ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Tarih: 2010-02-06 00:00:00

Gelişen ve büyüyen Kdz. Ereğli'nin toplu taşıma sisteminin rehabilitasyonu için İstanbul Teknik Üniversitesine hazırlatılan, 'Kent içi Toplu Taşıma Sisteminin Rehabilitasyon Projesi' belediye meclisinde onaylandı. Kdz.Ereğli'de şehir içinde günlük maksim

Gelişen ve büyüyen Kdz. Ereğli'nin toplu taşıma sisteminin rehabilitasyonu için İstanbul Teknik Üniversitesine hazırlatılan, 'Kent içi Toplu Taşıma Sisteminin Rehabilitasyon Projesi' belediye meclisinde onaylandı.

Kdz.Ereğli'de şehir içinde günlük maksimum 39 bin yolcu taşınırken, şehir dışından gelenlerin yolculuk sayısı ise yaklaşık 2 bin 500. Ereğli'ye katılması planlanan mahallelerde göz önüne alındığında 2015 yılında günlük 50 bin yolculuk talep olabileceği tahmin edilirken yaşanacak sorunların aşımı için ise toplu taşıma sisteminin entegrasyonunun yapılmasına gerek duyulacak.

3 Aşamalı entegrasyon sisteminin ilk adımında 3 minibüsün 1 midibüse dönüştürülmesi ikinci aşamasında tüm hatlarla bilet entegrasyonuna gidilerek elektronik kart ile ücretlendirme sistemine geçilmesi son aşamada ise transfer merkezlerinin oluşturulması hedefleniyor.

'Şehir merkezine gelen belde ve köy minibüslerinin, şehir merkezinde trafik sıkışıklığını yaratmasını önlemek için, şehrin çevresinde Transfer Merkezleri oluşturulmalıdır.
Bu araçlara elektronik kart sisteminin takılması gerekmektedir. Böylece, dış belde ve köylerden gelen yolcular, ilave bir ücret ödemeden, bu transfer merkezlerinden şehir merkezine taşınmalıdır.'

Denetleme ve gözlemin yapılması için Toplu Taşıma Sistemi Merkezi oluşturulacağı ve merkezde temsilcilerin bulunacağı belirtilen raporda özellikle sabah saatlerinde ilçe merkezine gelen araçların büyük bir oranının hastane ve okullar bölgesine gittiği bu yoğunluğun önüne geçilmesi için ise bir güzergahta tüm yolcuların toplanarak halk otobüsleri aracılığı ile yerlerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kent içerisinde çalışan ticari taksilerin ihdas amacını aşarak dolmuş gibi çalıştıkları ve rekabet ettikleri, toplu taşıma yolcularını aldıkları sayımlarla tespit edilirken, taksileri caydırmak için denetim yapılacağı tespit edilen taksilerin ruhsatlarının iptal edilmesi de öngörülüyor.

Ereğli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında gündem maddeleri içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Kent Taşıma Sisteminin Rehabilitasyon projesi oy birliği ile onaylandı. Salı günü Hukuk Komisyonuna gönderilen ve Çarşamba günkü toplantıda da oy birliği ile kabul edilen Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminin Rehabilitasyon projesine göre ilçe trafiğinde yaşanan sorunların önüne etkili adımlarla geçiliyor. İlçe sınırlarının zamanla değişip gelişmesi, yolculuk çekim merkezlerindeki hareketlilik ve değişkenlik sebebi ile toplu ulaşımda yaşanan sorunların önce tespiti akabinde rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğduğu belirtilen projenin bilimsel bir çalışmanın ürünü olduğu da vurgulandı.

KBS'YE AKTARILDI
Çalışmanın ana amacının Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırlarının genişlemesi nedeniyle büyüyen Karadeniz Ereğli Toplu Taşıma Sisteminin Rehabilitasyonu olduğu belirtilen projenin detayları da şu şekilde. Bu amaca yönelik olarak çalışmada ilk olarak genel bir giriş yapıldıktan sonra, Karadeniz Ereğli'nin mevcut ulaşım altyapısı bilgileri arazide yapılan çalışmalar sonucunda Konumsal Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Sonra, Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki Toplu Taşıma Sistemlerinin durakları arazide GPS ölçümleri yardımıyla dijital ortama girilerek, Toplu Taşıma Sistemlerinin güzergahları detaylı olarak belirlenme çalışmaları anlatılmıştır. Daha sonra, Toplu Taşıma Sistemi içerisinde bulunan tüm hatlarda ve Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırlarının dışından, çevresindeki köy ve beldelerden gelen yolculukları belirlemek amacıyla yolculuk sayımları yapılmıştır. Sayımlar sonucu elde edilen değerler, oluşturulan Toplu Taşıma Modelinde değerlendirilmiş ve mevcut Toplu Taşınla Talebi (2009 yılı için) elde edilmiştir.

YOLCU SAYISI TESPİT EDİLDİ
Gelecekte, 2015 yılındaki Toplu Taşıma talebi de, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından belirtilen yeni yapılacak toplu konut alanlarının nüfusları ve geçmiş yıllardaki nüfus artışları göz önüne alınarak, bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilenler ve yapılması gereken öneriler sıralanmıştır. Karadeniz Ereğli Belediyesinin Ulaşım altyapısı bilgileri Konumsal Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerinde mevcut durumda çalışmakta olan Toplu Taşıma Sistemine ait durakların koordinatları belirlenmiş, Toplu Taşıma Sistemine ait hatların güzergahları dijital ortama girilmiştir. Günlük bazda, şehir içindeki toplu taşıma sistemine ait hatlar ve şehre dışarıdan gelen belde ve köylere ait minibüsler tarafından taşınan toplam yolcu sayısı yapılan sayımlarla belirlenmiştir.

GÜNDE 39 BİN YOLCU TAŞINIYOR
2009 yılı için şehir içinde yaklaşık olarak maksimum günlük 39 bin yolcu taşındığı hesap edilmiştir. Ortalama olarak hafta içi günler ve hafta sonu günler dahil günlük yaklaşık olarak 24 bin yolcu taşındığı tahmin edilmiştir. Şehir dışından gelenlerin yolculuk sayısı ise yaklaşık 2 bin 500 olarak bulunmuştur. Ulaşım Altyapısı, Toplu Taşıma Hatları ve Nüfus bilgilerine ek olarak elde edilen mevcut durumdaki Toplu Taşıma Yolculukları bilgileri kullanılarak, bir gün içinde şehrin değişik mahallerinin çektiği-ürettiği toplu taşıma yolculuk değerleri, oluşturulan Dijital Model ile hesaplanabilir hale gelmiştir. Nüfus artış katsayısı ile mahalle nüfusları 2015 yılı için belirlendikten sonra, Belediye sınırlarına katılması planlanan mahallerde göz önüne alınarak, 2015 yılı için toplu ulaşım talebi belirlenmiştir.

2015'DE 50 BİN YOLCU TALEBİ
2015 yılında şehir içinde yaklaşık olarak günlük 50 bin yolculuk talebi olabileceği de tahmin edilmiştir. Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırlarının genişlemesi sonucunda Toplu Taşıma Sisteminde ortaya çıkan problemleri aşmak amacıyla, Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonun yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

ENTEGRASYONUN 1.AŞAMASI
Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonunun 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Entegrasyonun ilk aşaması kısa vadede (1 yıl içersinde) yapılması gerekenleri kapsamakta olup, Toplu Taşıma Sisteminde Taşıt entegrasyonuna gidilmesi gereklidir. Meclis Kararının tebliğinden sonra 1 ay içinde, Ömerli, Belen, Balı, Korubaşı-TOKİ hatlarında mevcut durumda çalışan minibüslerin entegrasyona katılabilmesi için hattın değerine ve mevcut hatta taşıdığı yolcu sayısı göz önüne alınarak, 3 minibüsün 1 midibüse dönüşmesi sağlanmalıdır. Böylece, entegrasyona katılan minibüsler Çilek Özel Halk Otobüsü Kooperatifine katılarak, rotasyonla şehir içinde yolcu taşıyabilme hakkına sahip olacaktır.

ENTEGRASYONUN 2.AŞAMASI
Entegrasyonun ikinci aşaması ise,  orta vadede (4-7 yıl içerisinde) gerekenleri kapsamakta olup, bu aşamada, şehir içine hatlarda bilet entegrasyonuna gidilerek, elektronik kart sistemine geçilmesi gerekecektir. Bu aşamada aynı ücret tarifesinin uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.

ENTEGRASYONUN 3.AŞAMASI
Entegrasyonu üçüncü aşaması, uzun vadede (8-10 yıl çersinde) yapılması gerekenleri kapsamaktadır. Bu aşamada, şehir merkezine kadar giren tüm dıştan gelen belde ve köy minibüslerinin, şehir merkezinde trafik sıkışıklığını yaratmasını önlemek için, şehrin çevresinde Transfer Merkezleri oluşturulmalıdır. Transfer merkezi olarak, şehrin doğusunda yeni yapılacak olan Otobüs Terminali ve Ereğli Demir-Çelik Fabrikası girişi karşısındaki TIR parkının olduğu bölgeye yapılacak olan katlı otopark alanıdır. Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonun tamamlanabilmesi için, dış belde ve köylerden gelen minibüs veya otobüslere de elektronik kart sisteminin takılması gerekmektedir.

TRANSFER HATTI DEVREYE GİRİYOR
Böylece, dış belde ve köylerden gelen yolcular, ilave bir ücret ödemeden, bu transfer merkezlerinden şehir merkezine taşınmalıdır. Bu tür taşıma ise, ancak Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonu ile mümkün olabilecektir. Yolcuların transfer merkezinden şehir merkezine ulaşmaları için 2 adet transfer hattı devreye girmelidir. Bu aşamada, şehrin sınırları içerisine ileride katılması planlanan Aydınlar, Delihakkı, Soğanlıyörük, Subaşı bölgeleri için burada çalışan 31 minibüsün, Belediye sınırlarına katıldığı dönem itibarıyla hattın değerine ve hatta taşıdığı yolcu sayısı göz önüne alınarak küçültülmesi, Hamzafakıllı ve Topçalı için de, mevcut 32 minibüsün belediye sınırlarına katıldığı dönem itibarıyla hattın değerine ve hatta taşıdığı yolcu sayısı göz önüne alınarak belediye tarafından yapılacak hesaplamalar sonrası küçültülmesi sonucunda, midibüsler olarak şehir içindeki Toplu Taşıma Sistemine Entegrasyonunun da sağlanması gereklidir.

ŞİKAYETLER OLABİLİR
Uygulama sırasında bazı yakınmalar ve şikâyetler olabilir. Takdir edilir ki yeni bir sistem kuruluşunda benzer sorunlar kaçınılmazdır. Önemli olan bu sorunları minimize etmektir. Uygulamada bazı aksamalar tespit edilirse, geçici ve küçük adımlar atılabilir. Ancak bu atılan adımlar projenin temel mantığını ortadan kaldıracak nitelikte olmamalıdır. Hedeflenen amaçlara ulaşmak ve toplu ulaşımda maksimum faydayı sağlamak için meclisimiz tarafından sürecin gerçekleşmesine yönelik karaların alınması gerekmektedir. İlçemizde kurulması öngörülen toplu ulaşım sitemi ile benzer öze kararları ile kesinleşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2003/2 kararı ve İstanbul İl Trafik Komisyonunun 2003/30 sayılı kararı hizmet gerekleri ve kamu yararı gereği yer alan tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

MÜRACAAT EDECEKLER
Meclis kararı tarihi itibari ile ilçemizde toplu taşımacılık faaliyetine fiilen devam eden hak sahipleri iş bu meclis kararının ilanından itibaren 30 gün içinde belediye başkanlığımıza başvurarak "Kdz. Ereğli toplu Ulaşım Sistemine katılım sözleşmesini" imzalamak sureti ile sisteme katılım iradelerini bildirecektir. Ön görülen süre içerisinde başvuru yapmayan toplu ulaşım esnafının taşımacılık faaliyetleri engellenecektir. Kent içinde toplu taşımacılık yapan tüm toplu ulaşım faktörlerinin bilet entegrasyonu sağlanması ve mali denetim dışı taşımacılığın engellenmesi için kademeli bir şekilde en geç 4-7 yıl içerisinde elektronik bilet uygulamasına geçilecektir. Denetimim kolaylaştırılması için toplu ulaşım işi yapan tüm Özel Halk Otobüslerinin plakaları aynı seriden oluşturulması sağlanacaktır.Toplu Taşıma Sisteminin entegrasyonun sağlanabilmesi için, sıkı bir denetleme ve gözlemin yapılması gerekmektedir.
Elektronik bilet uygulamasına başlanmadan önce, Karadeniz Ereğli Belediyesi içerisinde, Toplu Taşıma Sistemi Merkezi oluşturulup, bir denetleme ve izleme kurulu oluşturulmalıdır. Denetim ve gözetimle sorumlu kurul Başkanlığı'nı Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırmadan Sorumlu Müdürü, kurulun doğal üyelerini ise, Toplu Taşıma Hizmeti veren kooperatif temsilcileri, Emniyet temsilcisi, Üniversite temsilcisi ve ulaşım ile ilgili olan Mühendis Odaları(İnşaat ve Makine Mühendisleri) temsilcileri-ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşturulacaktır. Sabah saatlerinde özellikle belde ve köylerden gelen toplu taşıma taşıtlarının yaklaşık olarak %85 i Hastane ve Okullar bölgesine gitmesi nedeniyle, bu kesimde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Bu trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla, belde ve köylerden gelen toplu taşıma taşıtlarının esas olarak, belde ve köylerden gelen toplu taşıma taşıtları için son durak olarak tanımlanan Otoparkta (yolcularının tümünü, indirilmelerine ve burada inen yolcuların kent içine taşınması tarafından yapılacaktır.

TAKSİLER DOLMUŞ  GİBİ ÇALIŞIYOR
Kent içinde çalışan ticari taksilerin ihdas amacını aşarak dolmuş gibi çalıştıkları, Toplu Taşıma taşıtları ile rekabet ettikleri, toplu taşıma yolcularını aldıkları, sayımlar sırasında tespit edilmiştir. Ticari taksilerin ihdas amacını aşarak toplu taşımacılık yapmasının caydırılması ve önlenmesi amacıyla ihdas amacını aşarak taşımacılık yapan taksilerin yâda servis araçlarının ruhsatları iptal edilecektir, Ömerli, Belen, Balıköy ve Korubaşı köylerinin köy vasıflarını kaybederek ilçemize mahalle olması sebebi ile taşıdıkları yolcu sayısı göz önüne alındığında, 3 minibüs için 7 metre boyunda 1 otobüse dönüşüm yapmak kaydı ile şehir içi otobüslerle eşit hakka sahip olmalarına, bu konuda iradelerini yazılı olarak belediye başkanlığına 30 gün içerisinde bildirmemeleri halinde kendileri ile sözleşme yapılmayacak ve çalışma hakları iptal edilecektir.

İHALE YOLU AÇIK
Belediye sınırlarının genişlemesi sonucu Belediye sınırlarına dahil olacak olan belde veya köylerde bulunan toplu taşıma taşıtlarının, şehir içindeki toplu taşıma sistemine entegrasyonu kent içi ulaşım sistemi rehabilitasyon raporu doğrultusunda uygulanacaktır. Toplu ulaşım ihtiyacının karşılanamaması durumunda reel ihtiyacın karşılanması için Belediye Başkanlığı kendi taşıtlarını sisteme entegre edebileceği gibi oluşan taşıt ihtiyacını İhale yolu ile karşılama hakkı da saklıdır.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

metehan gökçe :

Demekki arkadaşlar sizinde söylediğiniz gibi yol sorun değilmiş insanların kurallara uymayışı sorunmuş demi beyler.

SERTAC YILDIZ :

TEK YÖN ÇOK GÜZEL OLMUS KİM AKIL ETTİYSE TESEKKÜR EDERİM.O KİSİNİN AKLINI SEVEYİM

S :

ARKADAŞ YA ESNAF NASIL GEÇİNECEK TEK ÇARE ORTAYA REFÜJ OTOBÜSLER İÇİN SIĞNMA CEBİ PARKHALİOLURSA BASACAN CEZAYI

mehmet :

Ereğli'den hiçbirşey olmaz. Boşuna uğraşmayın. İnsanlar burada trafik işaretlerinin anlamını bile bilmiyorlar. Tek yön çığırından çıktı. Dünyada ilk defa her iki yöndede gidilebilen tek tekyön Ereğlidedir. Modern ve çağdaş kent ne de olsa !!!

alp :

tek yon uygulamasını anadolu hastanesine gore yaparsanız buna halk izin vermez ve kimsede trafik isaretlerine uymaz.ulasım ihtiyaclarını ticari rant icin degil halk icin yapın lütfen.tek yon olmamıs

ilhan hakarar :

Eğer otobüslere kartlı sistem gelirse hem herşey kayıt içi olur hemde otobüslerde yolcu kapma savaşları son bulur ve dünyada belkide bir eşi olmayan akan trafikte 300 metre gerideki yolcuyu almak için otobüslerin geriye doğru manevraları son bulabilir...siz ne dersiniz?

mehmet :

trafik işaretlerine uymayan gitsin dağda yaşasın ozaman alp.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.