ZONGULDAK'A AB HİBESİ!..

Tarih: 2010-06-29 00:00:00

Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen hibe programları aracılığı ile Zonguldak'ta toplam 7 projeye hibe desteği sağlanırken, Zonguldak'a bu 7 proje ile sağlanan hibe desteği toplamı 867 bin 894 Avro. İl'lere g

Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen hibe programları aracılığı ile Zonguldak'ta toplam 7 projeye hibe desteği sağlanırken, Zonguldak'a bu 7 proje ile sağlanan hibe desteği toplamı 867 bin 894 Avro. İl'lere göre yapılan başarı değerlendirmesinde sağlanan hibe desteği ile Zonguldak, 56. sırada yeraldı.

Türkiye İş Kurumu'nun 28 İl'i kapsayan, "Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 5 İl'i kapsayan, "İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 İl'i kapsayan, "Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi", Ulaştırma Bakanlığı'nın 3 İl'i kapsayan, "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın Karadeniz havzasındaki 25 İl'i kapsayan, "Karadeniz Havzası İşbirliği Programı" projesinde Zonguldak'ta yeraldı.

Zonguldak'ta katılım öncesi Avrupa Birliği Mali Yardımı kapsamında finanse edilen projeler ve uygulamaları kamuoyuna Avrupa Birliği Genel Sekreterliği aracılığı ile duyuruluyor. Avrupa Birliği tarafından Türkiye için sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Zonguldak'ta uygulanan projeler, "Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendiriliyor. Gazeteniz Önder'in Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden aldığı resmi bilgilere göre hem hibe destekleri hem projeler detayları ile kamuoyuna aktarılıyor.

ZONGULDAK'A HİBE DESTEĞİ
Avrupa Birliği Hibe Programlarında Zonguldak için toplam 7 projeye hibe desteği sağlandı. Zonguldak'ta başarılı olan 7 projeye sağlanan hibe desteğinin toplam rakamı ise 867 bin 894 Avro.  Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Zonguldak sağlanan hibe desteği itibariyle 56. sırada yer aldı.

PİLOT PROJELERDE
ZONGULDAK'TA VAR
Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile ülke genelinde Avrupa Birliği projeleri uygulanabilmekte. Zonguldak'ta uygulamaya geçirilen pilot proje/program ise 6 tane.  Pilot projelere ilişkin detaylar ise şu şekilde: 

İŞSİZLİK İLE MÜCADELE
Proje-1: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi, Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardım 2006 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu, Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400 bin Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Proje kapsamında Zonguldak ilinde Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Zonguldak Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafın geliştirilen toplam 3 projeye destek sağlanmıştır. 
BÖLGESEL LABORATUARLAR
GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR
Proje-2: İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin (İSGÜM) Bölge Laboratuarlarının Geliştirilmesi Projesi, Program: Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) 2007 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 1,8 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Uygulama Yeri: Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak illerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İŞGÜM merkezi ile bölgesel laboratuarlar arasında web tabanlı bilgi ağı kurulması, bölgesel laboratuarların TÜRKAK tarafından akredite edilmelerinin sağlanması, bölgesel laboratuarlar personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi, bölgesel laboratuarlar personelinin AB üye ülkelerinden birisinde staj yapmalarının sağlanması ve iyi uygulamaların görülebilmesi için AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretlerinin yapılması hedeflenmektedir. İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.
2007 YILINDA İŞ GÜVENLİĞİ PROJESİ VARDI 
Proje-3: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, Program: Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) 2007 Yılı Programı, Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Uygulama Yeri:  Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Denizli ve Kütahya. Projenin amacı Türkiye'de işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve  güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya ve Zonguldak illerindeki "Maden", "İnşaat" ve "Metal" sektörlerinde pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje dahilinde üç temel çalışma gerçekleştirilecektir: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonellerin ve diğer uzmanların iş sağlığı denetimi, iş hijyeni ve iş kazaları ile meslek hastalıkları için oluşturulan sistemle ilgili olarak eğitilmesi; İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyerek bilinç uyandırılması. İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.
10 İL'DE UYGULANACAKTI 
Proje-4: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Program: IPA-I Kurumsal Kapasite Bileşeni 2008 Yılı Programı, Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro. Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı, Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Zonguldak'ın da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında; Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi, Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması, İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri,  Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.  Proje kapsamında Zonguldak'ta pilot uygulama Karaelmas İlköğretim Okulunda yapılacaktır.
DEMİRYOLU HATTI PROJESİ
Proje-5: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi. Program: IPA-III Ulaştırma Operasyonel Programı. Proje Bütçesi:  226 Milyon Avro. Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı. Uygulama Yeri: İstanbul, Ankaraç, Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır. Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyon ve Elektrik Sistemlerinin Kurulması Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 226 Milyon Avro'dur. Söz konusu bütçenin 192 Milyon Avro'su Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında sağlanacak AB desteğidir. Geriye kalan 34 Milyon Avro Ülkemizin eş-finansmanı olarak sağlanacaktır.
HAVZADAKİ 25 İL'İ KAPSIYOR
Proje-6: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Program: IPA-II Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Programı, Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro, Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA), Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl. Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18.9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır. Programın yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanacaktır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kdz. Ereğli Temsilcisi Gazetemiz Sorumlu Müdürü Mustafa Kemal Bektaş, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi Sayfa Editörü Aydın Arslanyılmaz, Antalya’da düzenlenen Avrupa Birliği seminerine katılmıştı.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.