TÜİK, ZONGULDAK'IN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ!..

Tarih: 2014-05-02 16:01:00

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü, istatistiki bilgileri açıkladı. Zonguldak insanının %36,9 oranında dolaşım sisteminden kaynaklanarak hastalıktan ötürü yaşamını yitirdiği duyuruldu.   “Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olara

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü, istatistiki bilgileri açıkladı. Zonguldak insanının %36,9 oranında dolaşım sisteminden kaynaklanarak hastalıktan ötürü yaşamını yitirdiği duyuruldu.

 

“Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayan Bölgemizde ise en mutlu il %60,4 ile Bartın, %56,4 ile Karabük %51,1 ile Zonguldak’tır”

 

“2013 yılında toplam doğurganlık hızı 2,07 oldu. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Bölgemizde ise doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 1,57 ile Zonguldak, 1,56 ile Karabük ve en düşük 1,55 ile Bartın’dır”

 

“Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 18 milyon 94 bin 581 oldu. Zonguldak’ta 127 bin 198, Karabük’te 54 bin 375 ve Bartın’da ise 41 bin 275 araç trafiğe kayıtlıdır”

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Zonguldak’ta ölüm nedeni istatistiklerinden, katı yakıtlara, tüketici fiyat endeksinden, yurt içi üretici fiyat endeksine kadar pek çok konuda hazırlanan raporları detayları ile kamuoyuna açıkladı. Konuya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğünden gönderilen yazılı açıklama şu şekilde:

 

Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2013

Ölüme sebep olan ilk altı hastalık grubu sırasıyla; dolaşım sistemi hastalıkları (%39,8), iyi huylu ve kötü huylu tümörler (%21,3), solunum sistemi hastalıkları (%9,8), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (%5,6), dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%5,5) ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (%4,1) oldu. Zonguldak’ta %36,9, Karabük’te %42,4, ve Bartın’da %43,4 ile ölüm nedenleri dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

 

Katı Yakıtlar, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2013

Katı yakıtların 2013 yılı dördüncü çeyreğinde toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 531 bin 498 ton, linyitin 12 milyon 11 bin 227 ton ve taşkömürü kokunun  1 milyon 169 bin 694 ton, teslimat  miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 8 milyon 470 bin 464 ton, linyitin 13 586 298 ton ve taşkömürü kokunun ise 1 292 755 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2014

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,70 artış gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan bölgemizde ise bir önceki aya göre   % 1,00 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8,97 artış gerçekleşti.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2014

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,95 artış gösterdi.

 

İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2013

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,4 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 oranında azalırken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %10,9 oranında arttı.

 

Seragazı Emisyon Envanteri, 2012

CO2 eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %133,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2012 yılında 5,9 ton/kişi olarak hesaplandı.

 

Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2014

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,9 arttı.

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mart 2014

En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,20, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

 

Perakende Satış Hacim Endeksi, Şubat 2014

Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı.

 

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,9 artış, inek peyniri üretimi %0,1 azalış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %10,7 artış gösterdi.

 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Şubat 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre %1,2 arttı.

 

Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2014

İhracat birim değer endeksi %2,4 azaldı.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2014

Tarım ÜFE, 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,09 artış gösterdi.

 

Sanayi Ciro Endeksi, Şubat 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %0,2 azaldı.

 

İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti, 2013

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayan Bölgemizde ise en mutlu il %60,4 ile Bartın, %56,4 ile Karabük %51,1 ile Zonguldak’tır.

 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ocak 2014

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2014 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 49 bin kişi azalarak 2 milyon 841 bin kişi olarak gerçekleşti.

 

Doğum İstatistikleri, 2013

2013 yılında toplam doğurganlık hızı 2,07 oldu. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Bölgemizde ise doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 1,57 ile Zonguldak, 1,56 ile Karabük ve en düşük 1,55 ile Bartın’dır.

 

Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2014

Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 18 milyon 94 bin 581 oldu. Zonguldak’ta 127 bin 198, Karabük’te 54 bin 375 ve Bartın’da ise 41 bin 275 araç trafiğe

kayıtlıdır.

 

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2013

Ülkemizde 2013 yılında 42 bin 655 kitabın %26,5’i eğitim konusu üzerine yayımlandı.

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2014

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık %0,18 arttı. En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalar sektöründe gerçekleşti.

 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2014

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir önceki çeyreğe göre %5,8 arttı.

 

İstatistiklerle Çocuk, 2013

Çocuk nüfus oranının 2075 yılında %17,6’ya düşeceği tahmin edildi.

 

Konut Satış İstatistikleri, Mart 2014

Türkiye’de 2014 yılı Mart ayında 87 617 konut satıldı. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Bölgemizde ise konut satış sayıları; Zonguldak’ta 367, Karabük’te 293 ve Bartın’da 122 olarak gerçekleşmiştir.

 

Sektörel Güven Endeksleri, Nisan 2014

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi %2,5 azaldı.

 

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2013

İnek sütü fiyatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %5,3 oranında artarak 0,93 TL, koyun sütü fiyatı ise %14,5 oranında artarak 1,69 TL oldu. Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti %9,6 azalarak 15,83 TL, koyun eti ise %7,6 azalarak 18,14 TL olarak gerçekleşti.

 

Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2014

Genel ekonomik durum beklentisi %11,6 arttı.

 

Turizm İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart 2014

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 949 $ oldu.

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2014

Ülkemizde ihracat %12,4 arttı, ithalat %3 azaldı. 2014 Mart ayında, Zonguldak’ta; ihracat 23,4 milyon dolar, ithalat 104,2 milyon dolar, Karabük’te; ihracat 20,5 milyon dolar, ithalat 100,1 milyon dolar, Bartın’da; ihracat 1,1 milyon dolar, ithalat 1 milyon dolar oldu. 

 

Ölüm İstatistikleri, 2013

Ülkemizde ölüm sayısı 2013 yılında 372 bin 94 oldu. Zonguldak’ta 3 bin 675, Karabük’te  1 561 ve Bartın’da 1 456 olarak gerçekleşti”

 

(Haber Merkezi)

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.