UNUTTURAMAZLAR!..

Tarih: 2009-11-10 00:00:00

O'nu Anlamak "Bu ulus kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma canını vermeye hazır olmasaydı, ben bir şey yapamazdım" diyor Büyük Atatürk. Kurduğu Cumhuriyetin uygarlık yolunda ilerlemesi için yaptığı devrimleri anlatırken ise düşüncelerini şöyle a

O'nu Anlamak

"Bu ulus kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma canını vermeye hazır olmasaydı, ben bir şey yapamazdım" diyor Büyük Atatürk.
Kurduğu Cumhuriyetin uygarlık yolunda ilerlemesi için yaptığı devrimleri anlatırken ise düşüncelerini şöyle anlatıyor:
 "Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını, tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir sosyal toplum haline ulaştırmaktır.
Devrimlerimizin asıl ilkesi budur,
Bu gerçeği kabul edemeyen zihniyetleri darmadağın etmek zorunludur. Şimdiye kadar ulusun beynini paslandırarak, uyuşturan, bu zihniyette bulunanlar olmuştur.
Herhalde mevcut hurafeler tamamen kovulacaktır.
Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin ışığını sokmak olanaksızdır"
Fazla söze hacet var mı? "Devrimler yalnız başlar, bitişi diye bir şey yoktur" sözleriyle gösterdiği hedefte, biz o'nun başlattıklarını ne kadar yerine getirdik?
Bu sorunun yanıtını hep birlikte aramalıyız bir kez daha.

ÖNDER

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 71. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak il genelinde de düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

Zonguldak Valisi Erdal Ata, Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bugün yurdumuzun kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Komutan, eşsiz Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 71. yılında milletçe sevgi ve saygı ile anıyoruz. Büyük Önder Atatürk, yaşamı, yaptıkları ve tarihi başarılarıyla tüm dünyanın saygısını kazanmış, örnek bir Devlet Adamıdır. Atatürk tüm yaşamını Türk Ulusu ve Bağımsızlığına adamış, milleti ile birlikte, kurtuluş savaşında tarih önünde büyük bir zafer kazanarak, tarihin akışını değiştirmiş, gerçekleştirdiği devrimlerle bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açmış büyük bir liderdir. Atatürk'ün bizlere çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı, azim ve karalılıkla çok çalışarak kalkınmayı hedef gös teren ilke ve inkılâpları yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, rehberimiz olarak ulusumuzun yarınlarına yön verecektir. Büyük Önderin aramızdan ayrılışının 71.Yıldönümünde hepimize düşen en büyük görev, kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, Cumhuriyetimizin değerlerini, kazanımlarını, her koşulda korumak, kollamak ve yeni nesil-lere aktararak yaşatmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkma-nın, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmanın bizlerin en önemli görevi ve ortak sorumluluğu olduğu asla unutulmamalıdır. Türk Milleti Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aç-tığı aydınlık yolda emin ve kararlı adımlarla yürümeye de-vam edecek Atatürk Türk Ulusunun gönlünde ve kalbinde sonsuza dek yaşayacak, O'nun büyük Türk Ulusunun gönlündeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu duygu ve dü-şüncelerle cumhuriyetimizin Kurucusu büyük insan Mustafa Kemal Atatürk?ü aramızdan ayrılışının 71. Yıldönümünde minnet, şükran, ve özlem ile anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 71. yılında her geçen gün artan sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.  20 Yüzyılın en büyük devlet adamı, Cum huriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimizi bugün bir kez daha saygı ile anarken, içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde onun ilke ve devrimlerine bir kez daha sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti çağın bilimsel ve teknolojik ilerlemelerine ayak uyduramadığı için çöküntü dönemine girmiş, bu çöküntü bazı yüzeysel yeniliklerle engellenebilir diye görüldüyse de, gerçekleştirilememiştir. Ülkede çağdaş, bilimsel ve akılcı eğitim kurumlarının olmayışı, Medreselerde yapılan eğitimin akılcılıktan, bilimsellikten ve teknolojik ilerlemelerden yoksunluğu, ulusumuzu oldukça geri bırakmıştı. Bu tür eğitim kurumlarında yetişen insanların kalıplaşmış, bağnaz düşünceye sahip oluşları, ilerlemenin karşısında en büyük engeli oluşturuyordu. İşte bu koşullarda; dünyanın en güçlü emperyalist devletlerine karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı veren ve zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce yönetim biçimini değiştirerek, ulusu çağın gerisine iten tüm nedenlerin ve köhnemiş kurumların üstüne cesurca giderek, büyük devrimler gerçekleştirdi.  10 yıl gibi kısa bir sürede Türk Ulusunun adının çağdaş uluslar arasında sayılmasını sağladı. Büyük Atatürk'ün ölümünden sonra başlayan süreçte, özellikle 1946 sonrası kırılmalarla ülkemiz makas değiştirdi. Gericilik, dinin politikaya alet edilmesi, bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin karşısında güç olmaya başladı. 3 Kasım 2002'de AKP İktidarı ile başlayan süreç ise Atatürk İlke ve devrimlerinin en çok zedelendiği, çiğnendiği dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. AKP İktidarı en çok bilimsel ve laik yapının değiştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmuştur, bulunmaktadır. Devletin tüm kurumları en üst yönetimlerine yandaş kişilerin atanması ile büyük bir kadrolaşma yaşanmaktadır. Ülke ekonomisi İç ve dış borç batağına sokulmuş, binlerce yıldan bu yana şehit kanlarıyla sulanan vatan toprakları yabancılara satılmaya başlanmıştır. "Açılım" adıyla başlatılan süreçte Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısı tartışmaya açık hale getirilerek,  İçeride PKK'ya karşı mücadele edenler gece yarısı operasyonlarıyla gözaltına alınırken, dağdan inen PKK'lılar için çadır mahkemeleri kurulmuştur. Ancak, bu gelişmeler ve diğer olumsuz gelişmelere, Büyük Önderimizin devrimleri ve tarihsel mirasın ışığında dur demek ve ülkemizin yarınlarını yeniden aydınlatmak temel sorumluluğumuzdur. Bu sürecin önündeki AKP İktidarı da halkımızdan gereken yanıtı en ağır biçimiyle alacaktır.  Büyük Önderimizi bir kez daha artan özlemle anarken, onun ulusumuzun yüreğinin ve beyninin en istisnai yerinde sonsuza kadar yaşayacağını haykırıyor,  onun ışığının uygarlığa giden yolda ulusumuzun yolunu sonsuza kadar aydınlatmaya devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, "Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 71. yıl dönümünde, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Düşünceleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir liderdir. Türk ulusu, tüm dünyanın övgüsünü kazanan ölümsüz önderiyle ve
O'nun kurduğu Cumhuriyet'le gurur duymaktadır. Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Tarihimizin kapsamlı aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketi olan Atatürk  ilke ve devrimleri ışığında, ülkemiz uygarlık yolunda önemli ilerlemeler  kaydetmiş,  geleceğine güvenle bakan bir ülke durumuna gelmiştir. Ancak Yüce Önder Atatürk'ü andığımız  bugün ; Ülkemizi siyasal, ekonomik, sosyal ve toplumsal krizlere açık hale getiren, ulusal değerlerimizi yozlaştıran, ülkemizin geleceğini karartmak isteyenler hala vardır. Bu aşamada Ülkesini ve ulusunu seven herkes; Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerine, sosyal hukuk devleti ilkelerine duyarsız kalanlara ve ülkemizi tahrip etmek isteyenlere karşı sorumluluk üstlenmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm örgütlerimiz görevinin başındadır. Bir gün gelecek Atatürk Devrimleri ile Cumhuriyeti yok sayanlar mutlaka hesabını verecektir. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır"

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Genç,  "Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görevin; ''Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır.' Türk ulusu, tüm dünyanın övgüsünü kazanan ölümsüz önderiyle ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'le haklı olarak gurur duymaktadır.
Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu,
aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce
Atatürk'ün milletimizin gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman
değişmeyecektir. Aramızdan ayrılışının 71. yılında, Türk ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Yüce Önder Atatürk'ü bir kez daha saygı,  şükranla ve rahmetle anıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ramis Muslu, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda, Atatürk'ün büyük bir önder olduğunu belirten Muslu, "Ulusal varlıklarımıza sahip çıkan ve "Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır" diyerek büyük bir öngörüyle bugünleri görebilen Büyük Atatürk'ün ışığı, kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın yolunu aydınlatmaktadır" dedi.
Muslu'nun mesajı şöyle;  "Büyük Önderimiz, Kurtuluş Savaşımızın Lideri, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 71. yılındayız. O'nu büyük bir özlem, saygı ve şükranla anıyoruz. Atatürk; Kurtuluş Savaşı'nda sadece sömürgeci ülkeleri dize getirerek değil, inşa ettiği ilkeleri ve ulus olmanın yolunu aydınlatmak için yaktığı Cumhuriyet ışığıyla, ulusumuzun onurlu ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayabileceğini görmüş ve tüm dünyaya göstermiş büyük bir önderdir. Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde ulusal iradenin hayata geçirilmesiyle kısa sürede sağlanan hızlı bir kalkınmanın tanığıdır. Ulusal varlıklarımıza sahip çıkan ve "Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır" diyerek büyük bir öngörüyle bugünleri görebilen Büyük Atatürk'ün ışığı, kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın yolunu aydınlatmaktadır. O'nu anmanın en güzel yolu, gösterdiği hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşmak, uygarlık yarışında daha ileri adımlar atmak ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her bakımdan yükseltmek ve yüceltmektir. Kahraman asker, büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz".

AKP Ereğli İlçe Başkanı Erol Şahin, "Milletimizin her bireyinin yüreğinde hatırasını yaşatan Yüce Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 71'inci yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Sadece yüzyılımızın değil,  yüzyılların tarihi başarısına imza atan ve  Türk halkını bir kez daha tarihin sayfalarına yazdıran ve bizleri her anlamda yücelten ileri görüşlü, karar alırken milleti dışında hiç birşeyi düşünmeyen kudret ve yüksek cesaret  sahibi olan  Atatürk'ün muaasır medeniyet çizgisinden ödün vermemenin gayreti ile açtığı yolda yürümenin önemini bilerek bu yolda hareket etme onurunu taşıyoruz.  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" sözünün ne kadar isabetli bir düşünce olduğu yaşadığımız yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. O'na ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, Cumhuriyetimizi hedef alarak birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz"

DSP Zonguldak İl Gençlik Kolu Başkanı Sercan Günarslan, "Türk milletinin ve vatanının, emperyalist ülkeler tarafından desteklenen terör, maşa olarak kullanılmak sureti ile parçalanmak istendiği bu dönemde Atatürk'ün dünyaya örnek olmuş mücadelesinin bizlere de örnek olması gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.  İçinde bulunduğumuz darboğazlardan çıkışımız O'nun işaret ettiği çağdaş akıl ve bilim önderliğinde, yüksek kültür değerlerimizle birlikteliğimizi temin ederek, bizlere dayatılan sözde yeni dünya düzeni safsataları ile ülkemizi bölme planlarını, geçmişte yaptığımız emperyalizmle savışımızdaki gibi geldikleri yere göndermekten geçmektedir. Bu mücadelede Atatürk'e ve O'nun ortaya koyduğu, kaynağını milletimizden alan duruşuna olan ihtiyacımız ölümünün 71. yıldönümünde geçmişte olduğundan fazla kendini hissettirmektedir. Atatürk'ün Sevr ile getirilmek istenilen sömürü düzenine yaptığı savaşın Lozan'la noktalanan mücadelesini bugünlerde yeniden Sevr'e dönüştürme planlarının yapıldığı ve bunun yerli işbirlikçilerinin terör vasıta kılınarak bulunmaya çalışıldığı, bu ölüm yıldönümünde milletçe Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmaktan başkaca çaremiz bulunmamaktadır. Bağımsız yaşamamızın başlıca garantisi Atatürkçü düşünce sistemine sahip çıkışımız olacaktır"

THK Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Muhammet Likoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bugün hür ve demokratik bir ortamda yaşamamızı sağlayan; Tarihin en önemli devlet adamı, devrimcisi ve yenilmez  askeri olan Ulu Önder Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 71. Yıldönümündeyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Ulu Önder Atatürk'ün kurmuş olduğu  Cumhuriyet ve devrimlerin takipçisi olacağız. Ulu Önder Atatürk'ü Ölümünün 71. yıldönümde rahmet,minnet ve şükranla anıyoruz"

Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, "Bu yıl Atatürk'ün ölümünün 71. yıldönümü. Emperyalist kuvvetlere karşı yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin öncüsü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anmaktayız. Atatürk'ün düşüncesi ve eylemleri, halkçı ve devrimci çizgisi, demokratik temelde birlik ve barış savunusu bugün belirli çevreler tarafından içeriksizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte, Atatürk'ü doğru zeminde anlamanın ve "yurtta barış, dünyada barış" anlayışına uygun olarak tutum almanın ne denli yakıcı bir gereklilik olduğunu bir kere daha duyuruyoruz. Bu çerçevede, herkesin din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin yurttaşlık temelinde varoluşlarını güvence altına alan demokratik bir cumhuriyet rejiminin yılmaz savunucusu olan Eğitim Sen, Atatürk'ü ırkçı-şoven siyasal projelerine alet eden kesimler karşısında, bağımsızlıkçı, halkçı, yurtta ve dünyada barışı savunan Atatürk'ün mirasını sahiplenmekte; eğitimde ve bilimde gerici yaklaşımların yeniden egemen kılınmak istendiği günümüz koşullarında, aydınlanmadan ve bilimden yana tutumuyla öncü rol oynamış olan kendisini saygıyla anmaktadır"

CHP Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Arif Deliak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 71. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında" Ulu Önderimizin kurucusu olduğu Cumhuriyet, bugün birtakım tehditlerle karşı karşıya kalmışsa bilmeliyiz ki, ilke ve devrimleriyle aydınlattığı yoldan sapmalar başlamıştır. Yeni ve sağlam ilkeleri ile Türk ulusuna çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek yerine çağın gerisine gidişe özlem duyarak bu yoldan ayrılmayı tercih edenler, sonsuz karanlıklarda kaybolmaya mahkûmdurlar" dedi. Deliak, mesajında şunları kaydetti." Bugün, Atatürk'ü anlamak; ulusun birliğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Bugün, Atatürk'ü anlamak; kişisel çıkar ve ihtirasların etkisinden uzak bir şekilde Türk yurdu ve ulusu için çalışmak demektir. Bugün, Atatürk'ü anlamak; mutluluğu, yalnız kendi ülkesinde değil, tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasında arayacak kadar insan sevgisiyle dolu, üstün bir insanlık anlayışına sahip olmaktır. Bugün, Atatürk'ü anlamak; Atatürkçü düşünce sistemine bağlı olmak ve bu bağlılığı nutuklarda, söylemlerde ifade etmek değil, bunları davranışlara, uygulamalara yansıtmak demektir. Ulu Önderimizin kurucusu olduğu Cumhuriyet, bugün birtakım tehditlerle karşı karşıya kalmışsa bilmeliyiz ki, ilke ve devrimleriyle aydınlattığı yoldan sapmalar başlamıştır. Yeni ve sağlam ilkeleri ile Türk ulusuna çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek yerine çağın gerisine gidişe özlem duyarak bu yoldan ayrılmayı tercih edenler, sonsuz karanlıklarda kaybolmaya mahkûmdurlar. Üniter yapımız ve rejimin temel değerleri, bugün birtakım tehdit ve söylemlerle karşı karşıya kalmışsa bilmeliyiz ki, yüce ulusumuzun tek vücut halinde kenetlenmesini sağlayan Atatürk milliyetçiliğinden uzaklaşmalar başlamıştır. Cumhuriyetin ulus devlet yapısından da uzaklaşma anlamına gelen bu çabaların nelere yol açacağını görmek için Cumhuriyetin kuruluş sürecinde çekilen sıkıntıları hatırlamak yeterli olacaktır. Bu düşüncelerle ölümünün 71. yılında Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı Gençlik Kolları Başkanı olarak teşkilatımın gençleri ve gençlik kolları yönetimim adına şu yaşadığımız günlerde daha da anlam kazanmış olan atamızın "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" sözleri ile ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü  anar saygı ve şükranlarımı sunarım. ''

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.