ZONGULDAK GERİDE KALDI!..

Tarih: 2011-09-10 00:00:00

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye sağlanan 'Katılım Öncesi Mali Yardımı' kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Zonguldak İlinde toplam 8 projeye hibe desteği verildi. Zonguldak'ta başarılı olan 8 projeye sağlanan hibe desteğinin toplamı i

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye sağlanan 'Katılım Öncesi Mali Yardımı' kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Zonguldak İlinde toplam 8 projeye hibe desteği verildi. Zonguldak'ta başarılı olan 8 projeye sağlanan hibe desteğinin toplamı ise 942 bin 909 Avro. Türkiye geneli kapsamında İl'lere göre yapılan başarı değerlendirmesinde ise Zonguldak sağlanan hibe desteği itibariyle 58. sırada yeraldı. 2011 Yılının üçüncü çeyreği için ise hibe program bütçeleri kamuoyuna açıklandı. Zonguldak il genelinde Avrupa Birliği projelerinden daha fazla faydalanılabilmesi için Zonguldak Valiliği'ne yeni atanan Erol Ayyıldız'ın hassasiyeti bekleniyor.

 

 

PROJE HAZIRLAYANA HİBE DESTEĞİ: 2004-2005 Yıllarında İl Özel İdaresi'nin Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesine 240 bin 211 Euro, 2008-2009 yıllarında Gemicilikte Kullanılan İleri Kaynak Teknikleri Meslek Edindirme Projesine 180 bin 637 Euro, Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliği 2008-2009 yıllarında bodur meyve yetiştiriciliği eğitimi projesine 120 bin 710 Euro, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi Çocuk Bakıcılığı Eğitimi Projesine 34 bin 713 Euro, Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Baston Yapımı Eleman Yetiştiriciliği Projesine 81 bin 36 Euro, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2010 yılında tamamlanan Su Altı Kaynak Bakım ve Onarım Kursu Projesine 44 bin Euro, 2005 yılında Metal Kalıpçılık Eğitimine 157 bin 700 Euro, Duraktan Dünyaya Merhaba projesine 15 bin ve 2004-2009 yıllarını kapsayan MEGEP Projesine 200 bin Euro, Zonguldak TSO 36 ay olan ve 2013 yılında tamamlanması beklenen Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Kapsamında 2007-2013 'Blacksea Tradenet' projesine 50 bin Euro, 2010 Yılı sonunda süresi uzatılan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi-Karadeniz (bölgelerarası çok ortaklı proje) 100 Euro hibe alındı.

 

(Mustafa Kemal Bektaş)

Avrupa Birliği tarafından Türkiye için sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Zonguldak'ta uygulanan projeler, "Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" adı altında değerlendiriliyor. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden verilen resmi bilgilere göre hem hibe destekleri hem de projeler detayları ile kamuoyuna aktarılıyor. Türkiye genelinde Zonguldak Avrupa Birliği konusunda yeterli teknik donanıma sahip olamadığı ve bu konuda arka planda kaldığımız çok açık. Türkiye Cumhuriyet Avrupa Birliği Bakanlığından söz konusu hibe ve destekler ile ilgili projeler kamuoyuna açıklanıyor. Zonguldak Valiliği İl Avrupa Birliği Temas Noktası'ndan da aldığımız bilgiler ile ortaya çıkan gelişmeler şu şekilde:

 

ZONGULDAK'A HİBE DESTEĞİ
Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Zonguldak İlinde toplam 8 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Zonguldak ilinde başarılı olan 8 projeye sağlanan hibe desteği toplam 942.909 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Zonguldak ili sağlanan hibe desteği itibariyle 58. sırada yer almaktadır

 

PİLOT PROJELERDE
ZONGULDAK'TA VAR

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile ülke genelinde Avrupa Birliği projeleri uygulanabilmekte. Zonguldak'ta uygulamaya geçirilen pilot proje/program ise 6 tane.  Pilot projelere ilişkin detaylar ise şu şekilde: 

 

İŞSİZLİK İLE MÜCADELE

Proje-1: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi, Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardım 2006 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu, Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400 bin Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Proje kapsamında Zonguldak ilinde Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Zonguldak Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafın geliştirilen toplam 3 projeye destek sağlanmıştır. 

 

BÖLGESEL LABORATUARLAR
GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Proje-2: İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin (İSGÜM) Bölge Laboratuarlarının Geliştirilmesi Projesi, Program: Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) 2007 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 1,8 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Uygulama Yeri: Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak illerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İŞGÜM merkezi ile bölgesel laboratuarlar arasında web tabanlı bilgi ağı kurulması, bölgesel laboratuarların TÜRKAK tarafından akredite edilmelerinin sağlanması, bölgesel laboratuarlar personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi, bölgesel laboratuarlar personelinin AB üye ülkelerinden birisinde staj yapmalarının sağlanması ve iyi uygulamaların görülebilmesi için AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretlerinin yapılması hedeflenmektedir. İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.

2007 YILINDA İŞ GÜVENLİĞİ PROJESİ VARDI 

Proje-3: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, Program: Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) 2007 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Uygulama Yeri:  Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Denizli ve Kütahya. Projenin amacı Türkiye'de işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve  güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya ve Zonguldak illerindeki "Maden", "İnşaat" ve "Metal" sektörlerinde pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje dahilinde üç temel çalışma gerçekleştirilecektir: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonellerin ve diğer uzmanların iş sağlığı denetimi, iş hijyeni ve iş kazaları ile meslek hastalıkları için oluşturulan sistemle ilgili olarak eğitilmesi; İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyerek bilinç uyandırılması. İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.

10 İL'DE UYGULANACAK

Proje-4: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Program: IPA-I Kurumsal Kapasite Bileşeni 2008 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro. Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı, Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Zonguldak'ın da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında; Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi, Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması, İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri,  Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.  Proje kapsamında Zonguldak'ta pilot uygulama Karaelmas İlköğretim Okulunda yapılacaktır.

DEMİRYOLU HATTI PROJESİ

Proje-5: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi. Program: IPA-III Ulaştırma Operasyonel Programı. Proje Bütçesi:  226 Milyon Avro. Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı. Uygulama Yeri: İstanbul, Ankaraç, Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır. Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 226 Milyon Avro'dur. Söz konusu bütçenin 192 Milyon Avro'su Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında sağlanacak AB desteğidir. Geriye kalan 34 Milyon Avro Ülkemizin eş-finansmanı olarak sağlanacaktır.

HAVZADAKİ 25 İL'İ KAPSIYOR

Proje-6: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Program: IPA-II Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Programı, Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA), Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl. Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18.9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır. Programın yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanacaktır.

 

ZONGULDAK ÇOK GERİDE

Van 197 sözleşme adedi 19 milyon 596 bin 76 € hibe ile birinci, Konya 175 sözleşme adedi 17 milyon 374 bin 995 € hibe ile ikinci, Ankara 169 sözleşme 19 milyon 531 bin 465 € hibe ile üçüncü sırada yeraldı. Samsun, Bitlis, Tokat, Muş, Çorum, Amasya, Ordu, Karaman, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Sinop, Artvin, Ardahan, Adıyaman, Batman, Tunceli, Aydın, Iğdır, Manisa, Siir, Uşak gibi İl'lerin de ardından 9 sözleşme adedi 942 bin 909 € ile 58'nci sırada yeraldı.

 

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi 10 proje süresine Avrupa Birliği 26 bin 34 €, Türkiye katkısı 8 bin 678 € ile toplam 34 bin 173 € hibe aldı. Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü 12 proje Avrupa Birliğinden 180 bin 158 €, Türkiye'den 60 bin 52 € olmak üzere toplam 240 bin 211 € hibe, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ise 4 projeye Avrupa Birliğinden 110 bin 497 €, Türkiye'den 36 bin 832 € olmak üzere 147 bin 330 € hibe desteği, Amasra Halk Eğitim Merkezi 11 projeye Avrupa Birliğinden 47 bin 486 €, Türkiye'den 15 bin 948 € olmak üzere toplam 63 bin 794 € hibe desteği, Zonguldak-Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 8 projeye Avrupa Birliğinden 60 bin 777 €, Türkiye'den 20 bin 259 € hibe desteği, Zonguldak İl Özel İdaresi 12 projeye Avrupa Birliğinden 135 bin 478 €, Türkiye'den 45 bin 159 € olmak üzere toplam 180 bin 637 € hibe desteği, Zonguldak İl Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 projeye Avrupa Birliğinden 90 bin 128, Türkiye'den 30 bin 42 olmak üzere toplam da 120 bin 170 € hibe desteği ve son olarak da Vali Tevfik Başarlar İlköğretim Okulu Müdürlüğü 12 proje süresi Avrupa Birliği'nden 71 bin 264 € Türkiye'den 3 bin 710 € olmak üzere 75 bin 15 € hibe desteği sözleşmesi imzalanarak aldı.

 

İŞTE DETAYLAR

2004-2005 Yıllarında İl Özel İdaresi'nin Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesine 240 bin 211 Euro, 2008-2009 yıllarında Gemicilikte Kullanılan İleri Kaynak Teknikleri Meslek Edindirme Projesine 180 bin 637 Euro, Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliği 2008-2009 yıllarında bodur meyve yetiştiriciliği eğitimi projesine 120 bin 710 Euro, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi Çocuk Bakıcılığı Eğitimi Projesine 34 bin 713 Euro, Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Baston Yapımı Eleman Yetiştiriciliği Projesine 81 bin 36 Euro, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2010 yılında tamamlanan Su Altı Kaynak Bakım ve Onarım Kursu Projesine 44 bin Euro, 2005 yılında Metal Kalıpçılık Eğitimine 157 bin 700 Euro, Duraktan Dünyaya Merhaba projesine 15 bin ve 2004-2009 yıllarını kapsayan MEGEP Projesine 200 bin Euro, Zonguldak TSO 36 ay olan ve 2013 yılında tamamlanması beklenen Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Kapsamında 2007-2013 'Blacksea Tradenet' projesine 50 bin Euro, 2010 Yılı sonunda süresi uzatılan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi-Karadeniz (bölgelerarası çok ortaklı proje) 100 Euro hibe alındı.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.