TTK’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Tarih: 2014-12-19 04:34:00

Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ’nin Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalardaki faaliyetlerini durdurması üzerine yazılı açıklama yapan Türkiye Taşkömürleri Kurumu, işten çıkarmaların tamamen firmanın kendi seçimi olduğunu vurguladı.   TTK İdari ve Sosya

Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ’nin Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalardaki faaliyetlerini durdurması üzerine yazılı açıklama yapan Türkiye Taşkömürleri Kurumu, işten çıkarmaların tamamen firmanın kendi seçimi olduğunu vurguladı.

 

TTK İdari ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Nida Şentürk tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

 

KAMUOYUNA DUYURULUR…

“Bazı yerel basın organlarında Alacaağzı ve Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalarda faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Mad. Tic. A.Ş. işçilerinin işten çıkarılmalarına ilişkin olarak aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür.

 

Hukuku Kurumumuz uhdesinde kalmak kaydıyla Alacaağzı ve Kandilli -300 Kotu Üzeri sahasının rödövans karşılığı işlettirmek üzere 24.01.2005 tarihinde, ihale şartnamesinde belirtilen koşullarda yurt içi ve yurt dışı olarak açık ihale usulü ile ihaleye çıkmıştır. İhaleye üç firma teklif vermiş, Hema Endüstri AŞ’nin teklifi ihale şartnamesi kapsamında uygun bulunarak, 14.03.2005 tarihinde 20 yıl süreli rödövans sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanmış ve saha 07.11.2005 tarihinde Firmaya teslim edilmiştir. Firma, 20 yıllık sözleşme süresinde 8.000.000 ton üretim yapmayı ve 6,25YTL/Ton rödövans payı ile toplam 50.000.000 YTL rödövans ödemeyi taahhüt etmiştir.

 

‘FİRMAYA TOPLAMDA 39 AY EK SÜRE VERİLDİ’

Firmanın talebi üzerine; aşırı yağan yağmurlar nedeniyle ocakları su basmasından dolayı yapılacak hazırlık çalışmaları için 9 ay ve sahadaki mevcut rezervlere ulaşılarak üretilmesini sağlamak üzere 30 ay olmak üzere firmaya toplam 39 ay ek hazırlık süresi verilmiştir.

 

Alacaağzı ve Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalarda faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Mad. Tic. AŞ (Hema Endüstri AŞ) firmasına sözleşme süresi içinde, hazırlık ve rezerv geliştirme çalışmalarını yapması için 2. üretim dönemini takiben 30 ay ek hazırlık süresi verilmiştir. Verilen ek hazırlık süresinde sözleşme süreci dondurulmuş, firmadan taahhüt üretim karşılıkları istenmemiş, sadece hazırlık çalışmaları esnasında zorunlu olarak üretilen kömürün karşılığı rödövans bedeli alınmıştır. Firmaya verilen 30 aylık ek hazırlık süresi 06/08/2011 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Firma; ek hazırlık sürelerinin bittiği tarihten yaklaşık bir yıl sonra başladığı arama çalışmalarında yeni rezervlere ulaşmış ve yerüstünden yaptığı sondajlarla da sahadaki rezerv varlığını teyit etmiştir. İşletmeci Hattat Enerji ve Mad. Tic. AŞ firması, hala sahanın çok küçük bir kısmında faaliyetlerine devam etmektedir. Sahanın, Kurumumuz tarafından arama faaliyetlerine konu edilmemiş ve bakir olan kısımlarında yapılacak arama çalışmalarında yeni rezervlere de ulaşılabilecektir.

 

‘HEMA MADENCİLİĞİN GEREKTİRDİĞİ FAALİYETLERİ YERİNE GETİRMEDİ’

Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ, verilen bu ek hazırlık sürelerinde hazırlık çalışmalarını hızlandırmak, mevcut rezervleri kesinleştirmek ve yeni rezervlere ulaşmak için faaliyetlerde bulunmak yerine, üretim çalışmalarını aynı hızda sürdürmüş, hazırlık çalışmaları yapılmak üzere verilen ek hazırlık sürelerinde hazırlık çalışmalarını aksatmıştır. Firma, sözleşme ve projenin gerektirdiği sahadaki üretim, hazırlık ve arama çalışmalarının gerektirdiği eşgüdümlü çalışmalar ile madencilik biliminin gerektirdiği faaliyetleri yerine getirmemiştir.

 

Firmanın, Kurumumuza muhatap 04/06/2014 tarihli yazısıyla; 29 Haziran 2012 tarihinde yeraltında arama bacasından yapılan sondajla taban kotu -340 olan 6,00m-7,00m kalınlığında bir kömürün kesildiği, bu tespite dayanarak iki adet sondaj makinesiyle sahanın değişik yerlerinde yapılan 8 adet sondajla taban kotları -310 ile -350 arasında değişen 5,50m-8,00m kalınlığa sahip kömür varlığının teyit edildiğini bildirerek, bu kömürleri üretmek üzere hazırlık çalışmaları yapmak için 48 aylık ek hazırlık süresi talebinde bulunmuştur.

 

 

‘SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYULMADI’

Kurumumuzun 23/06/2014 tarihli yazısıyla; Firmanın sondajlı arama çalışmalarını, ana ve ikincil galerilerin sürülmesi ve yeni üretim yerlerinin oluşturulması çalışmalarını, üretim faaliyetlerine paralel olarak eşgüdümlü bir program çerçevesinde herhangi bir gecikmeye neden olunmaksızın sürdürmesinin ve yine bu süreçte öngörülen kuyuların yerlerinin belirlenerek hizmete girmesinin sağlanmış olması gerektiği belirtilerek, Firmanın bu anlamda çalışmalarında çok geç kaldığı, madenciliğin gerektirdiği çok boyutlu ve çok yönlü çalışmaları gerçekleştiremediği, ayrıca ocağın bir bölümünde ve firma tarafından kaynaklanan bir sorun için, tüm ocağı ilgilendirecek şekilde süre uzatımı talep edilmesinin sözleşme hükümlerine de uymadığı belirtilerek süre uzatımı talepleri reddedilmiştir.

 

Alacaağzı ve Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalarda faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ’nin ocaklarının Kurumumuz ilgili birimi tarafından yapılan proje denetimi sırasında bir dizi aksaklık görülmüş, bu aksaklıkların iş güvenliği ile ilgili olumsuz sonuçları olabileceği kaygısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından  gerekli denetleme yapılıncaya kadar, iş güvenliği açısından sorun yaşandığı belirlenen 17-A panosunda üretimin derhal durdurulması istenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından gerekli çalışmalar 17-20 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, yapılan denetlemeye ilişkin tutanakların ve raporların Kurumumuza intikalini takiben firmanın 17-A panosundaki üretim çalışmalarına 10/07/2014 tarihinden itibaren izin verilmiştir.

 

 

‘KURUMUMUZDA BİR İLGİSİ YOKTUR, FİRMANIN KENDİ SEÇİMİDİR’

Firma, çalışmalarına izin verilmesini takiben üretim çalışmalarına başlayacağına, 17-A panosundaki üretim çalışmalarını sonlandırarak, önce bu panoda, daha sonra da tüm ocakta söküm çalışmalarını başlatmış ve sürdürmüştür.

 

İşletmeci firma önce sözleşme süresinin yapılandırılması ve 48 ay ek hazırlık süre verilmesi talebi ile mahkemeye dava açmış, daha sonra ise sözleşmenin feshedilmesi için ikinci bir dava açmıştır.

 

Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ’nin Alacaağzı ve Kandilli -300 kotu Üzeri Sahalardaki faaliyetlerini durdurmasının Kurumumuzla bir ilgisi bulunmamakta olup, tamamıyla firmanın kendi seçimidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

Hüseyin Avni AKALIN :

Bundan tam 4 yıl önce hazır rezervlerin kendilerinin çalışma öngörü sürelerine yeteceği düşüncesiyle hazırlık çalışmalarına son vererek bu rezervle devam etmişler ve işin sonuna geldiklerini yaptıkları hatadan kurtulma imkanı olmadığını gördüklerinde dikkati başka yöne yoğunlaştırmayı seçmişlerdir. Sorumlular tamamen bu kararı verenler ve bu arada ayrılan daha uyanıklardır. Şimdi TTK’dan hazırlık için 48 ay yani tam artı 4 yıl mühlet istemektedirler. Bu 4 yıl gecikmenin hesabını kim verecek, herhalde işçi değil çocukları hiç değil, bu zararın en alt değerden hesaplandığında 4,5 trilyon tutmaktadır. 48 ayın değeri nasıl hesaplanacaktır, kimsenin o hesabı yapacak matematik bilgisine sahip olduğunu sanmıyorum. Bu işçiler dışardan destek arayacaklarına sorumlulardan hesap sormaları gerekir. En azından kendilerini alet etmeyeceklerdir.

TTK suçlu niye...? :

Soma faciası öncesi yeni bir rezervin tespitinden sonra üretim artırmak için madernizasyon yapılacağı ve işçi artıracağını kamuoyuna duyurduğu gibi siz ttk yetkililerinde bunu ifade etti ne varki Soma faciası sonrası her bir makamı korku sardı ve sinsi planı devreye koydular gerçekliği olmayan bir kaç ifade kullanıldı ve çalışma Bakanlığı denetimine resmen şikayet edildi ama ege bölge denetleyicileri olumlu rapor verdi ve sendika uzman ekibini gönderdi onlar bile inanmadığı halde ocakta çalışışabilir yorumunu net bir şekilde açıkladı ve ttk yöneticileri tutuştu bizimle alakalı değil hem biz o kadar abartı bir şey yazmamıştık ama genel müdürlük abartmış açıklamasını bizzat yaptı şimdi soruyorum otuz yıldan beri devlettin süspansesi ile geçinen ki yılda 600 trilyon devletin özel firmalara teşvik yapmasına yada ttk müdürlerinin korku dolu siyasi baskıya boyun bükmelerine ve bir suçlu gibi böyle bir haberi yayınlama gereğini kendilerinde neden buldular kandilli yerel yönetimlerin siyasetin ve kendini bilmez idarecilerin kurbanı oldu kimse engel olmadı sıradan bahaneler ve yorum lar yapıldı tarihi gözlerine soktukları halde bir kimse inanmadı bülöf dedi hattat kurumu ele geçirecek dedi dediler devletin büyüklüğünü ve yaptırım gücünü unuttular devlet bu insanlara sahip çıksın işsizlik olmasın kimse madur kalmasın diyemediler evet şimdi her gün yeni Liste her gün yeni mağduriyet kimse suçlu değil suçlu sizler rahat koltuklarınızda otururken ekmeklik kalan gariban madencilerde....

yonca çimen :

Neden devlet bizim eşlerimize sahip çıkmıyor günlerdir bir tanesinin bile bu olaydan haberi olmadı bizim Başbakan yaptıklarımız cumhurbaşkanı yaptıklarımız nerdesiniz bizim size ne umutlarla verdiğimiz oylar helalmi harammı iyi düşünün iki tane çocuğum var maden kapandı biz ne yapacağız şimdi başka ülkelere sahip çıktığınız gibi hadi bizede çıkın herşey daha güzel olacak diye sizi başa getirdik ama siz bize ihanet ettiniz

servet :

niye devlet kurumları vatandaşa bir yeri kiraya verirken 99 madde koyuyor da..siz ocakları devrederken niye bu madenlerde rezerv bitmeden kapatılamaz,işçi çıkartılamaz maddesini koymuyorsunuz??özelleştirilen kit lerin bir cogu üretim yapmıyor kapandı..makinalar hurdacıya,işçiler sokağa,arsalarıda müteaahite..!! durmak yok yola devam halkım..az kaldı Suriyeliler gibi sokaklarda dilenmenize..

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.