YOLUNA DEVAM EDİYOR

Tarih: 2012-04-02 00:00:00

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın olağan genel kurul toplantısının detayları kamuoyuna açıklandı. Erdemir'i rekor kâr'a ulaştıran Genel Müdür Oğuz Özgen'in Genel Müdürlüğüne devam ettiği genel kurulda, 2011 yılına ait mali tablolarında yer alan 526

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın olağan genel kurul toplantısının detayları kamuoyuna açıklandı.

Erdemir'i rekor kâr'a ulaştıran Genel Müdür Oğuz Özgen'in Genel Müdürlüğüne devam ettiği genel kurulda, 2011 yılına ait mali tablolarında yer alan 526 milyon 948 bin 750,70 TL tutarındaki statü yedeklerinin cari yıl içerisinde yahut gelecek yıllarda bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılabilmesine ve kâr dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihine kadar başlanmasına karar verildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen genel kurul toplantı tutanağında tüm detaylar kamuoyunun bilgisine sunuldu. Verilen bilgiler şu şekilde:

KAR-ZARAR TASDİK EDİLDİ
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'da, 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2011 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edilmiştir. Bu hesaplar doğrultusunda, Türk Ticaret Kanu-nu'nun (TTK) 466. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri gereği, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen 2011 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında 34 milyon 788 bin 696 TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2011 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %30,8284 oranında 300 milyon TL nakit hissedar temettü ayrılmasına, TTK'nun 466. maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 37. maddesi ve SPK hükümleri gereği 19 milyon 250 bin TL 2. tertip yasal yedek ayrılmasına, Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe, birinci temettü ve 2. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 651 milyon 523 bin 807 TL'nin 10 milyon 173 bin 572 TL'sinin "sermayeye eklenecek iştirak satış kazancı" olarak özel yedekler ve 641 milyon 350 bin 235 TL'sinin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihine kadar başlanmasına karar verilmiştir.

İSTİFA ONAYLANDI
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik'in 13 Mart 2012 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine dönem içerisinde Ahmet Aksu'nun seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir ve bunlar kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılmış, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Fatih Osman TAR, Nihat KARADAĞ, Ahmet AKSU, Dinç KIZILDEMİR, Ertuğrul AYDIN, Fatma CANLI ve Oğuz Nuri ÖZGEN Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir. Denetçiliklere ise, yine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Türker ANAYURT ve Ünal TAYYAN seçilmişlerdir.

GÖREV TAKSİMATI
Müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev taksimatında, Şirket Yönetim Kurulu, 30 Mart 2012 tarih ve 9126 sayılı Kararı ile, Sayın Fatih Osman TAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Sayın Nihat KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, Sayın Dinç KIZILDEMİR'in Murahhas Aza, Sayın Ertuğrul AYDIN ile Sayın Fatma CANLI'nın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmelerine, tüm Yönetim Kurulu üyelerine Şirketi temsilen 1 derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI
Şirketimizin 2012 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bir yıl süreli sözleşme yapılması hususu onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 37. maddesi uyarınca; Şirketin SPK düzenlemelerine uygun şekilde düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçerek kamuya açıklanmış 2011 yılına ait mali tablolarında yer alan 526 milyon 948 bin 750,70 TL tutarındaki statü yedeklerinin cari yıl içerisinde yahut gelecek yıllarda bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılabilmesine karar verilmiştir.

GENEL KURUL'A BİLGİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı, şirketlerin kendi tüzel kişilikleri, tam konsolidasyona tabi ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesini öngören karar gereğince, Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

RAPOR HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Keza, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliği uyarınca, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 31.12.2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlanan ve kamuya açıklanan 31.12.2011 tarihli finansal tablolardaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una, tek seferlik işlemlerde ise %5'ine ulaşmadığı, bu nedenle Şirketin konuya ilişkin bir rapor hazırlama yükümlülüğünün doğmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarihli takriri ekinde sunduğu Şirketin Bağış ve Yardım Politikası Kabul edilmiş; ortaklara, Şirketçe 2010 yılı içerisinde toplam 420.310 TL, 2011 yılı içerisinde toplam 366.519 TL bağış yapılmış olduğu bilgisi verilmiştir. Genel Kurul tarafından ayrıca Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" ile yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkındaki Şirketin "Ücret Politikası" da kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Fatih Osman Tar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza Nihat Karadağ, Yönetim Kurulu üyeleri Arzu Hatice Atik, Dinç Kızıldemir, Ertuğrul Aydın, Fatma Canlı, Oğuz Nuri Özgen, denetciler Ahmet Türker Anayurt, Ünal Tayyan.

GENEL MÜDÜRLÜK
Erdemir Genel Müdürü Oğuz Özgen, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Esat Günday, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Samim Şaylan, Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörü Bülent Beydüz, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sami Nezih Tunalıtosunoğlu, Erdemir Grup Satınalma Koordinatörü Şafak Çapar, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ahmet Samim Şaylan, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mücteba Bekcan, Erdemir Grup Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Öner Songül.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.