ZONGULDAK'TA YAŞLILAR MUTLU

Tarih: 2015-03-19 16:49:51

Zonguldak’ta yaşlıların yüzde 61,4’ü mutlu, yüzde 17,3’ü mutsuz

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, Zonguldak’ta yaşlı bireylerin yüzde 61,4’ünün mutlu, yüzde 17,3’ünün mutsuz olduğunu belirterek, “Toplam nüfusu 598 bin 796 kişi olan Zonguldak’ta 0-14 yaş grubunda 116 bin 918 kişi, 15-64 yaş grubunda 421 bin 793 kişi, 65 ve üzeri yaş grubunda ise 60 bin 85 kişi yaşıyor” dedi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında hazırladığı “İstatistiklerle Yaşlılar/2014” sonuçlarını açıkladı. TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, yaşlı nüfus oranının 2014 yılında yüzde 8 olduğunu belirterek, “Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8 oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 43,6‘sını erkek nüfus, yüzde 56,4’ünü kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında yüzde 20,8, 2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yükseleceği tahmin edildi. Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8,3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 29,5 ile Monako, yüzde 25,8 ile Japonya ve yüzde 21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94’üncü sırada yer aldı. Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun, Danimarka (5 milyon 569 bin 77 kişi), Slovakya (5 milyon 492 bin 677 kişi), Finlandiya (5 milyon 268 bin 799 kişi), Norveç (5 milyon 147 bin 792 kişi), İrlanda (4 milyon 832 bin 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 milyon 871 bin 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görüldü” dedi.

Yaşlı bağımlılık oranının 2014 yılında yüzde 11,8 olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Demirtaş, “Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2014 yılında 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 12 iken bu sayının 2023 yılında 15 olması beklenmektedir” diye konuştu.

Demirtaş, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Sinop olduğunu ifade ederek, “Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2014 yılında, yüzde 17,6 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 16,5 ile Kastamonu ve yüzde 15,3 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 2,9 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 3 ile Şırnak ve yüzde 3,4 ile Van izledi” dedi.

Yaşlı nüfusun yüzde 21,2’sini en yaşlı nüfusun oluşturduğunu belirten Demirtaş, “En yaşlı nüfus olarak tanımlanan 80 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, toplam yaşlı nüfus içindeki payı 2014 yılında yüzde 21,2’dir. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en yüksek oranda bulunduğu il yüzde 31,8 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi yüzde 27,4 ile Giresun ve yüzde 27,1 ile Gümüşhane izledi. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en düşük olduğu il ise yüzde 17,7 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 18,1 ile Van ve yüzde 18,5 ile Ağrı izledi” şeklinde konuştu.

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 283 yaşlı olduğunun görüldüğünü söyleyen Demirtaş, “Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ni oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2014 yılında 5 283’tür. Nüfusa bağlı olarak 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (651 kişi), İzmir (222 kişi) ve Şanlıurfa (218 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla Ardahan (2 kişi), Bayburt (5 kişi) ve Bilecik’tir (7 kişi)” dedi.

Hiç evlenmemiş yaşlı erkek nüfus oranının yüzde 1,1 iken, kadın nüfus oranı yüzde 2,5 olduğunu belirten Demirtaş, “Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2014 yılında yaşlı erkek nüfusun yüzde 1,1’inin hiç evlenmemiş, yüzde 83’ünün resmi nikahla evli, yüzde 2,7’sinin boşanmış, yüzde 13,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,5’inin hiç evlenmemiş, yüzde 43,2’sinin resmi nikahla evli, yüzde 3’ünün boşanmış, yüzde 51,2’sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü” diye konuştu.

Beklenen yaşam süresinin 65 yaşında 16,7 yıl olduğunu ifade eden Demirtaş, “Doğuşta beklenen yaşam süresi 2013 yılında 76,3 yıl iken bu süre 65 yaşta 16,7 yıldır. Diğer bir ifade ile 2013 yılında doğan bir bireyin doğduğu andan itibaren yaşaması beklenen ömür 76,3 yıl iken 65 yaşına ulaşan bir bireyin yaşaması beklenen ömür 16,7 yıl olarak tahmin edilmektedir. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 73,7 yıl, kadınlarda 79,4 yıl iken 65 yaşına ulaşan erkeklerde 14,9 yıl, kadınlarda ise 18,5 yıldır. Diğer yandan, 80 yaşına ulaşmış kadınlar için beklenen yaşam süresi 8,2 yıl iken erkekler için beklenen yaşam süresi 6,5 yıldır. Tek başına yaşayan 4 yaşlıdan 3’ünün kadın olduğu görüldü. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre tek başına yaşayan yaşlıların oranı 2013 yılında yüzde 17 iken bu oran 2014 yılında yüzde 17,3’tür. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 77,2’sini kadınlar, yüzde 22,8’ini ise erkekler oluşturdu. Tütün mamulü kullanan yaşlı nüfus oranı yüzde 8,4 oldu. Türkiye genelinde 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 23,2’si her gün düzenli olarak tütün mamulü kullanırken bu oran yaşlı nüfusta yüzde 8,4 oldu. Tütün mamulünü her gün kullanan yaşlı erkek nüfus oranı yüzde 16 iken yaşlı kadın nüfusta bu oran yüzde 2,6 oldu. Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlı nüfus oranı arttı. Ölüm nedeni verilerine göre, 2011 yılında Alzheimer hastalığından ölen yaşlı nüfus oranı yüzde 2,9 iken bu oran 2012 yılında yüzde 3,4, 2013 yılında ise yüzde 3,6’ya yükseldi. Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Yaşlı nüfusun 2013 yılında yüzde 46,8’i dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 17,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 11,7 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti” dedi.

Yaşlı yoksulluk oranının 2013 yılında yüzde 17,9 olduğunu belirter Demirtaş, şunları söyledi:

“Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2013 yılında Türkiye geneli için yüzde 22,4 iken bu oran yaşlı nüfus için yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı yüzde 17,4 iken yoksul yaşlı kadın nüfus oranı yüzde 18,2’dir. Yaşlı nüfusun en önemli gelir kaynağı sosyal transferler oldu. Sosyal transferlerden yararlanan yaşlı nüfus oranı 2012 yılında yüzde 76,6 iken 2013 yılında yüzde 76 oldu. Bu oran, yaşlı erkeklerde yüzde 71,4, yaşlı kadınlarda ise yüzde 85 olarak gerçekleşti. Emekli ve dul-yetim aylığından yararlanan yaşlı nüfus oranı yüzde 75,5 olup yaşlı erkeklerde yüzde 71, yaşlı kadınlarda ise yüzde 84,3 olduğu görüldü. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11,5 oldu. Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında yüzde 50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran yüzde 19,3 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,4’tür. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 2,1’dir. Yaşlı nüfusun yüzde 74,1’i tarım sektöründe yer aldı. İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 74,1’inin tarım sektöründe, yüzde 18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı 2013 yılında yüzde 23,9 oldu. Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusun 2013 yılında yüzde 23,9’u okuma yazma bilmiyor iken yüzde 41,2’si ilkokul mezunu, yüzde 4,7’si ise yükseköğrenim mezunudur. Yaşlı nüfus eğitim durumu ve cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında da önemli farklılıklar olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı düştü. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 63,4 iken bu oran 2014 yılında yüzde 62,8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 63’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 62,7’si mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı yüzde 71,4 ile aileleri oldu. Yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71,4 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise yüzde 14,7 ile çocukları oldu. Yaşlı bireylerin en mutlu olduğu il Afyonkarahisar oldu. Mutlu olduğunu beyan edenlerin (18 ve daha yukarı yaş) oranı 2013 yılında yüzde 59 iken mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı yüzde 63,4 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 82,1 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 31,9 ile Tunceli olduğu gözlendi. Zonguldak’ta yaşlı bireylerin  yüzde 61,4’ü mutlu, yüzde 17,3’ü mutsuz. Toplam nüfusu 598 bin 796 kişi olan Zonguldak’ta 0-14 yaş grubunda 116 bin 918 kişi, 15-64 yaş grubunda 421 bin 793 kişi, 65 ve üzeri yaş grubunda ise 60 bin 85 kişi yaşıyor. Karabük’te  yaşlı bireylerin  yüzde 75,2’si mutlu, yüzde 7,4’ü mutsuz. Toplam nüfusu 231 bin 333 kişi olan Karabük’te 0-14 yaş grubunda 40 bin 131 kişi, 15-64 yaş grubunda 163 bin 220 kişi, 65 ve üzeri yaş grubunda ise 27 bin 982 yaşıyor. Bartın’da yaşlı bireylerin  yüzde 70,5’i mutlu, yüzde 11,8’i mutsuz. Toplam nüfusu 189 bin 405 kişi olan Bartın’da 0-14 yaş grubunda 34 bin 486 kişi, 15-64 yaş grubunda 130 bin 839 kişi, 65 ve üzeri yaş grubunda ise 24 bin 80 kişi yaşıyor.”

(Haber Merkezi)

 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.