STRATEJİK PLANLAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Tarih: 2015-03-17 11:19:09

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin Fen, Su, Temizlik ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2015 yılı içerisindeki hedefleri belirlendi.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Şehrin fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarının yapılması, sosyo-ekonomik sınıflar arasında hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla yürütülmesi, halkın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin/tesislerin yapılması ve hayata geçirilmesini sağlamak amaçlanmakta.

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Çağdaş yaşamın gerekliliğine uyumlu toplum sağlığını ve doğal çevreyi korumak için, suyun kirliliğini kontrol altında tutarak belediye sınırları içinde tüm yerleşim birimlerine temiz, sağlıklı, kesintisiz ve yeterli su temin edilmesi mevcut içme ve kullanma suyu hatlarının iyileştirilmesi, bakımlarının yapılması ve su kaçaklarının önlenmesi ile halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla evsel atık sularının bertarafının sağlanması için kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi amaçlanıyor.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Kentin dünya standartlarında temizlik anlayışı kabul görmüş, kişi başına düşen yeşil alan, park ve oyun alanlarının arttırılmış, çevre bilinci, geri dönüşüm ve ekolojik dengenin korunduğu temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amaçlanmakta.

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Amaç, ilçede düzenli ulaşım hizmetlerinin, daha modern bir şekilde her noktaya ulaşması için, ulaşım hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve liman hizmetlerinin ve atölye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve denetiminin yapılmasını sağlamak.

 

 

 

Kdz.Ereğli Belediyesi’nin 2015-2019 Dönemine ait 5 yıllık stratejik plan ve performans programı kapsamında Fen, Su, Temizlik, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2015 yılı için faaliyet hedefleri de açıklandı. Müdürlüklerin 2015 yılı içerisinde rutin çalışmaların yanı sıra yeni sistemler üzerinde çalışma yaptığı belirtildi. İşte Kdz.Ereğli Belediyesi’nin Fen, Su, Temizlik ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinin 2015 yılı içerisinde yapacağı çalışmalar şu şekilde:

 

EREĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN PERFORMANS HEDEFİ

Şehrin fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarının yapılması, sosyo-ekonomik sınıflar arasında hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla yürütülmesi, halkın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin/tesislerin yapılması ve hayata geçirilmesini sağlamak amaçlanmakta.

 

15 BİN METRE KARE BETON KİLİT PARKE

İlçenin muhtelif mahallelerinde her türlü inşaat çalışmalarının yapılması işleri ile çevre düzenleme çalışmalarında, yol betonlama işlerinde ve perde duvar yapımında kullanılmak üzere C 20-25 Hazır Beton malzemesinin alımının yapılmasını hedeflenmekte. İlçenin muhtelif mahallelerinde imar yolu kenarında yaya yolu kaldırımı yapımı, imar yolu düzenleme çalışmaları ile çevre düzenleme işlerinin yapımında beton kilit parke döşeme ve beton bordür döşeme yapılmasını sağlamak amacıyla 15 bin metre kare beton kilit parke kaplama ve beton bordür döşeme işi yapılacak.

 

5 BİN METRE KÜP TAŞ DUVAR

2015 yılında çeşitli mahallelerde 5 bin m3 taş duvar yapılması. 2015 yılında çeşitli mahallelerde imar yolları için 20 bin ton sıcak asfalt karışım malzemesi ile Tüpraş Rafineri Tesislerinden Bitümlü Bağlayıcı Fm 2 B 2 (MC-30 Astar) alınması.

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ

Çağdaş yaşamın gerekliliğine uyumlu toplum sağlığını ve doğal çevreyi korumak için, suyun kirliliğini kontrol altında tutarak belediye sınırları içinde tüm yerleşim birimlerine temiz, sağlıklı, kesintisiz ve yeterli su temin edilmesi mevcut içme ve kullanma suyu hatlarının iyileştirilmesi, bakımlarının yapılması ve su kaçaklarının önlenmesi ile halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla evsel atık sularının bertarafının sağlanması için kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi amaçlanıyor.

 

ARTAN NÜFUSA DİKKAT

Artan nüfusun içme suyu ihtiyacının düzenli bir şekilde karşılanabilmesi için yeni su şebekelerinin yapılması, yeni içme suyu terfi ve dağıtım depolarının yapılması, bu tesislerde kullanılacak içme suyu borusu ve ek parçaları ile su pompası ve ekipmanlarına ait alımların yapılması. Hızla artan nüfusuna paralel olarak evsel atık suların bertaraf hususundaki ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Bu nedenle artan nüfusun evsel atık sularının bertarafının sağlanabilmesi için; yeni atık su arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmur suyu kanal hatlarının yapılması, değiştirilmesi ve bu tesislerde kullanılacak olan korige kanalizasyon borusu ve ek parçalarının alınması.

 

SU DEPOLARININ KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

Mevcut su şebekesindeki eski ve mukavemetsiz AÇB Borulu hatların, PE 100 Polietilen içme ve kullanma suyu borular ile değiştirilerek su şebekesinin yenilenmesi, mevcut içme suyu depolarının kapasitelerinin artırılması için yeni su depolarının ve ilave su şebeke hatlarının yapılması ile buna bağlı olarak da muhtelif ebat ve özelliklerde boru ve ek parçaları alımının sağlanması. Hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak ve sistemlerinin teknolojik veriler ışığında çalışmasını sağlamak için gerekli yatırımları yapmak ve bu yatırımlarla birlikte üretim maliyetlerini azaltarak aynı oranda bu azalan maliyetleri de vatandaşa yansıtmak. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile depoların kademeli olarak otomasyonunun yapılmasını sağlamak üzere scada otomasyon sisteminin kurulmasını sağlamak.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS RAPORU

Kentin dünya standartlarında temizlik anlayışı kabul görmüş, kişi başına düşen yeşil alan, park ve oyun alanlarının arttırılmış, çevre bilinci, geri dönüşüm ve ekolojik dengenin korunduğu temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amaçlanmakta. Yeni çocuk oyun alanları, spor alanları, yeşillendirme alanları, gezi yerleri ve park alanları oluşturulması ile ihtiyaca bağlı, çiçek, ağaç, oturma bankları, oyun grupları ile fitnes malzemeleri ve ekipmanlarının alımı sağlanacaktır.

 

YENİ ÇOCUK ALANLARI

Performans Hedefi Yeni çocuk oyun alanları, spor alanları, yeşillendirme alanları, gezi yerleri ve park alanları oluşturulması ile ihtiyaca bağlı, çiçek, ağaç, oturma bankları, oyun grupları ile fitnes malzemeleri ve ekipmanlarının alımı. Atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması çalışmalarına devam edilecektir. Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim ve tanıtım çalışmalarının düzenlenmesi. İhtiyaç duyulan yerlere konulması ve yenileme çalışmaları için, çöp kovası ve çöp konteynerleri ile yer altı çöp konteynerlerinin alımını sağlamak. Kent temizliğinin sürekliliğinin sağlanması; atık toplama, taşıma, süpürme, yıkama, vb. işlerinin yapılması için gerekli olan araç ve personel ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. Kırmacı Mahallesi Depolama Alanı Rehabilitasyonu Projesinin uygulanarak alanın kapatılması sağlanacaktır. İlçede toplanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanması için Hafriyat Atığı Depolama alanının oluşturulması sağlanacaktır.

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç, ilçede düzenli ulaşım hizmetlerinin, daha modern bir şekilde her noktaya ulaşması için, ulaşım hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve liman hizmetlerinin ve atölye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve denetiminin yapılmasını sağlamak. İlçede şehir içi ulaşımında kullanılan mevcut trafik işaret levhaları ile durakların yenilenmesi ve yeni katılan veya katılacak olan mahallelere trafik işaret levhalarının ve otobüs duraklarının konulmasının sağlanması.

 

LEVHALAR YENİLENECEK

Performans Hedefi İlçemizde şehir içi ulaşımında kullanılan mevcut trafik işaret levhaları ile durakların yenilenmesi ve yeni katılan veya katılacak olan mahallelere trafik işaret levhalarının ve otobüs duraklarının konulmasının sağlanması hedeflenmekte. Belediye sınırlarında bulunan mahalleler ve şehir merkezinde bulunan eskiyen, yıpranan, hasarlanan durak, trafik işaret ve yönlendirme levhaları ile hız kesicilerin montajı ve yenilenmesi, tehlike arz eden yerlere korkuluk ve fens teli yapılması duyulan ihtiyaç ve taleplere göre yapılacak.

 

E-BELEDİYECİLİK

Vatandaşlarımızın Belediyemizden çağdaş yaşamın şartlarına uygun, bilgi teknolojilerine dayalı, daha hızlı ve yenilikçi belediyecilik kapsamında hizmet almalarını sağlamak, katılımcı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın istek, şikayet, öneri ve taleplerini daha hızlı ve etkin olarak yerine getirebilmek, vatandaşları belediyecilik hizmetleri konularında bilgilendirmek, ve belediye personelinin otomasyon sistem kullanımını artırmak amacı, hedefi ise vatandaşın evinden, iş yerinden borcunu sorgulayıp, online ödemesini gerçekleştirebildiği e-belediyecilik uygulamalarının tanıtımının ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 2015 Yılında; Belediyedeki otomasyon sisteminin bütün müdürlükler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Artan ihtiyaca bağlı olarak yeni sunucu ve yazılımların sisteme dahil edilmesini sağlamak. İlerleyen süreçte yeni dahil edilebilecek lokasyon ya da birimlerin planlanarak sisteme dahil edilerek bilişim alt yapısının bütünlüğünü sağlamak. Performans Hedefi 2015 Yılında; Belediye ihtiyaç olabilecek yeni sunucu ve yazılımların dahil edilerek, lokasyon ekleme çalışmalarının ve sonradan belediyemize dahil edilebilecek birimlerin bilişim alt yapısını oluşturmak.

(Haber: Mustafa Kemal Bektaş)

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

yadigar :

tümseğin genişliği araçların dingil mesafesine bağlı olarak 3,60-3,80 metre olmalıdır. otobüs hatlarının bulunduğu şehiriçi yollarında tümseğin yol sathından yüksekliği 7,5-10 cm.(orta noktası) olmalıdır. özel temel çukurları 5 cm. derinliğinde ve 60 cm. eninde hazırlanmalıdır. stratejik plancı (sultanım) bunu ulaştırma müdürüne hatırlatırsan iyi olur ;) ayrıca hız tuzağı olduğuna dair işaret levhalarının olmasıda gerekiyor bu mevzuata göre ereğlide hangisi var pek sayın ulaştırma müdürü ? bu işler halden limon almaya benzemez..limon satıyosan madrabaz olcanız..halciden stratejik plancı olmaz büyük ağa ;)

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.