksi içerisinde hizmet binaları, denize girmek için dökülen beton, spor sahaları ve sair müştemilat bulunmaktadır.

 

Söz konusu kompleksin etrafı beton telle ve duvarla çevrilmiş olup, ana giriş kapısı haricinde plaj alanına giriş başka bir yerden giriş mümkün değildir.

 

Erdemir plajının giriş kapısı, güvenlik görevlileri aracılığı ile korunmakta ve girişlerde kimlik sorgulaması yapılmaktadır.  Erdemir personeli, devlet memuru ve öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamakta, Erdemir personeli bir tanıdıkla beraber girişlerde 20,00 TL, bunu haricinde kalan kişilerden haksız ve hukuka aykırı olarak 50,00 TL giriş ücreti alınmaktadır.

 

Uygulama halktan haraç alma anlamına gelmektedir. Uygulanan bu durum hukuksuz ve angaryadır.

 

Plajlarda işletmelerin sunduğu hizmetten faydalanmak istemediğinizde plajlara girebilir, kıyı ve denizlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Girişte talep edilen ücret Anayasa’nın 43. maddesine, 3621 sayılı Kıyı Kanununa,  Plajların Kullanımı ve Denetimi Kanununa ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe aykırıdır.

 

 

Anayasa 10. maddesi gereği herkes din dil renk cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Aynı yasal haklara sahip insanların farklı muameleye maruz bırakılması nedeniyle, yasal hakkımızı kullanarak hiçbir bedel ödemeden denize girmek üzere herkesi 16 Temmuz 2016 saat 12.00’da Erdemir Plajı önünde bekliyoruz.

KIYILAR VE SAHİLLER BİZİM, KAPATILAMAZ!

 

 

 

HUKUKÇULAR DERNEĞİNİN HAZIRLADIĞI

SUÇ DUYURUSUNUN TAM METNİ:

 

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na

 

 

Kdz. Ereğli İlçesi Göktepe Mahallesi, sahil şeridi mevkiinde Erdemir ismi ile faaliyet gösteren ve Erdemir T.A.Ş. tarafından inşa ettirilmiş yapı bulunmaktadır.

 

Bilginizde olduğu üzere söz konusu plaj kompleksi içerisinde hizmet binaları, denize girmek için dökülen beton, spor sahaları ve sair müştemilat bulunmaktadır.

 

Söz konusu kompleksin etrafı beton telle ve duvarla çevrilmiş olup, ana giriş kapısı haricinde plaj alanına giriş başka bir yerden giriş mümkün değildir.

 

Erdemir plajının giriş kapısı, güvenlik görevlileri aracılığı ile korunmakta ve girişlerde kimlik sorgulaması yapılmaktadır.  Erdemir personeli, devlet memuru ve öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamakta, Erdemir personeli bir tanıdıkla beraber girişlerde 20,00 TL, bunu haricinde kalan kişilerden haksız ve hukuka aykırı olarak 50,00 TL giriş ücreti alınmaktadır.

 

Uygulama halktan haraç alma anlamına gelmektedir. Uygulanan bu durum hukuksuz ve angaryadır.

 

Plajlarda işletmelerin sunduğu hizmetten faydalanmak istemediğinizde plajlara girebilir, kıyı ve denizlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Girişte talep edilen ücret Anayasa’nın 43. maddesine, 3621 sayılı Kıyı Kanununa,  Plajların Kullanımı ve Denetimi Kanununa ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe aykırıdır.

 

Anayasa md. 43;

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.

 

Türk Medeni Kanunu md. 715 ;

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir.

 

 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu

Madde 5;

Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Madde 6 ;

Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

Madde 15;

Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir. Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üçbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenler, atılan veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır. İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

 

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 2; Sahil Şeridi: Deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır.

Sahil Şeridinde Yapılanma

Madde 18-

Onaylı uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; kıyıyı geçişi engelleyecek şekilde oluşturulmuş duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin derhal kaldırılması, ilgili valilik ve belediyelerce sağlanır.

Sahil şeridinde inşaat ruhsatı verilebilmesi için onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine göre işlem yapılarak imar parsellerinin oluşturulması ve kamuya açık alanların kamu eline geçmesi şarttır.

 

Anayasa 10. maddesi gereği herkes din dil renk cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Aynı yasal haklara sahip insanların farklı muameleye maruz bırakılması nedeniyle Göktepe Mahallesinde bulunan bölgedeki Eredemir Plaj Tesislerinin haksız ücret talebi uygulamasına son verilmesini ve sorumlular hakkında işlem başlatılarak cezalandırılmasını talep ederiz.


Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

cevap veriyorum :

Beyefendi demiski personelden niye para alinmiyo guzel kardesim sen hic erdemirin icini gezip gordunmu agir sanayi orasi en agiri desem yalanda olmaz hani bizim orda babamiz kocamiz kardesimiz oglumuz calisiyo alin teri dokuyolar bizde para vermiyoruz ama omrumuzu veriyoruz bu yeterli degilmi

Arslan :

Bunun her yerde örneği var komik olmayın ya az geride Aqua park var orası kıyı değilmi askeriye plajı kıyı değilmi boşu boşuna Erdemir'e saldıracaz diye bi düşün bakalım Erdemir olmasaydı ereğlide ne olurdu,orası bir işletmenin çalışanları için kurduğu sosyal tesis o kadar Erdemir de yarın çıkıp bence Ereğli'den hiç bir avukata dava vermeyin derse hoş olurmu işinize bakın toplumu germeyin kıskandık yapmayın

erdemirli :

Zorlami aliyolar bu parayi sizden yoooo ayni eylemi akuanin önunde niye yapmiyonuz orasidaparali yemiyo demi orda eylem yapmak heyyy yavrum herkes kendi havasinda

Slhby :

Bu yorum yapanların çoğu erdemirli yada yakını. Sizin ne ayrıcalığınız var? Sizden niçin ücret alınmıyor? Aynı uygulama size yapılsa sokakta eylem yapmaktan evinize girmezsiniz. Unutmayın, erdemir özelleşeceğinin haberi çıktığında bütün ereğli eylem yaptı, çalışan çalışmayan! Parayla insan oluşmadığını çok belli ediyosunuz

Mrtmrt :

GİTMEYİN ABİ 50 LİRAYA PLAJ GİRİŞİ Mİ OLURMUŞ ODA ZATEN SİVİL HALK GİRMESİN DİYE. Böyle bir uygualama yapılmıltır AQUA YA GİRİŞ BİLE HAFTASONU 15LİRA degmez o parqyo çöpe atmaya

Muhammet :

Önce Aqua ve askeriye plajına gidin. Avukatın biri plaja giremedi diye milleti kışkırtıyor. Gaza gelmeyin sürü psikoloji sine yenik düşmeyin. Hemen yanında belediye plajı var. Erdemire ve erdemirliye olan kininizi kusmak için yer arıyosunuz.

Erdal :

Neden Erdemir?birsürü örnek yer var neden ? Bunun altında başka sebep ararım. Hukukçular olarak bu güne kadar hiç sesinizi duymadık. Böyle bir mevzu ile hiç doğru bulmuyorum. Boşa kürek cekiyirsunuz

Mustafa :

Az geride akuapark var onun önünde yapsanıza sıkıyorsa eylem.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.