YEREL MEDYASIZ DEMOKRASİ OLMAZ

Tarih: 2009-12-07 00:00:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "9. Yılsonu Değerlendirme Toplantısı" İstanbul'da  gerçekleştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç konuşmasında, "Türkiye'de demokrasinin gelişmesi arzu ediliyorsa bunun yerel medyanın yaşatılması gereki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "9. Yılsonu Değerlendirme Toplantısı" İstanbul'da  gerçekleştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç konuşmasında, "Türkiye'de demokrasinin gelişmesi arzu ediliyorsa bunun yerel medyanın yaşatılması gerekir" dedi.

Bölgemizi temsil eden TGC Kdz. Ereğli Temsilcisi ve Gazetemizin Sorumlu Müdürü Mustafa Kemal Bektaş sonuç bildirgesini hazırlayan kurulda görev aldığı değerlendirme toplantısında Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Öksüz iki farklı oturumda görüş ve önerilerini diye getirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung'un (KAS)  birlikte düzenlediği Yerel Medya Projesi çerçevesinde sürdürülen eğitim seminerlerinin değerlendirildiği "9. Yılsonu Değerlendirme Toplantısı" Cuma -Cumartesi günü İstanbul TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.  TGC Başkanı Orhan Erinç ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel konuş malarıyla başlayan değerlendirme toplantısına Türkiye'nin farklı illerinden 80'ne yakın cemiyet başkanının yer aldığı toplantıya Zonguldak'tan Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Öksüz ile TGC Kdz. Ereğli temsilcisi Mustafa Kemal Bektaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından yöneticiliğini TGC Başkanı Orhan Erinç'in yaptığı oturumda TGC önceki başkanlarında ve Milliyet gazetesi yazarı Nail Güreli "Medyada 1 Yıllık Ufuk Turu", Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Salih Melek ise "Basın Yayın Genel Müdürlüğünün Enformasyon Çalışmaları" konuşlarını ele aldılar. Bugünde devam edecek toplantının ikinci bölümünde ise TGC Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto Yönetiminde cemiyet başkanları soru ve görüşlerini dile getirdiler.

DEMOKRASİNİN GELİŞMESİ MEDYANIN GELİŞMESİYLE EŞDEĞER

Konuşmasına katılımcılara TGC adına teşekkür ederek başlayan Orhan Erinç, toplantıda  Türk basının, yaygın ve yerel basının özel sorunlarının tartışmak ve bir sonuca oluşmak adına bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'de  yerel medyanın yeterli önemi gördüğünü söylemenin oldukça zor olduğuna değinen Erinç, "Şayet Türkiye'de demokrasinin gelişmesi arzu ediliyorsa bunun yerel medyanın geliştirilmesine eşdeğer  bir atılımın olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.
Basın yayın kuruluşlarının sayısal verilerini değerlendirmekte de yarar olduğunu söyleyen erinç konuşmasını söyle sürdürdü: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 117'si yaygın, 58' bölgesel,  2 bin 304'dü de yerel gazete olmak üzere 2 bin 479 gazete yayınlanıyor . Türkiye de ayrıca 3 bin 186'da dergi, 212 yerel televizyon kanalı, 994 yerel radyo yayın hayatını sürdürüyor. Bu verilere göre Türkiyede halkın bilgi edinme hakkını kullanma açısından katkıda bulunan yayın organı sayısı azımsanmayacak boyutta ama ifade özgürlüğünün önündeki engellerin var olmayı sürdürmesi, zaman zaman siyasi yönetimlerin medyayı yönlendirme isteği gazetecilik mesleğini daha da zor yapılan bir mesleğe dönüştürüyor. Bu toplantıda da ortak sorunlarımızı belirleyecek, değerlendirecek ve yetkilere iletecek bir metin oluşturacağız."

ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA ORTAK HAREKET

Erinç ardından söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Federasyonun kuruluşunda tek yürek olmak konusunda Nail Güreli, İsmail Sivri, Mustafa Çezik, Haydar Karaduman gibi meslek büyüklerinin çok çaba harcadığını hatırlatarak TGC tarafından gerçekleştirilen Yılsonu Değerlendirme Toplantısı'nın bu amaca hizmet ettiğini ve tek yürek, tek yumruk olmanın göstergesi olduğunu vurguladı. Farklı kurumsal yapıların çatıları altında olunmasına rağmen mesleğin sorunları ve çözüm yolları noktasında ortak hareket etmenin gerektiğine inandığını belirten Sertel, "Geçtiğimiz günlerde memurlar iş bıraktı, bugünde eczaneler kepenk kapattı. Türkiye'de ilk kez sivil toplum örgütleri kendi haklarını kendi içyapılarındaki daralmayı önleyebilmek ve Türkiye'nin üretiminden kendine düşen payı arttırabilmek için çaba içerisinde. Bizde ise maalesef bunun böyle olmadığını görüyorum. Bunun önüne geçmenin birleşik mücadeleden geçtiğine inanıyorum" diye konuştu.

ARINÇ'TAN MESAJ
Program değişikliği nedeniye toplantıya katılamayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın mesajını TGC Başkanı Orhan Erinç okudu. Mesajda; "Yerel medya çağdaş demokrasilerin olmazsa olmaz kurumlarından biridir." denildi.

 BASININ SORUNLARINA AÇILIM GEREKLİ
"Medyada 1 Yıllık Ufuk Turu" başlıklı bölümde yerel basında 1 yılda yaşanan öneli olayları değerlendiren TGC önceki başkanlarında ve Milliyet gazetesi yazarı Nail Güreli değerlendirmesinde şunları söyledi; "Bu yılın en önemli olayı çeşitli boyutlarıyla gündeme oturan 'Açılım'" diyen Güreli, "Kürt açılımıyla başlandı daha sonra demokratik açılım denildi ve her türlü açılım lafı edilir, ihtiyacı belirtilir oldu. Ancak asıl gerekli olan yerel basın açılımından söz eden yok" diye konuştu. Demokrasilerde yerel basın çok güçlü olmasının önem taşıdığına; güçlü, etkin, ihtiyaçları karşılanmış ve bağımsızlığına kavuşmuş bir yerel basının oluşturulması gerektiğine işaret eden Güreli, "Çünkü yerel basın demokrasinin vazgeçilmez ön koşulu, kılcal damarlarıdır. Demokrasi yerel yönetimlerde, yerel bölgelerde filizlenip yerleşirse Türkiye'de genelinde sağlam bir kök salabilir. Bu bakımdan yerel basının sorunlarının giderilmesi için bir açılım gerekli" dedi. Güreli, güçlü, etkin bir yerel basının oluşturulmasının medyadaki tekelleşme eğilimlerinin de önüne geçeceğini vurguladı.
Bir yılda neler oldu sorusuna bir ufuk turuyla bakmak için gazeteleri birkaç grupta toplamak gerektiğini belirten Güreli ilk grupta yerleşmiş, ekonomik   güce sahip, gazetecilik yapan gazeteler olduğunu ancak bunların sayısının  çok sınırlı olduğunu ve yerel sorunları gazetelerinde aktardığını ve gerçek anlamda gazetecilik yapıldığını söyledi. Güreli, ikinci grupta ise Bu gazetelerden farklı olarak  küçük bölgelerde yalnızca seçim dönemlerinde çıkan seçimlik gazeteler ve resmi ilan parası almak amacıyla çıkan gazetelerin yayınlandığını belirtti.
Yerel basının temel sorunlarını ise 5 ana başlık altında toplayan Güreli "Bunlara başka başlıklar eklemek mümkün olmakla beraber birincisi: ekonomi, ikincisi buna bağlı olarak yetişmiş kadro sorunu, üçüncüsü bürokrasiyle haber kaynakları arasındaki ilişki sorunu, dördüncüsü örgütlenme son olarakta tüm bunların bütünü olan halkla bütünleşik gerçek anlamda gazetecilik yapma sorunu" dedi.
Sorunlara eleştirel bakmak gerektiğini vurgulayan Güreli, ekonomik sorunda madalyonun iki yüzene bakmak gerektiğini dile getirdi.  Güreli konuşmasını söyle sürdürdü, "Bir girişimci yatırım yapacağı zaman o işin ön gördüğü ve gerekli olan sermayeyi iş gücünü yatırmak zorundadır. Yerel basına baktığımız zaman böyle bir anlayışı görmek mümkün değil. Kişiler resmi ilan almak amacıyla tek başlarına gazete çıkarıyor. Bu kişilerden ve gazetelerden de meslek ilkelerine bağlılık beklemek olanaksız. Yerel basın gerekli sermayeyi yatırıp belirli bir ivme kazanınca gerçek anlamada gazetecilik yapabiliyor ve yöresinde saygın bir yapıya kavuşuyor."
Küçük sermayelerle birkaç gazete çıkarmak yerine güçlerini birleştirerek bir gazete çıkarmanın faydalı bir yol olacağına işaret eden Güreli, "Bu konuda yerel sermayelere de önemli bir rol düşüyor. Onlarda ilanlarıyla yerel basına sahip çıkmalılar ancak bunu bir baskı tehdit aracı olarak kullanmalı" dedi. 

SORUNLAR YALNIZCA YERELDE YAŞANMIYOR
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Salih Melek ise "Basın Yayın Genel Müdürlüğünün Enformasyon Çalışmaları" başlığı altında kurumun faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Sorunların yalnızca yerelde değil yaygın basında da yaşandığını belirten Melek, yaygın ve yerel basın mensuplarının katılacağı ve sorunlarını dile getireceği bir kurultay için girişim başlatacağını bu konuda TGC ile de birlikte hareket edeceğini belirtti.

RESMİ İLANLAR
Toplantının ikinci gününde Basın İlân Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü Nail Duran resmi ilanlarla ilgili bilgi verdi. Resmi ilanlarla yerel basının yaşamaya çalıştığını belirten Duran, 2008 yılında Kamu İhale Yasası'nda yapılan düzenlemeleri hatırlatarak o dönemde o günden bu güne yüzde 40'lık bir kayıp olduğunu hatırlattı. Toplantının son oturumunda ise Sabah Gazetesi yazarı Refik Erduran'ın gazetecilerle sohbeti vardı. Oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı sonuç bildirgesi üzerinde görüş ve önerilerin tartışılmasıyla sonuç bildirgesi kesin halini aldı. Bildirge bugün açıklanacak. Toplantıya katılanların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle 2 günlük değerlendirme toplantısı son buldu.

ZONGULDAK GÖRÜŞ BELİRTTİ
Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Öksüz iki farklı oturumda görüş ve düşünceleriyle toplantıya katkı verdi. Yerel medyanın sorunların çözümünde ve saygı görmesinde örgütlenmenin faydasını anlatan Öksüz, örgütlerin niyetinin sonuca direk etki ettiğini belirtti. Herkesin kendisini ciddi anlamda sorgulaması gerektiğini belirten Öksüz; "Gazeteciliğine güvenen, mesleğine saygı duyan hiç kimse bir meslektaşının zorda olmasından mutlu olmamalı. İyi niyetli olan meslektaşlarımızın dayanışması medyanın yozlaşmasını, gazeteci ile gazeteci olmayanların ayrışmasını daha net sağlayacaktır" dedi. TGC Kdz. Ereğli Temsilcisi Mustafa Kemal Bektaş toplantının sonuç bildirgesini hazırlayan ekipte görev alan 6 isimden biri oldu.  Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Öksüz toplantıdan yerel basına yönelik ciddi sonuçlar çıktığını belirterek hafta boyunca bu detayları paylaşacaklarını belirtti.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.